News

06-May-2019
လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ေရာ ႏိုင္ငံသားတို႔ဘက္တြင္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအားနည္းခ်က္ကို စနစ္တက်ျပဳျပင္သြားရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။သို႔မဟုတ္လွ်င္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္႐ံု၊ အပုတ္ခ်႐ံု၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနမႈမ်ားကို ေမွ်ာ္ေငး႐ံုဟူသည့္ ဘဝက႐ုန္းထြက္ရန္ ခက္ခဲေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
06-May-2019
မစိုက္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ရွိေနတဲ့အပင္ေလးေတြ တည္ၿမဲေနေအာင္၊ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ အရိပ္ရတန္သေလာက္ရေနေအာင္ ထိန္းထားၾကရေအာင္။ ကိုယ္တိုင္ ဝယ္မထိန္းႏိုင္ရင္ေတာင္ ေရွ႕က စိုက္ထား၊ ထိန္းထားတဲ့ အပင္ေတြကို မခုတ္၊ မလွဲဘဲ ဒီအတိုင္း ရွင္သန္ခြင့္ေပးၾကရေအာင္။
06-May-2019
ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မႈခင္းဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဆိုး႐ြားလြန္းၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။
06-May-2019
ကမာၻတဝန္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾသဇာ ျဖန႔္ၾကက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈေတြကို အထင္အရွားေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကန႔္ကြက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ “ပထဝီဝင္ ႏိုင္ငံေရး” အရ တျခားႏိုင္ငံေတြ အားၿပိဳင္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနပါတယ္။
05-May-2019
ယခုေခတ္ကာလတြင္ ေထာင္မွထြက္လာပါက အရာရွိမ်ား ဘားတင္လိုက္သကဲ့သို႔ ေထာင္ထြက္ဟူသည့္ အေနအထားကို ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုသဖြယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ရေသာ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနေသာ လူမိုက္မ်ား ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ေနထိုင္က်က္စားလာၿပီး ၎တို႔ကို လူလိမၼာမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည္မွာလည္း စာရိတၱဆိုင္ရာ သြန္သင္ဆံုးမမႈမွအစ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအဆံုး အားနည္းခ်က္ေတြ ဗရပြရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။
04-May-2019
အသိပညာေတြ၊ အတတ္ပညာေတြ ဘယ္လိုပဲ တတ္ေျမာက္ထားပါေစ၊ ပရိယတၱိစာေတြကို ဘယ္လိုပဲခဲရာခဲဆစ္သင္ယူႏိုင္ပါေစ စိတ္ထားေကာင္းမရွိဘူးဆိုရင္ မိမိေကာင္းက်ိဳးေရာ၊ ေလာကေကာင္းက်ိဳးေရာ သယ္ပိုးႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သတိေပးခဲ့တာပါ။
03-May-2019
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအနာဂတ္တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား အၾကားတြင္ လက္နက္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေရးထက္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းကာအေျဖရွာေသာ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။
03-May-2019
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအေပၚ သို႔မဟုတ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႀကီးအေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ႐ႈေထာင့္မ်ား ျငင္းခံုကြဲျပားေနၾကသည္မွာ စဥ္းစားစရာပင္။ ျဖစ္စဥ္၏အရွိတရားအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ျခင္းထက္ အစြဲအေပၚရပ္တည္သံုးသပ္ေနျခင္းက မွန္၏၊ မမွန္၏၊ သင့္၏၊ မသင့္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကရပါလိမ့္မည္။ လူတစ္ကိုယ္စိတ္တစ္မ်ိဳးရွိတတ္သျဖင့္ သေဘာထားကြဲမႈမ်ား ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေသာ၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ေသာ သေဘာကြဲလြဲမႈျဖစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။
03-May-2019
စည္းကမ္းဆုိသည္မွာ သာမန္ မိသားစုတစ္ခု၊ စာသင္ခန္းတစ္ခန္း၊ တကၠသုိလ္တစ္ခုမွသည္ နုိင္ငံေတာ္တစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ေျပာရပါက မည္သူမဆုိ ႏုိင္ငံသားမွန္သမွ် ေလးစားလုိက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ဥပေဒဟုဆုိပါက ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တုိ႔က ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနသည္။
02-May-2019
ဝိဇၨာဘြဲ႔ /သိပၸံဘြဲ႔ ဆိုတာနဲ႔ အလုပ္ခ်က္ခ်င္းခန္႔ဖို႔ မေျပာပါဘူး။ ပထမအဆင့္ (Green Card) ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳပါ။ ၿပီးေတာ့ ပညာေရးဘြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဆရာေတြကို အရည္အေသြးျမႇင့္သင္တန္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္ (Teacharship) အတြက္ သင္တန္းတက္ရပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း သင္တန္းေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရပါ့မယ္။ ဒါမွ အလုပ္လက္မဲ့ B.A, B.Sc ေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးဌာနအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ဆရာအေရအတြက္ ပူပင္ေနစရာလိုႏိုင္မယ္ မထင္ေတာ့ပါဘူး။
02-May-2019
