News

14-Nov-2019
လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုေပးရာတြင္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေတြ႔ဆံုၫႊန္ၾကားသြားသင့္သည္။ ၾကားခံလူသည္ မူဝါဒခ်မွတ္ေပးသူ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို တိက်စြာ မွတ္သားနာယူႏိုင္စြမ္းမရွိလွ်င္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ား အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္ကို လက္ခံလာသူကလည္း တိက်သည့္ လိုလားခ်က္ကို လက္ေအာက္သို႔ ခ်ျပႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးသည္ လက္ေအာက္ကို မတိက်မေရရာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးေန႐ံုမွ်ျဖင့္ တာဝန္ေက်ပြန္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ အခ်ိန္ျပည့္ႏွစ္ထားမွသာလွ်င္ တန္ကာက်ေပမည္။
14-Nov-2019
ကုန္ဆံုးသြားသည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ကာလ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲလမ္း အခမ္းအနားမ်ား၊ ကထိန္ခင္းပြဲမ်ား၊ စတုဒိသာမ်ား၊ နိဗၺာန္ေဈးပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားခဲ့ပါသည္။ “သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္မ်ား” အေနႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ျပဳလုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းကာလတစ္ခုဟုလည္း ဆိုရေပမည္။
13-Nov-2019
ကၽြန္မတို႔ဟာ လုပ္ခ်င္တာနဲ႔လုပ္သင့္တာ၊ ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ျဖစ္သင့္တာၾကားမွာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြျပဳလုပ္ၾကတယ္။ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမွားသြားခဲ့ရင္လည္း ကၽြန္မတို႔ေတြရဲ႕ဘဝဟာ ကေမာက္ကမျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ဒုကၡေတြ တစ္ေပြ႔တစ္ပိုက္နဲ႔ႀကံဳရႏိုင္တယ္။ ‘တစ္ကြက္မွားတဲ့က်ား အစားခံရ’ ဆိုသလို အစားမခံရေအာင္လည္း ဦးေႏွာက္နဲ႔ ေသခ်ာသံုးသပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္မွာ ဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘဝမွာလုပ္သင့္တာလုပ္ခဲ့သူဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္လိုက္ရလို႔ ေနာင္တရေနတတ္တယ္တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ အလားတူ ဘဝမွာ လုပ္ခ်င္တာ ကိုလုပ္ခဲ့သူဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လုပ္သင့္တာကိုမလုပ္လိုက္ရျခင္း ဆိုၿပီး ေနာင္တရေနတတ္ျပန္ပါတယ္တဲ့။
13-Nov-2019
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အကူအညီကိုရယူကာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ညစဥ္ညတိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ (ယခုအခါ ၿမိဳ႕ဝင္ၿမိဳ႕ထြက္မ်ားတြင္ ရွာေဖြပိတ္ဆို႔အေရးယူျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ္လည္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို မေတြ႔ရွိရပါ)။ ထိုသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အင္အားမလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးသာရွိၿပီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမရွိျခင္းႏွင့္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး စသည္တို႔၏ ကူညီေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ယခင္ကေလာက္မရရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။
13-Nov-2019
ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္၊ စစ္တပ္ေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ စသည္ျဖင့္ ဘယ္ေခတ္က ပိုေကာင္းသလဲဟူ၍ ျငင္းခံုစရာမ်ား မည္သို႔ပင္ရွိေနေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ယခင္တစ္ခ်ိန္တစ္ခါကထက္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုအနီးကပ္သိရွိခြင့္ရလာျခင္းသည္ ၎တို႔ထံမွ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဆာင္ၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားကို ေရွာင္ရန္ သိခြင့္ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း “ျမန္မာေတြကိုယ္ တိုင္စဥ္းစားရမည့္ကိစၥ” ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္ေန႔ကေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
12-Nov-2019
