News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ႀကိမ္လံုးလိုင္စင္ ရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွမ္းခိုးစားေသာ မင္းသား ရီဗ်ဴး
06-Oct-2017 tagged as

ေဘာင္းဘီခြၽတ္ပညာေရး      

လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက မူလတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတခ်ိဳ႕ ေအာက္ပိုင္းဗလာက်င္း၍ အျပစ္ေပးခဲ့သည့္ပံု ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးတို႔ႏွင့္အတူ လႊတ္ေတာ္မွ ပညာ၊ က်န္းမာေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဆိုခဲ့ပါ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စ၊ လယ္၊ ဆံုး သက္ဆို္င္ရာမ်ားမွ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္၍ စာေရးသူအေနႏွင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေျပာဆိုရန္ မလိုေတာ့ဟု သေဘာထားခဲ့သည္။ ထိုမွ်သာမက ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထပ္ဆင့္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားလႊာ ထုတ္ျပန္၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ ဆံုးမသည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ျပည့္စံု႐ံုမွ်မက အတိုင္းအထက္အလြန္ ေကာင္းမြန္လွသည္ဟုသာ ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္….။

ႀကိမ္လံုးလိုင္စင္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္၏ ၂၄.၉.၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ဌာနခြဲ (၁-က)/၁၈၅၄၁/စီမံ(ညႊန္) ၁၇ အရ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၉.၉.၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းသာေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ငါးလူးတုန္းေက်း႐ြာမွ ၅ တန္း ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးအား ရန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမမႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကာလကတည္းက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ ရွိသည့္တိုင္ အျပင္းအထန္ ႐ိုက္ႏွက္သည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕မွာ မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ျဖစ္စဥ္အမ်ားစုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရွိသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ၾကည္ေစေအးေစျဖစ္ကာ အဆံုးသတ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ လူမႈကြန္ရက္ အားေကာင္းလာသည့္အျပင္  ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွိန္ျမႇင့္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကားဝံ့မနာသာ ဆံုးမသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕မွာ လူသိရွင္ၾကား အေရးယူရသည့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွမ္းခိုးစားေသာမင္းသား ရီဗ်ဴး

လူမႈကြန္ရက္တြင္သာမက မီဒီယာအားလံုးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးတြင္ ႐ိုက္ေရး၊ မ႐ိုက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုေရးသားလ်က္ ရွိၾကသည္။ လိုအပ္လွ်င္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမသင့္သည္ဟု အျမင္ရွိသူမ်ားက မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ငါးေျခာက္ျပား ဥပမာ၊ အိုးသည္ အိုးေကာင္းေစရန္ ႐ိုက္ခတ္သည ့္ဥပမာ၊ ဓားေကာင္းေစရန္ မီးျပင္းတိုက္ ေပေပၚနာနာ႐ိုက္သည့္ ဥပမာ စသည္ျဖင့္ ကိုးကားၾကသည္။ ထိုဥပမာမ်ားထဲမွ ေရပန္းအစားဆံုး ဥပမာမွာ ႏွမ္းခိုးစားေသာ မင္းသားႏွင့္ ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီး ပံုျပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၇ တန္း သင္႐ိုးတြင္ ပါေသာ  ထိုပံုျပင္ကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ ဆရာႀကီးမွ ႐ိုက္ႏွက္လိုက္၍ သူခိုးဓားျပ မျဖစ္ဘဲ ဘုရင္ျဖစ္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီး ရသြားသည္ဟု၍ လည္းေကာင္း သက္ေသထူၾကသည္။ ထို႔ထက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ႀကီးမားေသာ  ဆရာအခ်ိဳ႕မွာမူ မ႐ိုက္ရေတာ့လွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆိုးသြမ္းမိုက္ကမ္း ကုန္ၾကေတာ့မည္ဟု ေစာဒက တက္လာၾကေတာ့သည္။ ဥပမာျပဳရေသာ္ လမ္းဆံုလမ္းခြ ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား အ႐ိုက္ခံ၍ ဘုရင္လုပ္မည့္လမ္း လိုက္မည္ေလာ။ အ႐ိုက္မခံဘဲ လူဆိုးဓားျပလုပ္မည့္လမ္း လိုက္မည္ေလာဟု ၾကားအေျဖမထားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ေဘာင္ခတ္စဥ္းစားေနသည္ဟုသာ ထင္မိပါသည္။ 

