POST TYPE

PERSPECTIVE

ရီနာမာလိုးရဲ႕ ဘရာစီယာ
12-Sep-2017 tagged as

(၁)

လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဖတ္႐ႈရေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ အ႐ံႈးေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးညြန္းကိန္းသည္ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာရမည့္အစား အျမတ္အစြန္း မရသည့္အျပင္ အ႐ံႈးပင္ႀကီးစြာ ေပၚေနသည္ဆိုသည့္ ထိုသတင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ အေတာ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ရ၏။

တစ္ဆက္တည္းပင္ ထိုသတင္း၏ေအာက္တြင္ စာဖတ္သူအသီးသီး ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားရာ အမ်ားစုက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကသာ ဦးေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါသည္။ ထိုအျမင္ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ အထူးတတ္ကၽြမ္းနားလည္ေသာ ပညာရွင္ဟူသည္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ရည္ညြန္းဆိုလိုပါသနည္း။ ထိုသို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆက္၍ အေတြးပြားမိသည္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးအိမ္ စိတ္အစဥ္အတြင္းသို႔ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ဖ်ပ္ခနဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ယင္းသည္ကား ရီနာမာလိုး၏ဘရာစီယာ ျဖစ္၏။

(၂)

ရီနာမာလိုးသည္ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ ဟာ႐ိုးေရာ္ဘင္ေရးသားသည့္ (TheCarpet-baggers) အမည္ရွိ ကမၻာေက်ာ္ ဝတၳဳရွည္ႀကီး တစ္ပုဒ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္သည္။ ၎ဝတၳဳရွည္ႀကီးကို ကြယ္လြန္သူ အယ္ဒီတာ၊ စာေရးဆရာႀကီး အေထာက္ေတာ္လွေအာင္က ရွစ္စပ္ကဂ်င္ေျခလည္သူ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ဖူးသည္။ စင္စစ္ ယင္းဝတၳဳသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း မဟုတ္ဘဲ ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္သူေဌးႀကီး ေဟာင္းဝပ္ဟူးစ္၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္၏။

အဆိုပါဝတၳဳ၌ ဟာ႐ိုးေရာ္ဘင္သည္ ေဟာင္းဝပ္ဟူးစ္၏ အမည္ရင္းကို အသံုးမျပဳဘဲ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့ (ဂ်ဴနီယာ)ဟူေသာ ဇာတ္ေကာင္ျဖင့္ အစားထိုး ဖန္တီးေရးသားခဲ့သည္။ ဇာတ္လမ္းအစတြင္ သူေဌးႀကီး စီနီယာဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ယင္း၏လုပ္ငန္းကိစၥ အရပ္ရပ္ကို ဂ်ဴနီ ယာဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့က လႊဲေျပာင္း တာဝန္ယူသည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းျဖင့္ အစျပဳထားေလရာ ကၽြန္ေတာ္ဆက္၍သံုးႏႈန္းမည့္ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့ဟူေသာ စကားလံုးသည္ ဂ်ဴနီယာဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့ကိုသာ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

အဆိုပါဇာတ္လမ္းမွာ အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္အျပင္ အလြန္ရွည္ေထြျပားေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ေလရာ ကၽြန္ေတာ့္ဆိုလိုရင္း အခ်က္ကို ေပၚလြင္ရန္အလို႔ငွာ ဆရာအေထာက္ေတာ္လွေအာင္၏ ဘာသာျပန္စာအုပ္မွ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္၍တစ္နည္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ အက်ဥ္းခ်ံဳ႕၍တစ္ဖံု သင့္ေလ်ာ္သလို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပမွသာ လိုရင္းကို ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္ေပလိမ့္မည္။

(၃)

