News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တကယ္ခ်စ္ရင္ တကယ္လုပ္ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ကလူထုကလည္း ၾကည္ညိဳတာပဲ။ ေတာက လူငယ္ လူႀကီးေတြကလည္း ၾကည္ညိဳတာပဲ။ ျမန္မာျပည္မကပင္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း အစရွိတဲ့ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ယံုၾကည္တယ္။ အားကိုးတယ္။ ၾကည္ညိဳတယ္ဆိုတာ အထင္အရွား ေတြ႔ခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ ကေလး လူႀကီးပါမက်န္ အကုန္လံုး အံုႂကြၿပီးေတာ့ အၾကည္ညိဳခံေနရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္သက္မွာ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးဘူး။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေနသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာရာဇဝင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ့အထဲမွာ ၄ ႀကိမ္ေလာက္သာ ေပၚဖူးေသးတယ္။ ဒီလိုေပၚဖူးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးဟာ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕လက္ထက္မွာ လာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာရာဇဝင္ကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဟိုကတစ္မင္း။ ဒီက တစ္မင္း။ ဟိုက တစ္ဗိုလ္။ ဒီက တစ္ဗိုလ္။ ႐ြာကေလးတစ္႐ြာနဲ႔ တစ္႐ြာလည္း လူစြမ္းေကာင္း လုပ္ေနတယ္။ 

ဘယ္ေတာ့မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ ရွိခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ကို စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္တာ ျမန္မာရာဇဝင္ ျပန္ၾကည့္ရင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာလက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဆင္ျဖဴရွင္လက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ အဲဒီေလးႀကိမ္ပဲ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ လုပ္ႏိုင္တာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ရတယ္။ 

ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္မွာဆိုလွ်င္ ဒီတစ္ေခတ္လည္း (အရင္) ေလးႀကိမ္လိုပဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လူႀကီးေရာ ကေလးေရာ စည္းလံုးေအာင္ လုပ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။

(၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ ၿဗိတိသွ်လက္မွလြတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စု႐ံုးညီညြတ္ရန္ လူႀကီးလူငယ္၊ လက္ဝဲ လက္ယာ အားလံုး စုေပါင္းေစၿပီး ဖက္ဆစ္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကို ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေပသည္။ ထိုသို႔ ပါတီအသီးသီး ညီညြတ္ေရး သာမက ဒုတိယလူနည္းစု ရွမ္း၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ မြန္ စေသာ လူမ်ိဳးညီညြတ္ေရးကို အားတိုက္အင္တိုက္ စြန္႔စားျပန္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သို႔ ဝင္လာေသာအခါ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ဝင္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သမိုင္းတြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးကို လက္နက္မေဆာင္ မသံုးဘဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ “က်န္စစ္သားႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္း” တို႔ေလာက္ ဘယ္သူမွ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဟု သမိုင္းဆရာမ်ားက ဆိုေပသည္။)

ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ မသမာရန္သူေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ က်ဆံုးသြားတယ္။ အဲဒီလို က်ဆံုးသြားတာေတာင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ပါပဲဆိုတာ သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လို တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ေနသလဲ ဆိုရင္ျဖင့္ ဖဆပလကို အတိုက္အခံ လုပ္ေနတဲ့လူေတြ၊ အတိုက္အခံ လုပ္ေနတဲ့ ဂိုဏ္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အနိစၥ ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚမွာ ေစတနာ၊ ေမတၲာ၊ က႐ုဏာ သက္လာၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ေမတၲာေတြ က႐ုဏာေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္သြားတဲ့ ဖဆပလေနာက္မွာရွိတဲ့ အင္အားမ်ားဟာ ဆထက္ ထမ္းပိုး တိုးၿပီး မ်ားလာတယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသက္ရွင္စဥ္ကေနၿပီး အသက္ေသဆံုးသြားတဲ့အခါေတာင္မွ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူထုအက်ိဳး တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္႐ြက္ေနပါေသးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚမွာ တကယ္သစၥာ ရွိတယ္၊ တကယ္ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္တယ္၊ တကယ္ တိုင္းျပည္လူထုအတြက္ လုပ္ခ်င္တယ္၊ ေက်းဇူးေတြ ျပန္ဆပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေရွ႕မွာ လမ္းတစ္လမ္းတည္း ရွိတယ္။ 

ဘာလဲဆိုရင္ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိစဥ္ အခါကထက္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခ်သြားတဲ့ ရည္မွန္းထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ ႏွစ္ရာ စသည္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ ခ်ီတက္သြားၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ 

ဝန္ခံခ်က္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု၏ အဆိုမိန္႔ခြန္းမွ မူရင္းအေရး အသားမ်ားအတိုင္း မွီျငမ္းတင္ျပပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အသက္ရွိစဥ္ ကာလကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ႀကံခံရၿပီးစ ကာလကိုေသာ္လည္းေကာင္း မသိ မမီလိုက္ေသာ စာေရးသူ အပါအဝင္ လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူ႐ြယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား သမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမွန္အတိုင္း သိရွိႏိုင္ၾကေစရန္၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ေရးသားတင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကိုေသာင္း (ပညာေရး)