News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေလးထားရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
09-Jan-2018

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ARSA ေခၚ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားတာကို လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ဖတ္ရသလို ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွာ ေဖာ္ျပေနတာဖတ္ရပါတယ္။ ဒီေၾကညာခ်က္ပါ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ အခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရပါတယ္။

၁။ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း မိုင္းေဖာက္ခြဲခဲ့မႈသည္ ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို။
၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား လိမ္ညာသူအျဖစ္ စြပ္စြဲ။
၃။ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စြပ္စြဲထား။
၄။ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားဟု စြပ္စြဲ။
၅။ ၎တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္မွလြဲ၍ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမရွိ။
၆။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ စြပ္စြဲ။
၇။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေရးဥပေဒအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာ။

ေၾကညာခ်က္ပါ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္မွာ ယခင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္ခ်က္၊ စြပ္စြဲခ်က္ ေလးခ်က္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။

အထက္ပါ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ ေျပာင္းျပန္စြပ္စြဲထားၿပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၎တို႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ မည္သည့္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္နည္း။ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းကို ေထာက္ပံ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ရွိပါသလား။ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္ဟာ က်ိဳးေၾကာင္းမဲ့ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္ မဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး၊ ျပည္သူလံုၿခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာလံုၿခံဳေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်ဴးေက်ာ္ထိပါးလာျခင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ ဘဂၤါလီေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားေတြကို မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြဟာ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ စစ္အသြင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တိုက္ခိုက္လာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈဟာ ဘက္စံုစစ္ပြဲအသြင္နဲ႔ က႑ေပါင္းစံုက တိုက္ခိုက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ သံတမန္ေရး၊ မီဒီယာစတဲ့ အဘက္ဘက္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာ အထင္အရွားပါပဲ။ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာျခင္း အေၾကာင္းရင္းေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အက်ံဳးဝင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

၁။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအရ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား အားေပးေနျခင္း။
၂။ OIC ၏ ဩဇာျမင့္မားလာျခင္း။
၃။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးလာျခင္း။
၄။ ကုလသမဂၢ၏ ဘက္လိုက္မႈေၾကာင့္ အတင့္ရဲလာျခင္း။
၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘဂၤါလီအသိုင္းအဝိုင္း ႀကီးမားလာျခင္း။
၆။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ေျမအပိုင္လိုအပ္ေနျခင္း၊ ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ လိုအပ္ေနျခင္း။
၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စနစ္အကူးအေျပာင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူေနျခင္း။
၈။ ဘဂၤါလီမ်ားဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနျခင္း။
၉။ နယ္ေျမခံလူထု၏ ညီၫြတ္မႈ လိုအပ္ေနျခင္း။

အထက္ပါအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒီျပႆနာဟာ ေျဖရွင္းဖို႔ ခက္ခဲမယ္ဆိုတာ အားလံုးနားလည္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံတိုင္းႏို္င္ငံတိုင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းဟာ ဥပေဒအရ မိမိကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ လက္မခံၾကပါဘူး။ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံပင္လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြကို အၾကမ္းဖက္ခံလာရခ်ိန္ အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး၊ လူမ်ိဳးမေ႐ြး တံု႔ျပန္ခဲ့တာ အထင္အရွားပါပဲ။ ဒါဟာ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ရမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလိုပါပဲ အျခားေသာႏိုင္ငံတိုင္းဟာလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အထိပါးမခံၾကပါဘူး။ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ သမိုင္းေပးတာဝန္အရျဖစ္ေစ ႏို္င္ငံအားလံုးက မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမွာ မလြဲမေသြပါပဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခံေနရတာကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရဆိုၿပီး တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ လုပ္ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းဆိုရာမွာလည္း လိုက္နာသင့္တာ မွန္ေပမယ့္ မိမိႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတဲ့ မတူညီႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိႏိုင္တာမို႔ မိမိႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ မကိုက္ညီရင္ လိုက္နာဖို႔ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။  

