News

POST TYPE

OPINION

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ရက္ ၁၀၀
10-Jul-2016


ေဆာင္းပါးတြင္ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္သာ ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အစိုးရသစ္၊ ရက္ ၁၀၀ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း မီဒီယာႀကီးတစ္ခုက ျမန္မာအစိုးရသစ္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္အျဖစ္ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ရာ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ စာေရးသူကို အင္တာဗ်ဴးသည္။ ထိုအင္တာဗ်ဴးကို အေျခခံ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ရက္ ၁၀၀ သင့္ေတာ္ မေတာ္

အစိုးရသစ္ကို ရက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အကဲျဖတ္လွ်င္ သင့္ေတာ္သလားဟု ထိုမီဒီယာက ေမးသည္။ စာေရးသူအေျဖက Yes and No။ သင့္ေတာ္လည္း သင့္ေတာ္သည္၊ မသင့္လည္း မသင့္ေတာ္။ မသင့္ေတာ္ No ဆိုသည္က အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဆိုးေမြေကာင္းေမြကို ရက္ ၁၀၀ တည္းႏွင့္ ရွင္းဖို႔လင္းဖို႔ တြန္းဖို႔က မျဖစ္ႏိုင္။ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို အရင္ဆုံးသိေအာင္လုပ္၊ ၿပီးမွ ေျဖရွင္းရန္ လုပ္ရမည္။ တက္လာေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုက ထိပ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ ကြာလွမ္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံ့အေျခအေနစုံကို စနစ္တက် တိုင္းတာမွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္ကလည္း နည္းပါးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူအျမင္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေလာက္ လိုသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္က ၾကည့္ျပန္လွ်င္ Yes။ ရက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အကဲျဖတ္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ပထမရက္ ၁၀၀ သည္ အစိုးရသစ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္အတြက္ ‘အကူးအေျပာင္းတြင္းမွ အကူးအေျပာင္း’ Transition Within Transition ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ အင္အားစုအျဖစ္ ရာစုႏွစ္ ေလးပုံတစ္ပုံ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ NLD သည္ အတိုက္အခံဘဝမွ အစုိးရအျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္စြမ္းကို ရက္ ၁၀၀ တြင္ ျမင္ႏိုင္သည္။ ရက္ ၁၀၀ သည္ က်န္သည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းေဖာက္ေပးသည့္ ကာလျဖစ္ရာ လမ္းေၾကာင္းေစာင္းလွ်င္ အစိုးရ၏ ပန္းတိုင္၊ ႏုိင္ငံ့ပန္းတိုင္ လြဲေခ်ာ္သြားမည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း လြဲမွားသြားလွ်င္ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ျဖဳတ္မရႏိုင္သည့္အတြက္ အလြဲဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္တိုးရလွ်င္ လြဲသည္ထက္ လြဲမည္။ ေနာက္တက္မည့္ ဝန္ႀကီးသည္ ေရွ႕ဝန္ႀကီး၏ အလြဲမ်ားကို ျပန္ျပင္ရန္ ခက္လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို ရက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္။ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေျပာင္ေျမာက္လွ်င္ ေနာက္ငါးႏွစ္ စိတ္ေအးရမည္။

ရက္ ၁၀၀ ဘယ္က စေရတြက္မည္နည္း ဆိုသည္ကလည္း တစ္ကိစၥ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီေလ်ာ္သည့္အတြက္ ထပ္ေရးပါဦးမည္။ အစိုးရသစ္ Executive Branch တရားဝင္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ေန႔ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က စလွ်င္ ဇူလိုင္ ၉ တြင္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္သည္။ ကတိသစၥာျပဳသည့္ေန႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကစလွ်င္ ဇူလိုင္ ၇ တြင္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္ သည္။ လႊတ္ေတာ္သစ္ စတက္သည့္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔က စေရလွ်င္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရက္ ၁၀၀ ျပည့္သည္။

တြန္းေသာနယ္ပယ္ မတြန္းေသာနယ္ပယ္

အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္းတြင္ အဓိက အားသြန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မူဝါဒနယ္ပယ္ မည္သည္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ျမင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္သည္ကို အမ်ားဆုံးလိုလို ျမင္ေတြ႔ရေသာ နယ္ပယ္ျဖစ္သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြသည္လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အားလုံးလက္ခံၾကမည္ ျဖစ္ရာ အထူးအေထြေျပာရန္ မရွိ။ တစ္ခ်က္သာ ေျပာလိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလားတူ အေရးႀကီးသည့္ အျခားကိစၥရပ္ႀကီးမ်ား ရွိေနေသးရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အားကုန္သြားမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ပါသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ေရြ႕သင့္သေလာက္ မေရြ႕ေသာ မူဝါဒ နယ္ပယ္မွာ စီးပြားေရး ျဖစ္သည္။ အာဏာရယူအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဆုံး ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း စီးပြားေရး မူဝါဒအေၾကာင္း ထည့္ပင္ေျပာမသြား။ ျပည္တြင္းတြင္ ေငြပင္ေငြရင္း နည္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္’ Myanmar Investment Commission (MIC) ကို ရက္ ၆၀ ေက်ာ္ ဇြန္လဆန္းမွ ဖြဲ႔စည္းႏိုုင္သည္။ MIC ၏ ပထမဦးဆုံး အစည္းအေဝးကုိ ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔မွ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ MIC ကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေစာင့္ေနခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္မည့္ National Economic Co-ordination Committee ကိုလည္း အလားတူပင္ ဇြန္လဆန္းမွ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္။ ထိုေကာ္မတီမွာလည္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒မ်ားမွလြဲလွ်င္ က်န္သူအမ်ားစုမွာ NLD စီးပြားေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပပညာရွင္ မပါသေလာက္ျဖစ္ရာ ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္ ယခုုေလာက္ ယူစရာလိုသည္ မထင္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားသြားသည္မွာ အစိုးရသစ္သည္ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရမဟုတ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း။ အရပ္သား သမၼတ ငတ္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ားစုက ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ႐ုပ္ျပသမၼတ မဟုတ္၊ တကယ့္သမၼတႀကီးဟု ဂုဏ္ယူလိုၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မလုပ္ရျခင္းကို ေက်ာ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။

ယခုအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တင္ထားေသာ အစိုးရျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဗဟိုျပဳ လည္ပတ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဟူေသာ ထိပ္ဆုံးဝန္ႀကီးဌာန သုံးခု၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ အားလုံးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွသာ စီးဆင္းေနပုံ ေပါက္သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုလွ်င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ထိပ္ဝတြင္ တစ္ဆို႔ေနျခင္း ‘ပုလင္းလည္ပင္း ျပႆနာ’ bottle-neck ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရကိန္း ရွိသည္။

ရက္ ၁၀၀ အတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ဘဝမွသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ transition from party leader to the leader of government အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေနရဆဲ ကာလ ျဖစ္သည္။ က်န္ထိပ္တန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ပိုအားေကာင္းလာလွ်င္ သားေရႊအိုးထမ္းကိန္း ဆိုက္မည္။

ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံခ်က္

ရက္ ၁၀၀ အတြင္း သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ရခ်က္မွာ အစိုးရကို ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ မ်ားျပားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ အစိုးရ ဘာလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံလိုစိတ္ ရွိေနရာ ယခုအခ်ိန္သည္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္လ်င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ လြဲေခ်ာ္ေသာ မူဝါဒမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေစတနာေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပလိုသူ အမ်ားစုပင္ ျပည္သူ႔ဖိအားေၾကာက္ၿပီး ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၾကမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ထိတ္လန္႔စရာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

႐ိုးသားေသာ စိတ္ထက္သန္ေသာ

ရက္ ၁၀၀ ကိုၾကည့္လွ်င္ အစိုးရသစ္သည္ ႐ိုးသားေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္ စိတ္အား အလြန္ထက္သန္ေနေၾကာင္း ျမင္ရသည္။

ငါးႏွစ္ အႏုတ္ ရက္ ၁၀၀ လား

အစိုးရသစ္တို႔အတြက္ တက္စ ရက္ ၁၀၀ သည္ ၾသဇာႏွင့္ အာဏာ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္သူနည္း၊ ခ်စ္ခင္သူ မ်ားသည့္အတြက္ က်န္သည့္ကာလ ‘ငါးႏွစ္ အႏုတ္ ရက္ ၁၀၀’ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒမ်ားအတြက္ အေျခခံေကာင္းခ် ရခ်ိန္၊ ခ်ႏိုင္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ ၂ ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္သြားလွ်င္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္က်ိဳးသည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ နီးသြားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို အာ႐ုံျပဳမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူအက်ိဳးရွိမည့္ မူဝါဒထက္ ျပည္သူႀကိဳက္မည့္ မူဝါဒမ်ားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လမ္းမ်ားသြားၿပီ။

ထို႔ေၾကာင့္ ‘၂ ႏွစ္ခြဲ အႏုတ္ ရက္ ၁၀၀’ တြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒမ်ားကို ရက္ ၁၀၀ တြင္ အုတ္ျမစ္ခ်ၿပီး မခ်ၿပီးကို အကဲျဖတ္ရန္လိုသည္။ ရက္ ၁၀၀ အေရးႀကီးသည္။

ေဇယ်သူ

ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)