News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ (၂၁)ရာစု အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအျမင္ (၂)
18-Aug-2017

(မွဴးေဇာ္)

ျခဳံငုံသုံးသပ္ခ်က္

(၁) ျပည္တြင္းေနဘာသာတူမ်ား ။ ထိလြယ္ရွလြယ္ ဘာသာေရးတင္းမာမႈ အေျခအေနေတြမွာ ျပည္တြင္းေနဘာသာတူေတြအေနနဲ႕ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈ အဝင္မခံတဲ့ အစဥ္အလာ အတိုင္း ဆက္လက္ျပီး ရပ္တည္ၾကဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ အမုန္းတရားထက္ ေမတၱာတရားကို အေလးေပး ေဟာေျပာေပးဖို႕ အထူးပဲ လိုအပ္လွပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္က မူဆလင္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕လည္း လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ျပႆနာ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးျပႆနာနဲ႕ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးျပႆနာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံထားဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဝိုင္း ဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရင္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ေမာင္ေတာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ။ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ လတ္တေလာမွာ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ေနျပီးေတာ့ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ မစီးဆင္းႏိုင္ေတာ့တဲ့အေနအထားကို ေရာက္ေနျပီ လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လုံျခဳံေရးအရ အထူးအေရးၾကီးေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ အထူးအေလး ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္ျပန္ျပီး ပုံမွန္လည္ပတ္လာႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာ ကလည္း လုံျခဳံေရးနဲ႕ တည္ျငိမ္ေရးေပၚမွာ မူတည္ေနျပန္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပန္လည္ထူေထာင္မႈ ကို လုံျခဳံေရးျဖန္႕က်က္ခ်ထားမႈနဲ႕ တစ္စုံလုံးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ Border Guard Forces ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွာ Border Guard Police ျဖစ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရးကို အထူးေလ့က်င့္ထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမန္မာဘက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ေနျပီး ဘဂၤလားဘက္က တပ္ ျဖစ္ေနတာကို ျပန္ျပီး ေလ့လာ သုံးသပ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖန္႕က်က္ထားတဲ့ စခန္းရဲ ေတြဟာ ျပစ္မႈဆိုင္ ရာ ကိစၥရပ္ေတြကိုသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ၾကသူေတြ ျဖစ္တာကိုလည္း သတိျပဳဖို႕ လိုပါတယ္။ လူရိုက္မႈ၊ ခိုးမႈ၊ လူသတ္မႈေတြကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရတဲ့ အမႈလိုက္ရဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ အစြန္း ေရာက္အၾကမ္းဖက္ေတြကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ဖို႕ ေလ့က်င့္ေပးထာျခင္း မရွိတာကိုလည္း သတိျပဳဖို႕ လိုအပ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္မ်ဥ္းလုံျခဳံေရးနဲ႕ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးက တာဝန္တစ္ခု၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးက တာဝန္တစ္ခု သေဘာသဘာဝ မတူညီတဲ့အတြက္ ခြဲျခားျပီး စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ 

(၄) ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ား ေလ်ာ့နည္းေရး ။ အစြန္းေရာက္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားဖို႕ ရန္ကုန္က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ပါတယ္။ သို႕မဟုတ္ရင္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းက အစြန္းေရာက္အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအလားအလာက ေဒသ တြင္းမွာ ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေနျပန္ပါတယ္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း စတဲ့ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရးဟာ အစြန္းေရာက္ ေလ်ာ့နည္းေရးနဲ႕ သြယ္ဝိုက္ျပီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ မြန္းက်ပ္ေလွာင္ပိတ္ေနတဲ့ မူဆလင္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကို လင္းပြင့္သြားေအာင္ ဘက္စုံေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၅) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေရး ။  အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကာလ ရွည္ၾကာ အျငင္းပြားလာတဲ့ ခိုးဝင္လား၊ ဌာေနဖြားလား ဆိုတာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မယ့္ တစ္ခုတည္း ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမက တစ္ႏုိင္ငံလုံးက၊ တစ္ကမာၻလုံးက လိုလားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစြန္း ေရာက္ေတြရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ျငင္းဆန္ေနၾကတာက ျပႆနာေျဖရွင္းေရး အတြက္ ၾကီးမားတဲ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အျမန္ဆုံး ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ က်န္တာေတြ ေျဖရွင္းရ လြယ္ ကူသြားျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႕ညီရင္ ႏိုင္ငံသားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႕ မညီတဲ့သူေတြကို အေရအတြက္တစ္ခု တိတိက်က် ထြက္လာျပီဆိုရင္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာကို ဆက္ျပီး စဥ္းစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၆) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး ။  နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္း ေတြဟာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕ Safe House ျဖစ္ေနတာကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက သိျမင္နား လည္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး နဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရးဟာ မလုံမျခဳံျဖစ္ေနတဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသကို တည္ျငိမ္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ေတြဟာ ဘဂၤလားမွာရွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ခိုလႈံျပီး အင္အားေမြး လူသစ္စုေနၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ ရွိရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဘက္စုံ ျမွင့္တင္ဖို႕ လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ One Belt One Road ကို ခ်ိတ္ဆက္ရမယ့္ BCIM စီးပြားေရးစၾကၤန္အတြက္ လုံျခဳံမႈကို စဥ္းစားၾကဖို႕ လိုပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းဆိုတာ လွဲလွယ္လို႕မရ၊ အစားထိုးလို႕လည္း မရတဲ့ အတြက္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားကို ေဝမွ်ႏိုင္ဖို႕ အာရုံစိုက္သင့္ပါတယ္။

