17-Jan-2017
ယေန႔ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း အတိတ္က လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ အိမ္နီးနားခ်င္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ အေတြ႔အႀကံဳ နမူနာမ်ားကို ေလ့လာ၊ သံုးသပ္၊ ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ အမွားနည္းသည့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ေစေၾကာင္း
17-Jan-2017
မိုဒီ၏တိုက္ပြဲသည္ ျခစား ပ်က္စီးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားႏွင့္ မတရားခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေနၾကေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဂရက္ အပါအဝင္ အတိုက္အခံပါတီ အားလံုးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်႐ံုမွတစ္ပါး၊ သူတို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ား တရားမဝင္ ျဖစ္ရျခင္းအတြက္ အံ့ဩစိတ္ဆိုးၾက႐ံုမွတစ္ပါး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ၾကေပ။
17-Jan-2017
ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသိဉာဏ္ (DQ) ကို ငယ္စဥ္ကပင္ ကေလးငယ္မ်ား နားလည္ေအာင္ ညႊန္ျပေပးရန္မွာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း ဤသည္ကို အေလးအနက္ထား ေဖာ္ေဆာင္ၾကေစရန္ တိုက္တြန္းသည္။
17-Jan-2017
ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ အနည္ထိုင္ ငုပ္လွ်ိဳးေနသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတည္း ဟူေသာအရာႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ မနီးစပ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ၿပီး အေျခတက်ျဖစ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။
17-Jan-2017
ရန္ကုန္သည္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ မ.ထ.သ ေခၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေနရာတြင္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မႈ YBS အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္ကို နိဒါန္းခ်ီ ႀကိဳဆိုခဲ့သည့္အေပၚ အြန္လိုင္း လူမႈေရး ကြန္ရက္ေပၚရွိ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္ျပည္သူ အမ်ားစုက အားေပး ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
16-Jan-2017
အစကနဦးပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ယာဥ္မ်ားက မည္သို႔ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေၾကာမ်ားက တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီးၾကရသည္။ ယခင္ထက္ လ်င္ျမင္မႈ မရွိ။ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာသည္။ ယာဥ္စီးနင္းခႏႈန္းက မည္သို႔ ရွိေနသည္ စသည္တို႔ကို ၾကားၾကရဦးမည္သာျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပသံမ်ား ဆူညံေနလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။
15-Jan-2017
အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ Greenpeace ေခၚ ႏုိင္ငံတကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ သစ္ေတာမ်ား၏ Shapefile ေခၚ အေသးစိတ္ေျမပုံကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေစရန္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား ဗဟိုတရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးလိုက္ျခင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားအတြက္ အထူးအားတက္ဖြယ္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။
14-Jan-2017
ဂုဏ္သိကၡာဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏ သုံးႏႈန္း ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ အဲဒီစကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္နဲ႔ ညီေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကုိ ျဖည့္ဆည္း ျမႇင့္တင္ထားဖို႔က် ေမ့ေနၾကသလိုပဲ။
14-Jan-2017
ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ အႏွစ္သာရႏွင့္ ဥပေဒ ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၄၀) ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အခန္း တစ္ခန္း ျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အကာအကြယ္ ရရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဥပေဒ ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
14-Jan-2017
၂၀၁၆ က တက္ခဲ့ေသာ အရပ္သားအစိုးရအတြက္ ၂၀၁၇ သည္ ဒုတိယေျမာက္ ျပကၡဒိန္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ကလပ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေသာ ေဘာလံုးသမားတို႔တြင္ ဒုတိယႏွစ္သည္ သူ၏ၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္သကဲ့သို႔ ၂၀၁၇ သည္ အစိုးရကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည့္ႏွစ္ Make or Break year ျဖစ္သည္။ အစိုးရအတြက္ခ်ည္းသာေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။
14-Jan-2017
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔အတူ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ သတိမ်ားလည္း ထားၾကပါ။ ၂၀၁၇ ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္တာနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားဖို႔ အခ်င္းခ်င္း သတိေပးပါ။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစမယ့္အရာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဝင္မပါမိေစဖို႔နဲ႔ သူမ်ားရဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္မႈကို မလိုက္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
14-Jan-2017
NLD ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးမဟုတ္။ ဂႏၵီလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ NLD သြားေနသည္မွာ ထိပ္တိုက္တိုးေရး မဟုတ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ၫႊန္းေလ့ရွိေသာ “ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေရး”ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။ လက္ဝဲ ရယ္ဒီကယ္ အယူအဆမ်ား လႊမ္းမိုး အားေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ “အသစ္”ျဖစ္သည္။