News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ပညာေရးဆိုတာဘာလဲ
03-Jul-2018

အမွန္အတိုင္းေျပာရလွ်င္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးတင့္ကို နာမည္သာ ၾကားဖူးေနသည္ လူခ်င္း မေတြ႔ဖူးခဲ့ပါ။ ဆရာႀကီးကိုယ္တိုင္လာ၍ Lecture ေပးမည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ျဖင့္ ဤပြဲေလးသို႔ တက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကပင္ ရွားပါးလွသည့္ M.Ed တန္းကို တက္ခြင့္ရခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ပညာေရး ေလာကအေၾကာင္း ပညာေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ပညာေရး သေဘာတရားမ်ားကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္သိသူျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ပညာေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးတင့္အေနႏွင့္ ပညာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ေဟာေျပာသြားျခင္းသည္ မ်ားစြာ မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္၏။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီး အဓိက ေထာက္ျပသြားသည္မွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အားလံုး၏ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း (Mindset) ျပဳျပင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးသည္ ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္းအား ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရးဆိုတာဘာလဲ (What is Education?) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားလွစြာကို အေျခခံကာ ေျပာသြားခဲ့၏။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အဓိက ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရာ အစိတ္အပိုင္း ငါးခုရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား၏။

(၁) အေတြ႔အႀကံဳ (Experience)
(၂) ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skills)
(၃) ဗဟုသုတႏွင့္ ဗဟုသုတရွာေဖြနည္း (Knowledge)
(၄) အသိဉာဏ္ပညာ (Multiple Intelligence)
(၅) စိတ္လုပ္ငန္း (Mindset)

လူတစ္ဦး၏ အေတြ႔အႀကံဳအေနႏွင့္ ၎ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ ဘဝႏွင့္ဆိုင္သည္။ ၎ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ထာဝရ ေက်ာင္းသားႀကီးျဖစ္ေနရန္ ေလ့လာဆည္းပူးမႈမ်ားကို အစဥ္ျမႇင့္တင္ထားရန္လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ စာဖတ္အား နည္းေနျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အဓိက အားနည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ဆရာႀကီးေျပာသည္မွာ ၂၁ ရာစုတြင္ လူတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔သည္ ဘာသာစကားတစ္ခု (Foreign Language) တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု တက္ေျမာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာဘာသာကို ႏိုင္ငံျခားမွ တကူးတက လာေရာက္သင္ယူေနပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသည္ ႏိုင္ငံတကာသံုးျဖစ္၍ လူတိုင္း တတ္ထားသင့္ေလသည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးစံုတို႔တြင္ ဆရာႀကီးက Survival Skill ကို အထူးျပဳ ေျပာဆိုသြားေလသည္။ ဗဟုသုတႏွင့္ ဗဟုသုတ ရွာေဖြနည္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားႏိုင္သည့္ အေနထားတစ္ရပ္တြင္ မူတည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိဉာဏ္ ရွစ္မ်ိဳးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေျပာသြားသည္။ ယင္းတို႔မွာ -

(၁) ဘာသာစကားဉာဏ္ရည္
(၂) အတြက္အခ်က္ဉာဏ္ရည္ (သခ်ၤာ)
(၃) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈဉာဏ္ရည္ (အားကစား)
(၄) စိတ္ကူးတြင္ ပံုေဖာ္ထားေသာဉာဏ္ရည္ (ပန္းခ်ီ)
(၅) ဂီတဉာဏ္ရည္ (Musical Intelligence)
(၆) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဉာဏ္ (Interpersonal Intelligence)
(၇) မိမိျဖစ္ခ်င္သည္ကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည့္ဉာဏ္ရည္ (Intrapersonal Intelligence)
(၈) သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ဉာဏ္ရည္ (Natural Piety)တို႔ ျဖစ္သည္။

