News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တေစၧ ဆရာေတြ ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံ
13-Jan-2018အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ပညာသင္ယူရန္အတြက္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ျမင့္ၿပီးရင္း ျမင့္တက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၂၇ ဒသမ ၅ သန္းရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅ ဒသမ ၇ သန္းအထိ သိသာစြာ တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဌာနတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၈၆၄ ခုရွိၿပီး၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀၀၂၆ ေက်ာင္းရွိေၾကာင္း 8th All India Survey on Higher Education (AISHE) အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ AISHE အဖြဲ႔၏ သုေတသနတြင္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္ ၂၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးျမင့္လာေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။

HRD ဝန္ႀကီး ပရာကက္ရွ္ ဂ်ာဗာဒီကာက အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာေပါင္း ၈၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ သူက -
“ဆရာေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ ဆရာတစ္ေယာက္တည္းက တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ သံုးေက်ာင္းကေန ဒီ့ထက္ပိုတဲ့ ပမာဏေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ဆရာေတြအေရအတြက္ ေဖာင္းပြေနျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ေယာက္တည္းက ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း၊ သံုးေက်ာင္းေလာက္တြင္ ဝင္လုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဆရာေတြ မ်ားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပရာကက္ရွ္က ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား အေရအတြက္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ Aadhaar ဆိုသည့္ သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးၿပီး မွတ္ပံုတင္ခိုင္းသည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးရေတာ့သည္။ ထိုသို႔ စနစ္တက် စစ္ေဆးလိုက္မွ တေစၧဆရာေတြက ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။

အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တေစၧဆရာေခၚ ဆရာအတုအေယာင္မ်ား ၁၃၀၀၀၀ ခန္႔ စာရင္းထြက္လာသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ 

လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (HRD) ဝန္ႀကီးကလည္း တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားရွိ ဆရာမ်ားကို ေဒတာမ်ား စနစ္တက်ေကာက္ယူရန္ ဖိအားေပးၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ တေစၧဆရာမ်ားသည္ အထင္ကရ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ 

ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေဖာင္းပြၿပီး တေစၧဘဝခံယူထားသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္အတြက္ Aadhaar ဆိုသည့္ သက္ေသခံကတ္မ်ားႏွင့္ နံပါတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားသည္။ ယင္းသက္ေသခံ နံပါတ္သည္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ထားသည္။ 

ဆရာမ်ားအေနႏွင့္ Aadhaar ကတ္မ်ား ယူထားရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ စာရင္းကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ Website မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရင္းတင္ထားသည့္ ပါေမာကၡမ်ားသည္ စာရင္းသာရွိၿပီး လူမရွိသည္ကမ်ားသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အမည္ခံထည့္ထားၿပီး နာမည္ျပထားၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

အေယာင္ေဆာင္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ မည္မွ်ဆိုးသနည္းဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးလွ်င္ ဆရာတစ္ဦး သင္သည္ဟုပင္ စာရင္းျပထားၾကသည္။ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားသည္က ဆရာတစ္ဦးလွ်င္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦး ျဖစ္သည္။ ထိုအေရအတြက္ေတြ ျပည့္မီေအာင္ တေစၧဆရာေတြ၊ တေစၧပါေမာကၡေတြ ေမြးျပေနၾကရသည့္အျဖစ္ကို ဝန္ႀကီးပရာကက္ရွ္က ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏွိမ္နင္းရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ တေစၧေတြကပဲ ဝန္ႀကီးကို ႏိုင္သြားမည္လား၊ ဝန္ႀကီးပဲ တေစၧေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္မည္လား ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အိႏၵိယတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ တေစၦေတြေတာ့ ရွိေနသည္။ 

(Ref: The Indian Express)
E01 
 


  • VIA