News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကိုင္ရတြယ္ရ မခက္ႏိုင္ပါ
28-Jun-2018

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူကို ခန္႔အပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အစိုးရအဖြဲ႔က ခန္႔အပ္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ျပည္ထဲေရးကို ကိုင္ရတြယ္ရတာ၊ ေျဖရွင္းရတာ ခက္ခဲတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းေလးေတြ ဖတ္ရပါတယ္။

ဒီလိုအေျပာမ်ိဳးကို အရင့္အရင္တုန္းကလည္း ေျပာေနၾကသံေတြ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ လူႀကီးပိုင္းကပါေျပာလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ထဲေရးတို႔၊ ကာကြယ္ေရးတို႔၊ နယ္စပ္ေရးရာတို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားကို ဘယ္သူေတြက ခန္႔အပ္ထားသလဲ၊ သူတို႔ေတြဟာ ဘယ္သူေတြကို တာဝန္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသလဲ၊ ဘယ္သူ႔ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရွိေနသလဲဆိုတာကို တင္ျပဖို႔လိုဦးမယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာေနထိုင္တဲ့ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္၊ ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတႀကီးရဲ႕လက္ေအာက္မွာ မရွိဘူးဆိုတဲ့အယူအဆမ်ိဳးက လြဲေနမယ္ထင္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ေနရာကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ပုဒ္မ ၁၉၉ (က) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္”လို႔ အတိအလင္းဆိုထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့သူမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကို အလိုလိုေရာက္ရွိေနၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာေတာ့ ျပည္ထဲေရးလို႔သာဆိုတဲ့အတြက္ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္လို႔သာတင္ျပမွာပါ။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးပါ။ ဒီျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရယ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးရယ္၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္တို႔၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ကို ဘယ္သူေတြခန္႔အပ္ထားသလဲဆိုတာကို ေလ့လာရမွာပါ။

ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ) (၂) မွာ “ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ရယူရမည္” လို႔ ပါေနတဲ့အတြက္ ဒီဝန္ႀကီးသံုးဦးေနရာမွာ ခန္႔ထားမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံ အမည္စာရင္းတင္ျပရပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးအတြက္ လ်ာထားအမည္စာရင္းကို သမၼတႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ သမၼတႀကီးက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးတာပါ။ ဒီေတာ့ ေစာေစာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးတဲ့ ဝန္ႀကီးမ်ားက ဘယ္သူ႔ကိုတာဝန္ခံရသလဲ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကိုတာဝန္ခံရသလား၊ သူ႔ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိေနသလားဆိုတာကို ျပန္ၾကည့္ရမွာပါ။ 

ပုဒ္မ ၂၃၂ (ဇ) မွာ “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား တာဝန္ခံရမည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုသာ တာဝန္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာဝန္ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရတဲ့သူမရွိပါဘူး။ အမည္စာရင္း ေပးတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဒီဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုေနရာေတြက တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကတဲ့အတြက္သာ အေျခခံဥပေဒကို ဒီလိုေရးဆြဲခဲ့ၾကတာျဖစ္မွာပါ။ 

ဒီေနရာမွာ သတိထားရမွာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းေပး႐ံုသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တာဝန္ယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို ျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ ေစလိုက္သည္ဆိုတဲ့ အမိန္႔မရမခ်င္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွာပဲ အလုပ္လုပ္ရမွာပါ။ ဒါက တာဝန္ခံမႈကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ ပုဒ္မ ၅၈ အရ သမၼတႀကီးဟာ အားလံုးရဲ႕အထြတ္အထိပ္ေနရာကို ရထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔လက္ေအာက္မွာမရွိဘူးလို႔ ေျပာဖို႔ခက္မွာပါ။

ပုဒ္မ ၂၃၄ (ခ) အရ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုအတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္ျပရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၃၄ (င) မွာ “ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအား လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္”လို႔ ျပ႒ားန္ထားတဲ့အတြက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြလည္း သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေအာက္အဆင့္ျဖစ္တဲ့ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ပုဒ္မ ၂၀၈ မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴးမ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္”ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတႀကီးကပဲ ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားကို ဆက္ေလ့လာဖို႔လိုပါမယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၂ (က) (၂) မွာ “လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာတာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ေတာင္းခံရမည္” လို႔ ပါေနတဲ့အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြက တပ္မေတာ္သားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လည္းပဲ ပုဒ္မ ၂၆၂ (ဌ) (၂) မွာ “တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္” ဆိုတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာဝန္ခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ေဒသေတြမွာလည္း ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါေနျပန္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၇၆ (ဃ) (၂) မွာ “လံုၿခံဳေရးတာဝန္ျဖစ္ေစ၊ နယ္စပ္ေရးရာတာဝန္ျဖစ္ေစေပးအပ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား”လို႔ ပါတဲ့အတြက္ပါ။ ပုဒ္မ ၂၇၆ (ဈ) မွာလည္း “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔တို႔တြင္ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုျဖစ္သည့္ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ဦးေရကို တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သလို ျဖည့္စြက္တာဝန္ေပးႏိုင္သည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တာဝန္ခံရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပုဒ္မ ၂၇၆ (ဋ) (၃) မွာ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ဥကၠ႒အား တာဝန္ခံရမည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွာလည္း တပ္မေတာ္သားေတြ ပါပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၈၅ (ခ) (၃) မွာ “ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္စီဝင္သို႔မဟုတ္ ေကာင္စီဝင္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တပ္မေတာ္သား သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကိုရယူရမည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ပါ။ ပုဒ္မ ၂၈၅ (ဂ) မွာ “ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလည္းေကာင္း တာဝန္ခံရမည္”လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ဘယ္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုသာ တာဝန္ခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

အားလံုးၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူေတြျဖစ္ေပမယ့္ ႀကီးၾကပ္မႈအပိုင္း၊ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းမွာေတာ့ သမၼတႀကီးကိုပဲ တာဝန္ခံရတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သာသြားမွာပါ။ 

ကိုင္ရတြယ္ရခက္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေျပာသလဲ မသိပါဘူး။ ဒါကို ဒီလိုလုပ္ပါ၊ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ပါလို႔ ေျပာေနတဲ့ၾကားထဲကမ်ား လမ္းၫႊန္မႈကို မနာခံလို႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ တပ္ကလာတဲ့သူမ်ားဟာ အမိန္႔နာခံမႈ အရမ္းေကာင္းၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အထက္ အမိန္႔ဆိုတာနဲ႔ တစ္သေဝမတိမ္းလိုက္နာတတ္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ ျခြင္းခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ရွိႏိုင္မွာပါပဲ။

ကိုယ့္ရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုင္တြယ္ရတာေတာ့ သိပ္မခက္ခဲႏိုင္ဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အရင္က တပ္မေတာ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကိုပဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း လိုက္ပါၾကရမွာပါ။ လက္ရွိလည္း လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ ကန္႔လန္႔တိုက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနတာမ်ိဳး မျမင္မိပါဘူး။

ခန္႔ထားတာကေတာ့ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္တဲ့သူကို ခန္႔လိုက္ၿပီ။ ဒါဆိုရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခိုင္းတာေတြကို နယ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ လာလုပ္ေနမွာလား။ ဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။ သမၼတႀကီးကို တာဝန္ခံၿပီးေဆာင္႐ြက္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွာသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္လို႔မရပါဘူး။ ဒီၾကားထဲကမွ ကိုင္တြယ္ရခက္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘာကိုဆိုလို သလဲဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာမေပါက္မိပါဘူး။

တကယ့္ကို ကိုင္တြယ္ရခက္ေနတယ္ဆိုရင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမူလ တာဝန္မ်ားျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစလိုက္သည္ဆိုတဲ့ အမိန္႔ထုတ္လိုက္လို႔ရပါတယ္။ ဒါဆို ေနာက္တစ္ေယာက္ေျပာင္းေပါ့။ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို စစ္ဘက္ျပန္ပို႔တာ မ်ိဳးမေတြ႔ရေသးေပမယ့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြမွာေတာ့ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္တာေတြ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ တင္ျပရရင္ တခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြေျပာတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကိုင္ထားတယ္၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တို႔၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတို႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဟာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကျဖစ္ၿပီး ဒီဌာနက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာ ရွိေနတယ္၊ ဒီဝန္ႀကီးကိုလည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားဟာ သမၼတႀကီးေအာက္ မွာမရွိဘူးဆိုတဲ့ ေလသံမ်ိဳးနဲ႔ပတ္သက္လို႔လဲ အဲ့ဒီအယူအဆဟာ လံုးဝမမွန္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူမွန္သမွ်ဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာေနရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္လမ္း ၫႊန္မႈေအာက္မွာ ရွိေနသလိုပဲ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈေတြ၊ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြႏွင့္အညီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကလူေတြကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဘာေတြၫႊန္ၾကားလိုက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး မေတြ႔ဖူးပါဘူး။ 

ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္လမ္းၫႊန္မႈေအာက္မွာသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕လက္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြလို႔ ဆိုေပမယ့္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတာက အလြန္နည္းၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔သာ အနီးကပ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ လမ္းၫႊန္မႈခံယူကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာ မရွိဘူးဆိုတဲ့အယူအဆမ်ိဳးက မွားယြင္းတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ အားလံုးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းၫႊန္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရာက္ရွိေနၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုင္တြယ္ရခက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုင္ရတြယ္ရမခက္တဲ့အေၾကာင္းသာ တင္ျပလိုရင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အရမ္းကို အေရးႀကီးေနတဲ့ အေျခအေနအခ်ိန္အခါကို ေရာက္ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးႏွင့္အတူ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီး ကို္ယ္တိုင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳး သားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာေတြကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးမွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့သူအားလံုး လက္တြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစမယ့္စကားမ်ိဳးကို မေျပာတာမဆိုတာပဲ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕သို႔သာသြား၊ ေသာၾကာၾကယ္အလားဆိုတဲ့အတိုင္း ေရွ႕ကိုသာ အားလံုး စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္ထဲေရးကို ကိုင္တြယ္ရတာ ခက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကေတာ့ သိပ္ၿပီးမသင့္ေလ်ာ္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သူမွန္သမွ်ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာရွိေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုင္ရတြယ္ရတာ မခက္ခဲႏိုင္ဘူးလို႔သာ ထင္ျမင္ယူဆမိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

သိုက္စိုးထြန္း (နတ္႐ြာ)