News

POST SECTION

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည့္သူ နည္းလာမည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းျခင္းသည္သာ အစျပဳလာၿပီး ႏိုင္ငံသားေကာင္းတို႔ကို လူေပါ၊ လူေၾကာင္မ်ားအျဖစ္ အျမင္ခံလာရပါလိမ့္မည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းျပန္ဘက္ကို ဦးတည္သြားေစပါလိမ့္မည္။
20-Mar-2018 tagged as
... ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ လူစြမ္းေကာင္းေတြလိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေပးတဲ့အထဲမွာ ဆင္ျခင္တံုတရား ဦးစီးတဲ့သူေတြ မ်ားမ်ားလိုတယ္။ လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းေတြ မ်ားမ်ားလိုတယ္။ တက္ႂကြ၊ ဖ်တ္လတ္သူတို႔ မ်ားမ်ားလိုတယ္။
19-Mar-2018 tagged as
၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔တြင္ ဘိုးအင္း ၇၂၇ ေျမဆြဲအားမဲ့ (Zero Gravity) ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါခဲ့သည္။ ေလယာဥ္သည္ ႐ိုလာကိုစတာကဲ့သို႔ပ်ံသန္းၿပီး လူတို႔အေပၚတြင္ ကမၻာ့ဆြဲအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိေအာင္ ဖန္တီးသည္။ သူ႔ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႔စီးနင္းရေၾကာင္း ေမးေသာအခါ လူတို႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ “လူမသန္မစြမ္းျဖစ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ဓာတ္ကို မကန္႔သတ္ႏိုင္ဘူး”ဟု ေျပာခဲ့သည္။
19-Mar-2018 tagged as
တစ္ကမၻာလံုးမွာ ဝတ္ပံုစားပံု၊ ေနထိုင္ျပဳမူပံု၊ စီးပြားရွာပံု၊ က်င့္ဝတ္မ်ားလိုက္နာပံု၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပံုေတြဟာ တစ္ေန႔တျခား တူညီလာၾကပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းကို က်နေသခ်ာနားလည္ဖို႔ ႏိုင္ငံတိုင္းက ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာပါေတာ့တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းကို စီမံခန္႔ခြဲၾကသူမ်ားဟာ ကမၻာ႐ြာငယ္ထဲ အသားတက် ရွိဖို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းနာသစ္မ်ားရွာေဖြဖို႔ လုပ္ကိုင္လာၾကရပါတယ္။
17-Mar-2018 tagged as
ေလာကမွာ အာဏာရွိသူေရာ မရွိသူေရာ၊ ဆင္းရဲသူေရာ ခ်မ္းသာသူေရာ၊ လူဆိုးေရာ လူေကာင္းေရာ၊ ႀကီးသူေရာ ငယ္သူေရာ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေသရမယ့္ေန႔ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အေရာက္သြားရၿပီး ဘဝခရီးကို အဆံုးသတ္ၾကရမွာပါ။
ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေလ့လာေသာ္ ဖက္ဒရယ္အသြင္ကို ေဆာင္ယူလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသည္ကား (၁၉၆၂ မွ ၂၀၁၀) အထိ အႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္စာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိေသာစနစ္၏ အေမြဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ရာသက္ပန္ေခါင္းေဆာင္ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာတာဟာ ခုခ်ိန္မွာ အံ့အားသင့္စရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ရာသက္ပန္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဏာကို ေသတပန္သက္တစ္ဆံုး ဖက္တြယ္ထားခဲ့ၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကမၻာမွာ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီလို ထာဝရအာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ တိုးတက္ထြန္းကားသြားတဲ့ ႏိုင္ငံမေတြ႔ဖူးေသးပါဘူး။
17-Mar-2018 tagged as အစိုးရ
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ခ႐ိုနီအလိုက်ဆိုျပတာကို လံုးဝလက္မခံေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အားကိုးစရာဆိုလို႔ ျပည္သူေတြက တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီး တစ္ရပ္လံုးက တညီတၫြတ္တည္း ခ႐ိုနီအလိုက် ဆိုျပတာကို လံုးဝလက္မခံဘဲ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ တစ္နည္း ျပည္သူေတြအလိုက် ဆိုျပေစမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကလည္း“ကေခ်သည္မေလး (အစိုးရ)” ကို ဆက္လက္ အားေပး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္...။
