News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဤေနရာ ဤဌာေန ဤရာထူး ႐ူးစရာမဟုတ္ပါ
05-Jun-2018

လူေတြဟာ ေနရာဌာနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစြဲအလမ္းႀကီးမားၾကပါ တယ္။ ေရွးက ကမၻာဦးလူေတြ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြၾကၿပီး အတည္တက် အေျခခ်ေနထိုင္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ မိမိေနထိုင္ရာ မိမိ အရပ္ေဒသကို အစြဲအလမ္းႀကီးမားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေျမကိုယ့္ေရနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နယ္နိမိ္တ္သတ္မွတ္ၾကတာေတြ ကိုယ့္ရဲ႕နယ္နိမိတ္ကို ကိုယ့္အပိုင္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြကို ခုခံကာကြယ္ၾကတာေတြ ကမၻာ့သမိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့သမိုင္းမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ က်ဴးေက်ာ္စစ္နဲ႔ ကိုယ့္ေျမကို္ယ့္ေရကို ခုခံကာကြယ္တဲ့စစ္ပြဲေတြက အျခားေသာဘာသာေရး စစ္ပြဲေတြ၊ အယူအဆေရးရာစစ္ပြဲေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း မိမိအရပ္ေဒသ၊ မိမိေမြးဖြားရာေဒသကို ခင္မင္တြယ္တာၾကသလို ကိုယ္ေနထိုင္ခဲ့တဲ့အိမ္၊ ေျမ စတာေတြကိုလည္း ခင္မင္တြယ္တာၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း မိမိေမြးဖြားရာ ေဒသ ၿမိဳ႕ ႐ြာေတြကို ေရးဖြဲ႔သီကံုးၾကတဲ့ ဝတၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာနဲ႔ ေတးဂီတ သီခ်င္းေတြ ေပါမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ပညာတတ္ေျမာက္ၿပီး လူလားေျမာက္တဲ့အခါမွာ မိမိေနထိုင္ရာရပ္႐ြာမွာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေနရာအေပးခံၾကရပါတယ္။ ဥပမာ - လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရပ္႐ြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့အသင္းအဖြဲ႔ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အသင္းအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း တာဝန္ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြဆိုတာက ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို ပါလာတတ္ပါတယ္။ ဆိုရရင္ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိန္းသိမ္းခြင့္ေတြ၊ သံုးစြဲခြင့္ေတြကအစ ပစၥည္းဝယ္ယူခြင့္ေတြ၊ သံုးစြဲခြင့္ေတြ စသည္ျဖင့္ ပါဝင္လာၾကပါတယ္။

အဲဒီလို မိမိမရဖူးတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရရွိလာတာ၊ မကိုင္တြယ္ မသံုးစြဲဖူးတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏေတြကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲၾကရတဲ့အခါ လူ႔သဘာဝအရ ေလာဘတက္လာၿပီး ေဖာက္ျပန္လာတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈေတြ၊ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးစြဲမႈေတြ ျဖစ္လာလို႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရပ္႐ြာက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာၿပီး တိုင္ၾကေတာၾကရာကေန အေရးယူခံရၿပီး နာမည္ပ်က္သြားၾကတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပိုလို႔ဆိုးတာက ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအမ်ားႀကီးရတဲ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ တာဝန္ယူရတဲ့အခါ ပိုၿပီးေဖာ္ျပန္ၾကတဲ့အတြက္ ေထာင္က်တန္းက်ၿပီး ဘဝပ်က္သြားၾကသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ တစ္ခ်ိန္က သမဝါယမအသင္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးဌာနေတြမွာ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနရာဆိုတာ ခင္မင္တြယ္တာစရာေကာင္းေပမယ့္ ေနရာအေပၚမူတည္ၿပီးျဖစ္လာတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအေပၚမွာ သာယာၿပီး အလြဲသံုးမိတဲ့အခါ ဘဝပ်က္သည္အထိျဖစ္သြားတတ္တဲ့အတြက္ ေနရာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ေနရာကေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကိုသာ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အခြင့္အေရးကို ပိုမယူမိၾကဖို႔အတြက္ သတိႀကီးစြာထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အစိုးရဌာနေတြမွာ ေနရာအေပးခံရတဲ့အခါ ေနရာအေပၚမူတည္ၿပီး တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာ တရားဝင္ျပ႒ာန္းၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ဖို႔လိုသလို လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္လာရင္လည္း တိတိက်က်ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတိုင္း က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ေတြက ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို လိုလိုလားလား တက္တက္ႂကြႂကြ ထမ္းေဆာင္ၾကသလို တခ်ိဳကက်ေတာ့လည္း တာဝန္ေက်ပြန္႐ံုမွ်သာ အေပၚယံ သေဘာထမ္းေဆာင္ၾကတာကို္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္ သက္လာရင္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာသူေတြဟာ မိမိကိုေပးထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ၾကကိုင္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ တာဝန္ကိုေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါ မိမိအေနနဲ႔ (တစ္ခါတစ္ရံ) ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳတဲ့လက္မွတ္တစ္ခုေလာက္ရတာကလြဲရင္ ဘာမွအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရတာမရွိေပမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားတာထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ေအာင္ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ခံစားရမယ့္အက်ိဳးေက်းဇူးဆိုတာက တစ္ခါတစ္ရံ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘအထိ ရရွိတတ္တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းကဆိုရင္ အစိုးရဌာနေတြမွာ ရာထူးႀကီးႀကီးယူထားၾကသူေတြဟာ မိမိရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားကေန ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူတင္တင္သြင္းခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးပိုင္ခြင့္ ရွိသူေတြ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ တယ္လီဖုန္းေတြ ရွားပါးတဲ့ေခတ္တုန္းက တယ္လီဖုန္းတစ္လံုး ငွားရမ္းသံုးစြဲခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြဟာ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြားခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခံစားၾကရတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ သူတို႔ကိုအမွီျပဳၿပီးေတာ့ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းသြားၾကသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနရာ၊ ဌာန၊ ရာထူး၊ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ဝန္ထမ္းေလာကမွာ ေနရာဆိုတာ သိပ္ကိုအေရးပါခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ေနရာေကာင္းေကာင္းတစ္ခုရဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းၾကရာမွာ ႐ိုး႐ိုးသားသား ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသူေတြအေနနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေလာက္တဲ့ ရာထူးေနရာတစ္ခုကို ရရွိဖို႔ဆိုတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ မသမာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြဟာ မိမိရဲ႕ရာထူးနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမွ ဝင္ေငြရလမ္းႀကီးပြားေၾကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြကေတာ့ မိမိရာထူးနဲ႔မသက္ဆိုင္ဘဲ စီးပြားေရးလုပ္စားကိုင္စားဖို႔ေကာင္း တဲ့ေနရာေဒသမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုရာထူးမ်ိဳး၊ ဒီလိုေနရာဌာနမ်ိဳး၊ ဒီလိုေနရာေဒသမ်ိဳးကို ရဖို႔အတြက္ကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ထိုက္တန္တဲ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ဇမၺဴတစ္လူမွာ ငါပဲေဟ့လို႔အထင္ေရာက္သြားတတ္သလို အခြင့္အေရး ရသြားသူက လည္း အခုလိုရတဲ့အခြင့္အေရးဟာ သူနဲ႔ထိုက္တန္လို႔သာရတယ္ တစ္နည္း ဘုရားေပးလို႔ရတယ္ဆိုၿပီး အထင္ေရာက္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြက သူတို႔ အခုလိုရတဲ့အခြင့္အေရးေတြဟာ မတရားတဲ့အခြင့္ အေရးေတြျဖစ္တယ္၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔မညီတဲ့ အခြင့္အေရးေတြျဖစ္တယ္လို႔ မျမင္တဲ့အျပင္ က်န္တဲ့သူေတြအေပၚမွာေတာင္ မတူသလို မတန္သလို ျပဳမူဆက္ဆံေျပာဆိုလာၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီေန႔ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ တကယ္ပဲ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနၾကၿပီဆိုတာကို အတည္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ မၾကာေသးမီက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မိတ္ေဆြတစ္ဦးက သူ၏ ခံစားခ်က္ကိုတင္လာတဲ့ Post တစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီ  Post ကို “ေနရာ၊ ရာထူး”​ လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး “ဤေနရာ၊ ဤဌာန၊ ဤရာထူးသည္ သင့္အား သင့္မိဘကေပးေသာ အေမြမဟုတ္ပါ။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ေခတၱခိုနားရာေနရာသာျဖစ္သည္။ ေမာက္မာ၊ မာန္ေထာင္၊ ႐ိုင္းပ်ရန္ မသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ သင့္အတြက္ အၿမဲတမ္းေနရာမဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္သတိျပဳပါေလ” လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီစာသားေလးကိုဖတ္ၿပီးေတာ့ သိလိုက္ရတာက တာဝန္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလာတဲ့သူေတြဟာ မိမိရလာတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကိုယ့္မိဘအေမြရယ္လို႔သေဘာထားၿပီး “ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ငါနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္၊ အျခားအျခားေသာ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္နဲ႔မွမဆိုင္” ဆိုၿပီးေတာ့ တျခားဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚ ေမာက္မာ၊ ရန္ေထာင္၊ ႐ိုင္းပ်လာတာေတြ ျဖစ္လာ တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒီလိုျဖစ္လာတာဟာ ဒီေန႔ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ သိပ္ကိုရင္ေလးစရာေကာင္းလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေနရာနဲ႔တာဝန္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ရလာတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာက ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ေပးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕တာဝန္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာျဖစ္သလို ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ မိမိရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေမာက္မာ၊ ႐ိုင္းပ်၊ မာန္ေထာင္တဲ့အျပင္ ျပည္သူအေပၚမွာလည္း ေစတနာ ေမတၱာအရင္းမခံဘဲ ရရင္တစ္မ်ိဳး မရရင္တစ္မ်ိဳး ျပဳမူဆက္ဆံတာေတြဟာ ဒီေန႔ဝန္ထမ္းေလာကမွာ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုဝန္ထမ္းမ်ိဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ဆက္စပ္လို႔ ၾကားသိရတဲ့သတင္းေလးတစ္ခုကိုလည္း တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔က ဝန္ႀကီးေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္မရွိလွဘဲ စမ္းတဝါးဝါးနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဝန္ထမ္းေရးရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကိစၥေတြ၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးကိစၥေတြမွာ သိပ္ၿပီးပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိဘဲ တင္ျပလာသမွ်ကိုပဲ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳၾကတာမ်ားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔လည္း ပုထုဇဥ္ေတြပဲျဖစ္တာမို႔ သူတို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ အသိမိတ္ေဆြေတြရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရာထူးတိုးကိစၥေတြ၊ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ကိစၥေတြမွာ မိမိေအာက္က တာဝန္ရွိသူေတြကို “ကၽြန္ေတာ့္တူသားေလး၊ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြရဲ႕တူသားေလးရဲ႕ အေျပာင္း အေ႐ႊ႕နဲ႔ရာထူးတိုးကိစၥအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔မ်ားညီရင္ ၾကည့္႐ႈေပးပါဦး” ဆိုၿပီး မဝံ့မရဲနဲ႔ ေျပာၾကဆိုၾကတာေတြရွိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာၾက ဆိုၾကတဲ့အခါ ရလာတဲ့တံု႔ျပန္မႈကေတာ့ “ေနရာလပ္မရွိေသးလို႔ပါ၊ သူ႔ေနရာ ကိုဝင္မယ့္ လူစားရွာလို႔မရေသးလို႔ပါ” ဆိုတဲ့အေျဖပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အမွန္တကယ္ေနရာလပ္မရွိတာ၊ လူစားရွာလိုမရတာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔နဲ႔နီးစပ္တဲ့သူေတြ၊ သူတို႔ဆီကိုတိုက္ ႐ိုက္ဝင္ထြက္ ေတြ႔ဆံုတဲ့သူေတြကိုေတာ့ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ေနရာကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕လို႔ရေနတဲ့အျပင္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရးေတြမွာလည္း လူေတြ႔စစ္ေဆးတဲ့အခါ လြယ္ကူတဲ့ေမးခြန္းေလးေတြေမးၿပီး ဆြဲတင္ၾကတာေတြလည္း ရွိေနၾကတယ္လို႔ ဝန္ထမ္းေလာကက ထြက္လာတဲ့အသံေတြအရ ၾကားသိေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရာမွာ ေခါင္မလံုလို႔ ေခါင္ကို ျပဳျပင္ဖာေထးလဲလွယ္ေဆာင္႐ြက္သလို ေခါင္ကိုေထာက္မထားတဲ့တိုင္ေတြကိုပါ လိုအပ္သလို စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ လဲသင့္လဲထိုက္တဲ့တိုင္ေတြကို လဲလွယ္မွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတဲ့ ေနအိမ္အေဆာက္ အအံုႀကီးဟာလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ...။

သိန္းထက္ေအာင္