News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးသည္ သက္ရွိထင္ရွား သမုိင္းဆရာမ်ား ျဖစ္ၾက၏
20-Jul-2016

(၁)

ပုဂံျပည္ နရသီဟပေတ့မင္းႀကီး၏ အမတ္ပညာရွိႀကီး ရာဇသႀကၤန္တြင္ ပုဂံအုတ္လွႀကီး၊ ေညာင္ဦးအုတ္လွငယ္ ဟူ၍ သား ႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ အဖ အနိစၥ ေရာက္ေသာအခါ အဖ၏ အမည္ကို လုၾကရာ မင္းႀကီးက “အမည္သည္ လိုရင္း မဟုတ္။ သတၱိ အရည္အခ်င္းသာ လိုရင္းျဖစ္သည္၊ အမည္ မလုၾကႏွင့္”ဟု ဆို၍ အႀကီးကို “အနႏၲ ပစၥည္း”၊ အငယ္ကို “ရႏၲပစၥည္း”ဘြဲ႔ အမည္ေပးေတာ္မူ၏။

ဤတြင္ အုတ္လွငယ္ အေၾကာင္းကား... ၊ တစ္ခါေသာ္ ရခိုင္ျပည္ဘက္ မစၧဂီရိ အရပ္၌ ပုန္ကန္သည္ကို ႏွိမ္နင္းရာ ရာဇသႀကၤန္ပါ စစ္သူႀကီး ေလးေယာက္ကို မွဴး၍ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ မစၧဂီရိစားလည္း မခံႏိုင္၍ အညံ့ခံၿပီးလွ်င္ အသက္ကို လႊတ္ပါဟု အခြင့္ ေတာင္းလာ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ရာဇသႀကၤန္သား အဆိုပါ အုတ္လွငယ္ကို သံေတာ္ဦးတင္ ေစလႊတ္၍ အုတ္လွငယ္သည္ စလင္းသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေန႔ ည မေ႐ြး ေလွျဖင့္ ဆန္ေလ၏။

မင္းႀကီးလည္း “စစ္က ဆက္စာတမန္ မေရာက္ ၾကာေလသည္”ဟု ေလသာျပတင္းက ၾကည့္ေမွ်ာ္ေသာ္၊ အေဝးမွ ႐ြက္တိုက္ လာသည့္ ေလွကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ စစ္က လႊတ္လိုက္ေသာ သံေလွ ျဖစ္တန္ရာသည္ဟု  စစ္ အေၾကာင္းကို သိလိုေဇာႏွင့္ ေမးေစ၏။ အုတ္လွကား စစ္အေၾကာင္းကို မေလွ်ာက္၊ ကြၽန္ေတာ္ အုတ္လွ လာသည္ ဟူ၍သာ ေလွ်ာက္လိုက္၏။

မင္းႀကီးက “ငါေၾကာင့္ၾကေတာ္မူ၍ အလ်င္အျမန္ ေမးေစသည္ကို ဤသို႔ ေလွ်ာက္ရသေလာ။ ငအုတ္လွကို သတ္ေလ”ဟု သူသတ္ကို ေစေတာ္မူ၏။ သူသတ္တို႔ ဓား တေဖြးေဖြးႏွင့္ ေလွသို႔ တက္လာမွ အေၾကာင္းကို သိရေသာ္ “စစ္ေရးသာေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ပါရေစဦး”ဟု ဆို၏။ သူသတ္တို႔လည္း မင္းႀကီးအား ေလွ်ာက္ေသာ္ “အုတ္လွငယ္ လာေစဦး”ဟု မိန္႔ေတာ္ မူျပန္သည္။ ေရွ႕သို႔ ေရာက္ေသာ္ မိမိ၏ ဦးေခါင္း၌ ေပါင္းထားေသာ အဝတ္ကို ခြၽတ္ဖြင့္ေလ၏။ ဆံပင္မ်ား အေထြးေထြး ကြၽတ္က်ေလသည္။ က်ေသာ ဆံပင္မွာလည္း သန္းႏွင့္က်ိက်ိ ရွိသည္ကို မင္းႀကီး ျမင္ေစၿပီးမွ “အရွင့္ အမႈေတာ္ကို ဦးေဆြး ဆံျမည့္ ထမ္းပါသည္၊ အရွင္ျမင္ေတာ္ မမူပါ။ အလြယ္တကူ မေလွ်ာက္သာေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ မေလွ်ာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

