News

25-Oct-2018
ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ (ရွိလည္း မရွိတဲ့) အေျခခံအေဆာက္အဦေတြကို ေငြေၾကးေရာ နည္းပညာပါ ႂကြယ္ဝတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံက အကူအညီေပးတာဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရေပမယ့္ ေညာင္သီးလည္းစား၊ ေလးသံလည္း နားေထာင္ဆိုသလို အစစအရာရာ သတိရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ အက်ိဳးစီးပြားေပၚအေျခခံၿပီး ပူးေပါင္းၾကတာဆိုေပမယ့္ က်င့္ဝတ္ပိုင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကိုယူထားရတဲ့ အစိုးရမ်ားရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈက အဓိကက်ပါတယ္။
24-Oct-2018
ဗီလိန္တို႔မည္သည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း ရွိသူမ်ားမဟုတ္ဘဲ တစ္ပါးသူ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အၿမဲ ႀကံစည္အားထုတ္ကာ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ေနတတ္သူမ်ားဟု အမ်ား နားလည္ထားၾကသည္။
24-Oct-2018
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသားက်ေနေသာ ကြမ္းယာစားသံုးသူမ်ား ရွိေနသလို ကြမ္းယာ ေရာင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေသာ မိသားစုမ်ားလည္း ဒုနဲ႔ေဒး ရွိေနျပန္ေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြမ္းယာစားျခင္းကို ျဗဳန္းစားႀကီး အျမစ္ျပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။
24-Oct-2018
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာအတြက္ မိမိတို႔ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရး ျပည္တြင္းမွာရွိသည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ၾကျခင္း၊ ေနာက္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး မိ႐ိုးဖလာအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားလည္းျဖစ္သည့္ ကာလတိုစီမံကိန္း စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္ ရင္းႏွီးပံ့ပိုးမႈမ်ားေထာက္ပံ့ကာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
24-Oct-2018
တစ္ေန႔ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က စင္ကာပူမွာ မႏၲေလးတို႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔၊ ပဲခူးတို႔၊ ျပည္တို႔ဆိုတဲ့ လမ္းအမည္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာလာေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ဘူးလို႔ ေတြးမိတယ္။ မႏၲေလးေလာက္က ထားပါ။ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပည္ စတဲ့ၿမိဳ႕နာမည္နဲ႔ လမ္းေတြရွိတယ္ဆိုေတာ့ ဒါေရးထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာလံုးကို လိုရာဆြဲၿပီး ေျပာတာပဲလို႔ တြက္မိတယ္။ တစ္ေလာကပဲ Little India ဘက္သြားရင္း ရန္ကုန္လမ္း (Rangoon Road) ဆိုၿပီး အထင္အရွား လမ္းမႀကီးတစ္ခုကိုေတြ႔မိလို႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူမိလိုက္ေသးတယ္။ ဆိုခဲ့သလို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးဆိုတာ ကမၻာသိၿမိဳ႕ႀကီးေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဒီအမည္ေတြကိုယူၿပီး သူတို႔လမ္းအမည္ေပးတာ သိပ္ဆန္းလွ မဟုတ္ပါဘူး။
24-Oct-2018
လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အပါအဝင္ မိသားစု တစ္စုခ်င္းမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသင္းအပင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ လတ္တေလာ ေရာက္ရွိေနေသာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္၊ က်႐ံႈးမႈတို႔သည္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။
23-Oct-2018
ဒီေတာ့ ျပတ္သားသင့္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ျပတ္သားဖို႔လိုတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ေတာ့ ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈ ရွိရမယ္။ ခိုင္လံုမႈ ရွိရမယ္ေပါ့။ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့လုပ္ငန္းရပ္အေပၚမွာလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိရမွာပါ။ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲလို႔ရတာမွ မဟုတ္တာ။ ဂုဏ္သိကၡာ ေၾကာင့္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာလိုရင္ေတာင္မွ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚယူသတိေပးညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရင္ အက်ယ္အက်ယ္ မၿငိမ္းဖြယ္ေတြ ဘယ္ျဖစ္လာပါေတာ့မလဲ။
23-Oct-2018
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံျပဳတင္ျပရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မညီသည္ျဖစ္ေစ အထက္လူႀကီးခိုင္းလွ်င္ လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ဟူ၍ သေဘာမထားဘဲ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ အထက္လူႀကီးအေပၚ သစၥာရွိရာေရာက္မည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚတြင္လည္း သစၥာေစာင့္သိ ႐ိုေသရာက်ပါမည္။
22-Oct-2018
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္သမွ် ေထာက္ခံ၊ ေခါင္းညိတ္၊ လက္ခုပ္တီးေပးျခင္းသည္ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘဝင္ျမင့္သြားေစရန္၊ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေစရန္ အဆင္းကို ဘီးတပ္ေပးသည့္ သေဘာေဆာင္သည္။
22-Oct-2018
ဤသို႔ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ မူဝါဒမ်ားအား ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ယခင္လို ဆိုင္းငံ့မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၃ လအတြင္း ေပး၊ မေပး အေျဖတစ္ခုထြက္ေအာင္ စစ္မည္ျဖစ္သည္။
22-Oct-2018
NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ စရာတစ္ခု ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္က The Voice သတင္းစာကို သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲဆိုခဲ့ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာတြင္ တပ္မေတာ္ဟူေသာ ပါဝါအမာအဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
22-Oct-2018
ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔၏ ျပႆနာအရပ္ရပ္အေပၚ ခ်ဥ္းကပ္၊ သံုးသပ္၊ ေျဖရွင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္း၊ လြဲေခ်ာ္၊ ေကာင္းမြန္၊ မွန္ကန္မႈအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ျပႆနာမ်ား ပိုႀကီး၊ ပိုဆိုးသြားျခင္း၊ ပိုေျပလည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားျခင္း ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။
20-Oct-2018
ေခတ္မီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးေလးနက္နက္ မသိရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မူလတန္းမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ အက်င့္ေကာင္းေလး တစ္ခုေလာက္ က်င့္ႀကံလိုက္နာႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္သြားႏုိင္တယ္။ အဲဒါက “ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန႔စဥ္ျပဳ”ဆိုတာပါပဲ။
20-Oct-2018
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အံလြဲေနလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔အေျပာင္းအလဲကာလ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏုႏုအား အေမြးမသတ္မိရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။
20-Oct-2018
အမ္ဘီအက္စ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အႀကံေပးမ်ားရွိ သည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္တို႔ကို အတုယူေစခ်င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ႀကီးစိုးဗိုလ္က်လ်က္ရွိသည္။ သူက ကၽြန္းမ်ားကို သိမ္းေသာအခါ တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္၏တံု႔ျပန္မႈမွာ “သြားစမ္းပါ” (Get Lost) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မဆိုင္သူ မ႐ႈပ္နဲ႔ဟုသေဘာထားၾကသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ေလွ်ာ့ေပးရသည္။