News

28-Mar-2019
မည္သည့္အရာတြင္ပင္ျဖစ္ေစ ေရခံေျမခံေကာင္းဖို႔လိုသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ေရခံေျမခံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မွ သီးႏွံေကာင္းကို ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ စိုက္ပ်ိဳးသေလာက္ကိုသာ ရိတ္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေရခံေျမခံေကာင္း ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားစြာကို ဖန္တီး၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္မွသာ အမွန္တရားကိုခ်စ္ေသာ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရဲေသာ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံရဲေသာ မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမ်ားဖူးပြင့္ရာ ဒီမိုကေရစီပန္းခင္းႀကီးကို ေကာင္းစြာ ရိတ္သိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
28-Mar-2019
မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အာဏာသိမ္း အေၾကာက္တရားဟာ ႀကီးစိုးေနတုန္းျဖစ္သလို အာဏာသိမ္းႏိုင္တဲ့ အင္အားစုဟာလည္း အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ျပႆနာႀကီး ၃ ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ပထမျပႆနာက တပ္မေတာ္က အခ်ိန္မေ႐ြး အာဏာကို္ အလံုးစံု ျပန္လည္ရယူႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတဲ့ သံသယနဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ဟာ အားေကာင္းေနေသးတာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဟာလည္း လံုးဝစြန္႔လႊတ္လိုက္လို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆ အားေကာင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။
28-Mar-2019
“ကိုယ္ေတြေခတ္တုန္းက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ကို စာလိုက္ေပးတာ ရည္းစားစကား လိုက္ေျပာရတာ မလြယ္ဘူး။ ေတာ္႐ံုဇြဲနဲ႔ေတာ့ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျဖကိုရဖို႔ မလြယ္ဘူး”ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕သား ကိုဦးက ေျပာသည္။
28-Mar-2019
ယေန႔အခ်ိန္သည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနေပရာ အေခၚအေဝၚကဲ့သို႔ေသာ အေသးအဖြဲကိစၥကအစ ဂ႐ုစိုက္တတ္ပါမွ မိမိတို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ အေရာက္ တြန္းႏိုင္မည္
27-Mar-2019
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူထု၏ႏိုင္ငံေရးယဥ္ ေက်းမႈတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ လူထု၏ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
27-Mar-2019
အစိုးရတစ္ရပ္ရွိၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားသည္မွစ၍ ေသဆံုးသည္အထိ ၎ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားတြင္ ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးလာသည္ႏွင့္ သားဖြားဆရာမမွတစ္ဆင့္ နီးစပ္ရာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ေမြးစာရင္းထုတ္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအသက္ ၆၀ ဝန္း က်င္ရွိသူတို႔ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္ကာလမွာ ထိုကဲ့သို႔စနစ္တက် မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါတြင္ မိဘ၊ အုပ္ထိန္းသူ သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၏ႏႈတ္မွေျပာသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳေရးသားၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ အသက္ ၆ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္အတြက္ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါ၌ အသက္ကို ၆ ႏွစ္ ဟုသာ စာရင္းေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဇာတာသက္ႏွင့္ ေက်ာင္းသက္မွာ တစ္ႏွစ္ကြာျခားေနခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းေက်ာင္းအပ္ႏွံသက္ကိုပင္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္တန္းေျဖဆိုရာတြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မေျပာင္းမလဲ ေရးမွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
26-Mar-2019
အေျပာင္းအလဲဟုဆိုရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ရွိေနေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား နာမည္ေျပာင္းျခင္း၊ လူေျပာင္းျခင္းကဲ့သို႔ အေပၚယံဆန္ဆန္ အေျပာင္းအလဲမ်ားထက္ အႏွစ္သာရ သေဘာေဆာင္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေျပာင္းလဲေရးကို ျပည္သူလူထုက ပို၍လိုလားခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။
26-Mar-2019