(၂)

ထိုအခါမွ မင္းႀကီးက ဟုတ္မွန္လွေပသည္ဟု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူ၍ ေရမိုးခ်ဳိး၊ နံ႔သာလိမ္း၊ အဝတ္ေကာင္း ဝတ္၊ အစားေကာင္း စားေစၿပီးမွ စစ္အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ေစ၏။ စစ္အေၾကာင္းကို ၾကားရေသာ္ “မစၧဂီရိစားမွစ၍ တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို သစၥာေပးၿပီးလွ်င္ သားႏွင့္ ညီတို႔ကို ပုဂံသို႔ ယူခဲ့ေစ”ဟု အမိန္႔ေတာ္ ခ်လိုက္ေလသတည္း။

(ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္ ရာဇဝင္ ဖတ္စာ၊ အမ်ဳိးသားပညာဝန္ ဦးဖိုးက်ား)

အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂံရာဇဝင္ထဲက သူရဲေကာင္း အုတ္လွငယ္ ေသေဘးမွ သီသီေလး လြတ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းကို ကြၽန္ေတာ္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားဘဝကပင္ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဖတ္႐ႈခဲ့ဖူးသည္။ ဖတ္ၿပီးေလတိုင္း မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ အမ်က္ မာန္ေစာင္ႀကီးပုံကို ထိတ္လန္႔ရၿပီး အုတ္လွငယ္ခမ်ာ ကံႀကီး၍ မေသေလျခင္းဟု သက္ျပင္း ခ်မိသည္ခ်ည္းပင္ျဖစ္၏။ ထိုမွ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္သူ အားလုံး၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ အျပဳအမူတို႔ကို အဖန္ဖန္ တလဲလဲ ဆန္းစစ္ေနမိခဲ့သည္။

နရသီဟပေတ့ (မင္းေခြးေခ်း) ကား သကၠရာဇ္ ၆၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အမတ္ႀကီး ရာဇသႀကၤန္၏ အေစာင္အမျဖင့္ ပုဂံထီးနန္းကို ရခဲ့သူျဖစ္၏။ အျငဴအစူ အမ်က္မာန္ေစာင္ ျပင္း၏။ အစားအေသာက္ ၾကဴး၏။ မိဖုရား ေစာလုံကို သံက်ပ္စင္ တင္၍ သတ္ခဲ့သူျဖစ္၏။ အမတ္ႀကီး ရာဇသႀကၤန္ကို အမ်က္ေတာ္ ရွိ၍ ဒလဟူေသာ အရပ္သို႔ နယ္ႏွင္ခဲ့သူဟု မွန္နန္းရာဇဝင္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မင္းဧကရာဇ္ တစ္ဦး အေနႏွင့္ စစ္သတင္းကို အလ်င္စလို သိလိုစိတ္အား လူ႔သဘာဝဟု နားလည္ ေပးႏိုင္ေသာ္ျငား သူ၏ ထီးနန္းစည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ရန္ အသက္ကို ပဓာန မထားဘဲ တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည့္ မင္းမႈထမ္းေကာင္းအား အေသအခ်ာ စိစစ္ျခင္း မရွိဘဲ သူသတ္လႊတ္၍ သတ္ေစျခင္းကား အလြန္ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္း တန္သည္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။ အကယ္၍သာ အုတ္လွငယ္ကို သူသတ္တို႔ သတ္ၿပီးခါမွ နရသီဟပေတ့ အေနႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိပါမူ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အျဖစ္ဆိုး မွတ္တမ္း တစ္ခု ထပ္ တိုးခဲ့ေပလိမ့္မည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္တြင္ အုတ္လွငယ္ဘက္မွ တစ္ဖန္ ျပန္လည္စဥ္းစား ၾကည့္မိသည့္အခါ မင္းဧကရာဇ္ေစ၍ ေမးလာသူအား “ႏိုင္တယ္လို႔ ေလွ်ာက္လိုက္ပါကြာ”ဟူေသာ လိုရင္း အေျဖ စကား တစ္ခြန္းကို အဘယ္ေၾကာင့္ မေျဖခဲ့ေလသနည္း ဟူေသာအခ်က္သည္ စဥ္းစားထိုက္၏။