စာေရးသူ၏ ပုဂၢလိက ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္အရ ထိုပံုျပင္ကို သံုးသပ္ရလွ်င္ ႏွမ္းခင္းရွင္၊ ဆရာႀကီးႏွင့္ မင္းသား သံုးဦးစလံုးမွာ ပညာဥာဏ္ ႀကီးမားသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။ ထိုအထဲမွ အေျမာ္အျမင္ အႀကီးဆံုးသည္ အ႐ိုက္ခံရသည့္ မင္းသားကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္သည္။ ႏွမ္းခင္းရွင္ကိုယ္တိုင္ မင္းညီမင္းသားမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္၌ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈကင္းေသာ ဘုရင္ျဖစ္ေစရန္ ဆိုသည့္ ျပည္သူတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ကို ဆရာႀကီးေရာ မင္းသားပါ သေဘာေပါက္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မင္းသား လက္စားေခ်ေသာအခါ ႏွမ္းခင္းရွင္ မပါေပ။ ထို႔ျပင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ တစ္ေန႔ဘုရင္ျဖစ္မည့္ မင္းသားအား အေရးယူရန္ကိစၥ ဆိုသည္မွာ ကိုယ့္အသက္ကို ေလာင္းေၾကးထပ္ထားရမွန္း ဒိသာပါေမာကၡဆရာႀကီး တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ တံုးလိမ့္အလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လူငယ္တို႔ဘာဝ အမ်က္သိုျခင္း၊ လက္စားေျချခင္းသေဘာ ရွိတတ္သျဖင့္ ဘုရင္ဆင့္ေခၚလွ်င္ေခၚခ်င္း မသြားဘဲ ေနာက္ဆံုးသတ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အိုမင္း၍ ေသရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ဘုရင့္ထံ အခစားဝင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ ဆိုရေသာ္ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္ရန္မွာ ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာစားသေလာက္ပင္ မခက္ေခ်။ ဘုရင္ျဖစ္သည့္ ေန႔တြင္ပင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းသတ္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ဆႏၵမွာ ဆရာႀကီးအား စကားအရာျဖင့္ အႏိုင္ယူ က်ီစယ္လိုသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္မည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ မင္းသားကိုယ္တိုင္ ဥာဏ္ပညာ ႀကီးမားျခင္း ေရခံေျမခံ ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားေရွ႕ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားဆံုးမနည္းကို သံုးလွ်င္ေသာ္မွ ဘုရင္အျဖစ္ကို မင္းသား ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေဆးခါးႀကီး တစ္ခြက္တည္းေၾကာင့္ ဘုရင္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူ မထင္ေပ။ ပံုျပင္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ျပည္သူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ ထက္ျမက္ေသာ အေျမာ္အျမင္ကိုသာ အသားေပး ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

ႏွမ္းခိုးစားေသာ မင္းသားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ တည္ဆဲဥပေဒအခ်ိဳ႕

