News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဇြန္ပုလဲ ... ကဖ်က္ယဖ်က္ႏွင့္ တကသ အေဆာက္အအံု (၂)
25-Jun-2018

ဇြန္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေငြရတုအႀကိဳ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

“တို႔လူေလးမ်ားဆိုသလို” တို႔ႏွင့္ ဇြန္ပြဲတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုမိၾက၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကပါေလၿပီ။ ၁၉၈၈ ဇြန္ပြဲကို ျပန္လွန္ေျပာဆိုကာ ေက်ာင္းသားအေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တစ္ပါတီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္အၿပီးမွာ...

- ၁၉၈၈ ဇြန္ပြဲ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ (ေငြရတုအႀကိဳ) အခမ္းအနားက်င္းပေရး

- က်င္းပသည့္အခါမွာလည္း ပံုမွန္႐ိုးစင္းသည့္ အခမ္းအနားမျဖစ္ေစဘဲ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ က်င္းပႏိုင္ေရး

- အဓိပၸာယ္ရွိေစရန္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္တစ္ခုခု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး

စသည္စသည္ျဖင့္ ကိုညိဳထြန္း၊ ကိုဆန္နီ၊ ကိုေသာ္တာ၊ ကိုေအးေက်ာ္၊ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း (အႀကီးေကာင္)၊ ကိုထြားႀကီး၊ ကိုျမင့္ေဆြ၊ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ကိုကိုလတ္ (ခရစၥတိုဖာ)၊ ကိုအဂၢ (ေအာင္မ်ိဳးလြင္) တို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္း ၁၅ ဦးဝန္းက်င္တို႔သည္ အစည္းအေဝး အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝး အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္ အခန္းမွာ လြစၥလမ္း (ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း) ရွိ ကိုအဂၢ (ေအာင္မ်ိဳးလြင္) ၏ အခန္းမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြရတုအႀကိဳ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ၾကပါသည္။ 

ထိုေကာ္မတီသည္ “၁၉၈၈ (ဇြန္) တစ္ပါတီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ” ဟူ၍ အမည္ေပးၿပီးေနာက္ ညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးဟူေသာ အျခခံမူသံုးရပ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၾကကာ ေက်ာင္းသားထု၏သေကၤတ ခြပ္ေဒါင္းပံုကိုလည္း ၁၉၅၀ ေက်ာ္က အိုးေဝမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ (ဦး) ေမာင္ေငြထြန္း၏ စကတ္ခ်္ခြပ္ေဒါင္းပံုကို သံုးစြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

၁၉၈၈ ဇြန္ ေငြရတုအႀကိဳအခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသည္ အစည္းအေဝးမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ေအးေက်ာ္ (ခ) ဉာဏ္က်ယ္ေလးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔က်င္းပတဲ့ ဒီအခမ္းအနားမွာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ တကသ အေဆာက္အအံု ျပန္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တယ္” အားလံုးေသာမ်က္လံုးမ်ား လက္ခနဲျဖစ္သြားၾကသည္။ သေဘာတူၾကသည္။ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ “တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး” ႀကိဳးစားၾကရန္..။ အလုပ္ကားေပၚလာေခ်ၿပီ။ 

တို႔လူေလးမ်ား အလုပ္႐ႈပ္ကုန္ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာသူကရွာ၊ ပို႔စကတ္၊ ကီးခ်ိန္းလုပ္သူမ်ားကလုပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံပို႔ရန္အတြက္ စာၾကမ္းေရးသူမ်ားကေရး။ ထပ္ခါထပ္ခါအစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၃ ရက္အစည္းအေဝးမွာေတာ့ အနည္းငယ္ၿပံဳးေယာင္သန္းလာပါေလၿပီ။ 

“ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ” ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ပန္ၾကားလႊာထဲမွ အခ်ိဳ႕အပိုဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ 

(၄) အေဆာင္စည္းကမ္းသစ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ တကသအေဆာက္အံုႀကီးကို တစ္စစီေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ပါသည္။ 

(၅) ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ သမိုင္းအစဥ္ အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ဦးေအာင္ဆန္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ေခတ္အဆက္ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရားဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ မွ် ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

(၆) ဒီမိုကေရဏီေခတ္ဦးကာလ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈရွိလာခ်ိန္တြင္ သမိုင္းတန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး၌ တာဝန္ရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ 

(၇) ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အံုသစ္ႀကီးကို မူလေနရာေဟာင္း၌ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး ညီၫြတ္စြာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔စြဲဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ အျမန္ေခ်ာျဖင့္ေပးပို႔ေသာစာမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕အပိုဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပရေသာ္...

၄။ (င) သို႔ျဖင့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္အဓိပတိ ဆာဟာကုတ္ဘတ္တလာ (Sir Harcourt Butler) ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ဆန္ကုန္သည္ႏွင့္ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ႀကီးဦးညိဳက ေငြက်ပ္ ၁၇၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္းက်ပ္) လွဴဒါန္း၍ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးကာ ပါေမာကၡဦးေဖေမာင္တင္က ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ကိုေက်ာ္ခင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ အုတ္ပံုဘဝ ေရာက္ခဲ့ရေတာ့သည္။ 

၇။ ယခုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ဦးတည္ခ်ီတက္ေနေသာ သမၼတႀကီးဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးအတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးသည္ အထူးအေရးႀကီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးျဖစ္မည္ဟု ေျဖာင့္မတ္စြာ ယံုၾကည္မိပါသည္။ 

