News

24-Oct-2016
စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကေစျခင္းျဖင့္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ညီမွ်စြာ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးရမည္။
22-Oct-2016
အာဏာရွင္ စနစ္နဲ႔အတူ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္၊ ေခၚရင္လာ၊ ခုိုင္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႔ ဆိုတဲ့ မူေအာက္မွာ ေခါက္႐ုိး က်ဳိးေနတဲ့သူေတြက ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ အစိုးရနဲ႔ အဲဒီအစိုးရကို မဲေပးေရြးလိုက္တဲ့ ျပည္သူေတြကို တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ နာမည္ပ်က္ေအာင္ လုပ္၊ မေထမဲ့ျမင္ ျပဳေနသလိုပဲ။
22-Oct-2016
ကမၻာ့နန္းသက္အရွည္ၾကာဆုံး ဘုရင္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာအဒူရာဒက္ရွိ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။ ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာမွတစ္ပါး အျခားေသာဘုရင္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ဖူးျခင္းမရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အမ်ားစုအတြက္ ဘူမိေဘာ ကြယ္လြန္မႈသည္ ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္
22-Oct-2016
ဒီမွာ တရားမဝင္ သြားတဲ့ ေရာက္လာတဲ့ လူေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ကာကြယ္ေပးမလဲ။ အခု ေနာက္ဆံုးရတဲ့ စာရင္းအရဆိုရင္ မဲေဆာက္ အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတ္ခ႐ိုင္မွာ သြားေရာက္ အလုပ္ လုပ္တဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေလးသိန္းေက်ာ္မွာ အေထာက္အထားရွိတဲ့ လူက ေျခာက္ေသာင္းပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါ နမူနာ တစ္ခုပါ။
21-Oct-2016
႐ိုးသားေသာ ကမၻာ့ေရစီးႏွင့္ ကာလ တာရွည္ အဆက္ျပတ္ေန၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အကင္း မပါးလွေသာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဗမာမ်ားက သတိ မျပဳမိဘဲ သူတို႔ က်ဳံးသြင္းသည့္အတိုင္း တည့္တည့္ႀကီး တိုးဝင္ခဲ့ရာမွ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ရသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းအရဆိုလွ်င္ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို အမုန္းပြားစရာ မရွိသလို လူမ်ဳိးျခား တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားကိုလည္း အသားလြတ္ မုန္းတီးစရာ အေၾကာင္း မရွိပါေခ်။
21-Oct-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မွသည္ ယေန႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာအထိ သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး အေျခခံ ထားသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိသည္။
21-Oct-2016
ဂ်ီဟတ္ရဲ႕ ေသာ့ခ်က္က ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ နယ္နိမိတ္ေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ႏႈိးဆြႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေသာ့ခ်က္မွာ အဓိက က်ေနတာက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ သူတို႔နဲ႔ ဘာသာတူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြင္းကပါမွ အျပင္က လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ျဖစ္သလို အတြင္းကပါမွ အျပင္က ႏႈိးဆြ စီစဥ္ေပးတဲ့အတိုင္း ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ေျပာရရင္ “အတြင္းက အေရးႀကီးဆုံး” ျဖစ္ပါတယ္)
21-Oct-2016
မေကာင္းမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားျခင္း၊ ေကာင္းမႈမ်ားကို တတ္အားသမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင့္ရဲတတ္ျခင္းတို႔သည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေရာ အစဥ္သျဖင့္ပါ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကို ေပးအပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။
21-Oct-2016
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းျပည္အတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလုံးအတြက္ အသုံးခ်မွာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာမို႔ မလြဲမေရွာင္သာ သခၤါရတရား သေဘာကို ဝပ္ေရွာ့သြင္းဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝပ္ေရွာ့က ျပင္မရတဲ့ေရာဂါမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္တယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။
20-Oct-2016
တနသၤာရီတုိင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း သစ္ခုိးထုတ္သူမ်ားက တရားမဝင္ လုပ္ေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေဒသခံ ေရလုပ္သားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ သတင္းမွာ ယင္းေဒသကို သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိုပါ အတိအလင္း စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
20-Oct-2016
ငါတေကာေကာၿပီး ထင္ရာစိုင္းလာခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မွာ မလိုအပ္ဘဲ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား ေဖာင္းပြၿပီး ကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။
19-Oct-2016
ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ျပည္သူလူထုကို တရားဝင္ အသိေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေျပာဆိုခ်က္၊ ကတိကဝတ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုေပသည္။
19-Oct-2016
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိေနရေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မလိုအပ္သည့္ ဆူညံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
19-Oct-2016
စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ေရာင္းဝယ္မႈသည္လည္း ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သတင္းစာထဲတြင္ ေန႔တိုင္း စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးမႈက ပါေနၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီေနပါသည္။
18-Oct-2016
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ နယ္ပယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားကုိလည္း ႀကဳံသည့္အခါမွ ႀကဳံသလို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ကာကြယ္ထားရန္ လိုေပသည္။