News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရင္ေလးေနရဦးမည့္ ေမာင္ေတာအနာဂတ္ သို႔မဟုတ္ ေမာင္ေတာနာ
12-Jan-2018

ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီခန္႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ GE တပ္ကားတစ္စီးကို ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မွ ဆြဲမိုင္းႏွင့္ လုပ္ႀကံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အေနာက္တံခါး လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က “အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားကို ရပ္နားဦးမည္”ဟု အားမနာစတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ARSA အဖြဲ႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ေရာက္လာျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ဘဂၤါလီကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနာက္တံခါး (ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသ) သည္ ေဆးယဥ္ပါးနာျဖစ္ေနေသာ လူမမာတစ္ဦးႏွင့္ တူသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ အတြင္းလိႈက္ တိုက္စားေနခဲ့ေသာအနာသည္ ေမာင္ေတာေဒသကို ေရာဂါရင့္ေနခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္၏။ ေဆးေလာကသားမ်ား၏ လက္သံုးစကားျဖစ္ေသာ “အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္”ဆိုေသာစကားမွာ အခ်ိန္မေ႐ြး ေရာဂါေဖာက္လာႏိုင္ေသာ ေမာင္ေတာေဒသအတြက္ စဥ္းစားစရာပင္ ျဖစ္၏။ 

(တစ္)

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၁ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ဟိႏၵဴလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအကုန္လံုးကို အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားအားလံုး ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွ်သာရွိေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအား ARSA အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက အခ်ိန္မီေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး နယ္ေျမရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အၾကမ္းဖက္သမားအေသ ၃၇၀ ႏွင့္ အရွင္ ၉ ဦးကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ နယ္ေျမေစာင့္ရဲကင္းမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသ၌ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားသြားေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေဒသအတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာမ်ား အၿပီးအပိုင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘဂၤါလီ သီးသန္႔နယ္ေျမ ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ 

(ႏွစ္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသသည္ ဘဂၤါလီတို႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စနစ္တက်စီစဥ္ထားေသာ စီမံကိန္းနယ္ေျမတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေမာင္ေတာေဒသထဲမွ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းကို လိမ္လည္ဖန္တီးျခင္း၊ ကမၻာ့အင္အားႀကီးမီဒီယာႏွင့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖိအားေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ကိုအသံုးခ်ကာ ယာရွင္ကိုေမ်ာက္က ေတာႏွင္ရန္ ႀကံေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေတာ္ပင္ ခရီးေပါက္သြားခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ရခိုင့္သမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္မရွိေသာ သမိုင္းလိမ္ အမည္နာမတစ္ခုကို ကမၻာ့ဟစ္တိုင္ေပၚမွ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဟစ္ေအာ္ႏိုင္႐ံုမွ်မက လူသမုတ္သျဖင့္ သစ္ငုတ္ႀကီးလည္း က်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သမိုင္းစဥ္အဆက္ဆက္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသသည္လည္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျမန္မာ့နယ္ေျမဟု ေခၚတြင္ႏိုင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္အထိ ဘဂၤါလီတို႔က လူဦးေရႏွင့္ ဝါးမ်ိဳသြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

(သံုး)

၁၈၈၆ - ၈၇ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားအရ နတ္ျမစ္ဝွမ္း၏ လူေနသိပ္သည္းဆသည္ တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္ ၂၃၇ ေယာက္ရွိၿပီး ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ၁၄၂ ေယာက္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ လူမ်ိဳးအမည္အလိုက္ ခြဲျခားေရတြက္ၾကည့္ေသာအခါ နတ္ျမစ္ဝွမ္း၌ ရခိုင္/ျမန္မာ ၁၅,၂၆၆ ဦး၊ ၿမိဳ ၇၀၈ ဦးႏွင့္ ဘဂၤါလီ ၃၁,၆၉၅ ဦးရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကုလားတန္ျမစ္ဝွမ္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသူအေရအတြက္မွာ ရခိုင္/ျမန္မာ ၆၉,၇၉၇ ဦး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၁၉၆၉ ဦး၊ ၿမိဳ ၁၄၂၀ ဦးနဲ႔ ဘဂၤါလီ ၆၉၇၆ ဦး ရွိသည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မယူေဒသတြင္း၌ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာ ၁၁ ႐ြာသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္တဲ့အခါ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာ ၈၈ ႐ြာအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး လူဦးေရလည္း ၁၇၈,၄၆၇ ဦးအထိ တိုးပြားသြားခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ 

