News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေထြေထြယိုယြင္းလာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲစနစ္
13-Jun-2018ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား ထြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳၾက၊ အင္တာဗ်ဴးေတြလုပ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုရက္မတိုင္မီမွာပင္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခု ခန္႔က ဝင္ခြင့္ကို ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စစ္ေဆးမည္။ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ၁၀ တန္းအမွတ္ကို အေျခခံမည္ဟု ဆိုလာျပန္ပါသည္။

စာေရးသူမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္ၿပီးေနာက္ စနစ္သစ္ပညာေရးဆိုသည္ႏွင့္ ဒြန္တြဲ၍ ႀကီးျပင္းခဲ့ရပါသည္။ စာေရးသူ၏အစ္ကိုအႀကီးဆံုးမွာ စာေရးသူထက္ ၁၅ ႏွစ္ ပိုႀကီးပါသည္။ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု၏ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းအတြင္းေရးမွဴးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အစ္ကိုႀကီးမွာ စာေတာ္သူျဖစ္ပါသည္။ Scholarship စေကာ္လာရွစ္ေခၚ ပညာသင္ဆုရရွိသလို အားကစားအပါအဝင္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ပါသည္။ ညီငယ္မ်ားအားလည္း ဗဟုသုတႏွင့္အတူ စာေပကိုျမတ္ႏိုးေသာ အေမြမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္ ၇ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္သြားျခင္းေၾကာင့္ အစ္ကိုႀကီးမွာ B.Sc (Engineering) ကို မတက္ရေတာ့ပါ။ ဥပစာတန္းမွထြက္ခဲ့ကာ ေနာင္မွသာ လုပ္သားေကာလိပ္မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္က ဥပစာတန္းေခၚ ဒုတိယႏွစ္ေအာင္ၿပီးမွသာ ေဆးေက်ာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း စသျဖင့္ ခြဲခဲ့သည္ကို သိရွိရပါသည္။

ေသခ်ာသည္မွာ ထိုေခတ္ကပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဘက္စံုထူးခၽြန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကစားခ်ိန္တြင္ကစားသည္။ အျပင္စာမ်ားလည္း ဖတ္ၾကသည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာေရးကို အလြန္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ငယ္စဥ္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး One to Ten ဆိုသည္မွာ မၾကားဖူးခဲ့။ ယခုေတာ့ ေပၚလာၾကသည္။ ႀကိဳးစားမႈကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ လူငယ္မ်ား၏စိတ္ဓာတ္မ႑ိဳင္မ်ား က်ဆင္းလာသည္။ အားကစားစံမ်ားကလည္း က်ဆင္းလာသည္။ ယဥ္ေက်းမႈေလ်ာ့ပါးသည္။ လည္ရင္လည္သလိုစားမည္။ ေငြရရင္ၿပီးေရာဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျပန္႔ပြားလာသည္။ 

စာေရးသူအေနႏွင့္ Time၊ Newsweek မဂၢဇင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ့သည္မွာ သမိုင္းပညာရွင္ ဆရာႀကီးေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ တပည့္အျဖစ္ ၁၉၇၉-၁၉၈၀ ခုႏွစ္ မဟာဝိဇၨာ (သုေတသနထံုး) တက္ဆဲကာလမွ ယခုအထိျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲတြင္ One to Ten မည္သူရသည္ဟု တစ္ခါမွ် မဖတ္ခဲ့ဖူးပါ။ ရွိမည္ဟုလည္းမထင္ပါ။ ပညာေရးစနစ္ခ်င္း တူမည္မဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ဘန္ေကာက္ရွိ ကုလသမဂၢ၏ အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးေကာ္မရွင္ (UNESCAP) ဆိုသည့္ ႐ံုးႀကီးမွ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Noleen Heyzar ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ေလးဦးေသာ လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ျမန္မာျပည္၏ ဒုကၡ၊ သုကၡအဝဝမွာ ျမန္မာတို႔၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ ဘာသာရပ္တတ္ေျမာက္မႈကိုသာ အေလးထားၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ဦး၏ ျပဳမူ ေျပာဆိုေနထိုင္ရမည့္ အက်င့္အမူအရာ၊ စိတ္ဓာတ္  (Ethics, Attiquettes) စသည္တို႔ကို ေခ်ာင္ထိုးထားမႈမွ ဆင္းသက္လာေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ယေန႔အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲကို ထားရွိသည့္ လူထု၏သေဘာထား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္တို႔မွာလည္း တိုင္းျပည္၏ လူမႈေရးအေျခေနတစ္ခုခုကို ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ပါ၍ အေျခခံပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ အေျခခံပညာဆိုသည္မွာ စာေရးသူ၏နားလည္မႈအရ လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေနသိသင့္ေသာအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာ ႐ူပေဗဒသင္႐ိုးတြင္ အာခိမိဓိ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္သည္လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္အလင္း စသည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေလာကတြင္ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ရသည့္ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ဆက္စပ္သည့္ကမၻာ့သမိုင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရ၊ ေျမ၊ ရာသီဥတု သံုးသပ္သည့္ ပထဝီဘာသာရပ္၊ အေျခခံစာရင္းကိုင္ စသည္အားလံုးမွာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္၍ ဘာသာရပ္တစ္ခုစီအလိုက္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါ။ အေျခခံပညာေအာင္ျမင္သည္ဆိုရာဝယ္ မိမိယူထားေသာ ဘာသာတြဲအလိုက္ ေအာင္ျမင္သည္ဆိုလွ်င္ ေလာကတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းဟုဆိုရပါမည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာဆိုသည္ကား ပညာရပ္တစ္ခုတြင္ ထိုးထြင္း၍နားလည္မႈျပဳရန္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ရွင္သန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံပညာတြင္ ေအာင္ျမင္႐ံုအဆင့္ျဖင့္ လံုေလာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာတြင္မူ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရန္ လိုလာပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ တကၠသိုလ္ေကာင္းရရွိရန္အတြက္ ၎တကၠသိုလ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာ အေျခခံပညာဘာသာရပ္အားလံုးတြင္ အမွတ္အလြန္ေကာင္းရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ အနည္းဆံုးဘာသာရပ္ ၅ ခုခန္႔တြင္ အမွတ္ျပည့္နီးနီး ဂုဏ္ထူးရရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဂုဏ္ထူးမထြက္ေသာက်န္ဘာသာ ရပ္တစ္ခုတြင္လည္း ဂုဏ္ထူးမွတ္နီးနီး ရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္မဆိုင္ေသာ ျမန္မာစာ၊ သခ်ၤာ၊ ႐ူပေဗဒစသည္တို႔တြင္ပါ ဂုဏ္ထူးထြက္ရန္ ေက်ာင္းသားအေနႏွင့္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီးသြားေသာ္ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးထြက္ခဲ့ေသာ ဆရာဝန္မွာ စာေရးဆရာမလုပ္ပါက ဂုဏ္ထူးထြက္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သမွ် အလဟႆျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႀကိဳးစားမႈမ်ား အေဟာသိကံ (အလကားေလလြင့္ျခင္း) ျဖစ္မႈမ်ားမွာ ဘာသာရပ္ အနည္းဆံုး ၃ ခုစာခန္႔ရွိပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ ထိုထိုေသာအေဟာသိကံ ႀကိဳးစားမႈမ်ားအတြက္ ေပးရမည့္ လုပ္အားကို အားကစား၊ ရသစာေပဖတ္႐ႈျခင္း၊ အမ်ားတကာႏွင့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ ကာယ၊ ဉာဏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ပါက လူမႈေရးတြင္ အလြန္နားလည္ေသာ လူ႔ယဥ္ေက်းမ်ားျဖစ္လာမည္။ ဘာသာေရးအဆံုးအမခံယူေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္လာမည္။ တိုင္းျပည္တြင္ စာအုပ္စာေပဖတ္႐ႈျခင္းဓေလ့ ထြန္းကား ၿပီး တိုင္းျပည္အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အာဇာနည္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္။ ျမန္မာ့အားကစားလည္း ကမၻာသို႔လႊမ္းလာမည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ကၽြန္ေတာ္မေရာက္ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္သားငယ္အား မက္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ (University of Massachusette) တြင္ ဘြဲ႔ရသည္အထိ ပညာသင္ေစခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္အတြက္ တကၠသိုလ္မွ ထပ္မံစစ္ေဆးသည္။ ေက်ာင္းသားလိုခ်င္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသာ စစ္သည္။ အေမရိကန္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အပ်ိဳေပါက္၊ လူပ်ိဳေပါက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသည္။ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ အလြန္ႀကိဳးစားေၾကာင္းမေတြ႔ရ ဝါသနာပါသူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ႀကိဳးစားေကာင္းႀကိဳးစားၾကေပမည္။ တကၠသိုလ္ေရာက္ေသာအခါ ၎တို႔ ရည္မွန္းထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘာသာကို အလြန္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ပညာရွင္ခ်င္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာတို႔မွာ အေမရိကန္တို႔ကိုမယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႐ိုးသားစြာဝန္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲႏွင့္ ထိုစာေမးပြဲရမွတ္ကိုမူတည္၍ တကၠသိုလ္ဝင္ေစသည္ကား အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားကို ညံ့သြားေစသည္။ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စသည့္က႑အသီးသီးတြင္ အေထြေထြက်ဆင္းမႈဆိုႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အားကစားတြင္ က်ဆင္းမႈအၫႊန္းကိန္းမွာ သိသာလွသည္။ ျမန္မာစာေပေရးရာတြင္လည္း ထိုနည္း၎ပင္၊ စီးပြားေရးပိုင္းကေတာ့ သက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ ထိန္းေက်ာင္းသူမိဘႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္လိုသူ လူငယ္မ်ား၏ဆႏၵအေပၚတြင္သာ မူတည္ေနခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္တို႔မွာ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ျမန္မာတို႔ကဲ့သို႔ ဘက္စံုထူးခၽြန္ရန္ မႀကိဳးစားတစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္ One to Ten ရရန္လည္းမရွိ ဝါသနာပါရာဘာသာတြင္သာ ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးထြန္းေပါက္သည့္အခါ ၎တို႔ကသာ ထြန္းေပါက္ၾကသည္။ ျမန္မာလူငယ္တို႔က ပိန္လွီ၍ မိန္းမလ်ာအသြင္ေပါက္ေနခ်ိန္ အေမရိကန္လူငယ္မ်ားက ကိုယ္ကာယကစားၾကသည္။ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္႐ုပ္ရွင္မင္းသား ႏိႈင္းယွဥ္ေစလိုပါသည္။

အက်ိဳးတရားရွိလွ်င္ အေၾကာင္းတရားရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္ကားဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားအေနႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံ၍ ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို မစစ္ေဆးဘဲ အေျခခံပညာေအာင္မွတ္ကိုမူတည္၍ ဝင္ခြင့္ကို ယခုအထိ ဆံုးျဖတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကာလမတိုင္မီ မူလတကၠသိုလ္ဥပစာတန္းမွစ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္ခြဲသည့္စနစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေဆးေကာလိပ္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာ ေကာလိပ္၊ မဟာဌာနႀကီးမ်ားစသည္) ေက်ာင္းသားလည္းသက္သာေစလို သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္လည္း သက္သာေစလိုပါက ၁၀ တန္း ေအာင္မွတ္တြင္ သက္ဆိုင္ေသာဘာသာရပ္၏ အမွတ္ကိုသာ ၾကည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ Biology, Chemistry, English ရမွတ္မ်ားကိုသာ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ က်န္ဘာသာ ရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈတကၠသိုလ္အတြက္ သခ်ၤာ၊ ႐ူပ၊ ဓာတုတို႔ကိုသာ ၾကည့္ရပါမည္။ အမွတ္မမီေသာ္လည္း ဆရာဝန္၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဥပေဒပညာရွင္စသည္ ျဖစ္လိုသူတိုင္းအတြက္ Second Chance ကို ယခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရေက်ာ္လြန္သြားပါက ေနာင္ႏွစ္တြင္ သီးျခားဝင္ခြင့္စာေမးပြဲျဖင့္ စစ္ေဆးကာ ဝင္ခြင့္ေပးရပါမည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္လုပ္ကာ စီးပြားရွာသူမ်ားအေရ အတြက္ေလ်ာ့နည္းသြားပါလိမ့္မည္။ စာေရးသူတင္ျပသည့္အတိုင္းစနစ္ ေျပာင္းပါက ရရွိလာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ က်ဴရွင္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ထိုအခ်ိန္မ်ားမွ လူငယ္မ်ား၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအားသည္လည္းေကာင္း၊ ရသစာေပဖတ္႐ႈျခင္းမွ ႏိုင္ငံသားေကာင္းအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းဓေလ့သည္လည္းေကာင္း၊ အားကစားက႑သည္လည္းေကာင္း အလိုအေလ်ာက္ တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ တိုင္းျပည္၏အေထြေထြက႑အားလံုး ယခုထက္ပိုမို၍ တိုးတက္လာမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဆက္စပ္၍တင္ျပရမည္ဆိုေသာ္ ထိုေက်ာင္းသားအားလံုးအား တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ခ်ည္း တက္ေရာက္ေစသည္မွာ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား (Vocal Training School) မ်ားလည္း ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားမွာ စင္ကာပူအေခၚ (Poly Technics) ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားရွိပါက ေက်ာင္းသားအားလံုး မိမိတို႔၏ ဝါသနာ၊ ဘဝအတြက္လိုအပ္ခ်က္၊ မိဘမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈအလိုက္ ေ႐ြးခ်င္ရာကို ေ႐ြးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔တင္ျပခဲ့သည့္အတြက္ သဘာဝသိပၸံဘာသာရပ္မ်ား (Natural Science) ျဖစ္သည့္ ႐ူပ၊ ဓာတု၊ ႐ုကၡ၊ ဇီဝႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ (Social Science) ျဖစ္သည့္ သမိုင္း၊ ပထဝီ၊ ေဘာဂေဗဒစသည္တို႔လည္းေကာင္း၊ သခ်ၤာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဘာသာရပ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစာ၊ ပါဠိ စသည္တို႔အတြက္ အေရးမပါဟုဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္နယ္ပယ္တြင္ သင္ၾကားရသည့္အခါ စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားမႈသည္သာ ထူးခၽြန္မႈအတြက္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘာသာရပ္မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္ (Professional Subjects) မ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း သုေတသနႏွင့္ စူးစမ္းေလ့လာမႈအတြက္ အဓိကဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမိုင္းသည္ လူမႈေရးသိပၸံဆိုပါက အသံုးခ်သမိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သခ်ၤာပညာႏွင့္ ႐ူပေဗဒထူးခၽြန္ပညာရွင္မ်ားမရွိဘဲ အေမရိကန္အာကာသ စူးစမ္းေလ့လာမႈမွာ ျဖစ္ေျမာက္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အာကာသယာဥ္တစ္စီး ကမၻာ့ေလထုသို႔ ေဘးမသီရန္မခ မီးေလာင္မႈမရွိဘဲ ဝင္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည့္ ဒီဂရီေထာင့္ခ်ိဳးအား သခ်ၤာပညာရွင္မွ တာဝန္ယူတြက္ခ်က္ေပးရပါသည္။ သခ်ၤာပညာရွင္ လူမည္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း အေမရိကန္ ပထမဆံုးေသာ အာကာသယာဥ္မွဴး ဂၽြန္ဂလင္းအေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ ႐ုပ္ရွင္ကားတစ္ကားတြင္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ သမၼတအမ်ားစုမွာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးအားမၿပိဳကြဲေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းခဲ့သူမ်ားမွာ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားကဲ့သို႔ သမိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ပါ၍ သဘာဝႏွင့္လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံပညာက႑တြင္ တာဝန္ယူရမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဝိဇၨာသိပၸံဘာသာရပ္သင္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေမြးထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ပင္ ဘဝ၏ၾကမ္းတမ္းခဲ့မႈအရ ၁၀ တန္းတြင္ ၃၁၆ မွတ္ျဖင့္ ေအာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ မဟာဘြဲ႔ ၂ ခုႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ႀကီးအား အဆင့္တန္းျမင့္စြာျဖင့္ က်မ္းျပဳ၍ ရရွိကာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ အႀကီးအကဲၫႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၃ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအရာ ထမ္းမ်ားအတြက္ သမိုင္းစသည့္ လူမႈေရးသိပၸံထူးခၽြန္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားလွ်င္ (သမိုင္း) ေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ပါ။ ယခုေသာ္ ဆြီဒင္ဘုရင္၏ သမိုင္းဆိုင္ရာပညာသင္ဆု (ဖဒိုေဒးဗစ္ေထာ Scholarship) မွာလည္း မည္ကဲ့သို႔အေျခေနရွိမွန္းမသိေတာ့။ သို႔ပါ၍ အသက္ေမြးပညာသင္ေကာလိပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ၿပီး သဘာဝသိပၸံႏွင့္ လူမႈသိပၸံဘြဲ႔ရမ်ားအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မူဝါဒခ်မွတ္ထားလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္ပါသည္။ ပထမအဆင့္အားျဖင့္မူ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွ အမွတ္အားလံုးကို အေျခခံ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ေ႐ြးခ်ယ္ေပးၿပီး က်န္ဝိဇၨာ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒမရွိသည့္အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ စနစ္ေကာင္းသို႔ ကူးေျပာင္းလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုခန္႔ကသာ မိမိဘာသာ (ယခင္စနစ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ၁၀ တန္းအမွတ္ကို) အေျခခံ၍ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဟု ေျပာဆိုဆဲအေပၚ စိတ္ပ်က္ အားငယ္မိပါသည္။ ေနာင္ႏွစ္တြင္ေတာ့ လံုးလံုးေျပာင္းလဲသြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး