News

POST TYPE

PERSPECTIVE

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း မန္မာနေတြ မထားၾကပါနဲ႔
28-Jun-2018

မၾကာေသးခင္က လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ႐ံုးစာတစ္ေစာင္ ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီ႐ံုးစာက ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အႀကီးအကဲက အဲဒီၿမိဳ႕နယ္က တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲထံကို ေရးတဲ့စာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ သူ႔ဆီကိုေရးတဲ့စာမွာ “ေမတၱာရပ္ခံ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္”လို႔ ေရးခဲ့တဲ့အေပၚ ဘဝင္မက် မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုမေရးသင့္တဲ့အေၾကာင္း၊ “တင္ျပအပ္ပါသည္” လို႔သာ သံုးႏႈန္းသင့္တဲ့အေၾကာင္း ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ပင္မလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအားလည္းေကာင္း တာဝန္ခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား လိုအပ္သလိုႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ဥကၠ႒တာဝန္အားလည္းေကာင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဂၤါစဥ္တို႔အရ အထက္ အပိုဒ္ (၁) ပါ “အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္”ဆိုသည့္ စကားရပ္အစား “တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု သံုးႏႈန္းေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရ၍ ေနာင္တြင္ အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားမႈမျဖစ္ေစေရး ဂ႐ုျပဳလိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါသည္”လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “ဒီစာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ အခန္းက႑အေပၚ နားလည္ႏိုင္မႈမရွိေသးတာကို သက္ေသျပလိုက္တာပါပဲ။ စာကိုဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကို သူ႔ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အျခားအစိုးရဌာနေတြလိုပဲ ျမင္ေနတာကိုေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို မေလးစားရာေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးကေရးတဲ့စာဟာ သက္ေသေတြမလာလို႔ ဆင့္ေခၚတဲ့စာပဲ။ တရား႐ံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔အညီ ေရးသားဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ ဝါစဥ္ေတြ၊ အဂၤါစဥ္ေတြ မလိုပါဘူး” ဟူ၍လည္းေကာင္း ....၊

“ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနနဲ႔ တရား႐ံုးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ဘူး၊ သီးျခားမ႑ိဳင္တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေမ့ေနပံုရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရဲ႕ ခက္မသံုးျဖာျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲမယ္၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအာဏာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔လည္း မပတ္သက္ဘူး၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာနဲ႔ လည္းမပတ္သက္ဘူး၊ အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ အဲဒီႏွစ္ခုလံုးရဲ႕လက္ေအာက္မဟုတ္ဘူး” ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အရွည္ႀကီးပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုတာ တစ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕ပိုင္၊ နယ္ပိုင္လို႔ေခၚတဲ့ ရာထူးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ၿမိဳ႕ပိုင္ဆိုတာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေပါ့။ ပထမတုန္းကေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြက ဒီလိုရာထူးမ်ိဳးေတြကို သူတို႔လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အိႏၵိယလူမ်ိဳးေတြကိုပဲ ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာလူမ်ိဳး ဘြဲ႔ရပညာတတ္ေတြ ရွိလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို စတင္ခန္႔ထားလာၾကပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးထဲမွာ ဘီေအဘြဲ႔ရၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲ ေလွ်ာက္ထားေျဖဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ပိုင္ရာထူးရတဲ့အခါ သမီးရွင္ေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခတ္ေဟာင္းအဆိုေတာ္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ “ကိုဘီေအၿမိဳ႕အုပ္ေလာင္းက တုတ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းကိုေလွ်ာက္တယ္၊ ကိုဘီေအၿမိဳ႕အုပ္ေလာင္းက အုပ္ေပါင္းေပါင္းလို႔ လမ္းကိုေလွ်ာက္တယ္၊ ေခါင္းေပါင္းစ ရွည္လြန္းရွည္လြန္းတယ္”ဆိုတဲ့သီခ်င္းက အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေတာ္ေတာ္ေခတ္စားခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြေခတ္မွာေတာင္ သေဘာက်ႏွစ္သက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ၿမိဳ႕ပိုင္တစ္ေယာက္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖစ္တဲ့ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ ေငြတိုက္လုပ္ငန္းနဲ႔ တျခားလုပ္ငန္းေတြအျပင္ ရာဇဝတ္ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးရဲ႕ စီရင္ပို္င္ခြင္အာဏာတခ်ိဳ႕ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုတုန္းက ၿမိဳ႕ပိုင္တစ္ေယာက္ဟာ ေထာင္ေျခာက္လအထိ ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အမႈေတြကို စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ “ၿမိဳ႕ပိုင္ေပါက္စ ေထာင္ေျခာက္လ” လို႔ေတာင္ ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ နယ္ပိုင္ ဝန္ေထာက္ (ယခုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ဆိုရင္ ဒီထက္မကတဲ့ စီရင္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုေတြမွာ အဆင့္လိုက္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ တိုင္း၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္မွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြက ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိနဲ႔ ရဲအရာရွိတို႔က ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ဆိုရရင္ေတာ့ အရင္က တစ္ဦးတည္း အာဏာပိုင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ပိုင္နယ္ပိုင္ေတြရဲ႕ အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ကန္႔သတ္ခံရၿပီး အဖြဲ႔လိုက္ဆံုးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔လိုက္ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္က အတည္ပါပဲ။