(၃)

အုတ္လွငယ္သည္ စစ္သတင္းကို ဧကရာဇ္ထံ တင္ျပရန္ ေန႔ ည မေ႐ြး ေလွျဖင့္ အျပင္းဆန္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အျဖစ္မွန္ အရႏိုင္သည္ဟူေသာ သတင္း စကား တစ္ခုတည္းျဖင့္ မလုံေလာက္ မစၧဂီရိကို ေအာင္ႏိုင္ပုံ၊ မစၧဂီရိစား၏ အသနားခံခ်က္တို႔ကို အုတ္လွငယ္ ကိုယ္တိုင္ အေလးအနက္ ေလွ်ာက္တင္မွသာ ျပည့္စုံမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္၍ စဥ္းစားရန္ ရွိေသး၏။ မင္းေစလိုက္ေသာ မင္းခ်င္းသည္ အုတ္လွငယ္၏ ေလွအား ကမ္းစပ္သို႔ ဦးစြာ ကပ္ေစလ်က္ အုတ္လွငယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကားဆိုခဲ့ရဟန္ မတူေခ်။ ဘုရင့္ထံ အေရးႀကီးသတင္း တစ္ရပ္ အလ်င္အျမန္ သံေတာ္ဦးတင္မည့္ ေလွကို မင္းခ်င္းက ကမ္းကပ္ပါဦးဟု ေခၚဝံ့မည္လည္း မဟုတ္သျဖင့္ ျမစ္ကမ္း နဖူးတြင္ရပ္ကာ ျမစ္တြင္းက ေလွဆီသို႔ ေအာ္ဟစ္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္တန္ရာသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အုတ္လွငယ္ အေနႏွင့္ မင္းခ်င္းကို ဇာတ္စုံခင္းရန္ မည္သို႔မွ် အခြင့္ မသာေခ်။

ဤေနရာ၌ မင္းခ်င္း၏ အျပဳအမူကို ဆက္လက္ ဆန္းစစ္လိုသည္။ မင္းခ်င္းသည္ အုတ္လွငယ္အား မေက်နပ္စိတ္အခံ နဂိုမူလကပင္ ရွိေနသေလာ။ တိက်ေသာ အေျဖစကားကို သူမွတစ္ဆင့္ မပါးေလသျဖင့္ အုတ္လွငယ္ကို ၿငဳိျငင္ေလသေလာ။ စဥ္းစားေတြးေတာထိုက္သည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္ျမင္ ယူဆသည္။

အသြားတမန္ အျပန္ေရွ႕ေန ဟူေသာ ျမန္မာစကားပုံ တစ္ရပ္ရွိသည္။ ႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ဝင္ရပ္ရေသာ သူသည္ ႏွစ္ဖက္ အေျခအေနမွတစ္ဆင့္ ဆိုးက်ဳိး တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လိမၼာပါးနပ္ရမည့္ ဝတၱရား အေျခခံ ရွိသည္။ မင္းခ်င္းသည္ မင္း၏ အနီးေန ကြၽန္ယုံျဖစ္၍ ထိုမင္း၏ စ႐ိုက္ကို သိနားလည္ၿပီးသူ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မိမိ မည္သည့္ စကားသုံးလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ဆိုးက်ဳိး ေနာက္ဆက္တြဲ ရွိမည္ကို ေသခ်ာေပါက္ ေတြးဆ ထားရမည္။

