News

31-Oct-2018
စာမလိုက္ႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြမ်ား စိတ္ဓာတ္က်စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲတဲ့ ကေလးေတြ ေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြက ကိုယ့္ကေလးကို ဘယ္လိုျဖစ္ေနသလဲ မစဥ္းစားဘဲ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့ အဆင့္ထိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ “ဂိုက္” ေတြ က်ဴရွင္ေတြ စာက်က္ဝိုင္းေတြနဲ႔ က်က္မွတ္ေစတယ္။ အတန္းေက်ာင္းမလုပ္ဘဲ ေဘာ္ဒါေဆာင္ထားတယ္။ ေျခာက္ဘာသာဂုဏ္ထူးမွန္းတယ္။ ကိုယ့္ကေလး စာက်က္ႏိုင္ပါ့မလား။ စာရပါ့မလား။ ကိုယ့္သားသမီး မလိုက္ႏိုင္တာကို အတင္းလုပ္ခိုင္းရင္း မိဘအလြန္ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ကေလးကေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲျခင္းနဲ႔ စာေတြေမ့ကုန္တယ္။
31-Oct-2018
ယခုၾကားေနရသည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေပၚေနရျခင္းလား၊ ေျဖရွင္းနည္း နည္းလမ္းမ်ား မွားယြင္းေနလို႔လား၊ ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ရမည္လဲ။ ေနာက္တစ္ခုမွာ တာဝန္ရွိသည့္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ဌာနမ်ားက တာဝန္ယူဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေျဖရွင္းေပးၾကရမည့္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တိတိက်က်အေကာင္အထည္ မေဖာ္၊ မဖြဲ႔စည္း မေဆာင္႐ြက္ၾကလို႔လား၊ တားျမစ္ခ်က္၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း မလိုက္နာမစီရင္ၾကလို႔လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုအားနာျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနရျခင္းလားဆိုသည့္ အေမးမ်ား၏အေျဖကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စဥ္းစားေတြးေတာရင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကျခင္း၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဘက္တို႔ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္အေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း
30-Oct-2018
ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ မည္သည့္အရာက လူကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဓိက က်သည္၊ ပိုအေရးႀကီးသည္ ဆိုျခင္းမွာလည္း လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ္ျငား ယတိျပတ္ ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။
30-Oct-2018
ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပညာေရးအား မက္ခ႐ိုအဆင့္၊ မိုက္ခ႐ိုအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္တိုင္းအတြက္ အသံုးဝင္ေသာပညာရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအားလံုးကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္မွာ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပင္မ ယႏၲရားစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။
30-Oct-2018
၂၀၀၈ ခု စီးပြားေရးကပ္ဆိုက္ၿပီးကတည္းက ကမၻာႀကီးသည္ ယခင္ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ား ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေဈးကြက္က ျဖစ္မလာေသာအခါ လူမ်ားက ပညာရွင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္းလာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဗဟိုဘဏ္သည္ ယခင္ကလို မိမိအျပဳအမူမ်ားကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္လုပ္၍ မရေတာ့ေပ။ ဗဟိုဘဏ္၏ အခန္းက႑မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေန၍မရေတာ့ေပ။
30-Oct-2018
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္ ယူနစ္ (Economic Intelligence Unit) သုေတသနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အနိမ့္ဆံုး ငါးႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
30-Oct-2018
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္မ်ားစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္လွသည္။
29-Oct-2018
