News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႀကိမ္ပညာေရး အာဏာရွင္စက္ဝိုင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
21-Jul-2016

မၾကာခဏ ဆိုသလို မိဘေမတၱာကို ၫႊန္းဆိုအမႊမ္းတင္ေလ့ ရွိေသာ ဝန္းက်င္တြင္ ေရွ႕မွျမင္ေနရေသာ ျမင္ကြင္းက အံ့ဩထိတ္လန္႔ဖြယ္ ေကာင္းလြန္းလွသည္။ ကေလးငယ္၏ အသက္အ႐ြယ္မွာ ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိသည္။ ဘာအျပစ္ကို က်ဴးလြန္းထားမွန္း မသိေသာ္လည္း ကေလးငယ္မွာ အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီး၏ စိတ္ရွိလက္ရွိ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကို အကာအကြယ္မဲ့ ရင္စည္းခံေနရသည္။

ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္ေနေသာ သူတို႔ကေတာ့ ႐ိုက္ႏွက္ေနသူမွာ ကေလးငယ္၏ အေမပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ကေလးအေမမွာ ဤအခိုက္အတန္႔ေလးတြင္ မိမိ၏ရင္ေသြး ဟူေသာ အသိ္ကို ေမ့ေနသည္လားမသိ။ သူမ ေဒါသေစရာအတိုင္း စိတ္ရွိသလို ႐ိုက္ႏွက္ေနပုံမွာ ကေလးခႏၶာကိုယ္၏ ေနရာပင္ မေ႐ြးႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေမ၏စိတ္တြင္ ကေလးငယ္ အျပစ္က်ဴးလြန္ထား၍ လိမၼာေစလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လည္း ရွိပုံမရေတာ့ေခ်။ ျမင္ေနရေသာသူေတြအဖို႔ ဤအတားအဆီးမဲ့ ႐ိုက္ႏွက္ေနျခင္းကို ၾကာၾကာမၾကည့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ “ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ ကေလးငယ္ကို ကာကြယ္ေပးၾကမလဲ” ဟု တိုင္ပင္ၾကေတာ့သည္။

ျဖစ္စဥ္အရ ဤသို႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးအား တားဆီးမည္ ဆိုပါက ရပ္ကြက္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဝင္ေရာက္တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး တားျမစ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရပါလိမ့္ မည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးငယ္ ေၾကာက္လန္႔တၾကား ေအာ္ဟစ္ငိုယိုေန သည္ကို မျမင္ရက္သည့္ လူႀကီးတစ္ဦးမွ လူမႈေရး သေဘာအရ ကေလးအေမကို အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုၿပီး တားျမစ္ေပးလိုက္သည္။ ဒါသည္ပင္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအဖို႔  ‘လက္ဦးဆရာ မိႏွင့္ဘ’ ဆိုသည့္ စကားပုံအတိုင္း ႀကိမ္ပညာေရးကို စတင္ထိေတြ႔သြားျခင္းပင္  ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရပ္အၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ The Voice သတင္းစာတြင္ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ဆုံးမသည့္ သတင္းမ်ားကို ထပ္မံဖတ္ၾကားလိုက္ရျပန္သည္။ ဆရာမမ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ားကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစလိုေသာ ေစတနာျဖင့္ ဆုံးမျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝန္နဲ႔အား မမွ်တပါက ႐ိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းဆဲသလို ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဒါသည္ပင္ ကေလးငယ္မ်ားအဖို႔ အိမ္တြင္သာမက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါ ‘ႀကိမ္ပညာေရး’ ကို ထပ္မံေတြ႔ႀကဳံသြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ တရားလြန္ ႐ိုက္ႏွက္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးအား အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး လူတစ္ဦး ဆိုပါက ထိုက္သင့္သလို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ကေလးငယ္တို႔ အတြက္မူ ထိုသို႔ စြမ္းသာမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အခိုင္အမာ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

‘ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ’ အခန္း (၁၀) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

၆၆။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ထိ ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္။

(ဃ) မိဘ၊ ဆရာ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းခြင့္ ရွိသူက လိမၼာေစရန္ ဆုံးမျခင္းမ်ိဳးမွတစ္ပါး ကေလးသူငယ္အား ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းျခင္း။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္လည္း ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးကို အပိုဒ္ (၁၉)၊ အပိုဒ္ (၂၈) စသည္တို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ႀကိမ္ပညာေရးဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒအားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူတို႔သည္ ယင္းအရာမ်ားကို အနည္းဆုံး တီးမိေခါက္မိ သိရွိထားရပါလိ္မ့္မည္။ ထိုထက္မက ‘ႀကိမ္ပညာေရး’  ၏ အက်ိဳးဆက္မွာ ႏိုင္ငံေရး စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာပါသည္။

