News

14-Jan-2017
ဂုဏ္သိကၡာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ အဲဒီစကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ညီေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကုိ ျဖည့္ဆည္း ျမႇင့္တင္ထားဖို႔က် ေမ့ေနၾကသလိုပဲ။
14-Jan-2017
ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဥပေဒ ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၄၀) ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခန္း တစ္ခန္း ျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ ရရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
14-Jan-2017
၂၀၁၆ က တက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ ၂၀၁၇ သည္ ဒုတိယေျမာက္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကလပ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေသာ ေဘာလံုးသမားတို႔တြင္ ဒုတိယႏွစ္သည္ သူ၏ၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ၂၀၁၇ သည္ အစိုးရကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည့္ႏွစ္ Make or Break year ျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြက္ခ်ည္းသာေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။
14-Jan-2017
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔အတူ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သတိမ်ားလည္း ထားၾကပါ။ ၂၀၁၇ ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားဖို႔ အခ်င္းခ်င္း သတိေပးပါ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစမယ့္အရာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဝင္မပါမိေစဖို႔နဲ႔ သူမ်ားရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈကို မလိုက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
14-Jan-2017
NLD ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္။ ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ NLD သြားေနသည္မွာ ထိပ္တိုက္တိုးေရး မဟုတ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ၫႊန္းေလ့ရွိေသာ “ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး”ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ လက္ဝဲ ရယ္ဒီကယ္ အယူအဆမ်ား လႊမ္းမိုး အားေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ “အသစ္”ျဖစ္သည္။
14-Jan-2017
မိမိေနထိုင္ရာအသိုက္အၿမံဳ အဝန္းအဝိုင္းအတြက္ျဖစ္ေစ လူသား၊ လူ႔ေဘာင္ေလာက တစ္ခုလံုးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကုသိုလ္တရားမ်ား ႀကံစည္၊ အားထုတ္၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဝိုင္းဝန္း အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတတ္သည္။
13-Jan-2017
အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္လိုပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေနပါေစ၊ ဒါဟာ အစိုးရအာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူထားတဲ့ သတင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမားေတြက အစိုးရ ေျပာတာကို ယုံၾကည္ေလ့ မရွိပါ။
12-Jan-2017
လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ဆိုသည္မွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ပရမ္းပတာ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီး အုပ္ခြင့္ေပးထားေသာ စနစ္မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ အစိုးရက ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး က်င့္၀တ္မ်ားကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းတို႔ျဖင့္ ပန္းတုိင္းပြင့္ေစေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။
12-Jan-2017
အမွန္ဆိုရလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္အကူ (စပယ္ယာ) မ်ား စနစ္တက် ရွိေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၅၅/ ၂၀၁၅) ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
12-Jan-2017
NLD အစိုးရ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစေကာင္းခဲ့သေယာင္ ရွိေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္မူ ေသနတ္သံေတြႏွင့္သာ အဆံုး သတ္ခဲ့ရသည္။
11-Jan-2017
ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕ကို ဆန္းစစ္ သုံးသပ္ရန္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
11-Jan-2017
ျပည္သူလို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ ခရီးသြားေရာ၊ ယာဥ္ေမာင္းေရာ၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ပါ အားလုံးဟာ ျပည္သူျဖစ္လို႔ ဒီစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။ အားလုံး ႀကဳိးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ခရီးသြားသူ၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္လိုင္း အားလုံးက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ လိုပါတယ္။