ထိုပံုျပင္ကို ဆက္လက္သံုးသပ္ရေသာ္ မင္းသားသည္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္ကဲ့သို႔ အိမ္စာမလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ စာမရျခင္း၊ ေျပာဆိုမေကာင္းျခင္း မဟုတ္ေပ။ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္ေသာ အမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးႀကီးသည္မွာ မင္းသားက်ဴးလြန္စဥ္က အသက္အ႐ြယ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မင္းသား ခိုးမႈက်ဴးလြန္စဥ္က အသက္႐ြယ္သည္ ၇ ႏွစ္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္ ျဖစ္ပါက ျပစ္မႈမေျမာက္ေပ။ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၈၂)၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ (က) )။ သို႔မဟုတ္ မင္းသားအသက္သည္ ၇ ႏွစ္ အထက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးအျပစ္ကို သိနားလည္ေလာက္ေအာင္ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ မျပည့္စံုေသးဟု ယူဆပါက ျပစ္မႈေျမာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ (ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃)၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈(ခ))။ ထို႔ျပင္ မင္းသားက်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈသည္ ႀကီးေလးျခင္းမရွိ၊ မင္းသားငယ္၏ အက်င့္စာရိတၲမွာလည္း ပ်က္ျပားျခင္း မရွိေသးလွ်င္ ဆိုဆံုးမျခင္းျဖင့္ အမႈကိစၥအား ၿပီးျပတ္ႏိုင္ေပသည္။ (ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ (၄၇-က-၁)။ ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီးဘဲ မ႐ိုက္ရလွ်င္ ေဘာင္းဘီခြၽတ္ အျပစ္ေပးမည္ သို႔မဟုတ္ အျခားအရွက္ရေစမည့္နည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးမည္ ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းပံု (ပုဒ္မ ၄၄) တြင္ လူ႔သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေသးသိမ္ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ပါ၍ ေဘာင္းဘီခြၽတ္ အျပစ္ေပးျခင္း၊ အရွက္ခြဲျခင္း စသည့္ လူ႔သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းေစသည့္ မည္သည့္အျပစ္ေပးသည့္ နည္းနာကိုမွ် မက်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကတည္းပင္ တပည့္ေမာင္ေခြးအား ၁၅ ခ်က္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး ဦးေကာင္းဝါကို ေထာင္ဒဏ္ေငြဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ သာဓကရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

႐ိုက္ႏွက္ျခင္းတာဝန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး

အတိတ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တပည့္မ်ားအား ေစတနာႏွင့္ လိမၼာေရးျခား ရွိေစရန္ ဆရာမ်ားက တာဝန္အရ ႐ိုက္ႏွက္ရသည္ဟု မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ယခုညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမသည့္ နည္းနာတစ္ခု ဆံုး႐ံႈးရေပၿပီဟု အခ်ိဳ႕က သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ဆက္စပ္၍ မ႐ိုက္ႏွက္ရေတာ့လွ်င္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ႐ံုသာ ရွိေတာ့မည္။ ျပႆနာအျဖစ္မခံေတာ့၊ မဆံုးမေတာ့ဟု သေဘာထားမႈမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ဆရာမ်ား အေနႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမခြင့္ ဆံုး႐ံႈးျခင္း မဟုတ္ဘဲ တပည့္မ်ားအေပၚ မ႐ိုက္ႏွက္သည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည့္ (ပုဒ္မ ၃-ခ) ၌ ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔ျပင္ မိဘမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ သား၊ သမီးအား ေက်ာင္းအပ္ရန္ တာဝန္ရွိေပသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သြန္သင္မႈကို ခံယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားကာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို လိုက္နာရေပမည္။ (ကေလးသူငယ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀-ဂ၊ ၃၀-ဃ)။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိမ္းသည့္ အေလ့အထ ရွိေစရန္ မိဘဆရာတို႔က နည္းေပးလမ္းညႊန္ျပဳရေပမည္။ (ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၁)။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆိုဆံုးမမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမည္ဟုေသာ သေဘာမထားအပ္ေပ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခု အေနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ပံုေသကားက် တုပရန္ဟူ၍ စာေရးသူ မိမိအေနႏွင့္ မခံယူေပ။ လက္ေတြ႔ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ရွိေသာ အနႏၱဂိုဏ္းဝင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ ပညာရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းညႇိႏိႈင္း တိုင္ပင္အေျဖရွာရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား သံုးပြင့္ဆိုင္ အေနႏွင့္ မိမိတို႔ ျမန္မာ့ပညာေရးသည္ ကမာၻ႔အဆင့္ သို႔မဟုတ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္တြင္ ပညာေရးျဖင့္ ဂုဏ္ယူေမာ္ႂကြားႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ယခု အျငင္းပြားဖြယ္ အရာမ်ားသည္ ေျပာပေလာက္ေသာ ျပႆနာမ်ား မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ဦးခီ

  • TAGS