News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေကာ္ပီ ဗယ္လင္တုိင္းေန႔ႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား စနစ္
10-Feb-2018

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈတြင္ အျမစ္တြယ္မွန္းမသိ တြယ္လာေသာ ႏိုင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္မွာ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔ဆိုသည့္ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔ရွိသလို ေဟာလိုးဝင္းကဲ့သို႔ေသာေန႔မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ သူတို႔ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ သူတို႔လူမ်ိဳးမ်ားကေတာ့ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မရွိလွေသာ ထိုဗယ္လင္တိုင္းဆိုေသာ အေလ့တစ္ခုကို လူငယ္မ်ားအၾကား တိုက္႐ိုက္ပံုတူကူး လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ပံုတူကူးျခင္း

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံျခား ယဥ္ေက်းမႈေတြကို တိုက္႐ိုက္ Copy and Paste ျပဳလုပ္ေနၾကတာဟာ ဒီဗယ္လင္တိုင္းေန႔သာမကပါဘူး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ လူခ်င္းေတြ႔လွ်င္ ေယာက္်ားေရာ၊ မိန္းမေရာ၊ အပ်ိဳေရာ၊ အအိုေရာ ဖက္ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကတာကိုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔လာေနရပါတယ္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈပါ။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္မွာ လူမ်ိဳးခ်င္း ဆက္စပ္တာ၊ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ဆက္စပ္တာ ရွိေနမွာပါ။ ျငင္းပယ္လို႔လည္း မရႏိုင္ပါဘူး။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ခံတာဟာ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ပစ္ပယ္တာ၊ ပ်က္စီးေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က႑အရပ္ရပ္မွာ ကမၻာနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေပမယ့္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံ၊ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈကို ေလးစားအတုယူရမွာပါ။

လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔အတြက္ ေျပာဆိုေဖာ္ျပေနတာေတြဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ မအပ္စပ္လွပါဘူး။ ဒါကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြ၊ လူငယ္ေတြမွာ အေတြးမွား၊ အတုယူမွားၿပီး လမ္းမွားလိုက္ေစမွာပါ။ ဝိသမသား စီးပြားေရးသမားမ်ားဟာလည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ေနတာေတြကို ေတြ႔ေနရတာ ရင္နာစရာပါ။ လူငယ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္အေပၚ အျမတ္ထုတ္ေနၾကတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ကို ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့စြာ တိုက္႐ိုက္ပံုတူကူး အတုယူေနျခင္းေၾကာင့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသးတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား၊ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအတြက္ လတ္တေလာ လူမႈေရးအႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနသလို အနာဂတ္အတြက္လည္း စာရိတၱ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္မႈ စတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစမယ့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

အတုယူတယ္၊ ဖလွယ္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အလံုးစံုပံုတူပြား အတုယူျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးစံနဲ႔ ညီမညီ စဥ္းစားအတုယူသင့္ပါတယ္။ ေကာင္းတာကို အတုယူၿပီး မေကာင္းတာ၊ မသင့္တာေတြကိုေတာ့ အတုမယူသင့္ပါဘူး။ သူတစ္ပါးလုပ္တိုင္း အတုယူလိုက္လုပ္တာထက္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚနဲ႔ အမွားအမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားၿပီး အတုယူတာက မိမိအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာပါ။ အသိဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္တဲ့ အတုယူမႈဟာ မိမိအတြက္၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္အတြက္၊ မိမိႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာျဖစ္သလို အသိဉာဏ္မပါတဲ့ အတုယူမႈဟာလည္း မိမိနဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ေခတ္မီတယ္ဆိုတာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ျဖစ္လို႔ လက္ခံရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္မမီသင့္သည့္ အခ်က္၊ ေခတ္မီသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ဆင္ျခင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ေခတ္မီမႈ၊ အတုယူမႈကို အားေပးရမွာျဖစ္ေပမယ့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ ေခတ္မီမႈ၊ အလံုးစံု အတုယူမႈေတြကိုေတာ့ ျငင္းဆိုရပါလိမ့္မယ္။

မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ

ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာတရားနဲ႔မကိုက္ညီ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္လက္ခံ အတုယူေနတာေတြရွိသလို အတုယူလက္ခံလာေအာင္ အမွားဦးေဆာင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြ၊ မိမိကိုယ္မိမိ နာမည္ႀကီးဖို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ေနသူေတြ၊ ဝိသမသား စီးပြားေရးသမားေတြကိုလည္း သတိထားဆင္ျခင္ရမွာပါ။ မည္သို႔ဆိုေစ ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကိုယ္ကိုတိုင္က တရားမပ်က္ဖို႔လိုပါတယ္။

ယခုလို လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ အမွားအတုခိုးမႈေတြကို အုပ္ထိန္းသူ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတို႔က ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ အဓိက တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ားလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိရဲ႕သားငယ္၊ သမီးငယ္မ်ားရဲ႕ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုကို အနီးကပ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရမွာပါ။ ကိုယ္တိုင္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းေနေသးခ်ိန္မွာ မိဘမ်ား၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားရဲ႕ ဦးေဆာင္ၫႊန္ျပမႈဟာ အေရးႀကီးဆံုးလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ကေလးငယ္၊ လူငယ္ဆိုတာ အတုျမင္အတတ္သင္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ဟာ တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး ျဖစ္မွာပါ။ လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က အမွားအမွန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ အားနည္းတာေၾကာင့္ အတုယူမွားေနတဲ့ လူငယ္လူ႐ြယ္ေလးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။

လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား အတုခိုးမွား လမ္းမွားေရာက္ေစတဲ့ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမိတာ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကိုေတြ႔ရပါတယ္-

၁။ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈအားနည္းေနျခင္း
၂။ အမွား၊ အမွန္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္တဲ့ ပညာေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ား လိုအပ္ေနျခင္း
၃။ စာဖတ္မႈ အားနည္းလာျခင္း
၄။ အမွား၊ အမွန္ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း အားနည္းျခင္း
၅။ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာမ်ား၏ အားနည္းခ်က္
၆။ ေခတ္မီမႈအေပၚ သာယာေနျခင္း
၇။ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းလာျခင္း
၈။ ဘာသာေရး အဆံုးအမမ်ားအေပၚ လိုက္နာမႈအားနည္းလာျခင္း

ဒီအားနည္းခ်က္ေတြ မ်ားလာတာ၊ ႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် ယေန႔ဆိုရင္ မုဒိမ္းေတြ၊ လုယက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ စတဲ့ မႀကံဳစဖူး ျပစ္မႈေတြကို ျမင္ေန၊ ၾကားေန၊ ဖတ္ေနရပါတယ္။ ျပစ္မႈေတြ ေလ်ာ့က်ေစဖို႔ဆိုရင္ အေရးယူတာ၊ အျပစ္ေပးတာနဲ႔ ျပစ္မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပစ္မႈ ျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေျခခံေတြျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ နိမ့္က်ေနမႈေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ ႐ုပ္ေျပာင္းလဲမႈထက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ေျပာင္းလဲမႈက ပိုမိုသိမ္ေမြ႔သလို ပိုမိုၿပီးေတာ့လည္း အခ်ိန္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္လမ္းၫြန္မႈေတြ လိုအပ္ၿပီလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ဆင္ျခင္တံုတရား ကိုယ္ခံအား

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေတြးေခၚမႈ မွန္၏ မမွန္၏၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္၏ မမွန္၏၊ အျပဳအမူအေျပာအဆို မွန္၏ မမွန္၏ဆိုတာ ထိုသူရဲ႕ ယုတၱိေဗဒက်က် ေတြးေခၚႏိုင္မႈ၊ ခြဲျခားစိတ္ျဖာစဥ္းစားႏိုင္မႈ စတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚမွာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားဆိုတာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ခံအားစနစ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ကိုယ္ခံအား နည္းလာတာနဲ႔အမွ် ျပင္ပ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားဝင္လာၿပီး အေတြးမွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွား၊ အျပဳအမူအေျပာအဆိုမွားမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔အက်င့္စာရိတၱကို ပ်က္စီးလမ္းမွားေစတဲ့ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔လိုမ်ိဳး အတုမယူသင့္တဲ့ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အမွားၾကာရင္ အမွန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အျမန္ဆံုး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

ဆင္ျခင္တံုတရားျပည့္ဝတဲ့ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမွာ ယေန႔ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္နဲ႔ မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတာဝန္ရွိသူမ်ား တာဝန္ေက်မွသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားလည္း တာဝန္ေက်တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း။

သိန္းထြန္း (IR)