ထိုတင္းက်ပ္စြာ ဆုံးမမႈ ပညာေရးျဖင့္ ႀကီးျပင္းျဖတ္သန္းေနရေသာ ကေလးငယ္ တစ္ေယာက္ကို သမား႐ိုးက် ေမးခြန္းျဖစ္သည့္ ‘ႀကီးရင္ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ’ စပ္စုၾကည့္လိုက္ပါ။ အေျဖမွာ ‘ႀကီးရင္ ဆရာမ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ တပည့္ေတြကို ႀကိမ္ကိုင္ၿပီး ႐ိုက္ရလို႔’ စသည့္ အႂကြင္းမဲ့အာဏာကို တြယ္မက္လာတတ္သည့္ သေဘာမ်ိဳးဆန္ဆန္ ေတြ႔လာရတတ္ပါသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကိုယူ၍ အကဲျဖတ္ရေသာ္ ႀကိမ္ပညာေရးသည္ စက္ဝိုင္းတစ္ခု၏ စမွတ္ျဖစ္ၿပီး အဆုံးမွာ အာဏာရွင္စနစ္သေဘာ သက္ေရာက္သြားသည္ကို အထင္အရွား ျမင္လာရပါလိ္မ့္မည္။ သို႔ပါ၍ ယေန႔အခ်ိန္လို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ဖို႔ ရည္သန္ထားေသာ ကာလ၌  ယင္းစက္ဝိုင္းကိုဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ လိုလာပါသည္။

ေျပာင္းလဲသြားေသာ ပညာေရး အေကာက္အယူ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ထူးျခားၿပီး ေရွာင္လႊဲမရေသာ အရာမွာ အေျပာင္းအလဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ နယ္ပယ္တိုင္း၊ က႑တိုင္းတြင္ အေျပာင္း အလဲကသာ ႀကီးစိုးလ်က္ ရွိလာသည္။ ထိုနည္းတူ ပညာေရး ေလာကတြင္လည္း အေျပာင္းအလဲက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ထြန္းလာေနသည္။ ပညာေလာကတြင္ လက္ရွိ၌ ေပၚထြန္းေနသည့္ ျပႆနာမွာ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အစာမေၾကမႈမ်ားကို ရွိၿပီး၊ သိၿပီးပညာမ်ား က ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္အာင္ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေၾကာင့္ ပညာအေဟာင္းမ်ားထက္ အသစ္ပညာမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးလာသည္။

ဤသို႔ ပညာဖန္တီးေရး ေရွ႕တန္းေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ပညာပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း အေဟာင္းတြင္ ေက်ာက္ခ်ေန၍ မရေတာ့ဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကို ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ရေတာ့သည္။ ထိုပညာပတ္ဝန္းက်င္သစ္ကို အဂၤလိပ္စကားလုံး (F) သုံးလုံးျဖင့္ ၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။

ပထမ(F) မွာ Free (လြတ္လပ္ဖို႔) ျဖစ္သည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိမွ ဦးေႏွာက္ကြန္႔ျမဴးႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယ (F) Float (စီးေမ်ာေနဖို႔) ျဖစ္သည္။ ပညာေရစီးသည္ ေႏွးေကြးေလးလံေန၍ မျဖစ္။

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စီးေမ်ာေနဖို႔ အေရးႀကီးလွသည္။ ယင္းႏွစ္ခု ေပါင္းဆုံမွသာ တတိယ ‘F’ ျဖစ္ေသာ Forward (ေရွ႕သို႔ခ်ီႏိုင္မည္) ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္အတြက္ အခ်ိဳးအစားပ်က္မႈ တစ္ခုလည္း လိုလာပါသည္။ ထိုအခ်ိဳးအစားမွာ ဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသားၾကား အစဥ္အလာ ႐ိုက်ိဳးနာခံမႈ ပ်က္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေဟာင္း၌ ဆရာသည္ တန္ခိုးဩဇာထြားၿပီး တပည့္သည္ ဆရာေျပာသမွ် နာခံၿပီး ဆရာသင္သမၽွ လိုက္လံမွတ္သားရသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ ဤသို႔ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တပည့္ ပညာအရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ စီးေမ်ာတီထြင္ ႀကံဆႏိုင္ရန္အတြက္ ဆရာ၏ တန္ခိုးဩဇာမွာ အရွိန္ေလၽွာ႔ေပးရေတာ့သည္။ ဆရာသည္ ပလႅင္ထက္က ဆင္းေပးလာရသည္။ ယင္းအရာမ်ားသည္ပင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရသည့္ ပညာေခတ္၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ အျခင္းအရာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစက္ဝိုင္း ဖန္တီးေရး

