News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို စိန္ေခၚေနေသာ တရားခံေျပးမ်ား
03-Jul-2018

ယခုရက္ပိုင္းၾကားရသည့္ ထူးျခားသည့္သတင္းတစ္ခုမွာ တရားသူႀကီးငါးဦးႏွင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးအပါအဝင္ အျခားတရားခံေျပး ၁၆ ဦးကို ကူညီစံုစမ္း သတင္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါတရားခံေျပး ၁၆ ဦးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အဂတိေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ေသာအမႈမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းမ်ား၌ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၊ ၅၇ တို႔အရ တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ တရားသူႀကီးငါးဦးမွာ သံတြဲၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးဦးသိန္းထြန္း၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔၊ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးထင္လင္း၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ဒုတိယ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးေ႐ႊႏွင့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္တရားသူႀကီး ေဒၚခင္ ေလးငယ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးမွာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာကိုကိုေက်ာ္စိုးျဖစ္ၿပီး ရဲအုပ္မွာ ေပပင္ေခ်ာင္ ရဲကင္းစခန္း စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ရာဇာကိုကိုျဖစ္သည္။ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွႏွစ္ဦးမွာ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ ဒုတိယခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ရဲေသြးႏွင့္ တမူးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားသူမ်ားမွာ မြန္ျပည္နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ (ၿငိမ္း) ဦးျမင့္ေဝ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚအဥၨလီျမရွိန္၊ တရားမဝင္သစ္စက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးစိန္ေမာင္ဝင္း၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္) ၏ ေဒၚခင္အုန္းျမ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔၊ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ ကၽြန္းလွၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ဦးေဇာ္လင္းလင္းႏိုင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး အဖမ္းမခံဘဲ ထြက္ေျပးေနၾကသည့္ တရားခံေျပးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အားလံုးလိုလို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရၿပီး တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိကာ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေနၾကရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၎တို႔ရာထူးအလိုက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မမွန္မကန္အသံုးခ်လ်က္ ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခား က်ဴးလြန္ၾကရင္းျဖင့္ ယခုလည္း ဥပေဒပါက်ခံၾကရမည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို သိလ်က္ႏွင့္ တမင္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ရႏိုင္ေလသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တရားခံမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကမႈမွာ ယခုမွ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ႏွစ္ကလည္း ျဖစ္စဥ္မ်ားအေတာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုတရားခံေျပးမ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ရွိ မရွိဆိုသည္မွာလည္း မသိၾကရေသးသည့္အျပင္ ယခင္ကာလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈကဲ့သို႔ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၏ တရားခံမ်ားကိုလည္း ယေန႔ထက္ထိ ဖမ္းဆီးရမိသည့္သတင္း မၾကားရေသးေပ။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Criminal Law& Procedure) တရားမမႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Civil Law & Procedure) တို႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔ ကနဦးဖမ္းဆီးစစ္ေဆးၾကရမည့္အခ်က္မ်ား (Police Statement) ဥပေဒ႐ံုးသို႔ အမႈတြဲျပင္ဆင္ေပးပို႔ၾကရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားက အဆင့္လိုက္ စစ္ေဆးစီရင္ၾကရမည့္လုပ္နည္းမ်ား (ယခုကဲ့သို႔ တရားခံထြက္ေျပးလွ်င္ ထုတ္ဆင့္ရမည့္ဝရမ္းပံုစံမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာ ကပ္ရန္ေနရာမ်ား၊ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရန္ေနရာႏွင့္ ရွာေဖြနည္းမ်ား) အားလံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား လက္ကိုင္ျပဳၿပီး စီရင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္မွာလည္း ထိုဥပေဒႀကီး ၂ ခုပါအထဲက လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ထူးျခားၿပီး ေဆာင္႐ြက္၍မရသကဲ့သို႔ ထူးျခားသည္မွာ တရားသူႀကီးမ်ားကိုသာ ၎တို႔၏ဉာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ (အဂတိတရားကင္းကင္းျဖင့္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္) ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကရန္ အခ်ိဳ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို အထက္တြင္တင္ျပထားသည့္အတိုင္း အႀကီးအေသးအေပၚမူတည္ၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးထည့္သြင္းေပးထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမွန္လက္ေတြ႔တြင္မူ ထိုသို႔ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ဆိုသည္မွာ တရားသူႀကီးမ်ားပင္သိၾကသည္။ မိမိတို႔မည္မွ်အထိ အဂတိကင္းသည္။ မိမိတို႔မည္မွ်အထိ ဥပေဒကိုေလးစားသည္ဆိုသည္မွာ မိမိတို႔သာ အသိဆံုးျဖစ္ၾကေပမည္။ တရားကိုနတ္ေစာင့္သည္ ဆိုသည့္စကားမွာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ ဟုတ္မည္မထင္ေပ။

ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏တရားဥပေဒ မ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္၍ မထီေလးစားျပဳရာေရာက္သလို ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းပင္လွ်င္ ျပစ္မႈတစ္ခုကို ထပ္မံေဖာက္ဖ်က္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၈)၊ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားအခန္း၏ပုဒ္မ (၃၈၄) တြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားရွိထားသည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ ထိုအခန္းတြင္ပင္ ပုဒ္မ (၃၄၇) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ထိုအရာႏွင့္ဆက္စပ္၍လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ မတရားျပဳက်င့္ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိေစရမည္ဟုလည္း ပုဒ္မ (၃၇၅) တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုထည့္တြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိရန္လိုအပ္ေသာကိစၥ (သို႔မဟုတ္) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာတရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရဟုလည္း ပုဒ္မ (၃၇၆) တြင္ ထည့္သြင္းေပးထားခဲ့ျပန္ပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ေနထိုင္ၾကလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ တရားဥပေဒမ်ားအတိုင္းျပဳက်င့္ လိုက္နာေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိအေပၚ မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ စြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါကလည္း ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားရွိေပးထားပါသည္။ တစ္ဖန္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပ႒ာန္းေပးထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ ျပစ္ဒဏ္ခံၾကရမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားကဲ့သို႔ ဥပေဒကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳကာ ဆိုင္ရာသူမ်ားႏွင့္ အေပးအယူျပဳလုပ္ၿပီး ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခား က်ဴးလြန္ၾကရန္ မသင့္ၾကေတာ့ေခ်။ ထိုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမ်ားတြင္ က်န္ေနခဲ့ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တာဝန္ရွိႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမ်ားမွ အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္စနစ္အေျခအေနမ်ားအေပၚလိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အဟိ ံတိရစၦာန္တစ္ေကာင္ျဖစ္သည့္ ပုတ္သင္ညိဳပင္လွ်င္ ၎အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရာသီအလိုက္ အေရာင္ေျပာင္းကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရာင္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳက်င့္ေနတတ္ေသးလွ်င္ လူသားမ်ားအတြက္ သာ၍ေျပာင္းလဲၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုလိုသည္မွာလည္း အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမ်ားသည္ ယခင္ကာလမ်ားတြင္လည္း အေတာ္ၾကားခဲ့ရဖူးၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔က်ဴးလြန္ၾကသည့္ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားက်ခံၾကမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး အဖမ္းမခံၾကေပ။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ခပ္ေဝးေဝးသို႔ပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၾကသည္မဟုတ္။ မိမိတို႔အိမ္တြင္ပင္ မူလအလုပ္မပ်က္ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္လွ်င္ေနၾကသည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို လာဘ္ထိုးထားၾကရသည္။ ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားၿပီး