News

POST TYPE

OPINION

ပညာေရးဌာနရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အေရြ႕မ်ား
05-Jul-2017

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ (၁၀ တန္း) စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမွာ ေျဖဆိုသူ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္အနက္ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း ေအာင္ၾကတဲ့အတြက္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ ထူးျခားပံုက မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္စာရင္းစာရြက္ကို ၾကည့္ၿပီး ေျဖဆိုၾကသူမ်ားမွာ သာမန္လူမွ ဟုတ္ပါေလစလို႔ အာေမဍိတ္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ေအာင္စာရင္း စာရြက္ေပၚမွာ ဂုဏ္ထူးရသူ အေရအတြက္ဟာ ျပြတ္သိပ္က်ပ္ညပ္ေနပါေတာ့တယ္။ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ဂုဏ္ထူးရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေရွးေရွးဘဝက ပညာပါရမီကို မခ်ိမဆံ့ ျဖည့္ဆည္းဖူးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေလ့လာ သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ မလိႈင္ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္းဟာ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တာလဲဆိုရင္ ေက်ာင္းသားကို သာမက ဆရာကိုေရာ မိဘကိုပါ စည္းကမ္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းသိမ္းတဲ့မူကို အဓိက က်င့္သံုးလို႔ပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ အခ်က္မ်ားစြာအနက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ စည္းကမ္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အထူးအားျပဳေၾကာင္း ေတြ႔ရတာပါ။ ဒါကို အလြန္ တင္းက်ပ္လြန္းတယ္။ ျပင္းထန္လြန္းတယ္။ ေက်ာင္းနဲ႔မတူဘဲ ေထာင္နဲ႔တူတယ္လို႔ ေဝဖန္ၾကသူေတြလည္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ ၁၀ တန္း ပညာေရးစနစ္လို႔ ဆိုရမယ့္ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ၊ (ဒေလးလံုး) ပညာေရးအတြက္ မလိႈင္ေက်ာင္းနည္းျဖစ္တဲ့ တုတ္နဲ႔မိုးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့နည္းက အေကာင္းဆံုးအေျဖကို ထြက္ေစတယ္ဆိုတာ လက္ေတြ႔ သက္ေသျပေနပါၿပီ။ မိဘမ်ားစြာတို႔ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ ခုနစ္တန္း၊ ရွစ္တန္း ကေလးငယ္မ်ားကို လက္ဆြဲၿပီး စိတ္ဝင္စားေၾကး က်ပ္ေငြ ႏွစ္သိန္း ေပးသြင္းကာ မလိႈင္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ သြားေျဖၾကဖို႔ ခတ္ ကြင္းျပင္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ မိဘမ်ား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတာက ပညာေရးဌာန သတင္းအရ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းမယ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကိုလည္း အမွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆံုးျဖတ္ဘူး ဆိုေတာ့ ခ်ီတံုခ်တံု သို႔ေလာ သို႔ေလာ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၉၉၀ ေလာက္က စခဲ့တဲ့ ယေန႔ ဆယ္တန္းပညာေရးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆစ္ပိုင္းၾကည့္တဲ့အခါ အဓိက အစိတ္အပိုင္း သံုးပိုင္း ေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ (၁) က်ဴရွင္၊ (၂) စာက်က္ဝိုင္းနဲ႔ (၃) ဂိုက္တို႔ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ စာသင္ၾကားပံုက ပထမအဆင့္ ေမးခြန္းပံုစံ အံကိုက္ျဖစ္ေအာင္ က်က္မွတ္ပံု နည္းလမ္းကို အတန္းထဲမွာ က်ဴရွင္ပံုစံနဲ႔ သင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ၾကပ္မတ္ၿပီး ႏႈတ္တိုက္ အလြတ္က်က္ခိုင္းပါတယ္။ ဒါက စာက်က္ဝိုင္းအဆင့္ပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တကယ္ရ၊ မရ စစ္ေဆးျခင္း၊ ရရင္ေတာင္မွ ေက်ညက္သည္အထိ လိုအပ္သလို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၾကပ္မတ္ အေခ်ာ သတ္ေပးရပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ ဂိုက္က တာဝန္ယူရပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္မ်ားစြာေပးရာမွာ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို က်ား၊ မ အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ ေရာေႏွာထိန္းသိမ္းတာျဖစ္လို႔ ျပႆနာ မတက္ေစဖို႔ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္ဖို႔ လိုလာၿပီး တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း စာမရရင္ ႐ိုက္ႏွက္ အျပစ္ေပးတာေတြ ပါလာပါေတာ့တယ္။