“အုတ္လွငယ္က ကိုယ္တိုင္ သံေတာ္ဦးတင္လိုေၾကာင္းပါဘုရား”ဟူ၍ ဆီပြတ္က်ည္ေပြ႔ ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါလ်က္ “သူေရာက္မွ ေျပာမယ္တဲ့”ဟူေသာ တင္ေလွ်ာက္ပုံေၾကာင့္ ငယ္သည့္အမႈ ႀကီးကာ၊ ႀကီးသည့္အမႈ ကံသီ၍ ကိုယ္က်ဳိး မနည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

(၄)

ကြၽန္ေတာ့္ အယူအဆအရ ဤေနရာတြင္ အထူး ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမွာ သူသတ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ဆိုး တစ္ခုကို ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ႀကိဳတင္ တားဆီးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္၏။ မင္းမိန္႔အရ သတ္ေစဟု မိန္႔လာသျဖင့္ ေနာက္လိုက္တို႔ႏွင့္အတူ အုတ္လွငယ္၏ ေလွေပၚသို႔ ဓား ေဖြးေဖြးႏွင့္တက္သည္။ ခ်က္ခ်င္း မသတ္ေသး၊ အေၾကာင္းစုံကို ေမးျမန္း ေစ့ငုဟန္ ရွိသည္။ အမ်က္မာန္ေစာင္ျပင္းေသာ မင္း၏စ႐ိုက္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သူ ျဖစ္သည့္အျပင္ မင္း၏ေဒါသေၾကာင့္ မေသသင့္ဘဲ သူ႔ဓားသြား ေအာက္တြင္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့ရသူတို႔၏ အျဖစ္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္ႏိုင္ပုံရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္...၊ “စစ္ေရးသာေၾကာင္း ေလွ်ာက္ပါရေစ”ဟူေသာ အုတ္လွငယ္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ကို လက္ခံကာ မင္းဧကရာဇ္အား ရဲဝံ့စြာ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္သည္ကို ေထာက္ခ်င့္ျခင္းျဖင့္ သူ႔ဉာဏ္ရည္ကို ျမင္သာသည္။ သူ႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်က္မာန္ေစာင္ႀကီးသူ မင္း၏အမွားကို အခ်ိန္မီ တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ အမႈထမ္းေကာင္း တစ္ေယာက္၏ အသက္ကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ သာမက အမွန္တကယ္ ရထိုက္ေသာဆုလာဘ္၊ အေဆာင္အေယာင္တို႔ကို ရေစခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက တိုင္းျပည္၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အရွည္ကို ေမွ်ာ္ေတြးေသာ အမိန္႔ျဖစ္သည့္ မစၧဂီရိစားႏွင့္ သူ႔ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ကာကြယ္ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အကယ္၍သာ အဆိုပါ သမိုင္းျဖစ္ရပ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ စာဖတ္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ၎ဇာတ္ေကာင္ တစ္ဦးဦး၏ ေနရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဆိုျငားအံ့။ နရသီဟပေတ့မင္းကဲ့သို႔ အုတ္လွငယ္ကို သူသတ္လက္သို႔ စိတ္လိုက္ မာန္ပါအပ္၍ သတ္ေစမည္ေလာ။ ေရွ႕ေနာက္ မဆင္ျခင္ေသာ မင္းခ်င္းကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိး ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သတင္းစကား ေလွ်ာက္တင္ပုံ အတိုင္း ျပဳမူမည္ေလာ။ သူသတ္ ေခါင္းေဆာင္ ကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္စြာ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္လ်က္ လုပ္သင့္သည့္ အလုပ္ကို ရဲဝံ့စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အုတ္လွငယ္ ကဲ့သို႔ပင္ ကုပ္ေပၚ ဓားဝဲလ်က္ အသတ္ခံရလုဆဲဆဲ ႀကံဳေလမည္ေလာ။ အေတြးမ်ားစြာ ပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။

