News

POST SECTION

PERSPECTIVE

24-May-2019
ဒီလို အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူေတြကိုႏွိမ္နင္းရမွာလဲ၊ ဘယ္သူေတြက အဓိကလည္းဆိုတဲ့ အေမးပါ။ မွန္ပါတယ္။ ဒီ ေမးခြန္းအေပၚ မွ်မွ်တတေတြးၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေတြကို ေတာင္းခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာက ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ေလးေတြကအစ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။
24-May-2019
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေနႏွင့္ တိုးတက္မႈကို မသိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာက္တရား ေလ်ာ့နည္းလာမႈ၊ ျပည္သူေတြ ေျပာရဲဆိုရဲ ရွိလာမႈမ်ားကို သတိထား၍ သတိျပဳမိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားမွာ မိမိမွန္သည္ဟုထင္လွ်င္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာလာဆိုလာၾကသည္။ တြန္႔တို အားနာျခင္း မရွိသလို အေၾကာက္တရားမ်ား ယခင္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
23-May-2019
လူသည္ သဘာဝအရ အမွီအခို လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ မွီခိုျခင္းကိစၥကို အတိုင္းအတာျဖင့္ သတ္မွတ္မွီခိုဖို႔ လိုပါသည္။ ရသေလာက္ မွီခိုေနျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ားပါ တံုးသြားတတ္သည္ကို သတိျပဳၾကရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝမွာ လိုအပ္သလို မွီခိုပါ။
23-May-2019
ေန႔စဥ္ဘဝ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲလိႈင္းမ်ား၊ ျပည္သူဗဟိုျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ား၊ လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းမ်ား စေသာေဝးကြာလွသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ားထက္ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
22-May-2019
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔ ဘယ္သူ စည္းကမ္းပ်က္ပ်က္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းရွိၿပီး ကိုယ့္နီးစပ္ရာကိုလည္း ေျပာဆိုစည္း႐ံုး ေျပာင္းလဲေစသင့္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုကိုယ္တိုင္က ယာဥ္ေမာင္းသူတင္မက လမ္းအသံုးျပဳသူေတြ အားလံုးကပါ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမွသာ လမ္းေပၚက ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြး ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္စဥ္ေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားမွာျဖစ္သလို စည္းကမ္းကိုယ္စီ လိုက္နာၾကျခင္းျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းသူနဲ႔ ကားလမ္းျဖတ္ကူးသူတို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေလးစားမႈ အျပန္အလွန္ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
22-May-2019
မည္မွ်ပင္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍ အမွားႏွင့္ကင္းမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတြင္လည္း မည္သည့္အစိုးရမွ မိမိမူဝါဒအမွားကို ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည့္ အစဥ္အလာမရွိခဲ့။ အမွန္တကယ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ထိေရာက္မႈရွိမရွိကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္သည့္ အေထာက္အထား ရွာေဖြသင့္သည္။
21-May-2019
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေအာက္ေျခမွအသံမ်ားကို နားေထာင္ၾကဖို႔ရန္ လိုပါသည္။ မိမိႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝအေျခအေန ဘယ္သို႔ဘယ္ပံုရွိ ေနသည္ကို တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ သိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔ထံတြင္ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ လံုၿခံဳမႈမ်ားရွိသလားဆိုသည္ကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ရပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ အိမ္ျပန္ခ်င္ၾကပါသည္။ ျပန္စရာအိမ္မရွိပါဘူးကြာဟူေသာ စကားသည္ ထိုသူ၏ရင္ကို ဆို႔နင့္ေစပါသည္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္႐ုန္းကန္ရင္း အိမ္ကေလးစိတ္ကူးေတာ့ လူတိုင္းမွာရွိသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။
21-May-2019
ဥပေဒတစ္ခုသည္ ျပ႒ာန္းစဥ္အခါက လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိၿပီး ဥပေဒေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသို႔ေရာက္လာသည့္အခါ ထိုသို႔မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္မ်ား လိုအပ္လာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
20-May-2019
ထိုသို႔ေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေခတ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳလုပ္မိပါေသာ အမႈကိစၥမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာၾကားမိပါေသာ ခံယူခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရးသားမိပါေသာ စာေပမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြင့္ဆိုျပမိပါေသာ မည္သည့္အႏုပညာျပခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ျပန္ေတြးမိၾကသည့္အခါတိုင္း လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ျဖင့္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။
20-May-2019
အစုအဖြဲ႔တစ္ခုက “ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္ခံရပါတယ္” လို႔ ဆိုတဲ့ အခါ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပးထားခ်က္အရ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) အလိုအေလ်ာက္ ေအာ္တို ေနရာဝင္ယူထားသူေတြကိုလည္း ျပည္သူေတြက “ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္ခံေနရပါတယ္” လို႔ ေျပာရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ။
17-May-2019
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီတြင္ တာဝန္ခံမႈသည္ ေ႐ြးခ်ယ္သူႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူတို႔အၾကား ပဋိညာဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေပးသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ားအၾကား ထိေရာက္စြာ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစပါသည္။
17-May-2019
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ကြာ သြားတတ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တစ္ေသြး တစ္သံ တစ္မိန္႔မို႔ တိတ္ဆိတ္လြန္းပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း မရွိေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အေမွာင္ခန္းထဲ ပိတ္ေလွာင္သလိုခံေနရေတာ့ လႈပ္ရွားမႈ မေတြ႔ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကေတာ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ။ ပြင့္လင္းတဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ။
16-May-2019
ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕ေတြဟာ အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္သာ ၿမိဳ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ပီျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းရာမွာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့ဌာနမ်ား ပါဝင္ဖို႔လိုသလို ပါဝင္တဲ့ဌာနမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရာမွာ အမွန္တကယ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝၿပီး လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေစလႊတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
16-May-2019
ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၌ အသိမွန္ႏွင့္ အက်င့္မွားေနေသာသူမ်ားကို မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုအသိမွန္ႏွင့္ အက်င့္မွားကို က်င့္ေနၾကသူမ်ားသည္ မိေက်ာင္းကဲ့သို႔ မာယာမ်ားတတ္ပါသည္။ မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာၾကည့္တတ္ၿပီး မိမိကိုယ္သာ ဗဟိုျပဳေနတတ္ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔သိေသာ အသိအေပၚ ေမတၱာႏွင့္ က႐ုဏာကို မထည့္ေပါင္းႏိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
15-May-2019
ျဖစ္လာသည့္ျပႆနာမ်ားမွာ မည္သည့္အေရာင္မွ်မပါဘဲ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းၾကည့္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းပါသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မည္သည့္ျပႆနာမဆို လူမ်ိဳးေရးအေရာင္၊ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္၊ ပါတီစြဲအေရာင္မ်ား မပါဘဲ ပကတိအတိုင္းၾကည့္လွ်င္ ပကတိအတိုင္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္လိုမႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးသတ္ကြင္းတည္ေဆာက္လိုမႈေတြႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ အရာရာသည္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါလိမ့္မည္။