News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အမွားနဲ႔ အမွန္ၾကား ယာဥ္တုိက္မႈေတြ ပုိမ်ားလာမလား
14-Aug-2017

ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ ေရးခဲ့ဖူးသလိုပင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ (တစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္တစ္ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ေသာ) ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သြားလာခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေမာင္းႏွင္သြားလာရာ၌ မိမိေရွ႕မွ သြားေနေသာကားက ၎၏ညာဘက္ အခ်က္ျပမီးကိုျပလွ်င္ “ေရွ႕မွာကားလာေနသည္ မေက်ာ္ပါႏွင့္ဦး”ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ မိမိကလည္း သူ႔ကားကို မေက်ာ္ေသးဘဲ ညာဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ကပ္၍ ေမာင္းပါသည္။ ေရွ႕တြင္ ကားဆက္မျပတ္ပါက သူ၏အခ်က္ျပမီးကို ဆက္လက္ျပေနသျဖင့္ ကိုယ္ကလည္း သူ႔ေနာက္မွေမွး၍ လိုက္ရပါသည္။ ေရွ႕တြင္ယာဥ္မ်ား ရွင္းသြားပါက သူ၏အခ်က္ျပမီးကို ညာဘက္သို႔ျပေနရာမွ ဘယ္ဘက္သို႔ေျပာင္း၍ ျပပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “ေရွ႕တြင္ ကားရွင္းသြားပါၿပီ၊ ေက်ာ္လိုက ေက်ာ္ႏိုင္ပါၿပီ”ဟူေသာ အခ်က္ျပမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ မိမိလည္း ေရွ႕တြင္တံတားက်ဥ္း ရွိ-မရွိ၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား ရွိ-မရွိကိုၾကည့္၍ ကားကို ေက်ာ္တက္ပါသည္။ ေက်ာ္တက္႐ံုမွ်မကေသးပါ ထိုကဲ့သို႔ လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္အတြက္ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာသည့္အေနႏွင့္ ဟြန္းသံအတို ႏွစ္ခ်က္မွ် တီးေပးလိုက္ပါသည္။ သူကလည္း ကိုယ္၏ ေက်းဇူးတင္စကားကို တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ဟြန္းတို တစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္မွ် ျပန္၍တီးပါသည္။ ဤသည္ကား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေဝးေျပး လမ္းမ/ ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းမ်ားတြင္ ေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ အခ်က္ျပစနစ္ ျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ အေဝးေျပးကားမ်ား၏ ဘာသာစကား (ဝါ) ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၍ေနပါသည္။ အဆိုပါစနစ္ကို မည္သူက မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ မည္မွ် ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီကိုမူကား မည္သူမွ် မသိၾကပါ။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ဤစနစ္မွာ စနစ္မွန္ မဟုတ္ဘဲ မွားယြင္းေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကားေလာကမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုး သိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစဥ္အလာ လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသျဖင့္ မည္သို႔မွ်ေဖ်ာက္၍ မရေတာ့ဘဲ အမွားၾကာေတာ့ အမွန္ျဖစ္ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း စနစ္အမွန္ တစ္ခုသဖြယ္ က်င့္သံုးေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္မွာ အႏၲရာယ္ အမွန္တကယ္ ရွိေသာစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္လမ္း မကြဲျပားေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတတ္ပါသည္။ ေရွ႕မွ ကားက ဘယ္ဘက္သို႔ အခ်က္ျပသည္ကို ေက်ာ္တက္ခိုင္းသည္အထင္ႏွင့္ ေက်ာ္တက္ရာမွ ေရွ႕ကားက ေကြ႔လိုက္ေသာအခါ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခန္႔က ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ သမီးႏွင့္သမက္တို႔ ေမာင္းႏွင္လာေသာကားမွာ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕အနီးရွိ စက္႐ံုတစ္႐ံုဘက္သို႔ ခ်ိဳးေကြ႔ရန္ (လက္ဝဲ ဘက္) ဘယ္ဘက္မီးကို အခ်က္ျပ၍ ခ်ိဳးေကြ႔လိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ ေနာက္မွလိုက္လာေသာ ယာဥ္ႀကီးတစ္စီးက ၎ကို ေက်ာ္တက္ရန္ အခ်က္ျပသည္ဟုထင္ၿပီး ဘယ္ဘက္မွ ေက်ာ္တက္လိုက္သည့္အခါ ေရွ႕မွကားကိုဝင္ တိုက္မိၿပီး အႀကီးအကဲျဖစ္သူ၏ သမီးႏွင့္သမက္မွာ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္းအခ်က္ျပ၍ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရသည့္အတြက္ ထိုစနစ္မွားအစား စနစ္မွန္ကို ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါ။ မၾကာေသးမီကလည္း ထိုသို႔မွားယြင္းေသာစနစ္ကို အသံုးမျပဳၾကရန္ႏွင့္ ပညာေပးကာလ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳပါက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့႐ုပ္သံႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ ပညာေပး ေရးသားမႈမ်ားကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူကမွ် အေရးတယူ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳၾကပါ။ သြားၿမဲ လာၿမဲ အခ်က္ျပၿမဲသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခုအခါ ကရင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ ဘားအံမွေန၍ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ အနီးအနား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္၍ သြားလာပါသည္။ ထိုအခါ လမ္းတြင္ေတြ႔ရေသာ ကားမ်ားက အခ်က္ျပမီးမ်ား ျပၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ အခ်က္ျပမီးမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ မယံုရဲပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ သူတို႔အခ်က္ျပသည္ကို နားလည္မႈလြဲၿပီး ေက်ာ္တက္မိပါက မေတြးရဲ ... မေရးရဲေတာ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေရွ႕မွာကားလာေနလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အခ်က္မျပေတာ့ပါ။ ေတာ္ၾကာ သူတို႔က နားလည္မႈလြဲသြားလွ်င္ ဒုကၡေရာက္ၾကမည္ မဟုတ္ပါလား။