(၅)

သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္တို႔ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္၍ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူမွ ဆင္းသက္သျဖင့္ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မဟုတ္သည့္တိုင္ ျပည္သူတို႔ အေနႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ခြင့္ကား ရခဲ့ၾကၿပီ။ အထူးသျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာ ေခတ္ႀကီးတြင္ သတင္းစကားတို႔ကို သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္သာ သိခြင့္ရသည့္ေခတ္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ လူတိုင္းလူတိုင္း သတင္းသမား ျဖစ္ၾကလ်က္ မိမိ၏ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္တို႔ကို ေရးသားတင္ျပခြင့္၊ ဆန္းစစ္ခြင့္၊ ဖလွယ္မွ်ေဝခြင့္၊ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ရွိေနၾကေခ်ၿပီ။

ယင္းသို႔ ဖလွယ္မွ်ေဝ၊ ဆုံးျဖတ္ ဆန္းစစ္ၾကရာ၌ ရာဇဝင္ထဲက အုတ္လွငယ္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးႏွင့္ ပက္ပင္းတိုးသည့္အခါ ရပ္တည္ခ်က္ မွန္ဖို႔ လိုသည္။ စိတ္ခံစားမႈ အေျခခံျဖင့္ ေဒါသေနာက္သို႔ မလိုက္မိဖို႔ လိုသည္။ မီဒီယာေခတ္ႀကီး၏ သေဘာ သဘာဝအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလုံးသည္ပင္ နရသီဟပေတ့ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မင္းခ်င္း၏ ေနရာတြင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ အုတ္လွငယ္၏ ဘဝမ်ဳိးလည္း ႀကံဳႏိုင္သည္။ သူသတ္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ သို႔လည္း ေရာက္ရွိေနႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေဆြးဆံျမည့္ အမႈထမ္းခဲ့သည့္ အုတ္လွငယ္ ကဲ့သို႔ေသာ အမႈထမ္းေကာင္းကို အလ်င္စလို ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းျဖင့္ သူသတ္ လက္သို႔ မအပ္မိရန္ လိုသည္။ အမ်က္ႀကီးေသာ မင္းဧကရာဇ္၏ အမွားမ်ဳိးကို မက်ဴးလြန္မိရန္ သတိခ်ပ္ သင့္သည္။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ တမန္ မင္းခ်င္း၏ အမူအက်င့္ႏွင့္ တူသည့္စ႐ိုက္ကိုလည္း မက်င့္ႀကံမိေအာင္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ သူသတ္သမား ကဲ့သို႔ ရဲဝံ့ကြၽမ္းက်င္ လိမၼာေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို အတုယူ သင့္သည္။ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္၊ ျပည္ထဲအေရး ေပါက္ႏွင့္ေက်းဟူသည့္ အေျခခံ သေဘာမွ်ကိုမူ လူတိုင္း နားလည္သင့္သည္။ ေခတ္သမိုင္းကို ျပည္သူလူထု ကိုယ္တိုင္ ေရးထိုးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ႀကီးစြာ သတိခ်ပ္ရေပမည္။

ထိုသို႔ သမိုင္း သင္ခန္းစာ မယူႏိုင္ခဲ့ပါမူ ဤစာ၏အစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပုဂံရာဇဝင္ မွတ္တမ္းအရ မင္းဧကရာဇ္ ကိုယ္တိုင္ တ႐ုတ္ေျပးမင္း အမည္ တြင္ခဲ့လ်က္ ပုဂံထီးနန္းပင္ တ႐ုတ္တရက္တို႔ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ဆက္လက္ ေပၚေပါက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။     ။

မင္းဒင္

 


  • VIA