News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စနစ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑
06-Dec-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ သိၾကပါတယ္။ ပညာရပ္ဆန္ဆန္နဲ႔ ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာလို႔ရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ စနစ္ေကာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္နဲ႔ အစပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွစ္ဆက္ (ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္) ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး စသျဖင့္ က႑စံုကို အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းပါပဲ။

စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရတယ္ဆိုတာ ေျပာသေလာက္ လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အခုဆိုရင္ အေတြ႔အႀကံဳေတာ္ေတာ္ေလး ရင့္က်က္လာၾကၿပီျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အားလံုးဟာ ဒီအခ်က္ကို  အျငင္းပြားၾကေတာ့မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီၾကားထဲမွာ သီအိုရီမ်ားနဲ႔ အလံုးစံု ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ ျမန္မာ့ေရခံေျမခံက ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္ရကိုင္ရခက္ခဲေစမယ့္ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ေစတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ဒီခရီးနီးပါ့မလားလို႔ သံသယဝင္စရာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ခ်င္စရာ အေျခအေနေတြကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရတာ အားလံုးအသိပါပဲ။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးဆိုင္သူမ်ားရဲ႕ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ Vision ေကာင္းမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့အနာဂတ္သည္ အေရာင္တလက္လက္ ျဖစ္လာမွာ မုခ်ပါပဲ။

စနစ္တစ္ခုကို ေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ရတာ ခက္ခဲေလ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑သည္ ပိုမိုအေရးပါေလ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ အခိုင္အမာ မေပၚထြန္းမခ်င္း ေတာင့္တင္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ (Leadership) က အေရးပါပါတယ္။ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းဖို႔ခက္ခဲေလ ေခါင္းေဆာင္မႈက ပိုအေရးႀကီးေလ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္က မေကာင္းႏိုင္ေသးတဲ့အခါမွ အစစအရာရာ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလွသလို ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး လမ္းေခ်ာ္သြားေလမလားဆိုတဲ့ ရတက္မေအးစရာ အေျခအေနေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တာေၾကာင့္ စနစ္မေကာင္းႏိုင္ေသးခင္ စပ္ၾကားေခါင္းေဆာင္မႈက႑ကို အေလးအနက္စဥ္းစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္တစ္ခုေကာင္းဖို႔ဆိုတာ တစ္နည္းေျပာရရင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းေနတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခိုင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥပါ။ အစိုးရ တစ္ဆက္ ႏွစ္ဆက္နဲ႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား မခိုင္မာလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္ႀကီး ယိုင္လဲမသြားရေလေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ စဥ္းစားျမႇင့္တင္ၿပီးေတာ့ ခရီးဆက္ၾကဖို႔ပါ။

ေနာက္တစ္ခါ ဘက္စံုနိမ့္က်ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ (စနစ္တစ္ရပ္ျပည့္စံုေအာင္ မထူေထာင္ႏိုင္ေသးခင္မွာ) ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အပါ ဆြဲေခၚ ဆြဲတင္ဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ရဲရင့္ေသာ၊ ျပတ္သားေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ၊ ဥဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္နဲ႔ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္သာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ လူလူသူသူျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အေျဖျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈေကာင္းကသာ စနစ္ေကာင္းကို (အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေရးကို) ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ ေရခ်ိန္က အလြန္တရာ နိမ့္ပါးေနပါေသးတယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ဖို႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါေသးတယ္။ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖည့္ဆည္းဖို႔ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ေနရာသာလိုခ်င္ၿပီး တာဝန္မယူ တာဝန္မခံခ်င္လို႔ မရသလို ေနရာနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း (Performent or Efficiency) ျပည့္ဝဖို႔လည္း မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဲသလိုအေျခအေနေကာင္း မရွိေသးပါဘူး။ ေနရာလိုခ်င္ဖို႔ထက္ ထိုက္တန္တဲ့သူကို ေနရာေပးခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္ဖို႔ထက္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ထိုက္သူ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူကို ေခါင္းေဆာင္ခြင့္ေပးဖို႔ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ မေပၚေပါက္ေသးခင္မွာ ေသေရးရွင္ေရးေလာက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