ဒါေတြအားလံုးကို တစုတစည္းတည္း ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္ အစိုးရေခတ္ ပညာေရး ပံုစံသစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒီပံုစံသစ္ဟာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ သတၲဳခ်လိုက္ေတာ့ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒါကို မလိႈင္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းက သက္ေသျပသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ (ဒ) ေလးလံုး လက္ရွိ ၁၀ တန္း ပညာေရးစနစ္အတြက္ တုတ္ႏွင့္႐ိုက္ေသာ မလိႈင္ေက်ာင္းပံုစံက အေျဖ ထုတ္ေပးေနခ်ိန္မွာ လက္ရွိ ပညာေရး ျပဳျပင္မႈအတြက္ ၂၀၁၈ ေမးခြန္းမွာ အဂၤလိပ္စာကို စတင္ ျပင္ဆင္မယ္လို႔ သိလိုက္ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာသာစံုကိုပါ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုေတာ့ အလြန္အားပါေသာ အေရြ႕တစ္ခုအျဖစ္ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းမွာ ပညာေရး ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ လုပ္ရန္ လူငါးေသာင္းေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထားၾကလို႔ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ထဲမွာ အႀကံေပးခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားထဲက က်န္းမာၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းေသာ လူႀကီးမ်ားကို အခ်ိန္ပိုင္း ျပန္လည္ခန္႔ျခင္းျဖင့္ ရွားပါးေနတဲ့ ပညာရွင္ပိုင္း အားျဖည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပါ။
 
၂၀၁၈ ေမးခြန္းပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးရရင္ ေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ျမန္မာစာ အပါအဝင္ ဘာသာစံု ေမးခြန္း ပံုစံသစ္ ေျပာင္းဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ အလြတ္ရဖို႔ထက္ နားလည္ျခင္းနဲ႔ ေတြးေခၚျခင္းကို စစ္ေဆးေသာ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေမးခြန္းပံုစံမ်ား အေနနဲ႔ နမူနာတစ္ခုကို တင္ျပပါရေစ။ နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အထက္တန္းဆင့္ ေမးခြန္းပံုစံ နမူနာမ်ားကို Website မွာ nys regents exam ကို Search လုပ္ၿပီးရွာပါက အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ ႐ူပ၊ ဇီဝ၊ ကမၻာ့သမိုင္း စတဲ့ ဘာသာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ရွာႏိုင္ပါေၾကာင္း နမူနာအေနနဲ႔ သံုးႏိုင္ပါရန္ ကိုးကားမွီျငမ္းႏိုင္ပါရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္းပါးပါတယ္။ အေမရိကန္မွာက ကိုယ့္ျပည္နယ္နဲ႔ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ျပ႒ာန္းၾကတာျဖစ္ေတာ့ ပံုစံမ်ိဳးစံု အေနအထားမ်ိဳးစံု ေတြ႔ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား သာမက အဂၤလန္၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတကာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား Website ထဲ ဝင္ၾကည့္ၿပီး နမူနာေမးခြန္းမ်ား ေလ့လာကာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ လိုသလို ကိုးကားေစခ်င္ပါတယ္။
 
ျမန္မာစာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နယူးေယာက္ေန ဆရာဦးစြမ္းရည္က ဒီလိုမွတ္ခ်က္ေပးတာပါ။ “ျမန္မာစာ ဂုဏ္ထူးရဖို႔ စာစီစာကံုးကအစ အလြတ္က်က္တယ္ဆိုတာ ၾကားလို႔ မေကာင္းပါဘူး။ အလြတ္ က်က္မွတ္တဲ့ေဘးမွ ကင္းေဝးေစခ်င္လွပါၿပီ”လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆရာ့အေနနဲ႔ ျမန္မာစာ ေမးခြန္းပံုစံကို ေျပာင္းဖို႔ အထူး တြန္းအားေပးေနပါတယ္။ ဆရာဟာ အထက္တန္းေက်ာင္း ျမန္မာစာျပဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူပါ။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရး သုေတသနဌာနမွာလည္း သုေတသန လက္ေထာက္အျဖစ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ျပဳစုေရး ေကာ္မတီဆိုင္ရာ တာဝန္ယူဖူးေလေတာ့ ျမန္မာစာ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံအေျပာင္း ကိစၥေတြအေပၚ သံေယာဇဥ္ လြန္စြာႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆရာတို႔လိုသူေတြရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို ယူဖို႔လိုပါမယ္။ 

