News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေမယုကုိဆန္ ေမယုကုိစုန္၍ အေနာက္တံခါးကုိ ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၁၀)
06-Feb-2018

ဝါးမ်ိဳခံခဲ့ရေသာ သမိုင္းထဲက ဘူးသီးေတာင္

စပိဘုတ္အင္ဂ်င္သံ တဝုန္းဝုန္းႏွင့္အတူ ေမယုျမစ္ျပင္ကို ထိုးခြဲလ်က္ စုန္ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ ေရွ႕ေနာက္ ေရယာဥ္ေလးစင္း မလွမ္းမကမ္းမွ တန္းစီၿပီးေမာင္းလာၾကရာ လိႈင္းလံုးေတြက ျမစ္ကမ္းနားကို တဝုန္းဝုန္း ႐ိုက္ခတ္သည္။ ေရွ႕ေရယာဥ္မွ ထိုးခြဲလိုက္ေသာလိႈင္းႏွင့္ ေနာက္ေရယာဥ္ ၿငိသြားသည့္အခါ စပိဘုတ္က ေလထဲေျမႇာက္တက္သြားသျဖင့္ အသည္းတယားယား ရွိလွသည္။ ျမစ္ကမ္းႏွစ္ဖက္မွာ ျမဴေတြဆိုင္းေနသျဖင့္ ဘာကိုမွ်မျမင္ရ။ ဒီေနရာက ေမယုျမစ္၏ ျမစ္ညာျဖစ္ၿပီး ေမယုဟု မေခၚေဝၚေသးပါ။ ပန္းဇင္းျမစ္ (သို႔မဟုတ္) ပန္းဇင္းေခ်ာင္းဟုသာ ေခၚသည္။ ျမစ္က သိပ္မက်ယ္လွေသး။ နာရီဝက္ခန္႔ေမာင္းၿပီးေတာ့ ျမစ္က ပိုက်ယ္လာသည္။ ကမ္းနဖူးကိုပင္ ေရးေရးမွ်ျမင္ရသည္။ ထိုေနရာက်ေတာ့မွ ေမယုျဖစ္လာ သည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ေမယုျမစ္၏ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္၊ စိုင္းဒင္ေတာင္ႏွင့္ ေမယုေတာင္တန္းအၾကား လြင္ျပင္ေဒသျဖစ္၍ ေျမဩဇာေကာင္းသည္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုန္ဆင္းေနသည္မွာ ေမယုျမစ္လြင္ျပင္အတိုင္း ျဖစ္သည္။

ဘူးသီးေတာင္အေၾကာင္း ေျပာၾကေသာအခါ အမည္ကအစ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ဘူးသီးေတြေပါေသာေတာင္ကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚသလား၊ ဘူးသီးႏွင့္တူေသာေတာင္ကို အစြဲျပဳ၍ ေခၚသလား။ မသိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာၿမိဳ႕႐ြာမ်ား၏ အမည္လိုပဲ ဘူးသီးေတာင္အမည္ကလည္း ဒ႑ာရီပံုျပင္ဆန္သည္။ ေရွးက မူလ႐ြာေဟာင္းအနီး ေတာင္ကုန္း ၉၉ လံုး ရွိရာတြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္ရွိ ေတာင္တြင္ ေ႐ႊဘူးသီးႀကီးတစ္လံုးရွိၿပီး ဘူးေစ့မ်ားမွာ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိုက္ဆရာတို႔၏ သိုက္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း။ ထိုေ႐ႊဘူးသီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘူးသီးေတာင္ျဖစ္လာေၾကာင္း ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ ေျပာၾကသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄၀-၅၀ ဝန္းက်င္တြင္ ႐ြာငယ္တစ္႐ြာသာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်လက္ထက္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ အိမ္ေျခ ၂၈၁၊ လူဦးေရ ၁၁၂၃ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ လူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က လူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ အိႏိၵယတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္၍ က်န္သူတို႔မွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။ အာရ္ကန္ ဖလိုတီလာ ကုမၸဏီသည္ စစ္ေတြမွ ဘူးသီးေတာင္အထိ မီးသေဘၤာမ်ားေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ ရထားလမ္းမွတစ္ဆင့္ ကုန္းလမ္းခရီးျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ သြားၾကသည္။

