News

04-Sep-2017
ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဒီမိုကေရစီ ေပၚေပါက္ထြန္းကားေရးအတြက္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေထာက္ပံ့မႈ၊ အားေပးမႈေရာ ဖိအားေရာ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့အထင္ရွားဆံုး ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ အဲဒီေခါင္းေဆာင္က လူထုဆႏၵနဲ႔ ႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္ခြင့္ရသြားတဲ့ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြက ဘယ္သူမွ ဘယ္တံုးကမွ ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။
03-Sep-2017
ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး သတၲဝါအားလံုးအေပၚ ေမတၲာထားမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ တို႔ကို အေျခခံထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေနေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ စိတ္ထားမ်ား မျပဳျပင္ႏိုင္ေသးပါက ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
02-Sep-2017
စ္ဖက္မွာ ႏိုင္ငံတကာသံုး ဘာသာစကားကို လူတိုင္း မျဖစ္မေန သင္ယူထားၾကရမွာျဖစ္သလို တစ္ဖက္မွာလည္း တစ္ခ်ိန္က အဂၤလိပ္စာကို အေရးမပါ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မိမိရဲ႕မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မထားသင့္ေၾကာင္း
31-Aug-2017
ထို႔အတူ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ စဥ္းစား၊ ခ်ဥ္းကပ္၊ သုံးသပ္၊ အေျဖထုတ္၊ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားကို သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္တကြ၊ သေဘာ သဘာဝႏွင့္တကြ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိရွိထားေသာ ျပည့္အင္အားႏွင့္တူသည့္ ျမန္မာပညာရွင္၊ ပညာတတ္မ်ား၏ အခန္းက႑က မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွေပသည္။
31-Aug-2017
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးေလာကထဲမွာ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဟိုတစ္ခ်ိန္က စနစ္က ဘယ္လို၊ အခုစနစ္ေတြက ဘယ္ပံု ေျပာေနၾကေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိ ရလဒ္က အလြတ္က်က္ အလြတ္မွတ္ ပညာေရးစနစ္ (Copy Paste Knowledge)နဲ႔သာ ရွိေနသည္။
31-Aug-2017
ဒီဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သာမက ေငြေၾကး၊ ေနရာ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကိုပါ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
30-Aug-2017
ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျမျပင္တြင္ ပကတိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တစ္ဖက္သတ္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ေသာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ “သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္”သေဘာျဖင့္ ညႇပ္ပူး၊ ညႇပ္ပိတ္ ဖိအားေပးသကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း
30-Aug-2017
မေလးရွားျဖစ္ေနသည္မွာ တ႐ုတ္တို႔၏ပါတီျဖစ္ေသာ DAP ကို အာဏာေပးရမွာ အေၾကာက္ဆံုးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ႀကီးစိုးေသာလူမ်ား အာဏာရသြားမွာကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ မေလးအမ်ိဳးသားႀကီးစိုးေရးဝါဒကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မဟာ သီယာသာ DAP အစိုးရႏွင့္တြဲၿပီးတက္လာလွ်င္ ထိုသူမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
30-Aug-2017
ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသခံမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးတို႔အား အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္မ၌လည္း တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္စရာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္မေန မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အထူး အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္။
29-Aug-2017
ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါး ေပါက္ရွိရာေနရာ ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း
29-Aug-2017
ပိုမိုစိုးရိမ္ၾကရသည္မွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို ထိုအၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္တြင္း က်ေရာက္မည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္သူမ်ား လက္ဝယ္ ရရွိသြားလွ်င္ ေဒသခံၿမိဳ႕ေန လူထုႏွင့္အစိုးရ႐ံုးမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳကာ လူသားဒိုင္းသဖြယ္ျပဳၿပီး အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္ကာ လရွည္ ႏွစ္ရွည္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
29-Aug-2017
တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးကို ဂရင္းန္ကတ္ ဘယ္ေတာ့ရမလဲ လို႔ သြားေရာက္ၿပီးေမးတိုင္း ေအာက္ေျခက စာေရးမေတြက ေနျပည္ေတာ္က ျပန္က်မလာေသးဘူးလို႔ ေျဖေနတာကိုပဲ နားေထာင္ၿပီး ျပန္လာရတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဂရင္းန္ကတ္ ထုတ္ေပးတဲ့ကိစၥေလာက္ကို ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔၊ အတြင္းဝန္တို႔က ကိုင္တြယ္ေနသလားလို႔ေတာင္ စဥ္းစားရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ပဲ ေနျပည္ေတာ္က ျပန္မက်လာေသးဘူးလို႔ ဆိုတာမွန္ေနရင္ ဗဟိုဦးစီးတဲ့စနစ္က အျမစ္တြယ္ဆဲပဲလို႔ ေျပာရေတာ့မွာပဲ။
29-Aug-2017
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပီအာေခၚ လူထုဆက္ဆံေရး နည္းဗ်ဴဟာ ေကာင္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ အင္အား ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းျဖင့္ ေလာ္ဘီ လုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္၊ အရက္စက္ခံ သနားစရာ လူနည္းစုအသြင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သူမ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနျခင္းသည္ ျပႆနာအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ ခက္ေစခဲ့သည္။
28-Aug-2017
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ လူတိုင္း လက္လွမ္းမီတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တင္သြင္းမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ အခြန္ေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာ့ခ်ေနခ်ိန္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံပံုစနစ္နဲ႔ အခြန္ေဆာင္ရဖို႔ ျဖစ္လာတာဟာ ျပည္သူေတြအတြက္ ႐ႈပ္ေထြးမႈနဲ႔ နစ္နာမႈ ပိုပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
28-Aug-2017
ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္မွာ သံတမန္ေရးအရ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ ယခုကတည္းက ျပင္ဆင္ပါ။ ဘဂၤါလီဆူပူမႈသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္မဆုိင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုဆုိတာ ကမၻာသိေအာင္ ေျပာထားပါ။