News

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ အိုးမဲသုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ေနဆဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကိုပါ ထိခိုက္သြားႏိုင္သျဖင့္ ေစတနာမွန္မွန္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပါမည့္အေၾကာင္း
12-May-2018 tagged as တရားဥပေဒ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုက အဖိႏွိပ္ခံ၊ အရက္စက္ခံလို႔ ေျပာရင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကလည္း အဲဒီစနစ္ထဲက အာဏာရွင္ေတြ အလိုက် အသံုးေတာ္ခံေနရသူေတြလို႔ ဆိုရမယ္။ ရဲစစ္စစ္ေတြက ရဲပီသတဲ့ အလုပ္ လုပ္ခြင့္မရဘဲ ဥပေဒေက်ာ္လြန္တဲ့ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို ေအာက္ေျခကေန အမုန္းခံၿပီး လုပ္ေပးေနၾကရတဲ့သူေတြပါ။
12-May-2018 tagged as
မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ႏိုင္ငံသစ္အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ယခုအခါစစ္ပြဲေတြ မရွိၾကေတာ့ပါ။ စစ္ပြဲေတြ မရွိေတာ့သလို ႏိုင္ငံေတြလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ဝဲဩဃ သံသရာထဲမွာ၊ ဆင္းရဲတြင္းဒုကၡထဲမွာ နစ္ေမ်ာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေသာင္တင္ေနရဆဲ။ ျပည္သူ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ႏိုင္ငံကိုစြန္႔ခြာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ေနၾကရဆဲ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လည္း မေသခ်ာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲႏိုင္ေတာ့ဆိုသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားလည္း မရွိေသးဘဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံရန္ပင္လွ်င္ အလြန္ခက္ခဲစြာ ေျပာဆိုေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရကေရာ၊ တပ္မေတာ္ကပါ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟု သိပ္မထင္ပါေခ်။
10-May-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ အေျပာင္းအလဲသည္ မေလးတို႔၏ အစဥ္အလာ ႏိုင္ငံေရးမွ သိသာစြာ ခြဲထြက္လာၿပီး အဂတိ လိုက္စားေသာ အစိုးရ၊ အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ေသာ အစိုးရ၊ အတိုက္အခံကို ဖိႏွိပ္ေသာ အစိုးရတို႔ကို အစဥ္အလာပံုစံျဖင့္ အသားက်ေနေသာ မေလးျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ လက္သင့္မခံေတာ့ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္၍ မေလးရွားႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ ေဒသတြင္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မေလးရွားထံမွ ေကာင္းစြာ သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။
10-May-2018 tagged as ပညာေရး
အေျခခံပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၾကရာတြင္ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားသာမက အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ မျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဥပေဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကပါမည္လားဆိုျခင္းကလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။