News

03-Apr-2019
အတိတ္ကာလကလို အယူဝါဒေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ေၾကာင့္ စစ္မျဖစ္ဘဲ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိရာမွ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ဆန္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္က ယင္းအဆိုကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ အျငင္းအခံုမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။
03-Apr-2019
ယေန႔ ေခတ္မီစစ္ပြဲမ်ားတြင္ကား ေခတ္မီလက္နက္မ်ား၊ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္သို႔လိုက္ပါရန္ မဆိုထားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ေဝးကြာလွသည္ကိုပင္ အနီးကပ္စစ္ေျမျပင္သို႔ေရာက္ရွိေနသည့္သဖြယ္ အေသးစိတ္ ၫြန္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအသက္ကိုအေသခံ၍ စစ္ေျမျပင္သို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ကာ တိုက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲစရာမလိုအပ္ေတာ့ေခ်။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုကြာျခားသည္မွာကား ကိုယ္တိုင္စစ္ေျမျပင္သို႔ မလိုက္ရသျဖင့္ စစ္သည္တို႔၏ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ရျခင္းမ်ား၊ ေသလုေျမာပါး ေဝဒနာခံစားရျခင္းမ်ားႏွင့္ စစ္သည္တို႔၏ မိသားစုမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ ျဖစ္ေပၚရျခင္းမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားထား ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။
03-Apr-2019
စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵေပးခဲ့တဲ့သူေတြထဲမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး မဲေပးတဲ့သူေတြရွိသလို၊ သူမ်ားေတြ ဆႏၵမဲေပးေနတာေတြ႔လို႔ ဘယ္လိုေပးရမယ္၊ ဘယ္သူ႔ေပးရမွန္းမသိဘဲ မဲဝင္ေပးၾကသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ားစုက သံသယနဲ႔ မဲေပးၾကသူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ယခင္က က်င္းပတဲ့ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း မဲေပးခဲ့ဖူးေပမယ့္ ၿမိဳ႕ရန္ကုန္ႀကီး တိုးတက္သင့္သေလာက္ တိုးတက္မႈရွိမလာတဲ့အေပၚမွာ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကသူေတြပါ။
02-Apr-2019
“လာရင္းကိစၥ”(Good Governance) ကို အုပ္စုကိစၥ Us Them ႏွင့္ ခြဲျခားစဥ္းစားႏိုင္ျခင္းျပဳႏုိင္မွသာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆိုသည္မွာ ထူးျခားမႈ႐ွိလိမ့္မည္
02-Apr-2019
ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ NLD အစိုးရအတြက္ ေနာက္ဒုတိယစိန္ေခၚမႈအေနႏွင့္ ဆက္ရွိေနသည့္ကိစၥမွာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမွာမူ လက္ရွိအခင္းအက်င္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက NLD အစိုးရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက တစ္ဖက္၊ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္ဟုဆို၍ရသည္။ ထိုကိစၥ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးဆိုသည္မွာ အျခားေသာပါတီမ်ားဆိုသည္ထက္ လက္ရွိ NLD အစိုးရအတြက္ သာ၍ပိုအေရးႀကီးသည္။
02-Apr-2019
အဓိကဆိုလိုခ်င္တာက ျပည္သူေတြ အရင္ကလို မအၾကေတာ့ဘူး ဆိုတာပဲ။ ေျပာတိုင္းယံုမယ့္ ပုတ္သင္ညိဳေတြ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ေဗာင္းေတာ္ ညိတ္ရင္ စိတ္ေတြ သိသူေတြခ်ည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရပိုင္ ခြင့္ေတြ သိသလို တာဝန္ဝတၱရားေတြကိုလည္း သိလာၾကၿပီ။ ဘာေတြကို ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ဘာေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ ၿပီဆိုတာကိုလည္း သိလာၾက ၿပီ။ ေျပာခ်င္ရာေျပာတာကို မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ယံုတဲ့ေခတ္မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။ ျမစ္ဆံုကိစၥဆိုရင္ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုးပါပဲ။
02-Apr-2019
ျမဴနီစီပယ္ေခၚ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မိမိၿမိဳ႕႐ြာကို စည္ပင္သာယာ သန္႔ရွင္းလွပေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕လူထု ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္
01-Apr-2019
မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပရိသတ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ရာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ Sense of Belonging အတိုင္းအဆကို ယခုလိုေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ အထူးလံုးပန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္။
01-Apr-2019
မွန္ကန္စြာေ႐ြးခ်ယ္၍ မဲေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္မႈ အဆင့္အတန္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္ယူစြာ ဆိုရေပမည္။ ဘယ္လိုပဲ ဆြယ္ဆြယ္ ဆြယ္ရာသို႔လိုက္မပါဘဲ မိမိတို႔၏သံုးသပ္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈအတိုင္း ယံုၾကည္ကိုးစားထိုက္သူ၊ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္မည့္သူကို မဲေပးႏိုင္မည္ဆိုက ႏိုင္ငံအတြက္ ထက္ျမက္တဲ့အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေပမည္။
01-Apr-2019
ဒီမိုကေရစီ (သို႔မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္ကို ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကသာလွ်င္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာက႑ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းအတိုင္း ေျဖရွင္းခဲ့တယ္ဆိုတာကို ဘာသာေရးက်မ္းေတြမွာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါတယ္။
31-Mar-2019
ျမန္မာျပည္မွာျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆ တိမ္းေမွာက္မႈေတြ၊ ယာဥ္တိုက္မႈေတြ၊ ယာဥ္မီးေလာင္မႈေတြေၾကာင ့္ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရျဖစ္စဥ္ေတြကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈထက္ ေစာေစာကေျပာတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္အလိုက္ တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈက ပိုမ်ားတာေတြ႔ရမယ္။
29-Mar-2019
ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အခုတစ္မ်ိဳး ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး ေျပာေလ့ရွိသူအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပရင္လည္း ခဏပဲျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ တစ္ခါပဲရမယ္၊ ႏွစ္ခါ ေတာ့မရဘူးဆိုတာမ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲ အကုန္လံုး ခပ္ခြာခြာျဖစ္ကုန္ၾကလိမ့္မယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္၊ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးတယ္၊ ညႇိႏိႈင္းတယ္။ ေဆြးေႏြး သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက လိုက္နာေနၾကတယ္၊ ကိုယ့္ကတိ၊ ကိုယ့္စကားအတိုင္း ထာဝရ ေနထိုင္သြားၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးစရာ၊ ညႇိႏိႈင္းစရာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားေနပါေစ၊ တျဖည္းျဖည္းေတာ့ ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္းေျပေပ်ာက္သြားမွာပါပဲ။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က လက္ေတြ႔က်ေနပါလိမ့္မယ္။
29-Mar-2019
ဒါေတြဟာ ယူတတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာရယူေဖာ္ထုတ္ကာ ျပန္လည္အသံုးခ်ရမယ့္ သင္ခန္းစာေတြပါ။ ယူတတ္ေအာင္လည္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုေတာ့ အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အစပ်ိဳးေျခလွမ္းျပင္ အၿပိဳင္ခင္းက်င္းေနၾကတာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔) ကိုလည္း ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ျပန္ဖြဲ႔ၾကမလဲ . . .
29-Mar-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သလို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီ ဦးတည္သြားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက်င္းပႏိုင္တာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြက်င္းပႏိုင္တာ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ေတြကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေတာ့ “တန္းတူညီမွ်ေရး” ဟာ အထူးပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။
28-Mar-2019
အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ပံုေဖာ္ေပးၿပီး ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္သြားႏိုင္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးရသည္မွာ သမိုင္းေပးအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္မူ မတူကြဲျပာသည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေလ ဦးတည္သည့္လမ္းမွန္ကို ရွာေတြ႔ေလျဖစ္ေပသည္။