News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဘဂၤါလီ ျပႆနာ
05-Dec-2017

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရျပည္နယ္ အင္ဖာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္အခိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အိႏၵိယ ဝါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕က သူတို႔သိခ်င္သည္မ်ားကို စပ္စုေမးျမန္းၾကပါသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ရသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက မြတ္ဆလင္ေတြကို “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ဟုေခၚဆိုတာ ျမန္မာေတြက လက္မခံၾကသလဲ။ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ေဝါဟာရက ဘာ့ေၾကာင့္ ျမန္မာမီဒီယာေတြမွာ ထိလြယ္၊ ရွလြယ္ စကားလံုးျဖစ္ေနရသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ “ဘဂၤါလီ” လို႔ သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚၾကသလဲဆိုၿပီး စပ္စုေမးျမန္းၾကပါသည္။

ဤကိစၥမွာ အေတာ္ေခါင္းခဲစရာ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရွင္းျပလို႔မရေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ (ယခု) ျပင္ပကမၻာမွာ ႏႈတ္က်ိဳးလုနီးျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အမည္နာမ၊ ေဝါဟာရတစ္ခုကို ျမန္မာေတြက ခါးခါးတူးတူး သံုးစြဲဖို႔ ျငင္းဆန္ေနျခင္းကို သူတို႔တစ္ေတြ သေဘာမေပါက္ၾကပါ။

ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာအရပ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္အေရးကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကတိုင္း ထိုေဝါဟာရႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားစရာအၿမဲျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ထိုေဝါဟာရကို လံုးဝမသံုးစြဲဘဲ ေရွာင္ရွားသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခအေနစိတ္ခံစားမႈကို စာနာေထာက္ထားလ်က္ ထိုေဝါဟာရကို လံုးဝသံုးစြဲေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္တြင္မူ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္ေရးပြဲအခမ္းအနားတစ္ခု၌ ထိုေဝါဟာရကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသြားခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ ေအာင့္သည္းေအာင့္သက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုပင္ ေရွ႕ေနာက္မညီ စကားေျပာသူအျဖစ္ ေဝဖန္သူတို႔က ေဝဖန္လာသည္။

အဓိကျပႆနာတစ္ရပ္မွာ အမည္နာမ “အသံုးအႏႈန္း” “အေခၚအေဝၚ” ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ လက္မခံေသာ အမည္နာမတစ္ခု၊ လူမ်ိဳးစုအမည္တစ္ခုကို ယေန႔ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏႈတ္က်ိဳးလုနီးျဖစ္ေနရျခင္းကပင္ “ျပႆနာ” တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕က ထိုေဝါဟာရ၏ ထိရွလြယ္မႈကို မသိရွိဘဲ သေဘာ႐ိုးႏွင့္ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုသည္။ အမ်ားကေျပာေန၍ လိုက္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္က မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္သည္။ “ဟင္... မင္းတို႔က ဒီေဝါဟာရေလးေျပာတာနဲ႔တင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ျဖစ္ေနပါလား” ဆိုၿပီး သူတို႔အံ့ဩၾကသည္။ တစ္ဆက္တည္း မသိစိတ္ေကာက္ခ်က္က “ဒါဟာလည္း Discriminated လုပ္တာပါပဲလား” ဆိုသည့္ အျမင္ေတြႏွင့္ ၾကည့္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” ေဝါဟာရ မသံုးစြဲၾကပါႏွင့္၊ ေရွာင္ရွားၾကပါဆိုသည့္ အယူအဆေတြ ရွိလာသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦးႏွင့္ မိတ္မပ်က္ဆက္ဆံလိုလွ်င္ ထိုေဝါဟာရကို ေရွာင္ရွားပါဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကိုယ္တိုင္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုအသံုးအႏႈန္း မသံုးစြဲဖို႔ သတိေပးခဲ့ရသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသံုးစြဲခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ေသာအခါ သံုးစြဲသြားသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲသည္မွာ ထိုအမည္နာမကို ေထာက္ခံအသိမွတ္ျပဳေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးစု Identity တစ္ခုအျဖစ္သာ ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြမွာ ယခုေနာက္ဆံုး ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံေတြမွာ ထိုေဝါဟာရကိုပင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာဘက္က ေထာက္ခံအားေပးေသာ ႐ုရွားျဖစ္ေစ၊ တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ ထိုေဝါဟာရကိုပင္ မျဖစ္မေနသံုးစြဲေနရသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲလိုက္႐ံုႏွင့္ ထိုအမည္နာမကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္သေဘာကိုမေဆာင္။ Identity တစ္ခုအေနႏွင့္ သံုးစြဲတာမ်ိဳးပဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ...၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြႏွင့္ စကားေျပာၾကသည့္အခါ မိမိတို႔က ထိုအသံုးအႏႈန္းကို ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ၾကသည္။ မီဒီယာေတြကလည္း ထိုေဝါဟာရကို ေရွာင္ရွားၾကသည္။ စိုးစဥ္းမွ် မတို႔ထိရဲၾက။ ထိုေဝါဟာရအစား “ဘဂၤါလီ” ဟု သံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္အေရးအခင္း အၿပီးကတည္းကျဖစ္သည္။ မည္သူက စတင္သံုးစြဲလိုက္သည္ဟု အမွတ္မထားမိေသာ္လည္း အဓိက မီဒီယာ ႀကီးေတြက စတင္သံုးစြဲခဲ့တာ မွတ္မိသည္။ ယခုေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ “ဘဂၤါလီ” ေဝါဟာရက အသံုးတြင္က်ယ္လာၿပီး ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡကို ေရးသား၊ ေဆြးေႏြးၾကတိုင္း “ဘဂၤါလီ” အေခၚအေဝၚက အသားက်သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြမွာလည္း ဘဂၤါလီ ဟူ၍သာ သံုးႏႈန္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ မီဒီယာေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြမွာ သံုးစြဲေနသည့္ ထိုေဝါဟာရကို မသံုးစြဲၾကေသးပါ။