စင္စစ္ ယင္းအသိဉာဏ္ ရွစ္မ်ိဳးဆိုသည္မွာ ယေန႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘက္စံုပညာ ထူးခၽြန္ေရးအတြက္ သင္ၾကားေနရသည့္ ပညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စာကိုလည္းသင္ စိတ္ကိုလည္းျပင္ႏိုင္ဖို႔ ယင္းအသိဉာဏ္ ရွစ္မ်ိဳးကို အေျခခံက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အေျခခံပညာ အထက္ဆင့္ျဖစ္သည့္ နဝမတန္းႏွင့္၊ ဒသမတန္းအဆင့္ အခ်ိန္ဇယားကိုၾကည့္လွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ အသိဉာဏ္ပညာမ်ိဳး ရႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ဇယား မရွိေပ။ အခ်ိန္အားလံုးသည္ စာသင္ခ်ိန္မ်ားသာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ပုဂၢလိက အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားတြင္ တီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္၊ စဥ္းစားဉာဏ္ ရင့္သန္လာေစရန္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဂီတအားကစား စသည့္အခ်ိန္မ်ားကို ထည့္သြင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

ဆရာႀကီးက ပဥၥမအခ်က္အေနႏွင့္ “ပညာေရးဆိုတာ ဘာလဲ”ဆိုသည့္အပိုင္းကို ရွင္းလင္းရာ အဓိကစိတ္လုပ္ငန္း ငါးမ်ိဳးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။

(၁) ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း (Induction)
(၂) စည္းကမ္းအတိုင္း (ဥပေဒအတိုင္း) လုပ္ျခင္း (Deduction)
(၃) အမွားအမွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားျခင္း (Critical Thinking)
(၄) အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးျခင္း (Reasoning)
(၅) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း (Decision Making)

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီးက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား Homework ေပးျခင္း၊  Group Work ႏွင့္ Solving လုပ္ျခင္း Assignment တင္ျခင္းတို႔သည္ စိတ္လုပ္ငန္း ငါးမ်ိဳးကို ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ေသာ ပညာေရး သေဘာတရားမ်ားသည္ မည္သို႔ပင္ ခြဲျခားထားေနေစကာမူ ပံုသဏၭာန္အားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးသာရွိေၾကာင္း ယင္းတို႔မွာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာ (Knowledge, Skill, Attitude) သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေလသည္။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီးအျမင္ကို ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျပသြားသည္ကို မွတ္သားမိ၏။ ပညာေရးသည္ Product၊ ပညာေရးသည္ Process တစ္ခုျဖစ္သည္။ Product ျဖစ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုတ္လုပ္ေနရမည္။ Process ျဖစ္၍ ရပ္တန္႔၍မရေသာအရာျဖစ္သည္။ ပညာေရးကိုရပ္တန္႔လွ်င္ ႏိုင္ငံနိမ့္က်သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၁ မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္တို႔ အုပ္စိုးစဥ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းမ်ားတစ္ႀကိမ္သာ ပိတ္ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရး၏ Process ကို သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး၏ Process ကို မသိ၍ ေက်ာင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ပိတ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းအခ်ိန္မွစ၍ ပညာေရး နိမ့္က်ခဲ့ရသည္မွာ ယေန႔တိုင္ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ ခံစားေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ျပခဲ့ေလသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ “ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီး တည္ေဆာက္အံ့”ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ကာ ခ်ီတက္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၏။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ကား အစမ္းသပ္ခံဘဝမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေပ။ အဓိကအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္မူအားျဖင့္ မည္သို႔ပင္ ေကာင္းေနေစကာမူ၊ ယင္းမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ပညာေရးရပ္ဝန္းတစ္ခုလံုး၏ Mindset မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္၏။ စနစ္ေဟာင္း၊ သင္နည္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ကာ နည္းပညာအားျဖင့္ မည္သို႔ပင္ တိုးတက္ေနေစကာမူ ဝါးလံုးေခါင္းထဲတြင္ လသာေနၾကဆဲျဖစ္၏။ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းအပ္သည့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝသည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပညာတတ္ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျမႇင့္တင္မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ရ၏။

သို႔ျဖစ္၍ ယင္းသို႔ေသာကာလမ်ိဳးတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံယူသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို မွ်ေဝေပးသည့္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးတင့္ (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)) အား ေက်းဇူးတင္မိသည္။ မိမိတို႔ထက္ အသက္ပညာ သမၻာအေတြ႔အႀကံဳ ရင့္က်က္သည့္ ပညာရွိမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားေနသည္မွာ တန္ဖိုးရွိလွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ထပ္ဆင့္ မွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။

ခင္ေမာင္ေဌး (ပညာေရး)