(၇) ရခုိင္ျပည္နယ္လုံျခဳံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးအတြက္ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ သမား ရိုးက် စစ္ဆင္ေရးအသြင္ စဥ္းစားလို႕ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေရတို၊ ေရရွည္ စဥ္းစားတဲ့အခါ ထူးျခားတဲ့ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အကဲဆတ္မႈကို အေျခခံျပီး အစၥေရးနည္းနာ၊ အေမရိကန္နည္းနာ၊ အိႏၵိယနည္းနာ စသျဖင့္ ဘက္စုံ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႕ လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေရလမ္း ေၾကာင္းဝင္ေပါက္ေတြရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနဲ႕အတူ ခိုင္မာတဲ့ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ ဖို႕ လိုပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲျပီး နယ္စပ္လုံျခဳံေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ေခတ္မီနည္းပညာေတြအျပင္ ေရေၾကာင္းလုံျခဳံေရးျမွင့္တင္ဖို႕လည္း အေရးၾကီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမုဒၵရာ၊ ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ပင္လယ္ဓါးျပေတြ ေသာင္းက်န္းလြန္းတဲ့အခါ ႏုိင္ငံစုံ ပူးတြဲျပီး ေရျပင္လုံျခဳံေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ သာဓက မ်ဳိးကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျပီး ရယူေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၈) ဘက္စုံ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာ ။ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အယူဝါဒ မႈိင္းသြင္းႏိုင္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝကို ၾကည့္ရင္ အရပ္ရပ္အေထြေထြ က်ပ္တည္းျခင္းနဲ႕အတူ နိမ့္ပါး တဲ့ ပညာေရးေရခ်ိန္၊ ေဘးဘီဝန္းက်င္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈေတြက အေျခခံျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ တယ္။ Master Plan or Blue Print တစ္ခု ေရးဆြဲျပီးရင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို ခ်ျပျပီး သူတို႕ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးအေနနဲ႕ ဘက္စုံဖြံ႕ျုဖဳိးေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ထူးကဲတဲ့အေျခအေနအရ ထူးထူးျခားျခား စဥ္းစားသုံးသပ္ ေပးဖို႕ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  လူသားခ်င္းစာနာလွပါတယ္၊ ကူညီခ်င္လွပါတယ္ ဆိုတဲ့ အလွဴရွင္ ေတြလည္း ဒီBlue Print ေဆြးေႏြးရာမွာ ပါဝင္ျပီး လွဴႏိုင္တဲ့က႑ကို တစ္ခါတည္း တာဝန္ယူႏိုင္ၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၉) ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး ။ အဓိကအခက္အခဲက ဘာသာစကား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစြန္းေရာက္မူဆလင္ေတြဟာ ဗလီဆရာေတြကတစ္ဆင့္ သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ အမုန္းတရားနဲ႕ အစြန္း ေရာက္တရားေတြ သြတ္သြင္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြ အမွန္ကိုသိလာေအာင္ ၾကဳိးပမ္းရာမွာ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႕ (ရခိုင္၊ ဗမာ၊ ဘဂၤလီ သုံးဘာသာနဲ႕) ေမယုအက္ဖ္အမ္ ထုတ္လႊင့္ေနေပမယ့္ လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ သတင္းမွားေတြ၊ သတင္း အတုေတြ ဒင္းၾကမ္း ရိုက္သြင္းေနတဲ့ ဒီနယ္ေျမေတြမွာ အစြန္းေရာက္ေတြက အစိုးရနဲ႕ ပူးေပါင္းသူ ေတြကို သတ္ျဖတ္ေနေလေတာ့ အစြန္းတစ္ဖက္ဆီ ဦးတည္ေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီေအာက္ေျခလူထုေတြဆီကို သတင္းမွန္ေတြ ေရာက္ရွိဖို႕၊ ေမတၱာတရားေတြ ေရာက္ရွိဖို႕ အထူးအစီအစဥ္နဲ႕ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုပါတယ္။ 

ေျပာရရင္ေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥနဲ႕ (၂၁)ရာစုအမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရ မယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ ဆုံးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေဒါက္တာကိုဖီအာ နန္အေနနဲ႕ ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႕ျဖဳိးေရးအတြက္ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းေတြ အၾကံျပဳလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြရဲ႕ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြသာမက ျပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က ရခိုင္ျပည္နယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဝန္ၾကီးဌာနေတြရဲ႕ ပူးတြဲအလုပ္အေနနဲ႕ေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႕ နည္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဝန္ၾကီးဌာနေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕ မူလ ပင္မတာဝန္ေတြ ျပည့္ေနတာမို႕ ဒီျပည္နယ္၊ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု တည္းကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ Mechanism တစ္ခုကေတာ့ မလြဲမေသြ လိုအပ္မွာ ျဖစ္တယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥကို အေလးေပးျပီး ေျပာေနရသလဲ ေမးစရာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥေၾကာင့္ပဲ က်န္တာေတြကို လွည့္မၾကည့္ႏိုင္အားတဲ့ေန႕ရက္ေတြ ရွိေနသလို ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးေတြဟာ ဒီကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ပဲ အေရးမပါသလို ျဖစ္ေနရတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက လာျပီဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးေတြမွာ ေဆြးေႏြးျပီဆုိရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စတဲ့ အေရးၾကီးလွတဲ့ အေရးကိစၥေတြ ေမွးမွိန္ေနတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုရရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိစၥ၊ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးကိစၥ ျဖစ္ေန တဲ့ အတြက္ တိုင္းျပည္ေရွ႕ကို တည္တည့္ ဆက္ေလွ်ာက္ဖို႕ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေနတဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥကို လွည့္ၾကည့္စရာမလိုေလာက္ေအာင္ တာဝန္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္၊ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မယ့္ Mechanism တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေရးကို ေဆာ္ၾသလိုျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။