News

19-Sep-2019
ရွည္လ်ားတဲ့ခရီးတစ္ခုကို ေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ပန္းတိုင္ကို ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့အခါ ေျခတစ္လွမ္းက စရပါတယ္။ လွပခိုင္ခံ့တဲ့ အေဆာက္အအံုတစ္လံုးအတြက္ ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္ၿပီးတဲ့အခါ ေအာက္ေျခေဖာင္ေဒးရွင္းက စရပါတယ္။ ျပည္သူအားလံုးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံစစ္စစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေကာင္းမြန္ထူးျခားတဲ့မူဝါဒေတြ စီမံကိန္းေတြ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခကေနၿပီး စတင္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရပါမယ္။
18-Sep-2019
မည္သို႔ပင္ မိမိ သို႔မဟုတ္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ေဝဖန္သည္ျဖစ္ေစ၊ အပ်က္သေဘာဆန္ဆန္ ေဝဖန္သည္ျဖစ္ေစ ယင္းေဝဖန္မႈမွန္သမွ်သည္ ေဝဖန္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ခံရေသာ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုင္းတာသည့္ ေပတံတစ္ခုဟု ဆိုရမည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။
18-Sep-2019
အေကာင္းႀကိဳက္သူေတြ မ်ားျပားလာေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပယုဂ္မ်ားေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ၿမိဳ႕ကို ဝွက္ကာသိမ္းထားရမလိုပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္ေသာၿမိဳ႕ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးပြိဳင့္မ်ားျဖင့္သာ ေရွ႕သို႔ ထိန္းညႇိေမာင္းႏွင္ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ လိုေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပလက္ေဖာင္းမရွိသည့္အရပ္တို႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း အဆိပ္မိၾကသည္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အိပ္စက္အနားယူေနရေသးသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးကို အဆိပ္ထပ္မေပးမိေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔လို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးကို ခ်စ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
18-Sep-2019
မိမိတို႔ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ တရားစီရင္ေရး ဝန္ထမ္းတစ္ေလာကလံုး မ်က္ႏွာပ်က္ရမည့္အေရး၊ သိကၡာက်ရမည့္အေရး၊ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ရမည့္အေရး၊ ငါးခံုးမတစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ရမည့္ေဘးမွ ေရွာင္ရွားၾကရမည္။ ရိကၡာကို သိကၡာႏွင့္ အလဲအထပ္ မလုပ္သင့္ၾကေပ။ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းဘဝကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၿပီး ႏိုင္ငံ့ခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမည္၊
17-Sep-2019
အေရးႀကီးသည္မွာ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳေနရသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးသြားရန္ပင္ျဖစ္သည္။
17-Sep-2019
အသိုက္အဝန္း ခိုင္မာသည္ႏွင့္အမွ် ဘက္စံုေကာင္းေသာ ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ေစခ်င္သည္မွာ မိဘမ်ား၏ဆႏၵျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာလည္းေဆာင္သည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စနစ္သစ္ပညာေရးကို ပူးေပါင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ပညာေရးေလာကတြင္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲသူအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ထိေရာက္ထက္ျမက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေစာင့္ၾကည့္ျပဳျပင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
17-Sep-2019
SMART ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူဆိုတာ မိမိေ႐ြးခ်ယ္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ဟာ သူသာကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာမယ္၊ သမၼတသာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္သူလား၊ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒေတြရွိရဲ႕လား၊ အေသးစိတ္ Plan ေတြရွိရဲ႕လားဆိုတာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္တတ္ၾကပါတယ္။ မိမိတစ္ဦးခ်င္းစီ SMART ျဖစ္ေနမွသာ မိမိေနထိုင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း SMART ျဖစ္မွာပါ။
17-Sep-2019
ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္သာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးကစားပြဲ၏ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကခြင့္ျပဳထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာျပင္ဆင္ၾကမည္ေလာ သို႔မဟုတ္ ယင္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ပင္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္သေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အာဏာရပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းအေျဖရွာၾကရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။
16-Sep-2019
လႊတ္ေတာ္စနစ္ပီျပင္ဖို႔ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈတာဝန္လည္း ပီျပင္ဖို႔လိုမွာပါ။ ျပည္သူေတြကိုယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ ပိုမိုပါဝင္ဖို႔လိုေနပါတယ္။ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံနည္းပါးေနျခင္းဟာ ယင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူမရွိလို႔လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံလို႔ ဆိုထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အမွန္တကယ္ အသံမ်ား လႊမ္းမိုးေစလိုပါတယ္။
16-Sep-2019
သတိထားၾကည့္ပါ။ ထင္တယ္ဆိုတာအတြက္ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား သိပ္မလိုအပ္ပါဘူး။ အခ်က္အလက္နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လံုးဝမရွိသည္ျဖစ္ေစ ကိစၥတစ္ခုကို ကိုယ္ထင္ခ်င္သလို ထင္လို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ထင္တာဟာ ကိုယ့္အယူအဆသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ခိုင္မာတဲ့အယူ အဆတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ားလက္ခံဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာကိစၥနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့ လိုအပ္မယ့္အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံုေအာင္ ရွာေဖြစုေဆာင္းၿပီး ေတြးေတာမႈျပဳဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒါကို ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္၊ ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္လည္း ဆင္ျခင္တတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတြးၾကည့္တယ္ဆိုတာ အခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့စိတ္ကူးတစ္ခုကို ေမြးဖြားျခင္း အလုပ္ပါပဲ။ ထင္ျမင္ခ်က္ဆိုတာကေတာ့ ဘာအေထာက္အထား ဘာသက္ေသမွမရွိဘဲ ကိုယ့္တစ္ကိုယ္စာ အမွန္တရားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
15-Sep-2019
မိဘ သို႔မဟုတ္ မိစံု၊ ဖစံုမရွိသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေကာင္းမ်ား မည္မွ်ပင္ေထာက္ပံ့ေပးမႈရရွိေစကာမူ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈရွိသည့္ဘဝ ရရန္ခဲယဥ္းသည္ဟု စိတ္ပညာရွင္မ်ားက အကဲျဖတ္ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားဖူးပါသည္။
14-Sep-2019
အေရးႀကီးတာက ဘယ္အေၾကာင္းအရာပဲေတြ႔ေတြ႔၊ ဘယ္သူကပဲေရးေရး၊ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးတဲ့သူကပဲေျပာေျပာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျမင္သမွ်၊ ေတြ႔သမွ် ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ လက္ခံတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြလုပ္ထားဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာပါ။
13-Sep-2019
အခုေခတ္ကေလးေတြက်ေတာ့ ေက်ာင္းကစာနဲ႔၊ က်ဴရွင္စာနဲ႔ပဲ နပန္းလံုးေနၾကရတယ္။ ျပင္ပစာအုပ္ဖတ္ခ်ိန္ဆိုတာ အေတာ္ေလး နည္းပါးလာတယ္။ ဖုန္းေတြကလည္း ေပါလာေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဗိုက္ပါ၊ ႐ုပ္ရွင္ေတြနဲ႔သာ အားလပ္ခ်ိန္ေတြကို အစားထိုးလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ စာအုပ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ မဂၢဇင္းနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြဟာလည္း ဖတ္႐ႈသူနည္းလာၿပီး တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရပ္နားကုန္တယ္။
13-Sep-2019
နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးမည့္တာဝန္မွာ ယခင္က ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ျဖစ္သြားၿပီျဖစ္ရာ နည္းဥပေဒတစ္ရပ္ အျမန္ဆံုး ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “၂၀၁၉ ခုႏွစ္မကုန္မီ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စု လက္စြဲစာေစာင္ ေရးဆြဲျပဳစုရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လက္စြဲစာေစာင္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
12-Sep-2019
မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို ေကာင္းသည့္အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ အေလ့အထမ်ားရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း (စံျပပုဂၢိဳလ္) ႏွင့္ စနစ္ေကာင္းမ်ားလည္း ေသခ်ာေပါက္ရွိခဲ့ၾကေပသည္။