၁၉၄၁-၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕၌ ရခိုင္အိမ္ ၃၄၆ လံုး၊ ဘဂၤါလီ အိမ္ ၁၇ လံုး၊ ဟိႏၵဴအိမ္ ၅ လံုး၊ မဏိပူရအိမ္ ၃၀ လံုး၊ တ႐ုတ္အိမ္ ၆ လံုးရွိၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သံုးေက်ာင္း၊ ဗလီတစ္ခု၊ မဏိပူရ ကသည္းဘုရားေက်ာင္း တစ္ခု၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု ရွိခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းေနရာမွာ ေနာင္တြင္ ဗလီေက်ာင္း ျဖစ္လာသည္ဆို၏။ ၁၉၂၂ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ြာေပါင္း ၉၄ ႐ြာ၊ လူဦးေရ ၇၈,၄၉၇ ဦးရွိၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၂၉,၅၄၉ ဦး၊ မြတ္ဆလင္ဦးေရ ၄၂,၈၅၄ ရွိခဲ့သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ လယ္ကူလီလုပ္ရန္ အဂၤလိပ္တို႔ေခၚလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားစာရင္းကိုပါ ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစဥ္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ေသာ ႐ြာ ၂၂၄ ႐ြာရွိၿပီး ဘဂၤါလီ႐ြာ ၄၂ ႐ြာသာ ရွိသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္မ်ား ဝင္ေရာက္အေျခခ်ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာ ရွိၿပီး ထို႐ြာမ်ားမွာ ျခင္းသမား၊ တပ္မင္းေခ်ာင္း၊ လက္ဝဲဒက္ျပင္ရွည္၊ ကက်ဘက္၊ နန္းရာကုန္း၊ ေမာင္ႏွမ၊ လက္သာ႐ြာ၊ စိမ့္ညႇင္းျပာ၊ ဒိုးတန္း (ဘုရားျပင္)၊ ဂူတာျပင္ႏွင့္ သိမ္ေတာင္တို႔ျဖစ္သည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ မြတ္ဆလင္-ရခိုင္ အဓိက႐ုဏ္းႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာအားလံုး မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ရခိုင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အမ်ားအျပား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ေနေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ေက်း႐ြာမ်ားကို စြန္႔ခြာလ်က္ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ျပန္မလာေတာ့ေပ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဘူးသီးေတာင္နယ္ေျမမွာ ဘဂၤါလီတို႔ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။

ဘူးသီးေတာင္ သမိုင္းက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္။ ဘဂၤါလီတို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေရာက္ရွိလာမႈမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ ေခတ္တြင္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ တရားေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ (အဒူလတစ္) ႏွင့္ ဦးရာရွစ္တို႔ ပါဝင္သည္။ တရားေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံသားကိစၥ၊ လူဝင္မႈကိစၥမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖဆပလပါတီ အႏိုင္ရေရးအတြက္ ထိုကာလအတြင္း စစ္တေကာင္းနယ္မွ ဘဂၤါလီအမ်ားအျပားကို မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဆို၏။ ထိုစဥ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ ရတည ပါတီ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့သည္။ ထိုပါတီကို အန္တုရန္ ဖဆပလက ဘဂၤါလီမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘူးသီးေတာင္မွတ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနျခင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္လာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤါလီဦးေရ သိသိသာသာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။

ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျပာေသာအခါ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္-ရခိုင္ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးက အဓိကက်ေသာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္က ဆုတ္ခြာသြားေသာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၊ တစ္ဖက္က ဝင္ေရာက္လာေသာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ဘီအိုင္ေအေခၚ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ တစ္ဖက္က မြတ္ဆလင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား။ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ အားေပးသူမွာ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္ျဖစ္၍ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့သည္။

စစ္တြင္းကာလျဖစ္၍ ေခတ္ပ်က္ဟုလည္း ေခၚႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔ စစ္ေတြမွ ဆုတ္ခြာသြားေသာအခါ ၿမိဳ႕တြင္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ က်န္ခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္ပုလိပ္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ေသာင္းက်န္းခဲ့သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ စစ္ေဘးေရွာင္လာေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လမ္းတြင္ လုယက္တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ပဋိပကၡအစမွာ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မြတ္ဆလင္တို႔၏ ေသာင္းက်န္းမႈကိုမခံႏိုင္ေသာ သိန္းေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ယ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္တပ္ဖြဲ႔သည္ ရက္ေခ်ာင္းအမည္ရွိ မြတ္ဆလင္႐ြာကို ဝင္ေရာက္မီး႐ိႈ႕တိုက္ခိုက္ရာမွ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးမားလာၿပီး ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ မင္းျပား၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။ ရခိုင္-မြတ္ဆလင္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္မ်ားသို႔ ဆုတ္ခြာၿပီး ထိုေဒသရွိ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရခိုင္႐ြာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ စစ္တြင္းကာလ မြတ္ဆလင္-ရခိုင္ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သမိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွာလည္း ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ထိုေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္