News

11-Jul-2018 tagged as
အတၱ၊ ေလာဘ၊ မနာလိုမႈ၊ တြန္႔တိုေစးႏွဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ အေတြးအေခၚ၊ ဘာသာေရး ခြဲျခား႐ႈျမင္မႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္လိုမႈ၊ အာဏာ လက္မလႊတ္လိုမႈ၊ အမ်ားထက္ အခြင့္အေရး ပိုရသင့္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆေနမႈကဲ့သို႔ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ပူေလာင္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါး ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ပါမွ ေအးျမေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစကို ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
11-Jul-2018 tagged as
လက္ရွိ ရခိုင္လူထုသည္လည္း ANP လား၊ ALD လား၊ သို႔မဟုတ္ ပါတီျဖစ္မလာေသးေသာ အဖရခိုင္ပါတီ (AFP) လားဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ သဲကြဲဦးမည္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရေသ့ေတာင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ ရွိသည္မွာ ေသခ်ာ၏။
11-Jul-2018 tagged as
... ဖက္ဒရယ္ခရီး နီးဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးက႑အတြင္းမွာ ပါရွိလာမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကသာ ေရွ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အဓိက အခရာက်ေနတာမို႔ ဒီက႑ေတြမွာ ဘယ္လိုေတြ တိုးတက္မႈရွိလာမလဲ၊ ဆုတ္ယုတ္ေနလဲ၊ ဒီအေပၚ ဘယ္သူေတြကေတာ့ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြကေတာ့ ၾကားခိုေနသလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔ေတြက သေဘာထား တင္းမာေနသလဲ၊
10-Jul-2018 tagged as
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ပါးသူ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ၿပိဳင္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း၏ အေႏွာင့္အယွက္၊ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ တျဖည္းျဖည္း ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္းကို အမွန္အတိုင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ကာ က်န္ရွိေသာ သက္တမ္းတြင္ အခ်ိန္မီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ သက္တမ္းအသစ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေစေၾကာင္း
10-Jul-2018 tagged as ကုန္သြယ္မႈ
စီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္ၿပီဆိုလွ်င္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ တင္ရွိေသာေႂကြးက မ်ားျပားလွပါသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကပ္မွလြတ္ေျမာက္ ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျခင္း (Protectionism) တစ္ခုသာ လုပ္စရာရွိပါသည္။ မိမိအက်ိဳးကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းဝင္လာမည့္ ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းကိုသာ လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးသူမ်ားက ခ်မွတ္ထားခဲ့ၾကေသာ (Free Trade) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ားသာ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာရန္ ရွိပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္လည္း တိုင္းျပည္တြင္ ေျဖရွင္းရန္ အာ႐ံုမ်ားျပားစြာႏွင့္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ား စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈကိုေတာ့ ဦးစားေပး စဥ္းစားေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မည္ဆိုသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ိဳးအေပၚ အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ Decision Making မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။
09-Jul-2018 tagged as
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အၾကား ပါဝါအားၿပိဳင္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ နပန္းလံုးေနေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ၎တို႔ထံတြင္ ရွိေနေသာ ျပႆနာကို ေနရာလႊဲ၊ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုသံုး ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ ဖိအားေပးမႈကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ခံေနရေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ျပႆနာကို ယခုထက္ပို၍ ပါးနပ္လိမၼာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္မီေသးေၾကာင္း
09-Jul-2018 tagged as
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ခဲ့သလဲ။ လြတ္လပ္ေရး ဘယ္လိုရယူခဲ့သလဲ။ တိုင္းရင္းသားေတြက ဘာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ယံုၾကည္ၾကသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ လက္တြဲခဲ့ၾကသလဲ။ ေလ့လာသံုးသပ္ အေျဖထုတ္မယ္ဆိုရင္ ယေန႔ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ရရွိပါလိမ့္မယ္။
အသစ္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္အသစ္အရဆိုရင္ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသစ္စၾကရေတာ့မွာမို႔ အခုလာမယ့္အစည္းအေဝးကာလ ဇူလိုင္၊ ဩဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလေတြ အတြင္းမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ေလွ်ာ့ခ်တာေတြ ၾကားၾကရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
08-Jul-2018 tagged as
တန္ဖိုးဟူသည္ ကာယကံရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚတြင္ မူတည္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ခံယူရမည့္ စိတ္ထား၊ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ လူ႔ေလာက၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း
07-Jul-2018 tagged as
အဓိကကေတာ့ ဘယ္အေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကံဳလာသမွ် ေလာကဓံေတြအေပၚမွာ ၾကည္လင္ရႊင္လန္းတဲ့ စိတ္ႏွလံုးေလးနဲ႔၊ စိတ္ရႊင္လက္ရႊင္နဲ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတိုင္းကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္း၊ တစ္ထစ္ခ်င္း၊ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔လုိပါတယ္။ အကန္႔အကန္႔ေလးေတြ ခြဲၿပီး ေဝဖန္သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ လုပ္စရာေတြ မ်ားလွခ်ည္လား ဆုိတာကိုခ်ည္း အၿမဲတမ္းေတြးေနရင္ေတာ့ စိတ္ေမာလူေမာ ျဖစ္ၿပီး ဘာကုိမွ ရင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
07-Jul-2018 tagged as
ေခတ္၊ စနစ္တစ္ခုရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အဲဒီေခတ္စနစ္က ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလိုက္ၿပီး ေတာ္၊ သင့္၊ ညံ့၊ သံုးစားမရဆိုၿပီး ခြဲျခားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ လူငယ္ေတြ မညံ့ခဲ့ၾကဘူး။ ေမြးရာပါ ဗီဇနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အေရာင္တင္မႈ၊ အားေပးမႈ၊ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အရည္အခ်င္း ကြာျခားသြားၾကတာ။
07-Jul-2018 tagged as
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ ေလာကီ/ေလာကုတၱရာ တရားေတာ္ေတြထဲမွာ လူသားေတြအတြက္ လိုက္နာက်င့္ႀကံဖို႔ တရားအမ်ားအျပား ပါရွိပါတယ္။ “အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ”ဆိုတာ ေလာကုတၱရာတရား က်င့္ႀကံအားထုတ္လိုသူေတြအတြက္ ရည္႐ြယ္လိုရင္း ျဖစ္ဟန္ရွိေပမယ့္ ေလာကီမွာလည္း လိုက္နာက်င့္ႀကံႏိုင္ရင္ လူသားေတြအတြက္ အက်ိဳးထူးမ်ားစြာရရွိေစမယ့္ ဗုဒၶႏႈတ္ထြက္တရားေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပါဠိေတာ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို အမ်ားနားလြယ္ေအာင္ လြယ္လြယ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ “လူသည္ မိမိကိုယ္မွတစ္ပါး အျခားတစ္ပါးေသာသူကို မကိုးကြယ္အပ္” ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကိုေဆာင္ပါတယ္။ လိုရင္းကို ေျပာရရင္ေတာ့ “မိမိကိုယ္သာ မိမိအားကိုးပါ” လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။