မိမိဟာ စစ္ကိုလိုလားသူ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ေရးနည္းဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္ေျဖရွင္းရာမွာ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို အျခားေသာေျဖရွင္းရမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားသံုးၿပီး ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္သလို လတ္တေလာ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တို္က္ခိုက္လာတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္လာတာကိုေတာ့ ေ႐ႊျပည္ေအးတရားေဟာလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္၊ နယ္ေျမစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္အထိ အသတ္ခံေနရဦးမွာလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္အထိ ဘယ္ေနရာအထိ ထြက္ေျပးေနရမွာလဲ။ အခုလည္း ထပ္မံ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသလို မိမိတို႔ရဲ႕ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ထပ္မံျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြလည္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ လက္နက္မဲ့၊ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြပါ။ ဒီေနရာမွာ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးရဲ႕ ခိုင္မာေသာ၊ ရဲရင့္ေသာ၊ ျပတ္သားေသာ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အကာအကြယ္ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ ဒါမွလည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ကာကြယ္မႈေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္မွာပါ။

အခုခ်ိန္မွာ အားလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကရမွာပါ။ လက္ရွိၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔သာမကပါဘူး၊ ဒီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အင္အားႀကီး အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးေနတာကို သတိႀကီးႀကီးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုတာ မေျပာင္းပါဘူး။ သင္ခန္းစာယူတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္ခန္းစာ ယူတတ္သူေတြ၊ အေတြအႀကံဳ ယူတတ္သူေတြသာ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္လာၾကတာပါ။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏို္င္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲ ႏုနယ္တဲ့ကာလပါ။ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ၊ တည္ေဆာက္ဆဲကာလပါ။ အေျပာင္းအလဲ ႏုနယ္တဲ့ကာလမွာ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈေတြဟာ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဂၤါလီက်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈေတြဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲ ထိုင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီက်ဴးေက်ာ္မႈမွာ ဘဂၤါလီေတြ ေျခကုပ္နယ္ေျမရတာနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ပိုၿပီး အလွမ္းေဝးသြားပါလိမ့္မယ္။

ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္သည္းဆိတ္ေတာ့ လက္ထိပ္နာပါတယ္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားေတြ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံေနရခ်ိန္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကိုယ္စီ တာဝန္ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေဆာင္႐ြက္မယ့္နည္းလမ္း တူခ်င္မွတူမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ရည္းမွန္းခ်က္တူရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အားျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီလိုအေရးႀကီးခ်ိန္မွာ အျမင္မတူတာေတြ၊ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တာေတြ၊ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းကြဲျပားမႈေတြ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးေနတာေတြဟာ ရန္သူကို အားေပးရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အႏၲရာယ္ျပဳမယ့္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ အစီအမံေတြကို ေတြ႔ေန၊ ျမင္ေန၊ သိေနပါၿပီ။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈလည္း ထပ္မံခံေနရပါၿပီ။ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈ၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံႏိုင္မႈ၊ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ၊ အားလံုးရဲ႕စည္းလံုးမႈေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွ႕ေရးပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုးရဲ႕ဘံုရန္သူဟာ မိမိတို႔မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာႏို္င္ငံနယ္ေျမကို က်ဴးေက်ာ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ မိမိတို႔အားလံုး မတူကြဲျပားတာေတြ၊ ျငင္းခံုတာေတြ၊ ငါစြဲေတြ ခဏထားၿပီး အခ်င္းခ်င္းညီၫြတ္စြာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ မသိလို႔ လုပ္လိုက္မိေသာအမွား၊ သိလ်က္ႏွင့္ လုပ္လိုက္မိေသာအမွား၊ မသိလို႔ မလုပ္ေသာအမွား၊ သိလ်က္ႏွင့္ မလုပ္ေသာအမွား ... စဥ္းစားဆင္ျခင္သင့္ပါေၾကာင္း အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

သိန္းထြန္း (IR)