News

POST TYPE

OPINION

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိသလဲ
17-May-2017 tagged as

ယခုရက္ပိုင္း ၾကားေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္သတင္းက လူေျပာမ်ားလွသည္။ ထိုသတင္းမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက စိတ္ဝင္တစား  
ရွိလွသည္။ ထို႔ျပင္ လြန္ခဲ့ေသာရက္ပိုင္းက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္ ပါတီတစ္ခု၏ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ျပည္သူကို ခ်ျပမည္ဆိုသည့္  
စကားရပ္အေပၚတြင္လည္း ပိုမိုကာ စိတ္ဝင္စားလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတြက္ ျပည္သူတို႔က အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမွာ ယခင္ကထက္  
ပိုလာေနၿပီး သူတို႔သိခ်င္ၾကသည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သူတို႔ သိခ်င္ေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဆိုတာ ဘာလဲ၊ သူတို႔က  
ဘယ္သူေတြက ထူေထာင္ခြင့္ေပးသလဲ၊ သူတို႔က ဘာစည္းကမ္းေတြ ေစာင့္ထိန္းရသလဲ၊ သူတို႔ကို ဘယ္သူေတြက ထိန္းေက်ာင္းေနသလဲ၊ သူတို႔ပါတီေတြရဲ႕  
ပါတီရန္ပံုေငြ ကိစၥေတြ၊ ပါတီရဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ပါတီဝင္ေၾကးေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဘယ္သူေတြက စစ္ေဆးၾကသလဲ၊ သူတို႔ကေရာ ျပည္သူေတြကို  
ဖြင့္ေျပာျပခြင့္ရွိသလား စတဲ့အရာေတြအေပၚ အခုအခ်ိန္မွာ သိခ်င္စိတ္မ်ား အာသာငမ္းငမ္း ျဖစ္ေပၚေနၾကသည္ဟု ဆိုလာၾကသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ သူတို႔ ယခုလို  
သိခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္၊ ယခုလို ႏိုင္ငံေရးအသိ ပိုဝင္လာေအာင္လည္း ယခုလပိုင္းရက္ပိုင္းအတြင္း မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး  
အစိုးရတို႔အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားက တြန္းပို႔ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ ပိုတြန္းပို႔ခဲ့သည္မွာ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္  
ပါတီႀကီးတစ္ခု သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာခဲ့သည့္္ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ ပို၍မွန္သည္။

ျပည္သူအမ်ား သိခ်င္လာေနသည့္ ထိုႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အလံုးစံု သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ယခင္ နယက လက္ထက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္  
ဥပေဒအမွတ္ (၂) ျဖင့္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ျပည္သူမ်ား သိခ်င္သမွ် ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုး ပါဝင္သည္ကို  
ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူမ်ား သိခ်င္ေနၾကသည့္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံထားသည့္ အဆိုပါ ဥပေဒအေၾကာင္းေျပာလွ်င္  
ထိုဥပေဒ၏ အမည္ကပင္ စေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏အမည္မွာ စတပ္စဥ္ကပင္ မွားေနသေယာင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေျပာရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။

ဥပေဒထဲတြင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း  
တစ္ခုတည္းသာ ပါဝင္သည္မဟုတ္၊ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ကိစၥမ်ား၊ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊  
သံုးစြဲျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာရင္း ရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကိစၥမ်ား အစံုပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္ကိစၥမ်ားကို ေဖ်ာက္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း  
ဥပေဒဟုသာ အမည္ ေပးထားခဲ့သည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ ေကာင္းလြန္းလွသည္။ သို႔အတြက္ပင္ ျပည္သူအမ်ားက မသိခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ ဥပေဒ ေလ့လာသူမ်ား  
မ်က္စိလည္ခဲ့ၾကျခင္းမ်ား ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ထိုဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အမည္ေပးရလွ်င္ ဥပေဒ၏အမည္ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း၊  
ရပ္တည္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဟုသာ ေပးသင့္သည္။

ဥပေဒ၏ အမည္ေပးျခင္း ကိစၥကို ေမ့ထားၿပီး ထိုဥပေဒထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္သူအမ်ား သိခ်င္ၾကသည့္ အျခားကိစၥမ်ားကို ဆက္ေျပာရလွ်င္ ထိုဥပေဒတြင္ အခန္း  
(၅) ခန္း ပါဝင္ၿပီး အခန္း (၁) ႏွင့္ (၅) မွာ ဥပေဒတစ္ခု၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ထည့္သြင္းဖြင့္ဆို ရွင္းလင္းရသည့္ အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အေထြေထြ  
အခန္းျဖစ္သည္။ က်န္အခန္း (၃) ခန္းျဖစ္သည့္ အခန္း (၂) တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အခန္း (၃) ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္  
မရွိျခင္းႏွင့္ အခန္း (၄) တြင္ ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔  
ပါဝင္သည္။

ပထမဦးစြာ အပိုင္းကိုေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုအေနႏွင့္ ကနဦးအစ စတင္ တည္ေထာင္လိုပါက ပါတီဝင္ ၁၅ ဦးက အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)တို႔ပါ  
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (Union Election Commission) ထံသို႔ ေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းၾကရသည္။ ထိုသို႔  
တင္သြင္းၾကစဥ္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊  
လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး (သို႔မဟုတ္) လူအမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေရးသား  
ေဟာေျပာမႈ၊ စည္း႐ံုး လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္အစိုးရ တစ္ခုခု၊ ဘာသာေရး  
အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အျခားအေထာက္အပံ့ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲျခင္း မျပဳရန္  
ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ (၆) အရ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္းက ေလွ်ာက္လႊာမွာ ဝန္ခံကတိျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၾကခဲ့ၾကရသည္။

ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ အဆိုပါ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၇) ျဖစ္သည္။ ထိုပုဒ္မမွာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္၊ ပစၥည္းတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊  
သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူသံုးစြဲသည့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ပင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိေစရဟု ပါရွိထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ အထက္ပုဒ္မ  
(၆) ပါ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ၿငိစြန္းေနလွ်င္လည္း ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ပင္ ရရွိၾကရမည္ မဟုတ္ေပ။ 

ပါတီတစ္ခုအေနႏွင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္းကိစၥမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ ဥပေဒ၏ အခန္း (၃) တြင္ ပုဒ္မ (၁၂) တြင္ တိတိပပ ေဖာ္ျပထားသည္။  
ထိုပုဒ္မတြင္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ (၆) အရ စတင္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကတည္းက ဝန္ခံ ကတိျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို  
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို ေတြ႔ရွိရပါက ပုဒ္မ (၁၂) (ခ) အရ ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ အခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္  
ၿငိစြန္းေသာပါတီအား ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ယင္းပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔တစ္ဖန္ ပါတီရန္ပံုေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းျခင္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခန္း  
(၄) တြင္ ပုဒ္မ (၁၄) မွ (၁၉) ထိ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သိရွိေစရန္အတြက္  
ဥပေဒပါအတိုင္း ေဖာ္ျပရလွ်င္ “ပုဒ္မ ၁၄။ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း စာရင္းမ်ား စနစ္တက် ျပဳစုထားရွိျခင္းတို႔ကို ေအာက္ပါ  
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ရမည္-

(က) ပါတီဌာနခ်ဳပ္အတြက္ျဖစ္လွ်င္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၊ 

(ခ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားအတြက္ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး၊  
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ပါတီအတြက္ျဖစ္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စည္း႐ံုးေရးမွဴး”ဟုလည္းေကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၅ တြင္ (က) ပါတီပိုင္ ရန္ပံုေငြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ခံ စုစည္း၍ စာရင္းျပဳစုထားရမည္ “(၁) ပုဒ္မ ၁၁ အရ ေကာက္ခံ ရရွိထားေသာ  
ပါတီဝင္ေၾကးႏွင့္ ပါတီ လစဥ္ေၾကး၊ (၂) ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္  
ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႔ကျဖစ္ေစ ၎တို႔ တရားဝင္ ရရွိထားေသာ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားထဲမွ ပါတီသို႔ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္သည့္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း၊ (၃) ပါတီပိုင္  
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ တရားဝင္ ရရွိေသာ ေငြႏွင့္ အျမတ္အစြန္း။ (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔အရ ရရွိ ေသာ ေငြေၾကး ပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္  
ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္အခမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၆ တြင္ “ပါတီတစ္ခုသည္  လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ရပ္အတြင္း (က) မိမိပါတီစည္း႐ံုးေရးအတြက္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထား ေသာ  
အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္။ (ခ) အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ျဖစ္ေစ၊ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ျဖစ္ေစ မိမိပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေ႐ြးေကာက္ခံေသာ  
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးစီအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ရွိသည္”ဟုလည္းေကာင္း။

ပုဒ္မ ၁၇။ ပါတီတစ္ခုသည္ မိမိ၏ ႏွစ္စဥ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊  
ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းတို႔ကို သတ္မွတ္သည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ပုဒ္မ ၁၈။ ပါတီတစ္ခု၏ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လွ်င္  
ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္အားလည္း စစ္ေဆးေစႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔  စစ္ေဆးရာတြင္ ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္  
ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲသည္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူႏိုင္သည္။ ပုဒ္မ ၁၉။ (က) ပါတီတစ္ခုသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ျဖစ္ေစ၊  
ဤဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ ပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးသည့္ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသို႔  
သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းအတိုင္း အပ္ႏွံရမည္။ (ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အပ္ႏွံသည့္ပစၥည္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏  
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္”ဟူ၍လည္းေကာင္း ျပည့္စံုစြာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိသည္ကို ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ထက္ထူးျခားသည္မွာ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈ မွန္သမွ် အဆိုပါဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (က) ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အၿပီးအျပတ္ ျဖစ္ေစရမည္။ (ခ) မည္သည့္ တရား႐ံုးတြင္မွ် တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္  
မရွိေစရဟု ပုဒ္မ (၂၀)တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို အထူး အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ခံထားရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား သိခ်င္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္အေၾကာင္း၊ ထိုပါတီမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္  
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ အထူး လိုက္နာၾကရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ မည္သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္လာလွ်င္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိသည့္အေၾကာင္းႏွင့္  
ပါတီပိုင္ ရန္ပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အဆိုပါဥပေဒ အထဲတြင္ တိတိက်က်  
ျပ႒ာန္းထားရွိျခင္းကို ေလ့လာၾကပါေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အားျဖင့္ တည္ေထာင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေပၚ ျပည္သူအမ်ားကပင္  
ျပန္လည္ ထိန္းေက်ာင္းၾကေစလိုပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ေအာင္ေဇယ်

  • VIA
  • TAGS