POST TYPE

PERSPECTIVE

ယဥ္ေက်းမႈ ႏုိင္ငံေရး
13-Sep-2017 tagged as

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ မွန္သမွ်ဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ေရခံေျမခံနဲ႔ ကင္းလြတ္တာမရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာျခင္းကိုကပင္လွ်င္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရဲ႕ တြန္းအားေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခ်က္ေတြေတာင္မွ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ကိစၥေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတဲ့ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအတြက္ အေရးအပါဆံုး တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမလား မသိပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈက အေရး ေတာ္ေတာ္ပါတာေတာ့ အမွန္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေအာက္ အေနကလည္း ၾကာလာခဲ့ၿပီးေတာ့ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး အပါအဝင္ အစစအရာရာ နိမ့္က်ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ လက္ရွိအေကာင္းဆံုးလို႔ ယူဆထားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ရတဲ့ကိစၥဟာ ထင္သေလာက္ မလြယ္လွဘူးဆိုတာ အခုဆိုရင္ လက္ေတြ႔ သိေန ျမင္ေန ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ စံုလင္စြာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တာနဲ႔အညီ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ယဥ္ေက်းမႈ အမယ္စံုလင္ျခင္း (Multiculture) ကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္း (Extreme Nationalism) နဲ႔ လစ္ဘရယ္အစြန္း (Extreme Liberalism) ဆိုတဲ့ အစြန္းတရားႏွစ္ပါးကို သတိႀကီးႀကီးထားၿပီး ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကမွသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ ယံုၾကည္စြာ၊ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးကို အင္အားအျဖစ္ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဆိုပါ အစြန္းတရား ႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ဖက္ဖက္ကို သတိလက္လြတ္ ေရာက္သြားၾကတာ မ်ားတာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အမယ္စံု လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့အလုပ္ျဖစ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေဝးကြာေနၾကရတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး (State Building) လုပ္ငန္းတာဝန္သည္လည္း ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ တည္ေဆာက္မႈကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မရရွိေသးတာကို အထူး သတိျပဳမိၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းတယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ မတူသလို ႏိုင္ငံတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း ကြာျခားၿပီးေတာ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း ယဥ္ေက်းမႈေတြက ျခားနားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕တိုင္းက ယဥ္ေက်းတယ္လို႔ ယူဆထားၾကတဲ့ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို အေနာက္တိုင္းက ႐ိုင္းစိုင္းတယ္လို႔ ယူဆတာရွိသလို အေနာက္က ယဥ္ေက်းမႈတခ်ိဳ႕ကလည္း အေရွ႕တိုင္းသားမ်ားအတြက္ မဖြယ္မရာ ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ႈျမင္စရာ ျဖစ္ေနတာေတြလည္း တပံုတပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာက အေနာက္တိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ထြန္းကားလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အေရွ႕က ေနာက္ပိုင္းမွ က်င့္သံုးၾက၊ က်င့္သံုးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အေနာက္တိုင္းမွာ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အဆင္ေျပ အသားက်ေပမယ့္ အေရွ႕တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက အသားတက် မရွိတာေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း ေလးေလးနက္နက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကဖို႔ သင့္ပါတယ္။ ဆိုလို တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို ယဥ္ေက်းမႈအရ မကိုက္ညီလို႔ အေရွ႕မွာ သံုးစြဲဖို႔ မသင့္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒသတစ္ခုခ်င္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းမွာ ဒီမိုကေရစီပံုစံခ်င္း မတူႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကို လက္ခံစဥ္းစားၾကည့္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တစ္မ်ိဳးတည္း ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေရေျမအလိုက္ ဒီမိုကေရစီကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ပံုေဖာ္က်င့္သံုးၾကရင္ ေအာင္ျမင္မႈပိုရမယ္ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကို ျငင္းခံုေနၾကဆဲ ရွိပါေသးတယ္။

