News

24-Nov-2016
႐ုပ္ဝတၳဳအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံအႏွံ႔ မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္မ်ားကိုမူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ရွိေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
23-Nov-2016
ဗဟုိဘဏ္က ဝင္ေရာက္ ထိန္းညႇိရန္ စေသာ တာဝန္မ်ား ပ်က္ကြက္ေနပါက ေဒၚလာေစ်း ျမင့္မားမႈကို မထိန္းသိမ္းႏုိင္ဘဲ ေစ်းကြက္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားကာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းဆီသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္သြားႏုိင္
23-Nov-2016
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ပူပူေႏြးေႏြး အေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ အပါအဝင္ အာဏာ သုံးရပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔စိတ္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနၾကရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ စိတ္ဓာတ္လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားကာကြယ္ တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါမည့္အေၾကာင္း
22-Nov-2016
အျခားေသာ ေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ထရမ့္အေနႏွင့္ အလြန္ ျပင္းထန္ေသာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား ကာကြယ္ေရး ေပၚလစီမ်ားကို လံုးဝ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အစဥ္အလာအရ ကုန္သြယ္ေရး လိုလားသည့္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ လႊမ္းမိုးသည့္ ကြန္ဂရက္၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္လည္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
22-Nov-2016
ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ကို အျမန္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနၾကသည့္ အသံမ်ားသည္လည္း မိုးထက္ညံလ်က္ ရွိေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ တြန္းကားတြန္း၏ မေရြ႕ ဆိုသလို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ အေနႏွင့္မူ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ေသးေပ။
21-Nov-2016
သူတစ္ပါးပုိင္ လယ္ယာေျမေတြကို အာဏာရွိသူ၊ တရားစီရင္ႏုိင္သူမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုယူတာ၊ တင္ဒါေတြကုိ အာဏာရွိသူနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မေတာ္မတရား ရယူတာ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ သြင္းကုန္ေတြကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း သြင္းခြင့္ရွိေအာင္ မေတာ္ မတရား လုပ္ယူတာေတြကလည္း အဒိႏၷာဒါနမႈနဲ႔ ၿငိစြန္းလို႔ မိစၧာဇီဝမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ တရားသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္တာကို သမၼာအာဇီဝလို႔ ေခၚတယ္။
20-Nov-2016
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အာဏာရ ပါတီတို႔ အေနႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ ကင္းကင္း၊ အဂတိ ရွင္းရွင္း၊ ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္စြာ မိမိတို႔ဘာသာ ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက အမွား၊ အမွန္ ေပၚလာမည္
19-Nov-2016
ဂီတအႏုပညာ အတြက္ကေတာ့ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ ႐ုိးရာဂီတ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဂီတ၊ တူရိယာ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အေျခခံက်က် ထိေတြ႔ မိတ္ဆက္ေပး၊ အႏုပညာ မ်ဳိးဆက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးႏုိင္တဲ့ ဂီတ အကယ္ဒမီလိုမ်ဳိး သီးသန္႔ ထူေထာင္ ေပးဖို႔လိုမယ္။
19-Nov-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လူတစ္ဦး ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားဆုံးေနရာကို ယူထားတတ္သည္။ ျမန္မာတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ယခုလည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ အတြက္ သုံးစြဲရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥ အစိတ္အပိုင္းႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျပလည္မည္။ အစားအေသာက္၏ အရည္အေသြးကို တင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အာဟာရတန္ဖိုး မျပည့္ျခင္း၊ အဆိပ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ခ်ီဆို ဆိုသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ႐ိုက္ခတ္ေပသည္။
19-Nov-2016
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေလးထားသင့္ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၂၉-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ အမည္စာရင္းကို မေဖာ္ျပဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဆိုသူက 'လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုတာ အျပဳလား အပ်က္လား' ေဆာင္းပါးေရးသားၿပီး ယင္းဥပေဒအျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးေရး အသံေကာင္းဟစ္ေနသူမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကိုလည္း အျပဳလိုတာလား၊ အပ်က္လိုတာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္၏ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ သေဘာထားကို တင္ျပလိုပါသည္
19-Nov-2016
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ခဲ့သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရအဆက္ ဆက္သာ ေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲဘဲ နာတာရွည္ကင္ဆာ ေရာဂါတစ္ရပ္သဖြယ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကုသရန္ခက္ခဲၿပီး ယေန႕အခ်ိန္အထိ တြယ္ကပ္ၿငိကာ က်န္ရစ္ေနဆဲျဖစ္သည္
19-Nov-2016
ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္း၏ အျမင့္ဆုံး စခန္းအဆင့္ “လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ”သို႔ ဦးတည္ထားသည့္တိုင္ ဤအဆင့္ေရာက္ဖို႔ မ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္း ရပါဦးမည္။ သို႔တေစ လစ္ဘရယ္ ႏႈန္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚဖို႔ အကြက္ ေခ်ာင္းေနၾကသည့္ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာ အစြန္းမ်ားကား အသင့္ ရွိေနၾကသည္။ လက္ဝဲစြန္းတြင္ “အမူးမေျပၾကသူမ်ား”ရွိေနဆဲ ျဖစ္သလို လက္ယာစြန္းတြင္ အလြန္အကၽြံ သမားမ်ား ရွိေနသည္။
19-Nov-2016
အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔ နပန္းလုံးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုႏွစ္ရပ္ကပင္ သား၊ တူ၊ ညီေကာင္းစားေရး Nepotism ႏွင့္ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ (ေခၚ) Cronyism ဝါဒမ်ား အားေကာင္းလာကာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ျခင္း
18-Nov-2016
NLD ပါတီက မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ပါၿပီ။ စာဖတ္သူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ အစိုးရသစ္က စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ပါရဲ႕လား။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေကာ ထင္ထားသေလာက္ ဝင္လာပါရဲ႕လား။ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ အစိုးရအေပၚ ဒီလုိေမးခြန္းထုတ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကတာဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ခုပဲ မဟုတ္ပါလား။
17-Nov-2016
႔အခြင့္အေရး နာမည္ ခံထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ရယူေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေသာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ယင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္၊ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အမီွအခုိ ကင္းမႈ၊ ဘက္မလိုက္ မွ်တမႈ၊ ႐ုိးေျဖာင့္မႈတို႔ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ အထူး လိုအပ္