ဇာတ္အိမ္တည္ေသာအခ်ိန္မွာ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးခ်ိန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကာလ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ျဖစ္၏။ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့ ဆက္ခံရရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ သူ႔ဖခင္၏ လက္ငုတ္လက္ရင္း ျဖစ္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံု ျဖစ္သည္။ တိုက္ေလယာဥ္ အခ်ိဳ႕လည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့၏။ ဖခင္သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က လူငယ္သဘာဝ ခပ္ေပေပေနခဲ့ေသာ ဂ်ိဳနတ္သည္ သူအေမြဆက္ခံရရွိခဲ့ေသာ ဧရာမလုပ္ငန္းႀကီးကို အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ဂ်ိဳနတ္စ္၏ ပင္ကို ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးေၾကာင့္ဟု ဆိုႏိုင္၏။ သူ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့မႈမ်ားအနက္ ရီနာမာလိုး၏ ဘရာစီယာ ျပႆနာသည္လည္း ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနခဲ့သည္။

သူ၏ငယ္ရည္းစားလည္းျဖစ္ သူ႔ဖခင္၏ဇနီးလည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ အလွပေဂး ရီနာမာလိုးသည္ ဂ်ိဳနတ္စ္၏ဖခင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ နီးစပ္သြားရာမွ အစုရွယ္ယာဝင္ ထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာၿပီး ဇာတ္ကားတစ္ကားကို ေငြပံုေအာ၍ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ထို႐ုပ္ရွင္မွာ မူလက အသံတိတ္ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း ႐ိုက္ကူးေနစဥ္ ကာလမွာပင္ အသံထြက္ ႐ုပ္ရွင္ေခတ္သို႔ ႐ုတ္ျခည္းကူးေျပာင္းလာရာ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ခဲ့သမွ် ဆံုး႐ံႈးကုန္ရမည့္ အေျခအေနသို႔လည္း က်ေရာက္ေနခဲ့သည္။ သည္တြင္ ဂ်ိဳနတ္စ္ကို အကူအညီ ေတာင္းရ၏။ ဂ်ိဳနတ္စ္သည္ ထို႐ုပ္ရွင္၏ ေနာက္ဆက္တြဲ တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ေသာ္ျငား အကယ္စင္စစ္ ဂ်ိဳနတ္စ္သည္ ႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း နကန္းတစ္လံုးမွ်သိသူ မဟုတ္။ ရီနာမာလိုး၏ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းေပးရန္သာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ တကၠသိုလ္ပညာ တစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္လာေသာ ဂ်ိဳနတ္စ္သည္ မည္သည့္ဘြဲ႔မွ်ရခဲ့သူမဟုတ္ေခ်။

ဂ်ိဳနတ္စ္သည္ အဆိုပါ႐ုပ္ရွင္ကို အစအဆံုး ျပန္လည္ ႐ိုက္ကူးသည္။ ဇာတ္ညြန္းကိုေျပာင္းသည္။ မူလေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအစား ရီနာမာလိုးျဖင့္ အစားထိုး ႐ိုက္ကူးသည္။ ထိုသို႔လွ်င္ မေမွ်ာ္လင့္လည္း ရီနာမာလိုး ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး ျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ျပႆနာ အစျပဳ၏။

(၄)

အစမ္း႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္ကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့သည္ ဘဝင္မက်ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူအားလံုးကို အစည္းအေဝး ခန္းမထဲသို႔ လာေရာက္ရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရီနာမာလိုးရွိရာသို႔ ေမးေငါ့ျပလိုက္ရင္း ေမးခြန္းထုတ္လိုက္သည္။

“သူ႔နာမည္ ဘယ္သူလဲ”

“သူ႔နာမည္ကို လူတိုင္းသိၾကပါတယ္ မစၥတာေကာ့”

“ဒါျဖင့္ ဘယ္သူတံုးဆိုတာ ေျပာၾကပါဦး”

“ရီနာမာလိုး”

“ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ ရီနာမာလိုးနဲ႔မတူေအာင္ ျဖစ္ေနရတာတံုး။ ကလာရာဘိုးစ္တို႔၊ မာရီယြန္ေဒးဗီးစ္တို႔၊ စင္သီယာ ရန္ေဒါလ္တို႔ဟာ သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္႐ုပ္ေတြ ေပၚလြင္ၾကတယ္။ ရီနာမာလိုးက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ရီနာ မာလိုးနဲ႔ မတူရတာလဲ”

“ရွင္နားမလည္တာကို ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းပါဘူး မစၥတာေကာ့”

အသံလာရာသို႔ မစၥတာေကာ့ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။

“မင္းက ဘယ္သူတံုး”

“အိုင္လင္းေဂးလတ္ပါ။ ကၽြန္မ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈပံုစံ လုပ္တဲ့သူပါ”

“ေကာင္းၿပီ မစၥေဂးလတ္။ က်ဳပ္ နားမလည္ဘူးလို႔ မင္းေျပာလိုက္တာဟာ ဘာတံုး”

“မစၥမာလိုးဟာ အင္မတန္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးတဲ့ အဝတ္အစားကို ဝတ္ဆင္ရပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပြားတဲ့ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း ၾကည့္ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလရဲ႕ အဝတ္အစားမ်ိဳးကိုလည္း ဝတ္ဆင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံကေတာ့ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနဖို႔ လုပ္ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုဟာ ဒါေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ၾကတာပါ။ ႐ုပ္ရွင္ထဲက ဖက္ရွင္ေတြကို သူတို႔ အတုခိုးၾကပါတယ္”

“႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္ အတုခိုးဖို႔ ဖက္ရွင္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အဲဒီဖက္ရွင္ဟာ ေယာက္်ားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တူမသြားေစရဘူး မစၥေဂးလတ္။ ဘယ္ေယာက္်ားေလးမွ ဒီပံုစံမ်ိဳးကို စိတ္မဝင္စားဘူး”

(၅)

“ရီနာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းထဲကိုသြား။ မင္းမ်က္ႏွာေပၚကဟာေတြ မွန္သမွ် အကုန္လံုး ေရနဲ႔ေဆးပစ္။ ၿပီးေတာ့ မင္း ၿဖီးလိမ္း ျပင္ဆင္ေနက်အတိုင္း ၿဖီးလိမ္းၿပီး ျပန္လာခဲ့”

ရီနာသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ထြက္သြားသည္။ အခန္းထဲသို႔ ရီနာ ျပန္ ေရာက္လာသည္အထိ မည္သူမွ် စကားမေျပာ။

ရီနာ့ပါးစပ္သည္ မူလအတိုင္း ျပန္က်ယ္လာသည္။ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားလည္း ျပန္ျပည့္လာသည္။ မ်က္ခံုးေမြးမ်ားလည္း သဘာဝအတိုင္း ျပန္လွလာသည္။ ေငြေရာင္ဆံပင္မ်ားသည္ ခါးေပၚသို႔ ျပန္႔ဝဲက်ေန၏။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုခုလိုေနျပန္သည္။ သူ႔ကိုယ္လံုးသည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနေစေသာ အဝတ္အစားမ်ားေအာက္မွာ တေျဖာင့္တတန္းတည္း ျဖစ္ေနေသး၏။

“အခန္းထဲကိုျပန္သြား၊ မင္းကိုယ္လံုးကို ထုပ္ၿပီး က်ပ္စည္းသလို စည္းထားတာေတြ အားလံုး ခၽြတ္ပစ္”

အားလံုးသည္ တိတ္ဆိတ္ေနၾက၏။ ရီနာက ဂ်ိဳနတ္ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္သည္။ သည္တစ္ႀကိမ္ သူျပန္ထြက္လာေသာအခါ ရီနာသည္ မိန္းမပီသေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

“က်ဳပ္လိုခ်င္တာ ဒါပဲ။ ကဲ ျပန္႐ိုက္မယ္”

“သူ႔ကို ဒီအတိုင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္လို႔ မရပါဘူး မစၥတာေကာ့။ သူ႔ရင္သားေတြက သိပ္လႈပ္ေနပါတယ္”

