News

POST TYPE

PERSPECTIVE

သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လိုသင္ရတာ ေပ်ာ္ပါရဲ႕လား
21-Jun-2018

သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လိုသင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာလိုသင္ေရး ဝိဝါဒကြဲျပားမႈကို ျပည္သူတို႔၏ လက္ဖက္ရည္စကားဝိုင္းမွသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ ၆ လတာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ရက္တိုင္တိုင္ အေက်အလည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသာမက နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာ၊ ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ အျခားပညာေရးက႑မ်ားကို စံုလင္စြာ သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။ ထိုသံုးသပ္ခ်က္အမ်ားအျပားထဲမွ ယေန႔လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရပန္းအစားဆံုး အျငင္းခံုရဆံုးေခါင္းစဥ္မွာ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာလိုသင္ေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္လိုသင္ေရးျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စာ႐ႈသူအေဆြေရာ ျမန္မာလိုသင္ေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္လိုသင္ေရး မည္သည္ကို ပိုမိုႏွစ္သက္ပါသနည္း။

အဂၤလိပ္လိုသင္မွ တိုးတက္မွာလား

ပထမဆံုး ေမးလိုသည့္ေမးခြန္းက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုသင္မွ တိုးတက္မွာလားဟု ခပ္လြယ္လြယ္ ေမးလိုက္ခ်င္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕မွ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ မေလးရွားကို ဥပမာယူ၍ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သင္ၾကားသင္ယူမႈဘာသာစကားသည္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ သင္ၾကားသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား တိုးတက္ၾကသည္။ ျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ အဂၤလိပ္လိုမသင္လည္း တိုးတက္ႏိုင္သည့္ ဥပမာဟု ဆိုရမည္။ စာေရးသူ၏မိတ္ေဆြအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္လည္း အဂၤလိပ္လို မတတ္ၾကေပ။ Thank You တစ္ခြန္းကိုပင္ ေျဖာင့္ေအာင္မေျပာတတ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈျခင္းယွဥ္လွ်င္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းတူလုပ္ငန္းရွင္ထက္ သံုးေလးဆမွ် ပိုမိုေအာင္ျမင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုတိုေျပာရလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ ျမင္မႈသည္ အဂၤလိပ္စာတတ္ျခင္းမတတ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မခ်ိဳးမက်ဟု သာေျပာရေပမည္။ ထို႔ထက္တစ္ဆင့္တက္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဥပမာေပးရလွ်င္ စာေရးသူ၏ အတန္းတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေစာေစာဝင္ေရာက္ကာ လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးပေဂးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနသူမ်ားပင္ရွိသည္။ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းကို ေက်ာခိုင္းကာ ေအာင္ျမင္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဥပမာျပပါဆိုလွ်င္ အမ်ားစုကို မလႊမ္းၿခံဳႏိုင္သည့္တိုင္ အနည္းစုေသာ ထိုသူမ်ားကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပ ဥပမာေပးႏိုင္သည္ကိုေတာ့ မျငင္းႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းပညာ၊ အဂၤလိပ္လို တတ္ေျမာက္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ညီမွ်ျခင္းခ်လွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္မည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈသည္ အတန္းပညာတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ျခင္းဟူေသာ ေပတံတစ္ေခ်ာင္းတည္းျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ မတိုင္းတာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားေရးဘာသာစကားျဖင့္ မသံုးစြဲေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္ ရင္းျမစ္မ်ားျပည့္စံုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားကို သင္ၾကားမႈဘာသာစကားအျဖစ္သံုးစြဲကာ ေအာင္ျမင္ တိုးတက္ေစေသာ ရင္းျမစ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့လွ်င္ မလြဲမေသြေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာသည္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကလက္သည္ မဟုတ္သလို မတိုးတက္ရျခင္းအတြက္ တရားခံလည္း မဟုတ္ေပ။ အဂၤလိပ္စာ (သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ေတာ့) တိုးတက္ျခင္း၊ နိမ့္က်ျခင္းကို ကိုယ္စားမျပဳေခ်။ သို႔ေသာ္ ...။

ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးက႑၏ ပကတိအေျခအေန 

ယခုလက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေနသည့္ ပံုစံေဟာင္းျဖစ္ေသာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွလြဲ၍ က်န္ဘာသာမ်ား မိခင္ဘာသာျဖင့္သင္ၾကားကာ အထက္တန္းတြင္ ျမန္မာဘာသာမွလြဲ၍ က်န္ဘာသာမ်ားအား အဂၤလိပ္လို သင္ၾကားေနျခင္းတြင္ေတာ့ ျပႆနာရွိေနသည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ မျငင္းႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခ်ၤာႏွင့္သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္လိုျပ႒ာန္းသည္ ဆိုေသာ္လည္း သင္ၾကားသည့္အခါ ရွင္းျပသည့္အခါ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္းျပေနရသည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ စာေမးပြဲေျဖရန္အတြက္ အဂၤလိပ္လို အလြတ္က်က္မွတ္ၾကရသည္။ အဓိပၸာယ္ သိျခင္း မသိျခင္းသည္ စာေမးပြဲတြင္ အေထာက္အကူမျဖစ္ဘဲ အလြတ္ရမွသာလွ်င္ စာေမးပြဲအေျဖလႊာေပၚတြင္ ေျဖႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာလိုေျပာင္းလိုက္လွ်င္ မိမိဘာသာ လြယ္လင့္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္လိုထက္စာလွ်င္ ေတာ္ေသးသည္ဟု စဥ္းစားပံုမွာလည္း တထစ္ခ်မမွန္ႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္းကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ က်က္စာမ်ားျဖစ္ေသာ ေဘာဂႏွင့္ ဇီဝဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ထူးရေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ ႐ူပထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလြတ္က်က္မႈကို တြန္းအားေပးထားေသာ ပညာေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်မိသည္။

