News

20-Mar-2019
တစ္ဖက္သားအေပၚ ရင့္ရင့္သီးသီး ထိုးႏွက္ေဝဖန္ျခင္းသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္မွ အက်ိဳးမရွိႏိုင္သလို ရင္ထဲက ရွိရင္းစြဲ အမုန္းတရားကိုသာ ပိုမိုႀကီးထြားေစပါသည္။ အေကာင့္အတုျဖင့္ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို မညႇာမတာေျပာဆိုျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေခါင္းပါးရာ ေရာက္သလို ႏိုင္ငံကိုခ်စ္ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အျပဳ အမူဟူ၍လည္း မဆိုထိုက္ေပ။
20-Mar-2019
ကမၻာ့အဆင့္မဆိုထားဘိ၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေဘးဖယ္ထားလိုက္ပါဦး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတေပါမ်ားႂကြယ္ဝသေလာက္ ႏိုင္ငံသားတို႔ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာလည္း အမ်ားဆံုးပင္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုထိုေသာ အနိမ့္ဆံုး၊ အနည္းဆံုး၊ အဆိုး႐ြားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ အလွဴေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာဆိုသလို နိစၥဓူဝ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းေနၾကသည္မွာ ေတာ္႐ံုသဒၶါတရား မဟုတ္ပါေပ။ ပါရမီေျမာက္ေသာ ဒါနစာရင္းတြင္ ဝင္မည္ဧကန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
19-Mar-2019
အဲဒီအလွဴခံအဖြဲ႔ေလးဟာ ကထိန္ရာသီေရာက္ရင္ ကထိန္အတြက္ အမ်ားနည္းတူ ေရာေကာေသာေကာ အလွဴခံလိုက္သလို၊ ပ႒ာန္း ရာသီေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း ပ႒ာန္းအတြက္ အလွဴခံလိုက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ေရေဘးအတြက္ဆိုလည္း အဲဒီေနရာမွာ အလွဴခံေနတာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ အလွဴခံေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေလးက ခရီးသြားျပည္သူေတြ အသြားအလာမ်ားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလွဴေငြေလာက္ေလာက္လားလားရလို႔ အလွဴခံေနျခင္း ျဖစ္ေလသလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားဆြဲၿပီး အလွဴခံအဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ခ်ေပးေနသလားဆိုတာေတာ့
19-Mar-2019
ႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္လည္း အဆိုပါကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ အေသအခ်ာဆန္းစစ္သင့္လွသည္။ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုအသိ၊ ပင္ကိုဉာဏ္ ပညာျဖင့္ပင္ ေမွ်ာ္ေတြးခ်ိန္ထိုးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္ဟု လည္းဆိုခ်င္ပါသည္။
19-Mar-2019
လူငယ္ဟူသည္ တက္ႂကြျခင္း၊ ဖ်တ္လတ္ျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိကာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ လက္ေတြ႔ဆန္ျခင္းစသည့္ သေဘာသဘာဝတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အမွားအမွန္ႏွင့္ အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားသာ ေပါင္းစပ္ေပးလိုက္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးကိုမဆို လက္ခံရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္ေပသည္။
18-Mar-2019
ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားဟာ ဘာေၾကာင့္႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳေနရပါသလဲဆိုရင္ အေမးလြယ္သေလာက္ အေျဖခက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ရင္ သိသာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားရဲ႕ တစ္ဝက္ကိုပင္ မမီၾကတဲ့ သံုးပံုပံုရင္ တစ္ပံုမွ်ပင္ မရရွိထားၾကေသာ၊ ေၾကာ္ျငာေလး ဆယ္ဂဏန္းမွ်နဲ႔ ပုဂၢလိက ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုအေနအထား ဘယ္လိုအခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရပ္တည္ရွင္သန္ေနၾကပါသလဲဆိုတာ ပိုလို႔ပင္ အေျဖခက္ေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။
18-Mar-2019
အားလံုးျပည့္စံုေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္က႑မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမွအစ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္မ်ား လိုအပ္ေနဆဲအေျခအေနတြင္ အားလံုးအတြက္ တူညီေသာ ဆံုမွတ္တစ္ခုသို႔ ဦးတည္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနျခင္းသည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးထက္ ရင္ၾကားေဝးေရးကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။
18-Mar-2019
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစံုရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ မည္သည့္ အသားအေရာင္ ပိုင္ဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးသားေရး စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္လိုသည့္ အယူဝါဒမ်ား မႀကီးထြားေရးတို႔အတြက္ အသိဉာဏ္ ပညာေရာ၊ ေမတၱာတရားပါ ႀကီးမားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း
