News

POST TYPE

OPINION

တံခါးမ်ားအားလံုး အေရးႀကီးပါသည္(Daily, Vol-5/No-73)
06-Jul-2017

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယင္းျပည္နယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ စတင္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္တံခါးေပါက္အျဖစ္ စစ္မွန္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား သာမက ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကပါ သိသိသာသာ သံုးႏႈန္းလာသည္ကို ေတြ႔လာရပါသည္။ အေနာက္ တံခါးလံုၿခံဳေရး၊ အဆိုပါ တံခါးႀကီးမၿပိဳလဲေရး ဟူသည့္ကိစၥကိုလည္း အထူးတလည္ ေဆြးေႏြးေျပာဆို လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကဆိုလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည့္ အေနအထားရွိသည္ဟုပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ မတူညီေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား မေျပလည္မႈမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ပဋိပကၡ ျဖစ္မႈမ်ားမွသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔ကာ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္သည့္အေရးကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ဟန္ ရွိေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ရခိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း ဆိုးရြားလွသည့္ ျပႆနာမ်ား မၾကားရေသာ္လည္း ရခိုင္ကိစၥအေပၚ အားလံုး၏ စိုးရိမ္စိတ္မွာေတာ့ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာ မီးေတာက္ႏိုင္သည့္ ေလာင္စာ အျပည့္အဝ ရွိေနေသာေၾကာင့္ မီးပြားမက်ႏိုင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေနရသည့္ အေနအထားမ်ိဳးထဲတြင္ ရွိေနသလို အကိုင္အတြယ္ မတတ္ပါက မေတြးရဲေလာက္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဧရာမ ျပႆနာႀကီးမ်ားပင္ လိုက္ပါလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥအတြက္ အေျဖရွာရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသမားမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရမ်ား အခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္လည္းေကာင္း ျငင္းခံုေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ျငား တိက်သည့္အေျဖ မထြက္ႏိုင္ဘဲရွိေနျခင္းမွာ ပကတိေျမျပင္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကိုေကာင္းစြာ နားလည္ႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အျပည့္အဝ မရွိျခင္းတို႔က အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အိမ္တစ္အိမ္တည္း၌ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ၏ ဇာစ္ျမစ္ကို ယင္းအိမ္ထဲသို႔ မေရာက္ရွိဖူးဘဲ သို႔မဟုတ္ တစ္ေခါက္တစ္ခါမွ် ေရာက္ဖူး႐ံုမွ်ျဖင့္ သံုးသပ္ေျပာဆိုရန္ ခက္ခဲသည့္သေဘာမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကိစၥ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ခံစားခ်က္ကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မသိႏိုင္သလို လန္ဒန္၊ နယူးေယာက္၊ ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ ဂ်ကာတာတို႔တြင္ ႐ံုးထိုင္ကာ အင္တာနက္ ေခါက္ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သိရွိနားလည္ရန္ ခက္ခဲမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ရခိုင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလွ်င္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကာလ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္အေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၊ သားအမိ၊ သားအဖမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ၾကသလိုမ်ိဳး စိတ္ဝမ္းကြဲၾက၊ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ၾကျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေနာက္ တံခါးလံုၿခံဳေရး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး ဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္မူ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား ထပ္တူထပ္မွ် ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိေပသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကမူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းေဒသသည္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးထဲတြင္ မရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သတၲိႏွင့္ ေတာင့္ခံမႈေၾကာင့္သာ အေနာက္တံခါးႀကီး ႀကံ႕ႀကံ႕ခံေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု The Voice ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပႆနာသည္ ယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အသီးသီး၏ အကိုင္အတြယ္ အလြန္အမင္း ညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုလိုရလဒ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္မွာ ျငင္းဆို၍မရႏိုင္ေပ။ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးမွ်ပင္ မရရွိဘဲ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္ပါးခဲ့ရေသာ အေနာက္တံခါးေပါက္ ရွိရာေနရာေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္ ဟူသည့္ကိစၥကပင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား က်န္တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ သတင္းဟု မွတ္ယူရေပမည္။ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ျဖစ္ၿပီးသားကိစၥမွာ ျပန္ျပင္၍ မရေသာ္လည္း သမိုင္းသစ္ကိုေရးရာ၌ သမိုင္းေဟာင္းထဲက အမွားမ်ားမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး တစ္ရပ္လံုးကို ထိပါးလာေစႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားအား အခ်ိန္မီ ဟန္႔တားႏိုင္ေရး အတြက္ အေနာက္တံခါး တစ္ခုတည္းသာမက တံခါးေပါက္မ်ား အားလံုးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၇-၂၀၁၇)

  • VIA