News

POST TYPE

OPINION

ပဋိပကၡ သတိ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အသိ (Daily, Vol-5/No-30)
16-May-2017 tagged as

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား သာမက ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႔လိုသည့္  လကၡဏာအခ်ိဳ႕ ရန္ကုန္ အပါအဝင္ နယ္ေဒ သအခ်ိဳ႕တြင္ သိသိသာသာ တစ္မ်ိဳး၊ မသိမသာ တစ္မ်ိဳး ျပႆနာ အစရွာေနေသာ ျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းလွသည္။

ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံထားသူ အခ်ိဳ႕၏ ဗုဒၶ အဆံုးအမႏွင့္မညီသည့္ ေဒါသသင့္ ရန္လိုေသာ ျပဳမူ၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားက လူနည္းစု ဘာသာဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာအၾကား အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီ ျမန္ဆန္စြာ ထိန္းသိမ္းရန္လည္း လိုေပသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚရန္ လံႈ႔ေဆာ္၊ ဖန္တီးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ တမင္ျပႆနာ ျဖစ္ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္သူ အမ်ားစုက သေဘာေပါက္လာသည့္အတြက္ ယခုေနာက္ပိုင္း အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အထမေျမာက္ေတာ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္း၍ ျပႆနာ ဖန္တီးရန္ ႀကိဳးပမ္းလာရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ စြက္ဖက္ ဖိအားေပးလာၿပီး လူစု၊ လူေဝး ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ သေဘာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီအစိုးရ အပါအဝင္ လက္ယာစြန္းပါတီမ်ား၊ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားက တမင္ဖန္တီးေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားသာ ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု အၾကားတြင္မူ မ်ိဳးဆက္ သံုးဆက္ေက်ာ္ ေလးဆက္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာၾကသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ၊ နားလည္ ယံုၾကည္မႈ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္ကို ထင္ရွားေစသည္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလေစတီေတာ္၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ဆြန္နီ မြတ္ဆလင္ဗလီတို႔ တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ထိုေနရာမွ မလွမ္းမကမ္း ပန္းဆိုးတန္း လမ္းမေပၚတြင္ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း တည္ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ကပင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစိတ္ျဖင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔ကိုယ္ကို လူနည္းစုမွန္း သိသာေစမည့္ လြန္လြန္ကဲကဲ ဆင္ယင္ခ်ယ္သ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘဲ အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား နည္းတူ သာမန္အတိုင္း ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ိဳးသာ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဘာသာအလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘုရားဝတ္ျပဳခ်ိန္မ်ိဳးမွအပ က်န္အခ်ိန္ အားလံုးတြင္ အမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္သာ ရွိေနခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္ ေလးဆက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြား၊ ႀကီးျပင္း၊ ပညာသင္၊ စီးပြားရွာ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ လူနည္းစုမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသားက်လာခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ပါေသာ အစြန္းေရာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ အစၥလာမၼစ္ အယူသီးဝါဒီ ဗလီဆရာမ်ား၏ အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ အခ်ိဳ႕အေပၚ စိတ္ယိုင္၊ သက္ဝင္မႈမ်ား ရွိလာေစခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ နိမ့္ပါးေသာ၊ အစြန္းေရာက္၊ အယူသီးေသာ၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံေသာ၊ ေသြးခြဲ ရန္လိုေသာ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ ဟန္ပန္အမူအရာ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား၊ ျပန္ၾကား ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း၊ ဘာသာတရားတိုင္း၏ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမ တန္ဖိုးမ်ားကိုသာ လက္ခံ က်င့္သံုးၾကေစေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ တာဝန္အျပည့္အဝ ရွိေၾကာင္း အႀကံျပဳ၊ တိုက္တြန္းလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၅-၂၀၁၇)

  • VIA
  • TAGS