News

POST TYPE

OPINION

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ႏွင့္ ကုထံုးသစ္
25-Apr-2017


လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၁ ရာစုဟူေသာ အခ်ိန္ျပပုဒ္သည္ ၂၁ ရာစုပင္လံုေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားၾကား၌ အထူး ေရပန္းစားလာသည္။ ဤတြင္ ၂၁ ရာစုကို နားလည္ရန္အတြက္ ၂၁ ရာစု၏ အဓိပၸာယ္၊ ယင္းရာစုတြင္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ လာလတၲံ႕ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေလ့လာၾကည့္ရန္ အပူတျပင္း လိုလာသည္။ ၂၁ ရာစုကို စနစ္တက် ေလ့လာ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ပညာရွင္ႀကီး ဂ်ိ္မ္းမာတင္က လူတို႔သည္ သဘာဝႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အယူလြဲမႈ ေျခာက္ပါး ျဖစ္ေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲျပသည္။

နားလည္မႈ အယူလြဲေနမႈ ေျခာက္ပါးမွာ -

၁။ သဘာဝ၏ ရင္းျမစ္အင္အားစုတို႔သည္ အကန္႔အသတ္မရွိဟု မွားယြင္းစြာ ယံုၾကည္သည္။

၂။ သဘာဝသည္ ညစ္ညမ္းမႈ မွန္သမွ်ကို သူ႔အလိုလို စုပ္ယူ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ ေတြးေတာသည္။

၃။ သဘာဝ၏ မ်ိဳးစိတ္တို႔ကို အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကသည္။

၄။ လူတို႔က မိမိခႏၶာကိုယ္တို႔သည္ လူသားတို႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းတို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ခုခံႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

၅။ သဘာဝက ထုတ္လုပ္ေပးေသာ အရာမွန္သမွ်ကို နည္းပညာက အစားထိုး ေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

၆။ လူတို႔က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ခပ္လြယ္လြယ္နည္းတို႔ျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ ဤသို႔နားလည္မႈ အယူလြဲမႈတို႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ ရာသီဥတုတို႔ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးမည္။ ကပ္ေဘးႀကီးမ်ား မည္သည့္ ကာလႏွင့္မတူေအာင္ ခပ္စိပ္စိပ္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး အဖ်က္စြမ္းပကား ႀကီးလာမည္ဟု ဆိုသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ၂၁ ရာစု

ဤသို႔ လူသားတို႔၏ အယူလြဲမႈေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုတြင္ သဘာဝေဘးႀကီးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ကမၻာအႏွံ႔အျပား သက္ေရာက္မႈ ရွိေနခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ လာခဲ့ပါသည္။ ထိုအတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ခရီးအေပၚ လူသားတို႔၏ အယူလြဲမႈ ေျခာက္ပါးစလံုးမွ ပံုသဏၭာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အရိပ္မိုးလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ပထမ အယူလြဲမွားမႈ ငါးပါးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ေရေဘး ျဖစ္လာရသည္။ ထိုသဘာဝေဘးေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးရသလို စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက မ်ားစြာလည္း ဆံုး႐ံႈးနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည္။ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရယူၿပီး မၾကာမီက လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ ေရွးေဟာင္းတန္ဖိုးထားရာ ပုဂံေျမ၌ ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ေနာက္ဆံုး အယူလြဲမွားမႈ ျဖစ္ေသာ “အုပ္စိုးသူတို႔က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို လြယ္လြယ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္”ဟု အစိုးရ အဆက္ဆက္က လြဲမွားစြာ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့မႈေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးမွာ ေဒသတြင္းႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ပင္ မ်က္ႏွာငယ္စရာ ျဖစ္ေနရသည္။