႐ံုးဌာနေတြမွာ ႐ံုးလုပ္ငန္းအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ မတတ္သာတဲ့ ႐ံုးကိစၥေတြကလြဲလို႔ ျပည္သူအမ်ားစုကေတာ့ ႐ံုးဌာနေတြကို မသြားခ်င္၊ မဆက္သြယ္ခ်င္၊ မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့တာ ေကာင္းတဲ့အလားအလာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ၊ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ၊ စိတ္ထားေတြဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ပင္ အလွမ္းကြာေဝးဆဲလို႔ ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စနစ္ေတြ၊ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ၊ စိတ္ထားေတြေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ္တိုင္ေျပာင္းလဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္ ယခင္အတိုင္းပဲရွိေနရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ဦးစြာ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
12-Nov-2019
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြပါ။ သူတို႔ကေတာ့ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းေတြျဖစ္ၿပီး အသက္  ၆၀ အထိ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအားလံုးက ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကာေရးမွဴးနဲ႔ သူ႔ေအာက္အဆင့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရးေအာက္က တပ္ခ်ဳပ္၊ ရဲခ်ဳပ္နဲ႔တကြ သူ႔ေအာက္ကတပ္သား အဆင့္အထိအားလံုးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးမွာတူညီတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့  ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးတဲ့လစာ၊ စရိတ္၊ အေဆာင္အေယာင္ေတြကို လစဥ္ခံစားၾကရတယ္။ အဆင့္နဲ႔တူညီတဲ့ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ၾကရတယ္။ အဆင့္နဲ႔ညီတဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြ ရွိၾကရတယ္။ ျပည္သူေတြထံကရတဲ့ အခြန္ အခေတြ စုေဆာင္းထားတဲ့ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြထဲက က်ခံၿပီး လစဥ္လစာ ေပးထားတာမို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ကလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ျပန္ၿပီး အလုပ္အေကၽြးျပဳရတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈျပန္ေပးရတယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းေပးရတယ္၊ ျပည္သူေတြ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ရတယ္၊ အေစာကေျပာတဲ့ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြဆိုတာလည္း အလားတူ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုသာၾကည့္ရသူေတြပါပဲ။
12-Nov-2019
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကမၻာလွည့္တိုးရစ္မ်ား အထူးစိတ္ဝင္စားသည့္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္၊ အဖိုးတန္ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားလည္းရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာ ညစ္ပတ္ေပေရသည့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕က ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၌ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပံုတူပန္းခ်ီမ်ားေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္ ရပ္ကြက္အလိုက္ႀကိဳးပမ္းယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္မွာ ရန္ကုန္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းသာစရာကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။
11-Nov-2019
မဆလေခတ္ အလုပ္သမားဆႏၵျပပြဲေတြ၊ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲေတြ ရွိလာၿပီဆိုလွ်င္ ဆႏၵျပသူေတြ၏ အဓိကဟစ္တိုင္ေနရာက ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးပဲျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးပတ္လည္ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ံုး၏ ၿခံစည္း႐ိုးပတ္ပတ္လည္မွာ ဟိုတစ္ခ်ိန္တုန္းက ရဲအေစာင့္အၾကပ္ အၿမဲခ်ထားသည္။ ၈၈ အေရးအခင္း စျဖစ္ခါစတုန္းကဆိုလွ်င္ ထို႐ံုးဝင္းပတ္လည္ကို သံဆူးႀကိဳးအကာအရံေတြ၊ ခ်ထားခဲ့သလို ႐ံုးပတ္လည္လမ္းေထာင့္ေတြမွာ သဲအိတ္ဘန္ကာေတြ လက္နက္ကိုင္စစ္သားေတြ ေစာင့္ၾကပ္ေနတာ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာသည္ တစ္ခါတုန္းက အေရးပါေသာ “တားျမစ္နယ္ေျမ” တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကလြဲလွ်င္ သာမန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြႏွင့္ သိပ္မသက္ဆိုင္လွေသာ ေနရာတစ္ခု။
11-Nov-2019