၁၉၄၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၉၄ ႐ြာ၊ အိမ္ေျခ ၆၄,၃၀၀ အိမ္၊ လူဦးေရ ၇၈,၉၄၇ ဦးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထိုဇယားထဲတြင္ ဗုဒၶဘာသာဦးေရ ၂၉,၅၄၉ ဦး ရွိေနၿပီး ဘဂၤါလီဦးေရ ၄၂,၈၅၄ ဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကိဳအခ်ိန္က ဘဂၤါလီပမာဏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုဘဂၤါလီဦးေရထဲတြင္ ျပည္ပမွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ လာေရာက္ၾကသူ အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္တံခါးသည္ ဘဂၤါလီဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ 

(ေလး)

ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္၏ လူဝင္လူထြက္ျပႆနာသည္ ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ကို ေခါင္းခဲေစခဲ့ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၇ - ၃ - ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွ ေက်း႐ြာေပါင္း ၈၃ ႐ြာကို နဂါးမင္းစီမံခ်က္ျဖင့္ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီဦးေရကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၅၉၄ အိမ္ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၅,၅၉၆ ဦးက အစစ္မခံဘဲ ဘဂၤလားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူဦးေရ ၈၅,၇၀၅ ဦးႏွင့္ စြန္႔ပစ္အိမ္ေျခ ၁၂,၅၂၂ အိမ္ရွိခဲ့သည္။ 

ဟသၤာစီမံခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေသာအခါ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၇၉,၈၂၃ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၂,၄၆၉ အိမ္၊ ဘူးသီးေတာင္တြင္ လူဦးေရေပါင္း ၅၃,၂၅၄ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၉၀၁၆ အိမ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူဦးေရေပါင္း ၁၃,၉၇၈ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂၂၄၈ အိမ္၊ စစ္ေတြတြင္ လူဦးေရ ၅၀၅၃ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၉၀၀၊ ေပါက္ေတာတြင္ လူဦးေရ ၂၃၂၂ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၈၃၂ အိမ္၊ ေက်ာက္ေတာ္တြင္ လူဦးေရ ၁၂၆၁ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၂၃၆ အိမ္၊ ေျမာက္ဦးတြင္ လူဦးေရ ၃၄၇ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၇၃ အိမ္၊ မင္းျပားတြင္ လူဦးေရ ၅၉၂ ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၀၊ စုစုေပါင္း ၁၅၆,၆၃၀ ဦးေရအထိ ဘဂၤလားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ စီမံခ်က္ၿပီးစီးသြားေသာအခါ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီဦးေရထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ခိုဝင္လာခဲ့ၾကမည္မွာ မလြဲ။

(ငါး) 

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသအတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔အား လူဦးေရကို လူဦးေရႏွင့္ တြန္းတိုက္ဝါးမ်ိဳျခင္း၊ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကမၻာ့ပါဝါျဖင့္ တြန္းတိုက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾက႐ံုမွ်မက ယခုအခါ လက္နက္ကို လက္နက္ခ်င္း တိုက္ခိုက္ေသာအေျခအေနထိ အဆင့္တိုးလာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ဘဂၤါလီတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ား အဆင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသထဲမွ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္စတစ္စႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာခဲ့ၾကရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၌ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား မက်န္ရစ္ေတာ့မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္၏။ 

စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ (ယာယီ) ကို သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဦးေဆာင္ကာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္ၿမဲရာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသထဲ၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာနယ္ေျမမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရန္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဦးေဆာင္ေသာ ထိုအဖြဲ႔သည္လည္း ထင္သေလာက္ အထေျမာက္ပံုမရေခ်။ ပူးေပါင္းပါဝင္သူ၊ ေငြေၾကးအင္အား၊ လံုၿခံဳေရးအာမခံခ်က္ စသျဖင့္ အရာရာ အားနည္းပံုရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ အဖြင့္နိဒါန္းသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စတင္လာခဲ့ျပန္ၿပီျဖစ္သည္။ ေဆးယဥ္ပါးနာ ျဖစ္ေနေသာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ေဒသတစ္ခုလံုးကို မည္သို႔ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ ကုသမည္ဆိုသည္က အေျဖမရွိေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္ေနရဆဲ။ ေဆးေလာကသားမ်ား ေျပာၾကသကဲ့သို႔ အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ဆိုပါက ေမာင္ေတာနာကို မည္သည့္ေဆးႏွင့္ ကုသရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိသင့္ခ်ိန္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ။

ရကၡ