News

POST TYPE

OPINION

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ပညာဉာဏ္
15-May-2017 tagged as

ဆင္ျခင္တံုတရားဆိုတာ မိမိလုပ္ရပ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္ၿပီး မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္၊ ျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္ရေအာင္ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိျမင္ၿပီး လက္သင့္ခံဖို႔ ျပင္ဆင္ထားလို႔ျဖစ္ေစ၊ ကိစၥတစ္ခုခုကို ေျပာဆို၊ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ လက္ကိုင္ထားတဲ့တရားပါ။ ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ ပညာဉာဏ္က လာပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ ေရွ႕မွာ ထီးတစ္လက္ ခ်ိတ္ထားတာ ေတြ႔တဲ့အခါ ပိုင္ရွင္မရွိတုန္းမွာမွ မယူလိုက္ရင္ မိုက္မဲရာ က်ေပမေပါ့ဆိုတာ သူခိုးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္ပစၥည္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မယူပါဘူးဆိုတာက လူေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆင္ျခင္တံုတရားပါ။ ဒါဟာ ပညာဉာဏ္နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ပညာဆိုတာ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆိုးအေကာင္းကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ဉာဏ္လို႔ ျမန္မာစာမွာ အနက္ဖြင့္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူတိုင္းက ကိုယ့္ဆင္ျခင္တံု တရားနဲ႔ကိုယ္ ထင္ရာလုပ္ၾကေပမယ့္ ပညာဉာဏ္ မပါတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ ဆင္ျခင္တံု တရားအစစ္ မဟုတ္ပါဘူး။

“တစ္႐ြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္”ဆိုတဲ့စကားပံုနဲ႔ “ေသခ်င္တဲ့က်ား ေတာ ေျပာင္း”ဆိုတဲ့ ျမန္မာစကားပံု ႏွစ္ခုက ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနတယ္ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္ကေတာ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သတိေပးတဲ့ စကားပံုေတြပါ။ ေျပာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာင္းၿပီး၊ မေျပာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မေျပာင္းဖို႔ပါပဲ။ အလားတူပဲ “ေၾကာက္ရင္ လြဲ၊ ရဲရင္မင္းျဖစ္”ဆိုတဲ့ လုပ္စရာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ္ဖို႔အားေပးတဲ့ စကားပံုနဲ႔ “ထိုင္ေန အေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိ”ဆိုတဲ့ ေနၿမဲအတိုင္းေနဖို႔ အားေပးတဲ့ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္တဲ့အနက္ရွိတဲ့ စကားပံုႏွစ္ခုလည္း ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အခ်ိန္အခါနဲ႔ အေျခအေနကို ၾကည့္တတ္ဖို႔ပါ။ အဲဒီလို ေျပာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္၊ မေျပာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ရဲသင့္တဲ့အခ်ိန္ မရဲသင့္တဲ့အခ်ိန္ကို သိဖို႔အတြက္ကေတာ့ ပညာဉာဏ္ခၽြန္းအုပ္တဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရား လိုပါတယ္။

ပညာဉာဏ္ကို အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတေတြ ဆည္းပူးျခင္း၊ ျဖစ္ၿပီးေသာအရာမ်ား၊ ျဖစ္ေနေသာအရာမ်ား (သမိုင္း)ေတြကို ေလ့လာျခင္း၊ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ေလ့လာျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႔အႀကံဳ စတာေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ေပါင္းစပ္ သံုးသပ္ရာက ရႏိုင္ပါတယ္။ သမိုင္းကို ၾကည့္ရင္လည္း ဘာေတြလုပ္ခဲ့လို႔ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္ရင္လည္း ဘယ္အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ ဘာအက်ိဳးတရားေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ေဂါတမဗုဒၶက ကာလာမသုတ္မွာ ေဟာခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆင့္ စကား (ေကာလာဟလ)တို႔၊ ေရွးအစဥ္အလာစကား ျဖစ္တယ္ဆို႐ံုတို႔နဲ႔ အမွန္လို႔ မယံုၾကည္ဖို႔၊ ဒီလိုျဖစ္ဖူးတယ္ဆို႐ံု၊ က်မ္းဂန္နဲ႔ ညီညြတ္တယ္ဆို႐ံု၊ နည္းမွီၿပီးယူလို႔ ရတယ္ဆို႐ံုနဲ႔ အမွန္လို႔ မယံုၾကည္ဖို႔၊ က်ိဳး ေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္သလို ရွိတယ္၊ အေထာက္အထား ရွိတယ္လို႔ဆို႐ံုနဲ႔ မယံုၾကည္ဖို႔၊ ယံုၾကည္ထိုက္သူရဲ႕ စကားျဖစ္တယ္ဆို႐ံု၊ မိမိဆရာရဲ႕စကား ျဖစ္တယ္ဆို႐ံုနဲ႔ အမွန္လို႔ မယံုၾကည္ၾကဖို႔။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ပက္သက္တဲ့အခါ အက်ိဳးမဲ့ေၾကာင္း၊ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕အပ္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ သိတဲ့အခါမွာ အဲဒီယံုၾကည္ခ်က္ကို စြန္႔ပယ္ၿပီး အက်ိဳးတရား ရွိေၾကာင္း၊ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ သိျမင္တဲ့အခါမွာမွသာ ယံုၾကည္ က်င့္ႀကံၾကဖို႔ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မိမိ သိျမင္ဆည္းပူးထားတဲ့ ဗဟုသုတေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔ကို ေပါင္းစပ္၊ ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္နဲ႔ သံုးသပ္လို႔ အမွန္ အမွား၊ အဆိုးအေကာင္း၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ကေတာ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကို ေရးေတာ့၊ ေျပာေတာ့၊ လုပ္ေတာ့၊ ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပညာဉာဏ္ ႀကီးမွဴးတဲ့ ဆင္ျခင္တံုတရားကို အသံုးျပဳ႐ံုမက ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆိုတဲ့ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳေစႏိုင္တဲ့ တရားေတြ မစြက္ဖက္ေအာင္ရယ္၊ ေၾကာက္လို႔၊ ခ်စ္လို႔၊ မုန္းလို႔၊ နားမလည္ မသိတတ္လို႔ လုပ္လိုက္၊ ေျပာလိုက္တာဆိုတဲ့ အဂတိတရား ေလးပါးကေန ကင္းလြတ္ေအာင္ရယ္ အၿမဲသတိျပဳရမွာပါ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ အမ်ား အက်ိဳးပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းက လြဲလို႔၊ လူေတြရဲ႕ ေလာဘ၊ ေဒါသေတြကို ဆြေပး ႐ံုကလြဲလို႔၊ အမုန္းတရားေတြကို ႀကီးထြားပြားမ်ားေစတာကလြဲလို႔ ေကာင္းက်ိဳး တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေစတဲ့ ေရးသား၊ ေျပာဆို၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို ေရွာင္ဖယ္ႏိုင္ၿပီး ဉာဏ္ပညာ ႀကီးမွဴးတဲ့၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း၊ အဆိုးအေကာင္းကို ေဝဖန္ သံုးသပ္ႏိုင္တဲ့  အဘက္ဘက္က ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာဆိုခ်က္၊ ေရးသားခ်က္၊ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကိုသာ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အေျပာအဆို၊ အေရးအသား၊ အျပဳအမူေတြလို႔ ေခၚရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္ဇိ

  • TAGS