၈။ သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္း၏ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ သမိုင္းဝင္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီး ၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အံုႀကီးကို မူလေနရာေဟာင္းတြင္ ျပန္လည္အုတ္ျမစ္ခ်တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္ရပ္တည္ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အဆိုျပဳပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

ထိုစဥ္က ၎စာကို ကိုညိဳထြန္း၊ ကိုေအးေက်ာ္၊ ကိုဆန္နီ၊ ကိုေသာ္တာ၊ ကိုျမင့္ေဆြ၊ ကိုေက်ာ္စိုးလင္း၊ ကိုထြားႀကီး၊ ကိုအဂၢတို႔ လက္မွတ္ထိုး၍ ကိုညိဳထြန္းအိမ္လိပ္စာျဖင့္ ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို မိတၱဴကိုလည္း သမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ပို႔သင့္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားသို႔လည္း ျဖန္႔ေဝခဲ့ပါသည္။ (သို႔ေသာ္ မည္သို႔မွ် ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားသက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ)

သို႔ႏွင့္ တို႔လူေလးမ်ားသည္ “၁၉၈၈ (ဇြန္) တစ္ပါတီစနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေငြရတုအႀကိဳ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား” ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ၊ သီရိရတနာခန္းမ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ၌ စည္ကားခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ “တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး” ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ “တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ)” ကိုလည္း ၆၂ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၉၆ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေကာ္မတီ၏ နာယကႀကီးမ်ားမွာ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၊ ဦးတင္ထြန္း၊ ဦးကိုကိုႀကီး (ဟန္ေဂရီ)၊ ဦးသာဘန္း၊ ဦးေစာတင္ေအး၊ ဦးသန္းတင္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အႀကံေပးေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ ဦးလွေ႐ႊ၊ ဦးတင္ေအာင္၊ ဦးေအးသာေအာင္၊ ဦးတင္ေမာင္ (ခ) ေဒါက္တာ မင္းသိန္း၊ ဦးေလးျမင့္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ မင္းကိုႏိုင္၊ မင္းေဇယ်၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္၊ ကိုေအာင္ထိုက္၊ ကိုစိုးဝင္း၊ ကိုရာေက်ာ္၊ မေနရည္ဗေဆြ၊ ကိုညိဳထြန္း၊ ကိုေအးက်ာ္၊ ကိုဆန္နီတို႔အျပင္ ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ၂ ဦးမွာ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) မွ ၂ ဦး ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုစည္သူေမာင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔

“တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ M3 စားေသာက္ဆိုင္တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ေကာ္မတီ၏အမည္ကို “ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔” ဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သလို အဖြဲ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း (၁) သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ (၂) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ကိုက္ညီေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ (၃) အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္တကသအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကနဦး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၊ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးအႀကိမ္ႀကိမ္ကို စိတ္တိုင္းက်လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ (ေတာင္ဥကၠလာ) တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကိုဝင္းေဆြ၊ ကိုျမင့္ဆန္း၊ ကိုစိုးမိုး၊ ကိုမင္းႏိုင္စိုး၊ ကိုအာကာဗိုလ္၊ မေမသြယ္ဦး၊ ကိုၿပံဳးခ်ိဳတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသလို ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားဖိတ္မႏၲကျပဳရန္မ်ား ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရာ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏ ျပန္စာလႊာမွာ...

“ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ”

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္သမဂၢ၏အစဥ္အလာမွာ လြန္စြာႀကီးမားခဲ့ပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္သမဂၢမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသမဂၢမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအထိ ႀကိဳးစားအားထုတ္လာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားဘဝႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ သမဂၢအေဆာက္အအံုအတြင္း ကိုတက္တိုး၊ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔လည္း ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္ကို သတိရမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သမဂၢ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းခံရေသာအခါ သမဂၢႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာလူမ်ားအားလံုး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္ကပင္ သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့သူမ်ားကပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ၾကားရဖူးသည္။ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသလို တကၠသိုလ္သမဂၢ၏ သမိုင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး၏သမိုင္းသည္လည္းေကာင္း အသီးသီးဆက္စပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ျမန္မာျပည္၏သမိုင္းကို လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေစသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ 

သမဂၢအေဆာက္အအံုသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆံုေတြ႔ရာ၊ နားေနရာ၊ စုေဝးရာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာသမိုင္းဝင္အေဆာက္ အအံုတစ္ခု ဆံုး႐ံႈးရသျဖင့္ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း ေပၚေပါက္ေစရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္လည္း သမိုင္းဝင္သမဂၢအေဆာက္အအံုတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခြင့္ရရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္းေကာင္း အားလံုးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ေျပာရေပမည္။ 

ဒဂုန္တာရာ

သာမိုင္းခမ္း (၁၂.၆.၂၀၁၂)

(ယခုစာကို ရန္ကုန္မွ ကိုဆန္နီ၏ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရွိ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဘိုဘိုဟန္၏ကူညီမႈေၾကာင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

တစ္ဖန္ ေငြရတုအႀကိဳ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ အမည္ေျပာင္းခဲ့သည့္ ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ ဖိတ္မႏၲကျပဳပန္ၾကားလႊာ၊ တကသအေဆာက္အအံုကိစၥအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ေတာင္းခံလႊာမ်ားကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ယခု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္) သည္ ထိုစဥ္က အလုပ္အလြန္မ်ားေနသျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္မရခဲ့ပါ။ 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ 

ဗညိဳထြန္း