မိဘမ်ားက႑

ေက်ာင္းသားမိဘအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ဆံု၍ အေျခခံပညာကို အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသလား၊ ျမန္မာလို ျပ႒ာန္းသည္ကို ႀကိဳက္ပါသလားဟု ေမးျမန္းေသာအခါ ႐ုတ္တရက္ အေျဖရခက္သြားၾကသည္။ ဤသည္ကိုပဲ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္း၍ သင့္၏သား၊ သမီးကို အဘယ္ေၾကာင့္ အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္း မထားသနည္းဟု ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါအမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းလခေၾကာင့္ဟုသာ ေျဖဆိုသည္။ ေနာက္ထပ္ အေျဖတစ္ခုကား မိမိသားသမီးအား အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းကိုထားလွ်င္ ေနာင္ အေၾကာင္းမညီၫြတ္၍ အစိုးရေက်ာင္းကို ေျပာင္းရခက္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ အဆင္မေျပမွာကို စိုးရိမ္ၾက၍ဟု ေျပာၾကသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားမရွိေတာ့လွ်င္ေတာ့ အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းကိုသာ မိမိသား၊ သမီးကို ထားခ်င္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။အဂၤလိပ္လိုသင္သင့္သလား၊ ျမန္မာလိုသင္သင့္သလားဟူေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖကို ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားသာမက နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပင္ အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမ်ား အလွ်ိဳအလွ်ိဳေပၚထြက္လာျခင္းက မိဘမ်ားအေနႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆႏၵရွိေနသည္ ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိေျမျပင္အေျခအေနက သက္ေသျပလ်က္ရွိေနသည္။ အဂၤလိပ္စာကို အတိတ္တစ္ခ်ိန္က လိပ္ခြံဘီးကိုမုန္းသကဲ့သို႔ ရန္၊ ငါစည္းျဖတ္၍ ျမန္မာလိုသင္မွသာ ပညာေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္မည္ဆိုလွ်င္ KG တန္းမွစ၍ အတန္းစဥ္အားလံုးကို အဂၤလိပ္လိုသာမက စာသင္ခန္းတြင္ Native Speaker တို႔ျဖင့္ အခယူ သင္ၾကားေနေသာ အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမ်ား ဖ်ာလိပ္႐ံုသာရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိသားသမီးကို အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ ေက်ာင္းထားရသနည္းဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးကို ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အလယ္တန္းၿပီးေျမာက္၍ ျပည္ပတြင္ Scholarship ျဖင့္ သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့လွ်င္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစရန္ဟု ေျဖၾကားသည္။

စာေရးသူလည္း မိဘအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ ယခုကဲ့သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားရရွိလာပါသည္။ (၁) ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ယခုအတိုင္းထား၍ ျမန္မာလိုေျဖဆိုမႈကို ခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၂) အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆက္လက္မတက္ေရာက္ေတာ့မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမန္မာလို ျပ႒ာန္းသင္ယူခြင့္ျပဳျခင္း၊ (၃) နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္သာ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကို ျမန္မာလိုျပ႒ာန္းသင္ယူေစျခင္း၊ (၄) အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆက္လက္ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအား KG တန္းမွစ၍ အထက္တန္းအထိ ဘာသာစံုအား အဂၤလိပ္လို သင္ယူေစျခင္း၊ (၅) Native Speaker မ်ားကိုေခၚယူ၍ အခေပး အင္တာေနရွင္နယ္ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရကို္ယ္တိုင္ဦးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ေပးေစျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳမူဝါဒ

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ (က) ႏွင့္အညီ အႀကံျပဳမူဝါဒတို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရ ေသာ္ (၁) သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားရွိ ပညာရပ္ေဝါရဟာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အသံုးျပဳရခက္ခဲႏိုင္၍ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္အသံုးျပဳသင္ၾကားျခင္း၊ (၂) ေရရွည္အားျဖင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ေခတ္မီပညာရပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားတင္ျပႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ (၃) ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာကို သင္ၾကားမႈသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳလိုက ခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ (၄) အေျခခံပညာေက်ာင္းအဆင့္အသီးသီးတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တတ္ကၽြမ္းမႈအတြက္ သင္ၾကားေပးေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ (၅) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္သာမက ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာတတ္ကၽြမ္းခိုင္မာမႈကိုလည္း အထူး အေလးထား ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ေကာ္မရွင္ မွ နိဂံုးအေနႏွင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ သင္ၾကားမႈသံုးဘာသာစကားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ မူဝါဒေရးရာကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ မူဝါဒတစ္ခုခုကို သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ မိဘတစ္ေယာက္၏ ႐ႈေထာင့္က အႀကံျပဳရလွ်င္ အထက္တန္း၏ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာစာျဖင့္ သင္ၾကား ျခင္းအား ကာလတိုအားျဖင့္သာ သင္ေစခ်င္သည္။ ေရရွည္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သင္ၾကားေပးမည့္ဆရာမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အခ်င္းမ်ား ဘက္ ေပါင္းစံု ျပည့္စံုကံုလံုသည့္တစ္ေန႔တြင္ KG တန္းမွစ၍ ဘာသာရပ္အားလံုး (ျမန္မာစာမွလြဲ၍) ကို ႏိုင္ငံတကာပညာေရးႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစရန္ အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းသင္ယူေစခ်င္ပါသည္။

ဦးခီ