17-Mar-2019
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တိုင္းျပည္မွာ မွီတင္းေနထိုင္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳးအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေလးစားခ်စ္ခဲ့ေသာ စံျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ လူထုအံုႂကြမႈေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားကို တန္ဖိုးထားေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသေကၤတတစ္ခုအျဖစ္ တပ္မေတာ္အင္အားစုကို ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ျပတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။
17-Mar-2019
ဘက္ႏွစ္ဖက္ရွိေနတဲ့ အေနအထားမွာ တစ္ဖက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို တစ္ဖက္က အၿမဲတမ္း ထည့္တြက္စဥ္းစားေပးၿပီး အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္မႈ ရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ အားကိုးအားထားျပဳမႈ ဆိုတာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာပါ။
15-Mar-2019
လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္အသံမွန္သမွ်ကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ၾကည့္႐ႈေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိေနေသးသည့္အျပင္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အထက္တြင္ဆိုသကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတစ္ရက္က်င္းပလွ်င္ က်င္းပသည္ဆိုသေလာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရမည္ဟူ ေသာစိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္သာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးခရီးကို ဆက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
15-Mar-2019
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာပမာပါပဲ။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးမယ္၊ ေဒသခံေတြ ဖယ္ရွားခံရမယ္၊ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးနဲ႔တကြ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအမွီသဟဲျပဳၿပီး ရွာေဖြစားေသာက္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ အခက္အခဲေတြမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္မယ္၊ ေဂဟစနစ္ေတြပ်က္စီးေစမယ္။ သဘာဝတရားေတြကို ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သမားေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီျမစ္ဆံုဆည္ကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝတရားကို ပ်က္စီးေစမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ျမစ္ဆံုကို င႐ုတ္ဆံုလုပ္ၿပီး ျမန္မာသဘာဝ၊ ေဂဟစနစ္ေတြကိုပ်က္စီးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
14-Mar-2019
အထူးသတိထားစရာ ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္းတုိ႔ မည္မွ်ပင္ ေပၚထြန္းသည္ျဖစ္ေစ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ေနရာ ရယူလုိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳသူကုိ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ျဖင့္ ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတုိင္ ဟူသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
14-Mar-2019
ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္တတ္ၾကၿပီး မိတ္ေဆြကို ရန္သူထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ တကယ္တမ္း မိတ္ေဆြစစ္စစ္ႏွင့္ ရန္သူစစ္စစ္ကို ခြဲျခားျမင္တတ္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ကူလွေပ။ ဉာဏ္ပညာ အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ေဆြအေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရာက္ရွိလာေသာ ရန္သူမ်ားရွိသလို၊ ရန္သူလိုထင္ရေသာ မိတ္ေဆြစစ္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ဒါေတြကို ျမင္တတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ပညာလိုသည္။
14-Mar-2019
ေငြစကၠဴ ငါးက်ပ္တန္ကို တရားဝင္ သံုးခြင့္ရွိေၾကာင္း မသိသည့္ကိစၥပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ေငြတန္ဖိုး နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္အတူ ေငြအေႂကြစကၠဴမ်ား၊ ေငြအေႂကြေစ့မ်ား သံုးစြဲမႈ နည္းပါးလာကာ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားမွာ တန္ဖိုးနည္း ေငြစကၠဴမ်ားႏွင့္ ေငြအေႂကြေစ့မ်ားကို ျမင္ဖူးသူ အေတာ္ ရွားပါးသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။