အခု ေဒးလီးအလဲဗင္းသတင္းစာက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အပါအဝင္၊ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တို႔ အာမခံရၿပီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္က လြတ္ေျမာက္လာတာ အင္မတန္ကံေကာင္းတယ္လို႔ဆိုရမယ္။ ဒီအာမခံဟာ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္မႈရွိေနသလဲေတာ့ မသိပါ။ ပထမ႐ံုးခ်ိန္းမွာ အာမခံမရခဲ့ၾကေပမယ့္ သမၼတရဲ႕ လမ္းၫႊန္မႈအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးက ၫႊန္ၾကားခ်က္စာ ထြက္လာအၿပီးမွာ အာမခံရခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားလို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို တိုင္ၾကားတဲ့အတြက္ ဒီအမႈ႐ုပ္သိမ္းေတာ့မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရွိေသးတာ ေတြ႔ရတယ္။
29-Oct-2018
အဆိုပါမိန္႔ခြန္းမ်ားထဲမွ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျပာၾကားသြားေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ မနည္းလွေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လွမ္းျမင္ေနရပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဖြဲ႔စလံုးတြင္၂၀၂၀ ခုႏွစ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ တူညီေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
29-Oct-2018
သမိုင္းဆိုတာ တစ္ခါတေလ သူ႔အျမင္၊ ကိုယ့္အျမင္နဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆိုၾကတာ ရွိတတ္ပါတယ္။ မေလးသတင္းအရင္းအျမစ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ အဲဒီကသခ်ႋဳင္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အဆိုအရ ဒီက အုတ္ဂူေတြထဲမွာ ၁၄ ရာစု- ၁၅ ရာစုကာလ စင္ကာပူ အတိတ္သမိုင္းနဲ႔ ႏွီးႏႊယ္ေနခဲ့တဲ့ Sultan Iskandar Shah ရဲ႕ အုတ္ဂူလည္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ Sultan Iskandar Shah ကို စင္ကာပူသမိုင္းမွာ Parameswara ဒါမွမဟုတ္ Sri Tri Buana အေနနဲ႔လည္း သိၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အေၾကာင္းကေတာ့ ပေဟဠိဆန္လွပါတယ္။
29-Oct-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္လွသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဘးမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမွာ မမွ်တေသာ္လည္း အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား မရွိလွ်င္လည္း သဘာဝမက်လွေပ။
28-Oct-2018
လူေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါ ႐ိုင္းတဲ့ မ်က္လံုးမ်ိဳးျဖစ္မသြားေအာင္၊ လိုသည္ထက္ပို အခ်ိန္ၾကာၾကာ မ်က္လံုးခ်င္း တည့္တည့္စိုက္မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္၊ ေဆာင္းထားတဲ့ ဦးထုပ္ကေန ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္အစား၊ စီးထားတဲ့ ဖိနပ္အထိ ေျခဆံုး ေခါင္းဆံုး အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္၊ အစားတစ္ခုခု စားေနတဲ့သူကို စိုက္မၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ မ်က္စိက်င့္ဝတ္ေတြ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလာၾကတယ္။
26-Oct-2018
တခ်ိဳ႕အမႈအခင္းေတြက အျပစ္မရွိေပမယ့္လည္း ေထာင္နန္းစံရမယ့္ကိန္း။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း လူသိ ရွင္ၾကားသိေနေပမယ့္လည္း အမႈခ်ိန္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ သက္ေသေပါင္းမ်ားစြာေတြနဲ႔ မတင္မက်ျဖစ္ေနဆဲ။ တခ်ိဳ႕အမႈေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း အမွန္တရားေၾကာင့္ မခ်ိမဆံ့ခံၾကရ။ တကယ့္ဘဝမွာေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ မွန္ကန္တဲ့ တရားစီရင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရဆဲပါ။
26-Oct-2018
ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ျခစားျခင္းဆိုသည္မွာ လူတြင္သာတာဝန္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီက ဤျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္ေပ။ စည္းကမ္းေဖာက္သူကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရပါမည္။ မေကာင္း သူမ်ားကို တစ္စတစ္စ ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ စနစ္သည္ ေကာင္းလာႏိုင္ရပါမည္။
26-Oct-2018
စင္စစ္အားျဖင့္ ကန္ေတာ့သူထက္စာလွ်င္ ကန္ေတာ့ခံရသူဘက္တြင္ တာဝန္ပိုႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိမိသည္ ကန္ေတာ့ခံထိုက္သည့္ နာယက ဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုမႈရွိပါ၏ေလာ၊ က်င့္ဝတ္သီလ မည္မွ် ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာခဲ့သနည္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ကန္ေတာ့သူမ်ားအေပၚတြင္ေရာ၊ အျခားသူမ်ား အေပၚတြင္ပါ မည္မွ် အျပစ္ျပဳမိထားပါသနည္း စသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။