ေနာက္တစ္ခါ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေပၚလာတဲ့အခါ ျပည္သူက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အဆင့္ဆင့္က ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြျဖစ္လာၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအရာရွိေတြက သက္ဆိုင္ရာျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔႐ံုးရဲ႕ ႐ံုးအဖြဲ႔မွဴးေတြအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ၾကရာမွာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစတာေတြနဲ႔ ညီၫြတ္မႈရွိမရွိ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ေကာင္စီတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေဝးႀကီးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အခမ္းအနားျပင္တာ၊ ဖိတ္ၾကားတာကအစ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားျပဳစုရတာ၊ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရတာေတြ အပါအဝင္ အစည္းအေဝးမွာ အခမ္းအနားမွဴးလုပ္တာအဆံုး တာဝန္ယူရပါတယ္။

ျပည္သူ႔ေကာင္စီေခတ္မွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ထံတင္ျပၿပီး အဆံုးအျဖတ္ခံယူရသလို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ ဌာနအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ ေရွာင္တခင္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လုပ္သက္ခြင့္ကိုေထာက္ခံတင္ျပျခင္း၊ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံတင္ျပျခင္း စတာေတြကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြအျပင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ျခင္မျပဳႏိုင္တဲ့ အမႈေတြကို ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ အေထြေထြႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုၿပီးေတာ့ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒလည္း အလိုအေလ်ာက္ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ ဗဟိုနဲ႔ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြအားလံုး ပ်က္သုဥ္းသြားၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စကား ရပ္မ်ားအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ယခင္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီနဲ႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ ဌာနအသီးသီးနဲ႔ တဝတ/ပဝတ၊ ခဝတ၊ မဝတ၊ ရဝတေတြကို လႊဲအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးဟာ မိမိတို႔ဌာနရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ လုပ္ငန္းအားလံုးကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြထံ တင္ျပစရာမလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကိုေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ လိုအပ္လို႔ အထက္အဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ေပးအပ္ရင္ေတာ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ေတြက ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ၊ စီမံကိန္းေတြကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြရဲ႕ ေရွာင္တခင္ခြင့္၊ ခရီးသြားလာခြင့္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အာဏာပိုင္က ခြင့္ျပဳရၿပီး လုပ္သက္ခြင့္ကိုေတာ့ ေထာက္ခံတင္ျပေပးရပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိေတြ ရာထူတိုးဖို႔ရွိတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ေတြထံက ေထာက္ခံစာေတာင္းေလ့ရွိတဲ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြဟာ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို ႐ိုေသေလးစားၾကပါတယ္။

ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ေတြကို တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ရာမွာ အဖြဲ႔အေနနဲ႔ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအရာရွိေတြဟာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥကၠ႒တာဝန္ကိုယူခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေတြက ႐ိုေသေလးစားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ ဒီလိုေပးအပ္ထားတဲ့ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဌာနဆိုင္ရာအႀကီး အကဲေတြအေပၚမွာ ေမာက္မာျခင္း၊ ႏိုင္ထက္စီနင္းျပဳျခင္း၊ တမင္သက္သက္အျပစ္ရွာျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း အလွ်င္းမရွိခဲ့ဘဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြအျဖစ္ သေဘာထားကာ ညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႏွမသဖြယ္ သေဘာထားဆက္ဆံၿပီး လုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ တာဝန္မေက်ပြန္တဲ့အတြက္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို မလိုက္နာတဲ့အတြက္ သတိေပးေဆာင္႐ြက္တာ၊ ရွင္းလင္းခ်က္ေတာင္းခံတာ၊ အထက္အဖြဲ႔အစည္းကို တင္ျပတာ စတာေတြကိုေတာ့ မလႊဲမေရွာင္သာလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၀၈ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အထက္မွာ ဦးရဲထြဋ္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး စတဲ့အဖြဲ႔အစည္း (မ႑ိဳင္) ေတြဟာ သီးျခားလြတ္လပ္စြာေဆာင္ ႐ြက္ခြင့္ရွိၾကၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းညႇိျခင္းကလြဲလို႔ ဘယ္သူက အေပၚက၊ ဘယ္သူကေအာက္က ဆိုတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအေနနဲ႔ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ နဲ႔ ၁၉၉ (က) တို႔မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္သလို၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အထြတ္အထိပ္လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚမွာလည္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပိုင္ခြင့္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုနမူနာယူၿပီး ေဒသအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲက ေဒသအဆင့္ တရားစီရင္ေရးအႀကီးအကဲရဲ႕အေပၚမွာရွိတယ္လို႔ မွတ္ယူလို႔မရပါဘူး။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုတင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈၈ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ “ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပးေဆာင္႐ြက္ေစရမည္” ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ဘယ္ဌာနဘယ္ဝန္ထမ္းကို တာဝန္ေပးရမယ္လို႔မပါဝင္သလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရေတြလို တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြက ျပ႒ာန္းေပးထားတာမရွိပါဘူး။ အခုဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရအျပင္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေတြကိုပါ ျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ႐ိုင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာေတာ့ ဥပေဒတစ္ရပ္မရွိေသးပဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုသာ အားျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ (ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္)။ ဥပေဒမျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မီ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္ဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ တရားသူႀကီး၊ ဥပေဒအရာရွိအပါအဝင္ အျခားေသာဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားအေပၚ မာန္မာနေတြမထားၾကပဲနဲ႔ မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ညီရင္းေနာင္ခ်ာမ်ားသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံေျပာဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

သိန္းထက္ေအာင္