အရည္အခ်င္းအေပၚၾကည့္ၿပီး ေျမႇာက္စားတတ္သည့္အေလ့အထမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏အေျခအေနကို အမွန္အတိုင္း တင္ျပေျပာဆိုတတ္သည့္သူဆိုလွ်င္ အမုန္းခံရတတ္သည္။ အၿငိဳျငင္ခံရ တတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာ္သည့္သူမ်ား၊ တတ္သည့္သူမ်ားမွာ ေရွ႕မွဦးေဆာင္ခြင့္မရဘဲ၊ အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္သူမ်ားသာ ေရွ႕မွေရာက္ၿပီး ဦးေဆာင္တတ္ေလ့ရွိၾကသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေနရသည္မွာ ထင္ရွားသည္။
26-Mar-2019
ဒီေတာ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္ စိတ္မခ်မ္းသာႏိုင္တဲ့ တိုက္ပြဲထဲမွာ အသက္လု ေျပးလႊားေနရတဲ့ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝ၊ အျပစ္မဲ့တဲ့ အဘိုးအဘြားေတြရဲ႕ဘဝ၊ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရး၊ အဘိုးအဘြားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုျမင္ကြင္းေတြကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ရန္သူကို ကိုယ္ခ်င္းမစာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမုန္းတရား ကိန္းေအာင္းေနရင္လည္း ရွိပါေစ၊ ဒီတိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ ၾကားက ျပည္သူေတြကို ကိုယ့္မိသားစုဝင္ေတြလို႔ ခဏေလးျဖစ္ျဖစ္ သေဘာထားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ေလးေတာ့ ျဖစ္မိမွာပါ။
25-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ အေျခခဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လက္ညႇိဳးထုိးၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး စေသာ အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ား ျဖစ္ကာ ဒံုရင္းဒံုရင္း ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
25-Mar-2019
ေခတ္အေျမာ္အျမင္ ရွိလွေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္မ်ားမွ ထူးခၽြန္ေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္ကာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရ၊ အမ္ေအဘြဲ႔ရ ရဟန္းေတာ္ အေျမာက္အျမားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေပးေသာလက္ႏွင့္သာ အစဥ္အၿမဲေနထိုင္ေတာ္မူေလ့ရွိတဲ့ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ
25-Mar-2019
ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုတြင္ အဂတိတရားကင္းကင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ေကာင္းမြန္လာၿပီး လူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈတည္းဟူေသာ ဆႏၵမဲကိုလည္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။
23-Mar-2019
လူ႐ိုေသရွင္႐ိုေသျဖစ္တဲ့ လူႀကီးလူေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာဆိုရင္ လူႀကီးေတြကို ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ဆံုးမစကား ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲတဲ့သူေတြ မရွိပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး သံဃာေတာ္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ကသာ “ႀကီးမိုက္မျဖစ္ေစနဲ႔၊ လူငယ္ေတြကို ငရဲမေပးနဲ႔”လို႔ဆိုၿပီး ဆံုးမေလ့ရွိခဲ့ၾကတာကို သိရပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လူႀကီးေတြကို လူငယ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ဆံုးမရဲၾကမွာလဲ။ တကယ္ေတာ့ လူႀကီးဆိုတာ လူငယ္ေတြထက္ ကိုယ့္အတြင္းစိတ္ကို ကိုယ္ျမင္ေအာင္ ပိုၾကည့္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆံုးမႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပဲ
22-Mar-2019
ေျပာဆိုတံု႔ျပန္ရာတြင္ မိမိလည္း အက်ိဳးရွိ၊ အမ်ားသူငါလည္း အက်ိဳးရွိေစသည့္အေနအထား ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္ကိုသာ မူတည္သင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ တရားလက္လြတ္ ကိုယ္ထင္ရာ စြတ္ရြတ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိ႐ံုသာမက အမ်ားသူငါ အက်ိဳးစီးပြားကိုပါ ဖ်က္ဆီးရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈအစဥ္တြဲေနသည္ျဖစ္ရာ မည္သူမွ် တရားဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္ဘဲ ေဘာင္အတြင္း စည္းအတြင္းမွသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
22-Mar-2019
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈဟာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကပင္ မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္ကို အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး၊ ႏိုင္သူအကုန္ယူစတမ္း လမ္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ယဥ္ပါးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔အတြက္လည္း ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ၊ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တာကို ႀကံဳေတြ႔၊ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ခ်ိန္အခါမွာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆသစ္၊ နို္င္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း