သင့္ဘဝမွာ သင္ဘာျဖစ္ခ်င္တာပါလဲ။ ဒီေမးခြန္းကို ကိုယ္တိုင္ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္ေမးၿပီး အေျဖရေအာင္ထုတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ခရီးကို ကိုယ္တိုင္သိပါမွ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ၊ အဲသည္မွာ ဘယ္လိုရာသီဥတုရွိသလဲ ဆိုတာေတြ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ဘာေတြျပင္ဆင္ စုေဆာင္းသြားရမလဲဆိုတာကို ဒီခရီးအေပၚ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူေတြထံက နည္းနာယူလို႔ရမွာပါ။ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာ ႀကိဳတင္ အေလးခံသယ္သြား စရာမလိုဘဲ ဟိုေရာက္ရင္လည္း သံုးဖို႔အဆင္သင့္ရွိေနမယ္ ဆိုတာလည္း ကိုယ္တိုင္သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာလုပ္ရမလဲလို႔ ေမးတဲ့သူေတြထက္ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့သူေတြကို လမ္းၫႊန္ရတာ၊ ကူညီရတာ ပိုထိေရာက္တယ္လို႔ လက္ခံထားပါတယ္။ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာတဲ့အခါလည္း အတိအက် အေသးစိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။
11-Nov-2019
ယခုရက္ပိုင္းသည္ တန္ေဆာင္တိုင္႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္ေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေတာ္မ်ားမ်ား ျပည္တြင္းခရီးသာမက ျပည္ပခရီးလည္းထြက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ မိသားစုအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားစုဖြဲ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားစုဖြဲ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပကိုပါ ခရီးသြားလာၾကသည္ကို မဂၤလာဒံုေလဆိပ္၌ ယခုလို ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ပိုမိုေတြ႔ျမင္ရေပသည္။
10-Nov-2019
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအပါအဝင္ ျပည္သူေတြ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ၾကတဲ့ပြဲေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႔ဆံုတိုင္း သူမေျပာဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့တဲ့အထဲမွာ ယေန႔အထိ မွတ္မွတ္ရရျဖစ္ေနတာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြအေပၚ မတရားလုပ္လာတာေတြရွိရင္ ၿငိမ္ခံမေနဘဲ တိုင္တန္းဖို႔တြန္းအားေပးခဲ့တာပါပဲ။
08-Nov-2019
သေဘာတရားေရးရာခ်ည္း ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူက သေဘာတရားေရးရာေတြခ်ည္း ဖိဖိေျပာေနတတ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ကလူေတြကိုလည္း ဘာမွမသိေၾကာင္း၊ ဘာမွနားမလည္ေၾကာင္းေတြ ေဝဖန္ေနတတ္ ျပန္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔သမားက တစ္ခုခုလုပ္လိုက္ျပန္ၿပီေဟ့ဆိုရင္ သေဘာတရားသမားက ဒီဟာက ဘယ္သီအိုရီနဲ႔မကိုက္ဘူး၊ ဒီဟာကေတာ့ ဘယ္အယူအဆအရ လြဲျပန္ၿပီဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ ၾကက္ေျခခတ္ေပးဖို႔သာ စိတ္ကေစာေနတတ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သေဘာတရားေရးရာခ်ည္း ကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ အေျပာသန္တဲ့ဘက္ကို ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ “လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ” ဆိုတာလည္း ရွိေသးတယ္ မဟုတ္လား။
08-Nov-2019
သူဟာ ပညာကို္ေလ့လာၿပီး တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ လူငယ္မ်ားစံထားရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးပါ။ သုေတသနကို တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ ျပည္သူကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့အဆင့္ထိေအာင္ ျပဳသြားသူပါ။ ဦးထြန္းလြင္ဟာ တကယ္ထူးျခားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပါ။ ျမန္မာ့သမိုင္းကိုလွန္ၾကည့္ရင္ သူလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး မေပၚခဲ့ဖူးေသးပါ။ မိုး/ဇလသတင္းေၾကညာတဲ့အခါ သူ႔ရဲ႕အသံက တစ္မူထူးျခားပါတယ္၊ အသံဩဇာနဲ႔ျပည့္စံုတယ္။ ယံုၾကည္မႈအျပည့္အဝရရွိတဲ့ အသံပိုင္ရွင္ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ပညာကိုယ္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိတယ္။ ျပည္သူရဲ႕ႏွလံုးသားထဲမွာ စိမ့္ဝင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ အသိစြဲေစတယ္။
07-Nov-2019
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ေသခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ကမၻာမွာ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းၾကာေနတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ တစ္ဦးဦးရဲ႕ မေက်နပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရန္မီးခဏခဏပြားေနတတ္တာေတြဟာ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေနပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘဝဆိုတာ လူသားအခ်င္းခ်င္းတြန္းထိုး တိုက္ခိုက္ရင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ ေအာင္ျမင္တာထက္ ခ်စ္ျခင္းတရားမွာ ေအာင္ျမင္တာက ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ၿပံဳးတဲ့ အၿပံဳးဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာေအာင္ျမင္လို႔ ၿပံဳးတဲ့အၿပံဳးထက္ ပိုၿပီးလွပပါတယ္။