News

27-Jun-2017
စာေရးဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သတင္းစာဆရာ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအႏုပညာ တစ္ခုခုကို ဖန္တီးသည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ အလုပ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Product သည္ မိမိ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ Presentation တစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ မိမိအခြင့္အေရးလည္း မထိခိုက္ တစ္ပါးသူ၏ အခြင့္အေရးလည္း မပြန္းပဲ့ေစေသာ Presentation မ်ိဳး ဖန္တီးႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္
27-Jun-2017
တစ္ခုရွိတာက အခုက်င္းပေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ားဆႏၵနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သေဘာမတူတာရွိရင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိတဲ့အထိ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူနဲ႔ အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲနက္နဲ သိမ္ေမြ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။
27-Jun-2017
ဆိုလိုသည္မွာ ျမန္မာတစ္ဦးသည္ ျမန္မာလို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကိုမွ် နားမလည္ဘူးဆိုလွ်င္ စာဖတ္အား နည္းေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။
27-Jun-2017
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ မိုးပ်ံႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည္ဟု ဆို၍ရေသာ္လည္း “သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ”ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံႀကီးသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးသား ပီသသူဦးေရ မည္မွ် ရွိသနည္းဟူသည္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မည္။
26-Jun-2017
တရားဝင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိေသာ သတင္းမီဒီယာႀကီးတစ္ခုမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ယခုက်ေတာ့မွ တရား႐ံုးသတင္းရယူရာတြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ကိုးကားေဖာ္ျပေနသည္။
26-Jun-2017
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရွ႕တစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မစႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ေလာေလာဆယ္ ဒုကၡသည္ ထပ္တိုးမလာေစေရး၊ IDP တပ္တိုးမလာေစေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုေနပါတယ္။
25-Jun-2017
မည္သူမွ် မႀကံဳခ်င္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပြတ္တိုက္မိမႈမ်ားမွာမူ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈရွိေလ (တစ္မ်ိဳးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေလ) ေလ်ာ့ပါးသြားေလသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္
25-Jun-2017
မမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြသံုးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္ဆိုရင္ အႏိုင္ကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ေတာ့ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဂႏၴဝင္မေျမာက္တဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့သူေတြ အျဖစ္သာရွိမွာ ျဖစ္တယ္။
24-Jun-2017
ျမန္မာ့စီးပြားေရး လက္ရွိအေျခအေနသည္ မည္သည့္ဘက္သို႔ ေျပာင္းသည္ျဖစ္ေစ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္သို႔ တာစူေနသည္။ မေျပာင္းလွ်င္လည္း မရေတာ့။ ၂၀၁၇ တြင္မွ ျမန္မာ့စီးပြားေရး စမလႈပ္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္က်သြားမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း ညိႇၾကႏိႈင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ စီးပြားေရးသည္သာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္သည္။
24-Jun-2017
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
24-Jun-2017
‘ဟိုဘက္ကၾကည့္လွ်င္ သည္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္သည္၊ သည္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ဟိုဘက္ႏွင့္ ပင္းသည္’ ဟု အထင္ခံရျခင္းသည္ အလယ္တည့္တည့္ရပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဟုဆိုလွ်င္ The Voice သည္ လမ္းမွန္ေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနလည္း ျဖစ္သည္။
22-Jun-2017
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားေရးႏွင့္ Credit Card ျပန္အသိမ္းခံရမည့္ အေျခအေနထဲသို႔ မဆိုက္ေရာက္သြားေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ အျမတ္ထြက္ေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးသည္ပင္ စပြန္ဆာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လတ္တေလာ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း
22-Jun-2017
လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္ အလြန္မ်ားျပားတာ မွန္ေပမယ့္ ဥပေဒျပဳတဲ့ တာဝန္ဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳး ရွိ မရွိ၊ ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြက ဥပေဒရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
22-Jun-2017
အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု မွားေနတာကို ေဝဖန္တဲ့အခါမွာလည္း အမွန္တရား ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ ထည့္သြင္း ေဝဖန္သင့္ပါတယ္။
21-Jun-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာပိုင္းတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာ ရင့္က်က္မႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္းစားေရးကို လိုလားသည့္ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္အရြယ္ ရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ား အေျမာက္အျမားရွိထားရာ ေရွးမီ၊ ေနာက္မီ ယင္းရြက္ပုန္းသီးႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္သည္