News

POST TYPE

OPINION

ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ့အေရး (Daily, Vol-5/No-32)
19-May-2017 tagged as

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္ပါက လူပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးက မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ခ်ီေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ မူကိစၥထက္ လူကိစၥကိုသာ အာ႐ံုစိုက္လြန္းကာ အျပန္အလွန္ ရန္ျဖစ္ၿပီး လိုရင္း မေရာက္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

အနီးဆံုး ကုန္သြားခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာ ကာလကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ပင္ အာဏာ သံုးရပ္အၾကား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခား အင္အားစုမ်ားအၾကား မဆိုထားႏွင့္ စတုတၳ မ႑ိဳင္တြင္ ရပ္တည္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ား အၾကားတြင္ပင္ လူႏွင့္ မူမကြဲေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေနခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို ဦးတည္ေသာ ေျပာဆို၊ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံု၊ ကန္႔ကြက္၊ ေထာက္ခံ၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ အပုပ္ခ်၊ တိုက္ခိုက္၊ ေျခထိုး၊ လုပ္ႀကံမႈမ်ားႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ကုန္သြားကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ နည္းခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ယင္းလူပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆန္႔က်င္၊ ေထာက္ခံသည့္အေပၚ မူတည္ကာ ေထာက္ခံသူႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အၾကား က်ီး ဘုတ္ေျမႇာက္၊ ဘုတ္ က်ီးေျမႇာက္သကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ခ်ီးပ၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ အမႊမ္းတင္၊ ဂုဏ္ေဖာ္ျခင္း၊ ၿငိဳးသူရန္ဘက္မ်ားပမာ အျပစ္တင္၊ အဆိုးေျပာ၊ ဆန္႔က်င္၊ ႐ႈတ္ခ်၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္သာ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနၾကျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

အက်ိဳးဆက္မွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းတြင္ ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား အေကာင္းျမင္စိတ္၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသြားၿပီး အေရး မႀကီးေသာ သို႔မဟုတ္ သာမည ကိစၥမ်ားကို အေရးႀကီး ကိစၥသဖြယ္၊ အဓိက ျပႆနာသဖြယ္ ယူဆကာ ယင္းတို႔ႏွင့္ပင္ အခ်ိန္ ကုန္သြားေတာ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျပႆနာတိုင္း၊ အေရးကိစၥတိုင္းကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ အျမင္ျဖင့္ၾကည့္ကာ မူျဖင့္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအျမင္ျဖင့္ လူကိုသာၾကည့္ၿပီး အေျဖထုတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ “လူခင္လွ်င္ မူျပင္”ဆိုေသာ ဆို႐ိုးစကားကဲ့သို႔ အေတြ႔ရမ်ားလာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

အထူးသျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ လူေျပာ မ်ားေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္တို႔ လိမ္သမွ်၊ ဖိႏွိပ္၊ ကန္႔သတ္၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သမွ် ခါးစည္းခံလာခဲ့ၾကရေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာ(ဝါ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူတစ္ဦး၊ ပါတီတစ္ရပ္၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔ သက္သက္၏ မ်က္ႏွာ (ဝါ) ဂုဏ္သိကၡာ မည္သည့္အရာကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အဓိက တာဝန္ရွိသက္ဆိုင္သူမ်ား ေျဖၾကည့္ရန္ လိုေပသည္။
 
ထိုေမးခြန္းကို ေျဖရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းကဲ့သို႔ ႏွလံုးသား ခံစားခ်က္ႏွစ္ခုမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ဖယ္ခြာကာ ႏိုင္ငံ့အေရး သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ မ်က္ႏွာစာတြင္ ထင္ဟပ္ေစမည့္ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းတို႔ကို ဦးတည္ေသာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ေျဖၾကားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း အႀကံျပဳ အပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၈-၅-၂၀၁၇)

(လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေနေသာေၾကာင့္ ၂၄-၃-၂၀၁၆ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

  • VIA
  • TAGS