“လႈပ္ေနေတာ့ ဘာျဖစ္တံုး။ ရင္သားဟာ လႈပ္ရမယ္ဆိုတာ ထံုးစံပဲ”

“လႈပ္ေနရမယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိတ္ကားေပၚက်ေတာ့ ၾကည့္လို႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ သိပ္ကို အၾကည့္ရဆိုးေနတတ္ပါတယ္”

“ဘရာစီယာတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းဝတ္ခိုင္းၾကည့္ပါဦး”

ခဏအၾကာ မစၥေဂးလတ္ႏွင့္ ရီနာတို႔ ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းမွ ျပန္ထြက္လာၾကသည္။ အနည္းငယ္ေတာ့ ပိုၾကည့္ေကာင္းလာသည္။ အေကာင္းႀကီးေတာ့ မဟုတ္ေသး။ သူမ လွည့္လိုက္ေသာအခါ ဘရာစီယာက ဆြဲထားေသာေၾကာင့္ ရင္သားက ခပ္ျပားျပား ျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ျပင္ေစျပန္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ေသာအခါ ရင္သားေတြ မလႈပ္ေတာ့။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွ ပလတ္စတာအ႐ုပ္ႏွင့္ တူေနသည္။

“အဲဒီ ဘရာစီယာႀကိဳးတခ်ိဳ႕ကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ရင္ ရမလား မစၥေဂးလတ္”

“မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးေတြကို ျဖတ္လိုက္လို႔ မရပါဘူးရွင္။ တကယ္လို႔ ႀကိဳးစတခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္လိုက္ရင္ အထဲမွာ ဘာမွဝတ္မထားသလို ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့ႀကိဳးေလာက္နဲ႔ ထိန္းမထားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး”

(၆)

ဂ်ိဳနတ္စ္သည္ ထိုင္ရာမွထလိုက္ၿပီး ရီနာမာလိုး၏ ရင္သားကို လံုးႂကြၿပီးပံုေပၚလာေအာင္ လက္ျဖင့္ မျပလိုက္သည္။

“ဒီမွာ ျမင္တယ္မဟုတ္လား။ က်ဳပ္လိုခ်င္တာ ဒီပံုစံပဲ”

“ရွင္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး မစၥတာဂ်ိဳနတ္စ္။ ရီနာဟာ ထြားက်ိဳင္းတဲ့ မိန္းကေလးပါ။ ရင္ ၃၈ လက္မ ရွိပါတယ္။ ဒီရင္သားကို ဒီလို ပံုစံမ်ိဳးေပၚလာေအာင္ ဘယ္ဘရာစီယာကမွ ထိန္းေပးထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မဟာ အဝတ္အစားပံုစံ တီထြင္သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလံုးအထည္ေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာ မဟုတ္ပါဘူး”

“မစၥတာေမာ္ရစ္ေဆကို ေခၚလိုက္ပါ”

မိနစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ေလယာဥ္ပ်ံ အင္ဂ်င္နီယာ ေမာရစ္ေဆ ေရာက္လာသည္။

“သူ႔ရင္သားေတြ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ ဘရာစီယာ က်ဳပ္ ရွာလို႔မရဘူး။ ၾကည့္ရင္လည္း သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ရမယ္။ ခင္ဗ်ား ပံုစံတစ္ခုလုပ္ေပးပါ”

“မစၥတာေကာ့၊ ခင္ဗ်ား ေနာက္ေနတာလားခင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဘရာစီယာအေၾကာင္း ဘာမွမသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ေလယာဥ္ပ်ံတည္ ေဆာက္တဲ့အင္ဂ်င္နီယာပါ”

“ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ေခၚတာေပါ့။ ေပါင္ခ်ိန္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ တင္ႏိုင္တဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံေတြကို ခင္ဗ်ား လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေသးအမႊားေလးကို ခင္ဗ်ား လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔စာရင္ ရင္သားရဲ႕အေလးခ်ိန္ဟာ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ဒီအေလးခ်ိန္ကို ခံထားႏိုင္ေအာင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ေပးပါ”

မစၥတာေမာရစ္ေဆသည္ ရီနာ၏ရင္ဘတ္ကိုသာ ေငးစိုက္ၾကည့္ေန၏။ ထို႔ေနာက္ သူ႔ထံမွ အသံထြက္လာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္ပါရဲ႕”

“ခင္ဗ်ား လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိပါတယ္”

“ဒါဆိုရင္ ေဇာက္နဲ႔လံုးပတ္တိုင္းတဲ့ ကြန္ပါႏွစ္ခုေလာက္မ်ား မရႏိုင္ဘူးလားဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အင္ဂ်င္နီယာ စကားနဲ႔ဆိုရင္ ေလွ်ာကြ(ခြ)လို႔ေခၚပါတယ္”

“အဲဒါေတြနဲ႔ ဘာလုပ္မလို႔လဲ”

“အဲဒါေတြမရရင္ ရင္သားရဲ႕ေဇာက္နဲ႔ လံုးပတ္ကို ဘယ္လိုလုပ္တိုင္းမလဲ”

(၇)

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ေမာရစ္ေဆသည္ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအတိုင္း ရီနာမာလိုးႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္သည့္ ဘရာစီယာကို ပံုစံထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႐ုပ္ရွင္သည္ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ အျမတ္အစြန္းျဖစ္ထြန္းခဲ့၏။ ရီနာမာလိုးသည္လည္း ကမၻာေက်ာ္ မင္းသမီးတစ္လက္ျဖစ္ခဲ့၏။ ရီနာမာလိုး၏ ဘရာဒီဇိုင္းသည္လည္း ယခုေခတ္ ဘရာစီယာတို႔၏ ေရွ႕ေျပးပံုစံျဖစ္ခဲ့၏။ ၎႐ုပ္ရွင္ကို အစမွအဆံုးတိုင္ အလံုးစံု တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ဂ်ိဳနတ္စ္ေကာ့သည္လည္း ေဟာလီးဝုဒ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ႀကီးမားေသာ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး အုပ္စုႀကီးကို ဦးေဆာင္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။

ဤသည္ကိုပမာျပဳ၍ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစရန္ ပညာရွင္တို႔ လိုအပ္သည္မွာ မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႔ရပညာတတ္ မည္ကာမတၲကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္ေခ်။ ဘြဲ႔ရျခင္း၊ မရျခင္းသည္ အဓိက မက်ေခ်။ ဦးေဆာင္ လမ္းညြန္ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိဖို႔သာ လိုရင္းျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ပညာရွင္တို႔၏ အရည္အခ်င္းကို ေကာင္းစြာ သိရွိၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ လမ္းညြန္ေပးႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ေကာင္းစြာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ၊ အျမင္စူးရွထက္ျမက္ေသာ က်မ္းႀကီးေပါက္ေသတၲာ ေမွာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာရွင္တို႔သာ ပို၍လိုအပ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယူဆသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ကာလကဲ့သို႔ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္ေနခ်ိန္တြင္ ဆိုခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတတ္ပညာရပ္ကို က်မ္းႀကီးေပါက္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာရွင္ ပို၍လိုအပ္၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပညာရွင္အေနႏွင့္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ဇာတ္ညြန္းကိုျပင္ပိုင္ခြင့္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ အစားထိုးခြင့္၊ အေႏွာင္ အဖြဲ႔တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျဖတ္ေတာက္ပိုင္ခြင့္၊ ပံုစံဒီဇိုင္းအသစ္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိရမည္ျဖစ္ရာ ထိုအခ်က္သည္ ပို၍အခရာက်ေပလိမ့္မည္။          ။

မင္းဒင္

  • VIA
  • TAGS