လစဥ္ေၾကးယူကာ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳ။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းလက္စြဲပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဥပေဒပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း မေဆာင္႐ြက္ေတာ့ေခ်။ တရားသူႀကီးမ်ားက ဖမ္းဆီးခြင့္ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ကာ ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းေစေသာ္လည္း ႏွစ္ကာလသာၾကာသြားသည့္တိုင္း တရားခံကို ဖမ္းမမိ။ တရား႐ံုးတြင္သာ အမႈလက္က်န္အေနႏွင့္ အမႈတြဲေဟာင္းတစ္ခုက်န္ရစ္ၿပီး ကာလၾကာသည့္အခါ အဆိုပါအမႈတြဲကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ပယ္ဖ်က္ၾကျခင္းျဖင့္ အဆိုပါ တရားခံေျပးဆိုသည့္အမႈသည္လည္း စုန္းစုန္းျမဳပ္ကာ ပေပ်ာက္သြားတတ္ၾကေတာ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုကိစၥမ်ားမွာ ႏွစ္ကာလမွာ အခါခါေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားပင္ေျပာင္းၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အစိုးရႏွစ္ရပ္ပင္ ေျပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ မေျပာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ ေဟာင္းအတိုင္းသာ သြားၿမဲသြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကလည္း ေငြေပးလွ်င္ရသည္။ ၾကာလွ်င္အမႈေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ဟု အထင္ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ကို ထိုအတိုင္းျပဳလုပ္ၾကရန္ အႀကံေပးသူက ေပးမည္။ ထိုနည္းျဖင့္ပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားသည္ သားေရကြင္းပမာ ေလွ်ာ့ခ်င္သည့္အခါေလွ်ာ့၊ တင္းခ်င္သည့္အခါတင္း၍ရၿပီး ျပည္သူမ်ားကလည္း ေလးစားမႈမရွိၾကေတာ့သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္သြားခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားဆိုလွ်င္ ျပစ္မႈတစ္ခုအတြက္ အေပါ့အေလးအေပၚမူတည္ၿပီး ေငြဒဏ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္မ်ိဳး ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေပးသည္။ ထိုအခါ မည္မွ်ျပစ္မႈႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အမႈမ်ားသည္ မျဖစ္စေလာက္ေငြဒဏ္ကေလးႏွင့္သာ ၿပီးဆံုးသြားရတတ္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒပါျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာလည္း အရပ္စကားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဘိုးေတာ္မင္းေလးဖက္ေထာက္သြားစဥ္အခါက ေရးဆြဲထားသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္၍လားမသိ၊ ခ်မွတ္ရမည့္ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားမွာ ယခင္ကအတိုင္း မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးေခ်။ ေငြဒဏ္တစ္ေထာင္ႏွင့္ ေထာင္ ၈ ရက္ဆိုသည္မ်ိဳး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ရွိေနေသးသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က YBS ယာဥ္အကူက ခရီးသည္အမ်ိဳးသမီးကို လက္သီးျဖင့္ထိုးသည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်သည့္အခါ ေထာင္ ၈ ရက္သာက်သည္။ ထိုအခါ အမ်ားက ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုကိစၥမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ အခ်ိဳ႕ေသာျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူရန္ တရားစြဲဆိုၾကသည့္အခါ ျပစ္ဒဏ္ႀကီးမားစြာခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ မူလဥပေဒ (Mother Law) မ်ား ရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေစခ်င္သည့္အခါ ႏြယ္ပြားဥပေဒပါျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ စီရင္ၾကျပန္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီး၊ အေရးယူမွသာ တရားဥပေဒကို ေလးစားရေကာင္းမွန္းသိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ အစိမ္းအက်က္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ားရွိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ျပက္ရယ္ျပဳၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အေရးယူျခင္းမခံဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိ (ေရွ႕ေနမ်ား) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို မထီေလးစားျပဳရာေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးထားေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း အလွ်င္းမရွိၾကေၾကာင္း ျပသေနဘိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရသည္။ သို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးသည္ တရားဥပေဒကို ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမ်ားက အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေလးစားလိုက္နာၾကျခင္းျဖင့္ သာယာဝေျပာသည့္ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကို မေႏွးအျမန္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်