အရည္အေသြးျပည့္ဝသူေတြက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနရာမက္ေလ့ မရွိပါဘူး။ ေနရာကို အတင္းအဓမၼလိုခ်င္သူေတြနဲ႔ သူတင္ကိုယ္တင္ အၿပိဳင္ႀကဲၿပီးေတာ့ ေနရာရဖို႔လည္း ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳးစားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခါမွာ ေနရာငမ္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ခပ္ညံ့ညံ့မ်ား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာေလ့ရွိၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဒုကၡေရာက္ရတတ္ပါတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္မွသာ လူထုကို ႏိုးၾကားလာေအာင္ တြန္းႏိုင္ ဆြဲႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စည္းကမ္းရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ေခ်ာ့တစ္ခါ ေျခာက္တစ္လွည္နဲ႔ တြန္းတင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရဲရဲျပတ္ျပတ္ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ နံပါတ္တစ္ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥကို ေျပာပါဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို ေျပာရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို ပန္းတိုင္အေရာက္ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ျမင့္မားမယ္ အဆင့္မီမယ္ဆိုရင္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းဖို႔ ေသခ်ာေပါက္ အာမခံခ်က္ရွိမွာျဖစ္သလို အလ်င္အျမန္ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔လည္း ေသခ်ာပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ စင္ကာပူရဲ႕ လီကြမ္ယူးလို ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေျမာ္အျမင္သိပ္ႀကီးတဲ့ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ လင္ကြန္းလိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး လိုအပ္ပါတယ္။ ေရွ႕ကေန အားသြန္ခြန္စိုက္အလုပ္လုပ္သလို ေနာက္ကလူထုကိုလည္း အႏု အၾကမ္း နည္းစံု လမ္းကုန္နဲ႔ အပါေခၚမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရမွဆိုတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားၾကသူေတြကလည္း ဒီအခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းၾကဖို႔ပါ။ လီကြမ္ယူးဟာ စင္ကာပူကိုဦးေဆာင္ၿပီး စနစ္ေကာင္းတစ္ခုကို အျပင္းအထန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း တည္ေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာတဲ့အခါမွာ စနစ္က အရာရာကို ျပ႒ာန္းပါေတာ့တယ္။ 

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေရခံေျမခံကလည္း ေခါင္းေဆာင္ကို အလြန္မတန္မွ အားကိုးတဲ့ဓေလ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကို ဘုရားတစ္ဆူ ဂူတစ္လံုးလို ကိုးကြယ္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈပါ။ ေခါင္းေဆာင္ကို အင္မတန္ အထင္ႀကီးေလးစားတတ္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္က ဦးေဆာင္ေခၚတဲ့ေနာက္ကိုပဲ တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္ပါလိုၾကတဲ့သေဘာက တျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြထက္ နည္းနည္းပိုပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကို အျပဳသေဘာျဖစ္ေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်ပါလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုတာက ေခါင္းေဆာင္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီး ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိဖို႔ပါ။ လူထုကို ဆြဲေခၚႏိုင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာတို႔အေနနဲ႔က ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ တက္လာတဲ့အစိုးရေတြက အရာခပ္သိမ္းဖန္တီးေပးမွာ၊ အားလံုး ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျပန္လည္သြားမွာ ျပည့္စံုသြားမွာဆိုတဲ့ လြဲမွားတဲ့စိတ္အခံ (အမ်ားစုမွာ) ရွိေနတာပါ။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔က ဒါကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးဖို႔ ၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကားျဖစ္လာဖို႔ ၊ စည္းကမ္းေတြ တိုးတက္လာဖို႔၊ အလုပ္ႀကိဳးစားလာၾကဖို႔၊ ေရွ႕ကေန ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ၾကဖို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လူဆိုတာက ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့အမ်ိဳးပါ။ သူ႔ကို စနစ္ေကာင္းနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းေပးရပါတယ္။ စနစ္ေကာင္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္။ စနစ္ေကာင္းသြားတဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ ေကာင္းမြန္ေရး အဆင့္မီေရးဆိုတာ ကြ်ဲကူးေရပါကိစၥပါပဲ။ သိပ္ျပႆနာမရွိေတာ့ပါ။ စနစ္ေကာင္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ဘက္စံုက႑အားလံုးဟာ စနစ္ေကာင္းနဲ႔အတူ ေရျမင့္ၾကာျမင့္ တင့္တယ္ျမင့္မားလာစၿမဲမို႔ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရးဆိုတာဟာ သိပ္ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ဒါေၾကာင့္ စနစ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ဟာ ႏွစ္ခုစလံုး အေရးပါေပမယ့္ စနစ္ေကာင္းကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးခင္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑ေကာင္းဖို႔ကို ပိုၿပီး ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ စနစ္ေကာင္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးသည္လည္း အိပ္မက္သက္သက္သာ ျဖစ္ေနဦးမွာျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေအာင္ျမင္ေရးသည္လည္း အလြယ္တကူ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ ပန္းတိုင္နဲ႔ ေဝးကြာသြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ၾကရႏိုင္ပါေၾကာင္း။ 

မင္းႏြယ္

  • VIA