အစိုးရက ေၾကညာထားေသာ ေၾကညာခ်က္မွာ တကယ္ေတာ့ မရွင္းပါ။ ပညာေပးကာလတြင္ မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ အခ်က္ျပရပါမည္နည္း။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ပညာေပးကာလ၌ မလိုက္နာပါက ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုသတိေပးပါသည္။ ထိုအခါ ပညာေပးခံရသူက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ မလိုက္နာသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ယခုကိစၥမွာ ထိုသို႔လုပ္၍မရပါ။ ၾကားကာလတြင္ လိုက္နာသူကတစ္မ်ိဳး၊ မလိုက္နာသူကတစ္မ်ိဳး လုပ္၍မရပါ။ ထိုအခါ ကားေတြတိုက္ၿပီး ေသကုန္ၾကပါလိမ့္မည္။ ယခုကိစၥသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ တစ္ရက္တည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ယခုအခါ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း စတင္ အေရးယူမည္ဟူ၍ ထပ္မံ ေၾကညာထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္၍ ထိုေန႔တြင္ မွားယြင္းအခ်က္ျပေသာကား ဟူသည္ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ရွိစရာအေၾကာင္းလည္းမရွိပါ။ ထိုသို႔မရွိ ရေအာင္လည္း အစစအရာရာ ႀကိဳတင္စီမံၿပီး ျဖစ္ေနရပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသေရြ႕ ေျပာျပပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၅၀ နီးပါး၊ ၁၉၆၉/၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ေသာစနစ္ကို လက္ဝဲကပ္ေမာင္းစနစ္မွ လက္ယာကပ္ေမာင္း စနစ္သို႔ စတင္၍ ေျပာင္းလဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိသည္မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔မတိုင္မီ ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိုႏွင့္ သတင္းစာမ်ားက စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ပါသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။

လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ကို မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားကို ၿမိဳ႕ဝင္ ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားတြင္ စိုက္ထူပါသည္။ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ စိုက္ထူႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ယင္းေကာ္မတီမ်ားက ေနရာကြက္လပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ယာယီ ယာဥ္ေမာင္းကြင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ ယာဥ္ေမာင္းကြင္းမ်ားတြင္ လက္ယာကပ္ေမာင္းစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာမ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး မီးပြိဳင့္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ထားပါသည္။ အဆိုပါ ယာဥ္ေမာင္း ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတြင္ တစ္လခန္႔ ႀကိဳတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ယာဥ္ပိုင္ရွင္၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုး လာေရာက္ ေလ့က်င့္ၾကရပါသည္။ ေလ့က်င့္မႈၿပီးဆံုးပါက ၿပီးဆံုးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးပါသည္။ ယင္းလက္မွတ္မပါရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုးဝ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခြင့္မရွိပါ။ ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညတြင္ ယာဥ္ေၾကာ အမွတ္အသားမ်ား ေျပာင္းလဲေရးဆြဲျခင္း၊ လမ္းညႊန္ အမွတ္အသားမ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ မီးပြိဳင့္မ်ား ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ျခင္းကို အၿပီး ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ (ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကားအစီးေရ နည္းေသးသျဖင့္ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ပါ)။

ေနာက္တစ္ေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ (တနဂၤေႏြ)ေန႔ နံနက္တြင္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ား၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္း မွားလာေသာ ယာဥ္မ်ားအား လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေနရာအႏွံ႔တြင္ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္လည္း ေအာ္ဟစ္ သတိေပးၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ အထင္ကရ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခုကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထား၍ မျပဳလုပ္ဘဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး (Campaign) တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုေဆာင္႐ြက္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခ်က္ျပ မွားယြင္းမႈကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမည့္ အစီအစဥ္သည္လည္း သာမန္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထား၍ ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ လူေတြ၏အသက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္ျပတစ္ခ်က္ မွားယြင္းလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အမွန္အတိုင္း အခ်က္ျပေသာ္လည္း မွားယြင္းနားလည္မိလွ်င္ ကားေပၚပါသူ အားလံုး အသက္ဆံုး႐ံႈးရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ မွားသြားလို႔ပါ၊ ေမ့သြားလို႔ပါ၊ သတိလက္လြတ္သြားလို႔ပါ ဟူ၍ ဘြာခတ္၍ရေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ယခုကိစၥသည္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း မလိုက္နာသူမ်ား/ မွားယြင္း အခ်က္ျပသူမ်ားကို အေရးယူရမည့္ကိစၥ မဟုတ္ပါ။ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မွားယြင္း အခ်က္ျပမႈ လံုးဝ မရွိသင့္သည့္/ လံုးဝ မရွိရေတာ့မည့္ ကိစၥသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝန္ရွိအဖြဲ႕စည္းမ်ားအေနႏွင့္ ယခုမွပင္ စတင္၍ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးေဝးသြား ယာဥ္ေမာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေန႔ေရာ ညပါ လမ္းေပၚတြင္ အခ်ိန္ ကုန္ေနၾကၿပီး သူတို႔မွာ စကၠန္႔ပိုင္းမွ်သာ ေၾကာ္ျငာေသာ ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာဖတ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ မေပးႏိုင္ၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုက္ဆံ အကုန္ခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၿမိဳ႕ဝင္ ၿမိဳ႕ထြက္ဂိတ္မ်ားတြင္ Bill Board ႀကီးမ်ား စိုက္ထူသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာေတာ့မည့္ကာလ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည့္ “အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ မွားယြင္း အခ်က္ျပေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အခ်က္ျပမီး စနစ္ အမွန္ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ငန္း”ကိုေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ထိုေန႔၌ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားကိုရယူ၍ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ဟိုးေလးတေက်ာ္၊ တိုင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ... ။

သိန္းထက္ေအာင္

  • VIA