News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ငါးခူအဆီကို အသံုးျပဳၿပီး ဇီဝပလတ္စတစ္တစ္မ်ိဳး ဗီယက္နမ္ေက်ာင္းသူတီထြင္
13-Jan-2018သူ႔အမည္က သီေမအန္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၂၃ ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ ဟႏြိဳင္းပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူတို႔ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘာဆာငါးဟုေခၚေသာ ငါးခူတစ္မ်ိဳးက ရရွိသည့္ဆီမ်ားကို Polyhydroxyalkanoates (PHA) ဟု ေခၚသည့္ ပလတ္စတစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ငါးခူမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အဆီျပင္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ခြဲျခမ္းၿပီးေနာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေဘးမျဖစ္ေစေသာ ဇီဝပလတ္စတစ္ (bioplastics) တစ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သီေမအန္း၏ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ကို Euréka 2017 နည္းပညာျပပြဲတြင္ ပထမဆုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည္။ ထို Euréka 2017 ပြဲကို ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ လူငယ္သမဂၢအဖြဲ႔က ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္၍ တီထြင္ေလ့လာအားမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပြဲသည္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သုေတသနအားႏွင့္ တီထြင္မႈအားကိုလည္း ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးသည့္အေနႏွင့္ စီစဥ္က်င္းပေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံုမွန္ပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေရနံေလာင္စာမ်ားကို အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံက ထုတ္လုပ္သည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားသည္ ပ်က္စီးရန္ခက္ခဲၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္လည္း အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ ယခု သီေမအန္းတီထြင္သည့္ PHA သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ဘဲ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာ္ဝင္ပူးေပါင္းသြားႏိုင္မည့္ microorganism ဆိုေသာ ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေစရန္ တီထြင္ထားသည္။ 

သူက microorganism ကို ေျမႀကီးထဲက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို သူက (Strains) ဗီဇမ်ားဟုေခၚသည္။ ယင္း strain မ်ားကို microorganism မ်ားအျဖစ္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ထုတ္ၿပီး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုရေအာင္ ျပဳျပင္ယူလိုက္သည္။

“သမီးက Strain ေတြကို ဇီဝလကၡဏာေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ သဘာဝနဲ႔ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေအာင္ တီထြင္ထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီလိုအေနအထားကို ရလာဖို႔ ငါးခူကထုတ္ထားတဲ့ ဆီေတြကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ရပါတယ္။ အဲဒီကေန PHA ကို ရရွိပါတယ္”ဟု ရွင္းျပသည္။

ဇီဝပလတ္စတစ္ကို လက္ရွိပလတ္စတစ္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ျဖတ္မစီးႏိုင္ျခင္း၊ အပူဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ စိမ့္ထြက္မႈမရွိျခင္းတို႔တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

ဇီဝပလတ္စတစ္သည္ သာမန္ပလတ္စတစ္ႏွင့္မျခား ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သို႔ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္အခါတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္းမွာ ယခင္အသံုးျပဳေနသည့္ ပလတ္စတစ္မ်ားထက္ အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။

ဟႏြိဳင္းဇီဝေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဒြမ္ဗန္ေသာ့က -
“သုေတသနကေတာ့ ဗီယက္နမ္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္မယ့္ သုေတသနျဖစ္ပါတယ္။ တီထြင္သူ ေက်ာင္းသူအေနနဲ႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး ဆက္လုပ္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

သီေမအန္း၏ မိဘမ်ားသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူက ေက်ာင္းဆရာမ ျဖစ္ခ်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသူဘဝက သူ၏ ဓာတုေဗဒဆရာသည္ သူ႔အတြက္ စံျပဳေလာက္သည့္ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရသည္။

“ဆရာက သမီးတို႔ကို အစဥ္အလာအတိုင္း သင္နည္းေတြနဲ႔မသင္ဘူး။ ဆရာက သမီးတို႔ကို ဗီဒီယိုေတြျပတယ္။ ဓာတုေဗဒ သေဘာတရားေတြရဲ႕ ဓာတ္တံု႔ျပန္ခ်က္ေတြကို သမီးတို႔ အဲဒီမွာ ေလ့လာၾကရတယ္။ သမီးတို႔ကို အလြယ္ဆံုးနဲ႔ အရွင္းလင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ တစ္သက္လံုး မွတ္မိသြားေအာင္ ဆရာက သင္ေပးလိုက္တာပဲ”ဟု သူက ဆိုသည္။

သီေမအန္းသည္ ဆရာသင္ေပးလိုက္သည့္ နည္းကိုမွတ္ထားသည္။ သူ တကၠသိုလ္ေရာက္သည့္ အခါတြင္လည္း သူက ဗီဒီယို Click မ်ားကို လိုက္ရွာၿပီး သုေတသနျပဳလုပ္သည္။ ၂ ႏွစ္တိုင္ သုေတသန လုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္ ဆံုး႐ံႈးရမႈေတြမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အ႐ိုးဆံုးအရွင္းဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆရာက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း သုေတသနလုပ္ငန္းကို ဇြဲႏွင့္လုပ္ေဆာင္ရင္းက လမ္းစေတြ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ငါးက စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္ အေၾကး၊ အ႐ိုး၊ ဆူးေတာင္၊ ေခါင္း၊ အဆီမ်ားကို ဇီဝေလာင္စာအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း Vietnam.net သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

(Ref: Vietnam.net)
E-01 


  • VIA