News

POST TYPE

OPINION

“သား”မ်ားအားလံုး အျပန္အလွန္ ေမတၲာ သက္ဝင္ေစခ်င္ (Daily, Vol-5/No-54)
13-Jun-2017

ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(န.ယ.က) အစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည့္ အေၾကာင္းအရာ မွန္သမွ်ကို စာေပစိစစ္ေရးဌာန၏ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖတ္သန္းၿပီးပါမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ ရခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလက ျမန္မာမီဒီယာ ေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာသူ လူသစ္မ်ားကို အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားက သတိေပးဆံုးမသည့္ ဆို႐ိုးတစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ စာေပစိစစ္ေရး သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မျဖစ္ေစလိုေသာဆႏၵ၊ မိမိအလုပ္လုပ္ေသာမီဒီယာတြင္ အႏၲရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ မက်ေရာက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ သတိေပးေလ့ရွိသည့္ စကားမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ 

“သားသံုးသားကို အထူးသတိထား ေရွာင္ၾကပါ”

အဆိုပါ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ေသာ မီဒီယာသမားႀကီးမ်ားဆိုလိုသည့္ သားသံုးသားမွာ ဘုရားသား (ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အပါအဝင္ အျခား သာသနာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား)၊ တပ္မေတာ္သား(စစ္သား) ႏွင့္ ေက်ာင္းသား (အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား)တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ သတိေပးလိုရင္းမွာ အဆိုပါ သားသံုးသားမွ်သာမက သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ိဳးမွ် မျပဳလုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ သတိေပးခ်က္ အလြန္ မွန္ကန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အဆိုပါ သားသံုးသားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ မဆိုထားႏွင့္၊ ယင္းေဝဖန္ခ်က္မ်ားပါသည့္ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား စာေပစိစစ္ေရးဌာနသို႔ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ေပးရန္ ပို႔႐ံုမွ်ျဖင့္ အဆိုပါဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေခၚယူသတိေပးျခင္း၊ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ဝန္ခံကတိထိုးရျခင္းမ်ိဳး ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကရသည္ကို ထိုေခတ္ထိုအခါကို ျဖတ္သန္းဖူးသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား အားလံုးလိုလို သိၾကပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါကာလကို ျမန္မာ့မီဒီယာ ေလာက ေမွာင္အတိ ဖံုးေနခဲ့ခ်ိန္ဟုပင္ ဆို၍ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သား သံုးသား မဆိုထားႏွင့္၊ “ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ၌ ေငြစကၠဴ အေဟာင္းအစုတ္မ်ားကို စစ္ေဆးရာ ဗက္တီးရီးယားပိုး သန္းႏွင့္ခ်ီ ေတြ႔ရွိ”ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ိဳးကိုပင္ စာေပစိစစ္ေရးဌာနက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ တိမ္ညိဳတိမ္မည္းႀကီးမ်ား ဆိုင္းျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကသည္ အားလံုးသိထားသည့္အတိုင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနျခည္သန္းသည့္ အေျခအေနထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ သားတစ္သား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ မိဘျပည္သူမ်ား အလင္းရခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။ မီဒီယာေလာကေပၚက တိမ္ညိဳတိမ္မည္းႀကီးမ်ားလည္း စာေပစိစစ္ေရးဌာနႏွင့္အတူ လြင့္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

တိုက္ဆိုင္သည္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ ဤေခါင္းႀကီးပိုင္း ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ The Voice Daily သတင္းစာ၌ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာထည့္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုက အဆိုပါကိစၥကို ျပန္လည္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ The Voice သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူက ေၾကာ္ျငာကိစၥ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ သတိေပးထား၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာဌာနကို ဆက္သြယ္လာပါသည္။ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ သားသံုးသားအနက္ သားတစ္သား၏ ၿငိဳျငင္ျခင္းခံရမည့္အေရးအေပၚ အဆိုပါစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အေနႏွင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ စိုးရိမ္စိတ္ထားသည္ကို The Voice အေနႏွင့္ ေကာင္းစြာ စာနာနားလည္မိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသည့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း တိမ္ညိဳတိမ္မည္းမ်ား အံု႔ဆိုင္းခဲ့ေသာ ယခင္ေခတ္ကာလ သာမက ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ပါ သားသံုးသားႏွင့္ ကေတာက္ကဆ မျဖစ္လိုဘဲ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ႐ိုင္းပင္း ကူညီပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္သာ အတူေရွ႕ဆက္လိုၾကသည္ခ်ည္းသာပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ မိမိအလုပ္၏ က်င့္ဝတ္ အစရွိသည့္ ကြဲျပားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နားလည္မႈလြဲကာ မႀကံဳေတြ႔ခ်င္သည့္အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္ကို အထူးသတိျပဳထားရပါမည္။ ဤေနရာတြင္ အဓိက ေမတၲာရပ္ခံလိုသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ နယ္ပယ္အလိုက္ “သား”ေပါင္း မ်ားစြာရွိေနရာ သားမ်ားအားလံုး တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း၊ ဗိုလ္က်ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔ကို ေရွာင္ရွားၿပီး စာနာနားလည္မႈ၊ ငဲ့ညႇာေထာက္ထားမႈ၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔ျဖင့္ တိမ္ညိဳတိမ္မည္းမ်ား အံု႔ဆိုင္းခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ရန္ အခိုင္အမာလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ(၁၃-၆-၂၀၁၇)

  • VIA