ဒီဥပေဒၾကမ္းသာ အတည္ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ျပည္သူလူထုအေပၚ လိုသလို ဖိႏွိပ္တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိသြားမည္ဆိုပါက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျပည္သူ႔အသံေတြကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက အင္အားႀကီး ပါတီႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲရလဒ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔သာ ယခင္အတိုင္း အတည္ျပဳသြားခဲ့တာကိုလည္း သိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္မွာပါ။
14-Mar-2018 tagged as
ဘီအီးဘြဲ႔ရတစ္ေယာက္ကို ၁၀ တန္းေလာက္ အရည္အခ်င္းမရွိလို႔ ဘီအီးကို ျပန္တက္ေစဆိုရင္ တက္သူရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒီေတာ့ မဟာတန္း၊ ပါရဂူတန္း ဆက္တက္ေစျခင္း သေဘာထား ျဖစ္ပါမယ္။ ေဒါက္တာဘြဲ႔မ်ား အရည္အခ်င္း မမီတာကို ျပည့္မီေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာပါ။
13-Mar-2018 tagged as ဒီမုိကေရစီ
စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို နံပါတ္တစ္ဦးစားေပးၿပီး ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ကေနၿပီးေတာ့ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုတဲ့ တန္ဖိုးရွိလွတဲ့အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္ၿပီး NLD ပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္ မဲအမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳလိုက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးဟာ အံ့အားတသင့္ ယူက်ံဳးမရ ျဖစ္ၾကရပါေတာ့တယ္။
13-Mar-2018 tagged as
ဥပေဒက်င့္သံုးသူမ်ား တရားမွ်တပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း ဥပေဒကို လိုသလိုက်င့္သံုးသူျဖစ္ပါက ဦးစြာဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ေျပာင္းလဲတာလည္း ေျပာင္းလဲၾကေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြက ငိုက္က်ေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔အမီ ဦးေမာ့လာေအာင္ လုပ္တာဟုတ္ရဲ႕လား၊ အမွန္တကယ္ေရာ ေျပာင္းလဲရဲ႕လားဆိုတာကိုေတာ့ အခိုင္အမာ စဥ္းစားဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒီေလာက္ေအးခဲေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို စိတ္ကူးေပါက္တိုင္း ေကာက္႐ိုးမီးေမႊးေနသလို ၿပီးစလြယ္ ေျပာင္းလဲေနလို႔ကေတာ့ အက်ိဳး မရွိႏိုင္ေလာက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။
12-Mar-2018 tagged as ဒီမုိကေရစီ
ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကို စတင္ေဖာက္ခဲ့တဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ ဘယ္ေရာက္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ ဒီအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မွာ ဒီလူေတြအားလံုး ပါဝင္ခြင့္အျပည့္အဝ ရၾကပါရဲ႕လား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူေတြ ရွိေနဆဲလား၊ တကယ္လို႔ အားလံုးကို ပါဝင္ခြင့္ေပးပါ့မယ္လို႔ အစိုးရဘက္က ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီလူေတြ အစိုးရပါတီထဲ ဝင္ၾကမွာလား၊ မဟာမိတ္ပါတီ ေထာင္မွာလား၊ အတိုက္အခံပါတီ ေထာင္မွာလား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအျဖစ္ ဆက္လႈပ္ရွားၾကမွာလား၊ သာမန္ အရပ္သားေတြအျဖစ္ပဲ ေနၾကေတာ့မလား။
ယေန႔ကာလတြင္ ေခါင္း႐ြက္ဗ်ပ္ထိုးေဈးသည္ အပါအဝင္ အနည္းဆံုးဝင္ေငြ ရရွိေနသူမ်ားပင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ တာဝန္အဆင့္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္ကို ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးၿပီး အဆင့္အလိုက္ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္၊ ဝင္ေရာက္ခြင့္အမည္၊ စကားဝွက္ေပးထားလိုက္လွ်င္ မိမိဘာသာ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၾကည့္႐ႈေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လြယ္ကူစြာ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။