News

20-Aug-2016
"ခုေရာင္းေနတဲ့ ပုံစံအရေတာင္ အေလ်ာ့တြက္၊ လက္ခရွိတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီမွာမွ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္ေပါင္းရင္ ဝယ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး ႐ႈံးၿပီေပါ့၊ အမ်ားႀကီး နစ္နာမွာေပါ့"
19-Aug-2016
ေခါင္းေဆာင္တို႔ မည္သည္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ် အႀကိဳက္လိုက္၍ ေထာက္ခံ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနေသာ သူမ်ားထက္ လြဲေခ်ာ္၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ရွိပါက ေထာက္ျပ၊ အႀကံျပဳ၊ ထိန္းမတ္ေပးသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထား သင့္ေၾကာင္း
19-Aug-2016
... အေတြ႔အႀကံဳ မရွိသည့္ အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ ကနဦးေျခလွမ္းမွား အခ်ဳိ႕က်ဴးလြန္မိသည္မွာ သိပ္ေတာ့ ဆန္းလွသည္ မဟုတ္ပါေခ်။ အဆုိပါ ေျခလွမ္းမွားမ်ားထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မညည္သည့္အမွားကိုမွ​ မက်ဴးလြန္မိေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
19-Aug-2016
MPT အမ်ားသိထားၾကသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (MPTD) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎ထံမွ ဆင္းမ္ကတ္ ဝယ္ယူထားသူမ်ား အမည္ေပါက္စာခ်ဳပ္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပုံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းမွာ မူလလက္ေဟာင္း MPT ၏ စ႐ုိက္သဘာဝ
19-Aug-2016
တကယ္လို႔ အမွန္ကို အစားထိုး မျပသႏိုင္ခဲ့ရင္ ေနာင္လာေနာင္သား သမိုင္း ေလ့လာသူမ်ားအေနနဲ႔ အမွား ၾကာလို႔ အမွန္ ထင္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ ရထားျပခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔စဥ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္
18-Aug-2016
ဤအခ်က္က ဘာကို ေဖာ္ျပေနသနညည္းဆုိလွ်င္ ရခုိင္အေရးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ သူမ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားဲမွ​တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။
18-Aug-2016
သူမအေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ဆုိသည္မွာ မူေဘာင္အရ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္းဖရင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ မတူျခားနားသည့့္ အမည္သစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆုိပါသည္။
17-Aug-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္က ျပဳစုလာခဲ့ေသာ သမုိင္းမ်ား၊ ယင္းသမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွင္မ်ား အလိုက် ျပန္လည္စိစစ္ တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္၊ ျဖဳတ္ပယ္ရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ကို ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ
17-Aug-2016
တ႐ုတ္ရဲ႕ စနက္တံ အညႇာ စီမံကိန္းေတြအတြက္ “ေထာက္”ထားတဲ့ နယ္စပ္က ေဒါက္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ေတြကိုလည္း ျဖဳတ္ေပးဖို႔ အလဲအလွယ္ေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။
16-Aug-2016
ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု စိတ္ဝင္စားၾကသည္မွာ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳမည္ေလာဆိုသည့္ ေၾကာင့္ၾကစိတ္ကဲ၊ သိခ်င္စိတ္ ျပင္းျပ ေနၾကျခင္း
16-Aug-2016
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔နီးပါး ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကားလာရသည္မွာ တံတားမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းပခုံး ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ကားေမာင္းမရႏုိင္သည္အထိ လမ္းဆုိးလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား
16-Aug-2016
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမိလွ်င္ ေပၚျပဴလာ တရားနည္းလမ္း က်မႈေရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာပါ ျပည့္စံုုသြားၿပီျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္
16-Aug-2016
တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
16-Aug-2016
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္မွတ္မွာ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UPSD တို႔၏ ရပ္တည္မွတ္ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ၂၁ ရာစုညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါ အဆိုပါ ရပ္တည္မွတ္ႏွစ္ခု တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေစရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရမည္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။