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲ ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး (Global Politics) ဟာ ဝင္႐ိုးစံု (Multipolar) ျဖစ္လာသလို ယဥ္ေက်းမႈစံုႏိုင္ငံေရး (Multicivilizational Politics) ျဖစ္လာၿပီဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ကမၻာပတ္ျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္နည္း ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအကုန္အထိေတာ့ အေနာက္တိုင္းပံုစံ တုပေျပာင္းလဲမႈ (Westernization) သာလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အခုအခံမ်ား ျဖစ္တာေၾကာင့္ပဲ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ (Western Culture) နဲ႔ အသားတက်ရွိလို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အလြယ္တကူ ထြန္းကားခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီသည္ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွာ လံုးဝ တည္ေဆာက္မရ၊ တခ်ိဳ႕ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းပံုစံ တုပေျပာင္းလဲမႈပံုစံနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္တာထက္ ေခတ္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Modernization) နည္းလမ္းျဖင့္သာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေလးအနက္ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလွတဲ့ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ Westernization နည္းလမ္းနဲ႔ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ Universal Civilization ျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သလိုျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ရတာပဲလို႔ ယူဆလာၾကပါတယ္။

Civilization မ်ားရဲ႕ ပါဝါမွ်ေျခ (Balance of Power) ကလည္း ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ လႊမ္းမိုးအားကလည္း က်ဆင္းေနၿပီးေတာ့ အာရွရဲ႕ Civilization မ်ားသည္ ၎တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးအင္အားမ်ားကို အမ်ားႀကီး ခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ကို္းကြယ္ယံုၾကည္မႈ လႊမ္းမိုးတဲ့ Civilization မ်ားက အဆမတန္ က်ယ္ျပန္႔မႈျဖစ္လာၿပီး ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမဟုတ္ေသာ (Non-western Civilization) တို႔သည္ ၎တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ခိုင္မာေရး အားစိုက္ေဆာင္႐ြက္လာေနၾကပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရဲ႕ မူလ Civilization ပံုစံကေန တျခားတစ္ခုကို လံုးလံုးေျပာင္းပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားသလို သေဘာသက္ေရာက္တဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးမွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတြခ်င္းလည္း Civilization ခ်င္း နီးစပ္ရင္ အုပ္စုဖြဲ႔မႈမ်ား ရွိလာေနပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ တျခား မတူညီတဲ့ယဥ္ေက်းမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္စာရင္ ပိုမိုနီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံ ကူးလူးလာၾကပါတယ္။

အေနာက္တိုင္းပံုစံ တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ကမၻာ(ျဖစ္ဖို႔) ဟန္ေဆာင္မႈမ်ား (The West's universalist pretentions) ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (States) နဲ႔ တ႐ုတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စတာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡမ်ား တစ္စတစ္စ ေပၚေပါက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရဲ႕က႑သည္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးပါလွေၾကာင္း မ်က္စိေမွာက္ေနၾကမယ္ဆိုတာနဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္း (ႏိုင္ငံတြင္း ပဋိပကၡ) မ်ား ေသခ်ာေပါက္ ေပၚေပါက္ေနမွာျဖစ္သလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းခ်င္းၾကား ျပႆနာမ်ား၊ ႏိုင္ငံခ်င္းၾကား ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတူညီေသာ ႏိုင္ငံခ်င္းဖြဲ႔စုထားေသာ အုပ္စုမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပႆနာမ်ား၊ စစ္ပြဲႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ႏိုင္ေျခ ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုတည္းကမၻာ (Unicivilizational World) ကို ရည္႐ြယ္လို႔ျဖစ္ေစ၊ မရည္႐ြယ္ဘဲျဖစ္ေစ ဦးတည္တဲ့ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေနမိၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ကမၻာႀကီးရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေနေစဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာေရာ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာပါ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ (Culture is Politics.) ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ 

ၿခံဳေျပာရရင္ ကမၻာမွာ Civilization အေျခခံတဲ့ (ယဥ္ေက်းမႈ မတူညီေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အဋိပကၡကို အေျခခံတဲ့)စစ္ပြဲမ်ား မေပၚေပါက္ေရး ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ရာကေတာ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ တစ္ခုတည္းနဲ႔သာမကပါဘူး။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး (Global Politics) သည္ အမယ္စံု Civilization စ႐ိုက္ လကၡဏာ (Multicivilizational Charater) ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံၾကၿပီး နားလည္မႈရွိရွိ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

မင္းႏြယ္
ရည္ညႊန္း - (The clash of civilization and the remaking of world order, Semuel P.Huntington)

  • VIA
  • TAGS