News

16-Aug-2016 tagged as လမ္းစည္းကမ္း
တစ္ႏုိင္ငံလုံးအႏွံ႔နီးပါး ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ၾကားလာရသည္မွာ တံတားမ်ား က်ဳိးက်ျခင္း၊ လမ္းပခုံး ေျမသားမ်ား ၿပိဳက်ျခင္း၊ ရႊံ႕မ်ားေၾကာင့္ ကားေမာင္းမရႏုိင္သည္အထိ လမ္းဆုိးလြန္းျခင္းကဲ့သို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား
16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမိလွ်င္ ေပၚျပဴလာ တရားနည္းလမ္း က်မႈေရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာပါ ျပည့္စံုုသြားၿပီျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္
16-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္မွတ္မွာ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UPSD တို႔၏ ရပ္တည္မွတ္ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ၂၁ ရာစုညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါ အဆိုပါ ရပ္တည္မွတ္ႏွစ္ခု တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေစရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရမည္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။
15-Aug-2016 tagged as
မူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းခ်ၿပီး ေငြမည္းမွ ေငြျဖဴေျပာင္းကာ ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ေပၚ တုိက္ေတြ၊ ကားေတြႏွင့္ ခ်မ္းသာေနေသာ မူးယစ္ရာဇာေတြကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ျပား၊ သံုးျပားမိၿပီး ေရာင္းခ်ဖို႔မဟုတ္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေထာင္ထဲထည့္သည္မွာ သားေကာင္ကို တစ္ခါသားေကာင္ ထပ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္သည္
14-Aug-2016 tagged as
ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြရဲ႕ခ်စ္စရာ ‘အားသာခ်က္’ လို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံ မသမာသူကို ကိုယ္က်ဳိးရွာျဖစ္သြားေအာင္ တံခါးဖြင့္ေပးထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့ ‘အားနည္းခ်က္’ ပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့ အတြက္ အမ်ားအက်ဳိး၊ ရပ္ရြာအက်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြဆို ‘လူ’ ထက္ ‘မူ’ ကို ၾကည့္ၿပီး အားမနာတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
13-Aug-2016 tagged as တရုတ္
တ႐ုတ္သည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားႀကီးမားလာသလို ျပင္းထန္လာသည့္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ အကဲစမ္းပြဲတြင္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈေပၚ မူတည္ေနျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ တ႐ုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္
12-Aug-2016 tagged as ဆင္းရဲ
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ တိက်ခုိင္မာေသာ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႔ရျခင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္မွ တကၠသိုလ္အဆင့္အထိ လူငယ္မ်ားကုိပင္ ကိုယ္အရည္အခ်င္းအလိုက္ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္သူမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ အဆင္သင့္ မရွိျခင္း၊ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ ပိုမုိက်ခံသုံးစြဲႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓနဥစၥာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရိွျခင္းတို႔က ဆင္းရဲတြင္းမွ တက္မလာေစရန္ ခဲဆြဲ
12-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သူမ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတိစကားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စတင္အစီအစဥ္ ခ်ေတာ့သည္။ ‘သူမအေနႏွင့္ သမၼတအထက္မွ ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်မွတ္သြားမည္’ ဆိုေသာ ကတိစကားျဖစ္ပါသည္
12-Aug-2016 tagged as အဂတိ
အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုျပဳ၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဂတိလိုက္စားမႈ ေလ်ာ့ပါးသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္လာေစရန္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္ ထက္ျမက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတို႔
11-Aug-2016 tagged as ေက်ာ္ဝင္း
အံ့ဩစရာအေကာင္းဆုံး ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခင္ လူသန္ႀကီး ဦးသန္းေ႐ႊတို႔၏ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤအစည္းအေဝးကို ဦးသန္းေ႐ႊ၏ ေျမးျဖစ္သူက စီစဥ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူတို႔ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကသည္ဆိုသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေျမးျဖစ္သူကမူ ယခုလို သတင္းေပးသည္။ ‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ဟု ဦးသန္းေ႐ႊက အတည္ျပဳေပးသည္’ ဟုဆိုပါသည္။
11-Aug-2016 tagged as ေလာ္ဘီ
ဒီမိုကေရစီေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီကို ျမႇင့္တင္၊ တန္ဖိုးတက္ေစရမည့္ ဒီမိုေလာ္ဘီမ်ား အေနႏွင့္မူ မိမိတို႔ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ သေဘာထား၊ မွတ္ခ်က္၊ စကားလုံးမ်ားမွာ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးကိုသာမက ဒီမိုကေရစီ၏ အလွတရားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျဖစ္မသြားေစရန္ အထူးသတိထားပါမည့္အေ...