အင္ဖာတြင္ နယူးေဒလီမွလာေသာ သတင္းစာဆရာႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ ထိုအေခၚအေဝၚ၊ ေဝါဟာရကိစၥပါလာသည္။ မိမိတို႔က “ဘဂၤါလီ” ဟု ေခၚေဝၚလိုက္ေသာအခါ အိႏၵိယသတင္းစာဆရာႀကီးေတြက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ၾကသည္။ ထိုအခါ မိမိတို႔က ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေရာက္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို ဘာ့ေၾကာင့္ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ တီထြင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးစုအမည္မသံုးဘဲ “ဘဂၤါလီ” ဟု သံုးရျခင္းကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရသည္။ ရွင္းျပၿပီးေနာက္ နားလည္သေဘာေပါက္သြားသည့္တိုင္ သူတို႔ ဘဝင္မက်ၾက။

ဘဂၤါလီေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာသာမက အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာလည္း အဓိက ေနထိုင္ၾကသည္။ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာအပါအဝင္ ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ဘဂၤါလီေတြလည္းရွိသည္။ ဘဂၤါလီတိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မြတ္ဆလင္မဟုတ္ၾက။ အိႏၵိယ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာက်ေတာ့ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ ဘဂၤါလီေတြရွိသလို ဗုဒၶဘာသာ ဘဂၤါလီပင္ရွိသည္။ ဘဂၤါလီဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းလိုက္လွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားေတြကိုသာမက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အိႏၵိယစာဆိုႀကီး ရာဘင္ျဒာနာ့သ္တဂိုးသည္ပင္ ဘဂၤါလီစာဆိုႀကီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက မြတ္ဆလင္ေတြကို “ဘဂၤါလီ” ဟု မိမိတို႔က ေခၚေဝၚသံုးစြဲလိုက္ျခင္းအတြက္ ႐ုတ္တရက္ သူတို႔ ဇေဝဇဝါျဖစ္သြားပံုရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ေဝါဟာရတစ္ခုအတြက္ သူတို႔အျပင္းအထန္ အျငင္းမပြားခဲ့ၾကပါ။

“ဘဂၤါလီ” ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဝင္မက်ျဖစ္ေနမိသည္မွာ ၾကာၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာက အသားက်သေလာက္ျဖစ္ေအာင္ သံုးစြဲေခၚေဝၚေနသည့္ အမည္နာမတစ္ခုကို မိမိတို႔က မရွိပါဘူးဟု အေက်ာက္အကန္ ျငင္းေနတိုင္း မိမိတို႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးပါလားဟု ႏိုင္ငံတကာက ထင္ျမင္ယူဆသြားမွာကို စိုးရိမ္သည္။ ဒါဆိုလွ်င္ အေခၚအေဝၚကိစၥကို အၿမဲတမ္း Sensitive ျဖစ္ေနမည္လား။ ႏိုင္ငံတကာကပါ “ဘဂၤါလီ” ဟု လိုက္ပါသံုးႏႈန္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္လား။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္မရွိေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္ခု၊ မိမိတို႔ဘာသာ မိမိတို႔ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ အမည္နာမတစ္ခု၏ အသံုးအႏႈန္း အေခၚအေဝၚ ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ တစ္ခုခုစဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လိုမည္ထင္ပါသည္။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္

  • VIA