၂၀၁၈ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံကို ေခတ္မီေအာင္ မြမ္းမံရာမွာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ကိုပါ ေျပာင္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ပိုေကာင္းပါမယ္။ သို႔ေသာ္ မလုပ္ႏိုင္ေသးရင္လည္း လက္ရွိ ျပ႒ာန္းစာအုပ္နဲ႔တင္ ေျပာင္းလို႔ရႏိုင္ပါမယ္။ နမူနာပံုစံမ်ားကို ႀကိဳတင္ ထုတ္ေပးရမွာျဖစ္လို႔ အလုပ္ေတာ့ ပို႐ႈပ္ပါမယ္။ ဇူလိုင္လထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ ခ်ျပမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဝိုင္းဝန္း ေဝဖန္ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါမယ္။ မလြဲမေသြ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အဆိုးဆံုးမ်ားကေတာ့ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ျပစ္တင္ ေဝဖန္သံမ်ား ျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ႀကိဳတင္ခ်ျပထားျခင္းျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အနည္းဆံုး အျဖစ္သင့္ဆံုး ေမးခြန္းပံုစံေတာ့ ျဖစ္လာမွာမလြဲပါဘူး။ က်ဴရွင္၊ စာက်က္ဝိုင္း၊ ဂိုက္ အားလံုးဟာလည္း မတတ္ တတ္ေအာင္ သင္ရေတာ့မွာမို႔ အေနအထား တစ္မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းသြားပါမယ္။ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္ကာလမွာ တုတ္မိုးသင္တဲ့ စနစ္ကေနၿပီး ဆရာတပည့္ ယဥ္ေက်းစြာ ျပန္လွန္ျငင္းခံုေသာ ကာလသို႔ ေရာက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ျမန္မာစာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာမွအပ က်န္ဘာသာမ်ား အားလံုးကို ေမးခြန္းထုတ္ရာမွာ ျမန္မာလိုနဲ႔ အဂၤလိပ္လို ႏွစ္မ်ိဳးေရာေထြးလို႔ျဖစ္ေစ၊ အဂၤလိပ္ ျမန္မာသီးသန္႔စီျဖစ္ေစ၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ယခု မထုတ္ေပးႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေနာင္မၾကာမီ ထုတ္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေျဖရာမွာလည္း အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ ေရာေထြးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္လိုပဲ ေျဖလိုပါကလည္း ႀကိဳက္သလို ေျဖခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာေတြ ကိစၥကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာအေနနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔လာမယ္ ထင္ပါတယ္။

၂၀၁၈ ဆယ္တန္း ေအာင္စာရင္းကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ား အတိျပည့္ဝၿပီး ရင္ခုန္စရာ အျပည့္ ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ တကၠသိုလ္ႀကီး ေလးခုကိုလည္း အမွတ္နဲ႔တင္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ ဝင္ခြင့္ပါ ေျဖရမယ္ဆိုေတာ့ တစ္ပြဲတိုးေခတ္ ကုန္သြားၿပီ ဆိုရမွာပါ။ မိမိစိတ္ဝင္စားတဲ့ တကၠသိုလ္ကို ထိုက္တန္တဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည္အထိ ႀကိဳးစားခြင့္မ်ားလည္း ရလာဖို႔ ရွိပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာက ၁၀ တန္း ေအာင္ခ်က္မ်ားစြာ ျမင့္တက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ၁၀ တန္းဟာ အရင္ကလို က်႐ံႈးသူတို႔အဖို႔ ထြက္ေပါက္ပိတ္တဲ့ေခတ္ မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အမွတ္နည္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ မတက္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုး႐ံႈးေသးပါ။ စိတ္ဝင္စားရာ ပညာရပ္ကို တက္ႏိုင္ဖို႔ ပညာေရး ေပါင္းကူးနည္းလမ္းမ်ားလည္း ေပၚလာဖို႔ ရွိပါမယ္။ တကၠသိုလ္ ပညာေရးကို စိတ္မဝင္စားဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘာသာရပ္ ေကာလိပ္ တကၠသိုလ္မ်ားကို တက္လိုပါကလည္း တက္ႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ပြင့္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ (ဒ) ေလးလံုးစနစ္ႀကီးလည္း အေတာ္ ယိမ္းယိုင္ခ်ည့္နဲ႔သြားမွာ ျဖစ္သလို က်ဴရွင္စနစ္လည္း ေျပာင္းလဲလာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္း တကၠသိုလ္တက္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘဲ သက္ေမြးပညာကို အရင္သင္မယ္၊ မိမိတက္လိုတဲ့ တကၠသိုလ္ သင္လိုတဲ့ဘာသာကို ယခုအဆင့္ မမီေသးေပမယ့္လည္း ေနာင္တက္ခ်င္ရင္ ႀကိဳးစားခြင့္ရၿပီး ဆက္တက္လို႔ရမယ္ စသည္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔ လိုလား ေတာင့္တေသာ အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ ပညာေရးစနစ္ႀကီးကို မၾကာေတာ့တဲ့ကာလမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ယူဆပါေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။

တင္ဝင္းသိန္း 
(စက္မႈတကၠသိုလ္ ၁၉၇၇)

  • VIA