မိမိတို႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္ပါတီ အမည္ေကာင္းရေရး၊ ဦးေဆာင္ခြင့္ရေရး ဆိုသည္ထက္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ဥပေဒ၊ အေျခခံဥပေဒတို႔၏သေဘာ တရားတို႔ကို သိရွိေလ့လာကာ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ျပင္ဆင္သည့္ျပင္ဆင္ ထိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဝိုင္းဝန္းဆန္းစစ္ယူၾကၿပီး ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ၾကရင္းျဖင့္သာ ေရွ႕ဆက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရင္း ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရးအတြက္ကိုပင္ ဦးတည္ၿပီး ေရွး႐ႈသင့္ေစခ်င္ပါသည္။
02-May-2019
လူသားဝါဒကိုအေျခခံ၍ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းအေပၚ အေျခတည္ေသာစနစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ (ထိုသို႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ “လုပ္သား (သို႔မဟုတ္) လုပ္အား”သည္ “ေရာင္းကုန္”မဟုတ္ဆိုေသာ အေျခခံမူကို ကိုင္စြဲခဲ့သည္။)
01-May-2019
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တစ္ရပ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္လံုၿခံဳမႈ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိမႈမွအစ လူမႈဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည့္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေန႔တိုင္း အလုပ္သမားေန႔အျဖစ္ သေဘာထားကာ ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္အေၾကာင္း
01-May-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာေတြၾကည့္။ မခံခ်င္စရာေတြ အေတာ္မ်ားတယ္။ အစိုးရ႐ံုးကိစၥေတြဆို အဆင္မေျပတာမ်ားတယ္။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုရင္လည္း သိသာတဲ့တိုးတက္မႈက မျမင္ရဘူး။ ေျပာေနတာပဲ။ သံုးႏွစ္ပဲ ရွိေသးလို႔ပါ။ ငါးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ မဟုတ္ဘူးဗ်။ လြဲေနတယ္။ တိုးတက္မႈကို မေတြ႔ရလို႔ ေတာင္းဆိုျပန္ရင္လည္း ျပႆနာရွာတယ္ဆိုၿပီး ေထာင္ထဲေရာက္မယ္။ ဒီေတာ့ စာတတ္တဲ့သူေတြက စကားသိပ္မေျပာေတာ့ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးပဲ စဥ္းစားတယ္။ အင္အားရွိၿပီဆိုမွ ထုတ္ျပတယ္။ ကိုင္တြယ္ရခက္ၿပီေပါ့။ ယံုၾကည္မႈကလည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီေလ။ ဒီႏိုင္ငံမွာ တစ္ခုခုဆို အင္မတန္ အခ်ိန္ဆြဲတယ္။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘဲ အဆင္ေျပသလို ကို္ယ့္လက္ထက္မွာ ေပါက္ထြက္မလာေအာင္ ထိန္းထားတာပဲရွိတယ္။ တစ္ဖက္သား ခံစားစိတ္၊ ကို္ယ္ခ်င္းစာမႈ နည္းပါးတယ္။ ရခိုင္ကိစၥဆိုတာ ဒီသေဘာပဲ။ လူေတြ ေလဗ်ာ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ပိတ္ေလွာင္ထားလို႔ မရဘူး။ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုေတာ့ ရွိရမယ္။ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ျပႏိုင္ရမယ္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမယ္။ အခု အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ဟိုအျပစ္တင္၊ ဒီအျပစ္တင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး အစိုးရကပဲ ရွင္းရတာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဒီလိုပဲ။ တစ္ခ်ိန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ကို အခြင့္အေရးေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြေပးၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အခု စစ္မတို္က္ရင္ၿပီးေရာ သေဘာျဖစ္တယ္။ ေနာင္ျဖစ္တာ ေနာက္လူ ၾကည့္ရွင္းပဲ။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားပဲ ၾကည့္ေလ။ ဘယ္သူမွ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ အစိုးရ႐ံုးေတြ မသြားခ်င္ဘူး။ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခား မဟုတ္ေသးဘူး။ ကိုယ့္ လူမ်ိဳးတူအခ်င္းခ်င္းေတာင္ အလြယ္တကူမရဘူး။ အလြယ္တကူဆိုတာ မလိုအပ္ဘဲ ေထာက္ခံစာေတြ၊ နယ္ခရီးျပန္တာေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတယ္။ အခ်ိဳ႕ စည္းမ်ဥ္းေတြက လိုအပ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ဌာနတြင္းမွာ အရင္ရွင္းလို႔ရတာ ရွင္းသင့္တယ္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်သင့္တယ္။ အစိုးရ ဌာနေတြမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ရတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ လုပ္သင့္သေလာက္ မလုပ္ဘူးလို႔ လူေတြက ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ လူေတြမွာ အစိုးရ႐ံုးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီးရင္ မေက်နပ္စိတ္က ရွိေနတယ္။ မေက်နပ္စိတ္ဆိုတာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစတယ္။
01-May-2019
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဆိုးေမြပဲရရ ေကာင္းေမြပဲရရ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသူေတြက အေတာ္မ်ားလွပါတယ္။ အားလံုးထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ဘံုတာဝန္ကိုက် လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ အေရးကိုပဲ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကတာက မ်ားပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဘယ္လိုပဲ ပ်က္စီးပ်က္စီး ကိုယ့္တစ္ကိုယ္စာ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ဖို႔ အေရး၊ ကိုယ့္မိသားစု ဝမ္းဝဖို႔အေရးေတြပဲ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းမယ့္သူေတြပဲ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။