ဤသို႔ေသာ ပညာေရး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ အခင္းအက်င္း ျဖစ္ထြန္း ေနခ်ိန္တြင္ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္သူအမ်ားစု ေထာက္ခံေသာ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရလာသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးလမ္းစ အတြက္ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ စိုင္းျပင္းလာသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ပါဝင္လာသည္။

ဤသို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးႀကီးဆုံး အျခင္းအရာမွာ အာဏာရွင္စနစ္ စက္ဝိုင္းမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ စက္ဝိုင္းသို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးက အခရာ က်လာပါသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ စက္ဝိုင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ထြက္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ နည္းနာကိရိယာ ေလးခုကို ေလ့လာဉာဏ္မီသမွ် ေဖာ္ျပလိုက္ ရပါသည္။

ပထမနည္းနာ ကိရိယာမွာ ၂၁ ရာစုပညာေရး၏ အခ်ိဳးပ်က္မႈ ျဖစ္ေသာဆရာ၏ ဩဇာႏွင့္အာဏာကို ေလၽွာ႔ခ်ေရး ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ဆိုလိုရင္းမွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမူ အစဥ္အလာ ဆရာ့အေပၚ ခ်စ္ခင္ေလးစားျခင္းကို ပယ္သတ္အျမစ္ျဖတ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ ဆရာေျပာသမွ် မွန္သည္၊ ဆရာဆိုသမၽွ နာခံရမည္ဆိုေသာ ႏြံက်ိဳးမႈကို ေရွာင္ ရွားရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာကို ဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ ေၾကာက္ေနရန္ မလိုေတာ့ေပ။

ဒုတိယနည္းနာမွာ ျပ႒ာန္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး ေသာကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး သေဘာတူညီမူမ်ားကို အမွန္တကယ္ အသက္ဝင္လာေစေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒတို႔ မည္သည္မွာ ျပ႒ာန္းဖို႔ထက္ အသက္ဝင္ဖို႔က ပိုခက္ခဲသည္ကို သတိ္ခ်ပ္သင့္ပါသည္။

တတိယနည္းနာမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို သူတို႔ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘဝမ်ား အေရးတြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအသံကို အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားမွ ေလးေလးစားစား နားေထာင္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာတတ္လာျခင္း၊ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းျခင္း သေဘာမ်ားကို နားလည္ေစႏိုင္လာၿပီး သူတစ္ပါး၏ အျမင္အယူအဆမ်ားကို နားလည္ေပးလာႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

ေနာက္ဆုံးအျခင္းအရာမွာအေရးႀကီးဆုံး၊ အသိမ္ေမြ႔ဆုံးနည္းနာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးသူငယ္တို႔အား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးတြင္ ခ်စ္ျခင္းထက္ ဆြဲငင္ေစႏိုင္ေသာ လက္နက္ မရွိပါ။

နိဂုံး

ယေန႔ခ်ိန္ခါသမယတြင္ ရက္တစ္ရာ ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည့္ အစိုးရသစ္သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေရးအတြက္ ခက္ခဲနက္႐ႈိင္းလွေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသာ ရင္ၾကားေစ့ေရး စသည္မ်ားကို အခ်ိန္တစ္ခုတည္းမွာပင္ ေ႐ြ႕လာေအာင္ ၿပိဳင္တူတြန္းေနပုံ ရပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္တြင္ ယင္းအရာမ်ားနည္းတူ အေရးပါလွေသာ အရာတစ္ခုကို ဖန္တီးပုံေဖာ္ေပးဖို႔ မေမ့မေလ်ာ့ လိုလာပါသည္။ ဤသည္မွာ ရွိၿပီးတည္ၿပီး အာဏာရွင္စက္ဝိုင္းကို ခ်ိဳးဖ်က္၍ စက္ဝိုင္းအသစ္ ပုံေဖာ္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္တို႔ ပညာသင္ၾကားစ အခ်ိန္တြင္ ဝလုံးအေရးသင္သလို ဒီမိုကေရစီစက္ဝိုင္းႏွင့္လည္း ထိေတြ႔ေပးဖို႔ ဖန္တီးေပးရပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စတင္ေသာ စက္ဝိုင္းပုံ ေပၚလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္အမွတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္  အဆုံးသတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္စိုး


ABOUT AUTHOR

(ႏိုင္စိုး)