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ေဒသတြင္းသာမက အာရွအဆင့္ထိပါ တန္းမွီ ခဲ့ရေသာ ပညာေရးမွာလည္း ဝါးလံုးေခါင္းထဲမွာပင္ လမသာႏိုင္သည့္ အေျခအေနထိ ထိုးက်သြားခဲ့ရသည္။ ထိုထက္ ပိုဆိုးသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ဖြားဖက္ေတာ္ဟု တင္စားေခၚဆိုၾကသည့္ ညီရင္းအစ္ကိုတို႔၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း ယေန႔ကာလ၌ အေနအထားေကာင္းမ်ား ရွိသည့္တိုင္ ပန္းတိုင္အဆံုးကား ေဝးေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အစိုးရအတြက္ ေျဖရွင္းစရာမ်ားမွာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံု ျဖစ္ေနရသည့္အထဲ  ဘူးေလးရာ ဖ႐ံုဆင့္ဆိုသလို သဘာဝေဘးဒုကၡကပ္မ်ားကပါ ထပ္တိုးလာရသည္။ ထိုအတြက္ လက္ရွိ အစိုးရအဖို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတို႔၏ လြဲမွားစြာ စီမံမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသည့္ မူလရွိရင္းစြဲ ျပႆနာအျပင္ ၂၁ ရာစု၏ ျပႆနာမ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေပးႏို္င္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

ပဋိပကၡပံုစံႏွစ္မ်ိဳး

ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပဋိပကၡပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ယင္းႏွစ္မ်ိဳးမွာ လူကဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡကပ္ေဘးႏွင့္ သဘာဝက ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူကဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡကပ္ေဘးတို႔မွာ ထင္သာျမင္သာ ရွိၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္း အႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားဟု ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ယခုေနာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈက သတ္ျဖတ္ေသာ စစ္ပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို တံု႔ျပန္ရာမွ ျဖစ္လာေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္လည္း လူကဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားတြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။ သဘာဝက ဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡတြင္မူ ငလ်င္၊ မုန္တိုင္း၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ မိုးေခါင္ ေရရွားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဤသို႔ ပဋိပကၡကပ္ေဘး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိရာတြင္ မည္သည့္ ကပ္ေဘးမွ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ ပိုႀကီးသလဲ တြက္ဆမႈကလည္း ေခတ္သစ္ကမၻာတြင္ ခန္႔မွန္းၾကည့္လာၾကသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားသည္ အဖ်က္စြမ္းပကားတြင္ ဧရာမ ႀကီးမားလွေသာ္လည္း သဘာဝေဘးက ဖန္တီးေသာ အပ်က္အစီးက ပို၍ မ်ားျပားႀကီးမားသည္ဟု ေလ့လာ ေတြ႔ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကံေကာင္း ေထာက္မသည္မွာ ယေန႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူကဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးအေရအတြက္မွာ အရင္ကာလမ်ားထက္စာရင္ နည္းပါးလာေနသည့္အတြက္ သဘာဝကပ္ေဘးကိုသာ အာ႐ံုျပဳ ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစား႐ံုသာ ရွိေတာ့သည္။

သို႔ႏွင္တိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဤမွ်ေလာက္ ကံမေပးပါေခ်။

ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူက ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားမွ ဒုကၡေပးလာသည္မွာ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ၾကာေညာင္းလ်က္ ရွိေခ်ၿပီ။

ထိုအထဲ သဘာဝကပ္ေဘးမွ ထပ္မံတိုက္ခိုက္ ထိုးႏွက္လိုက္ေသာအခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတို႔အဖို႔ ေျပးစရာေျမမရွိ လြတ္ေျမာက္ရန္လမ္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဤအတိုင္းပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာတြင္လည္း လူကဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ထမ္းပိုးထားရသည္မွာ လြတ္လပ္ေရး ရအၿပီးကတည္းဟု အခ်ိန္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ သဘာဝကပ္ေဘးမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ က်ေရာက္လာသည္မွာလည္း နာဂစ္ၿပီးခ်ိန္မွ စသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္ ကူရာကယ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနၿပီေလာ။

ဤသို႔ေသာ ပဋိပကၡကပ္ေဘးႏွစ္ခု ေပၚထြန္းေနခ်ိန္တြင္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ပါဝါႏွစ္မ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာပါသည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ မဟာဌာနမွဴး ဂ်ိဳးဇတ္အက္စ္ႏိုင္းက ပါဝါတို႔တြင္ ပါဝါ အမာ (Hard Power) ႏွင့္ ပါဝါအေပ်ာ့ (Soft Power) ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ဟု သ႐ုပ္ခြဲျပသည္။ စစ္ေအးကာလမ်ားဆီက လူမ်ိဳးတစ္စုမွ လူမ်ိဳးစုတစ္ခု အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေပၚတြင္လည္း ေကာင္း၊ ယုတ္စြအဆံုး လူတစ္ဦးခ်င္း အေပၚတြင္လည္းေကာင္း မိမိတို႔ အလိုရွိရာကို ဩဇာသက္ေရာက္ၿပီး ပံုသြင္းလိုလွ်င္ ပါဝါအမာကိုသာ အားကိုး အားထားျပဳၾကသည္။ ပါဝါအမာ၏သေဘာမွာ အႏိုင္ယူလိုျခင္း၊ ႏွိပ္စက္လိုျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ အဆက္အဆံ မျပဳလုပ္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးလြန္ကာလ ေရာက္ေသာအခါ ပါဝါအမာတင္မက အျခား ပါဝါတစ္မ်ိဳး ေပၚလာသည္။ ပါဝါအေပ်ာ့ဟု ေခၚသည္။

ပါဝါအေပ်ာ့တြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ ကိ္န္းေအာင္းတတ္သည့္ သဘာဝရွိသည္။

ပဋိပကၡကပ္ေဘး ႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ပါဝါႏွစ္မ်ိဳးကို အေရာအစပ္ျပဳေသာအခါ ဤအတိုင္း ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ လူကဖန္တီးေသာ ပဋိပကၡကပ္ေဘးမွာ ပါဝါအမာ သေဘာကဲသည္။ သို႔ပါ၍ လူသားတို႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အားမေပးဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္၍ သူေသကိုယ္ရွင္ သေဘာ ေဆာင္သည္။ အတၲကို ဗဟိုျပဳရသည့္အတြက္ ရန္လိုသည္။ ေဒါသေရွ႕ေရာက္၍ က႐ုဏာတရား ကင္းေဝးသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ ဂိမ္းမဟုတ္။

သဘာဝမွ ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမွာ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈ ႀကီးမားေသာ္လည္း ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာ၌ ပါဝါအေပ်ာ့ (Soft Power)ထြက္လာသည္။ ကပ္ေဘးႀကံဳလွ်င္ လူသားခ်င္း ပိုစာနာလာသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္လာၾကသည္။ ရန္လိုမႈကင္းေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္လာတတ္သည္။

အတၲကို အေျခမခံဘဲ ပရဟိတကို ဦးညႊတ္သည့္အတြက္ မပူေလာင္ေပ။ က႐ုဏာကို အားျပဳသည့္အတြက္ ေမတၲာတရားတို႔ျဖင့္ ေအးျမလာသည္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈတို႔ျဖင့္ လူ႔ေဘာင္ကို အလွဆင္လာၾကသည္။

ျမန္မာ့ပဋိပကၡႏွင့္ ပါဝါႏွစ္မ်ိဳး

အထက္တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးသလို ျမန္မာတြင္ ပဋိပကၡ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးက ကပ္ေဘးအသြင္ျဖင့္ က်ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ပထမကပ္ေဘးမွာ လူကျပဳလုပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာတာရွည္ ျပည္တြင္းစစ္၊ နာလန္မထူႏိုင္ေသးေသာ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဟာသိကံမႈ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကို အေျဖရွာဖို႔ အေရးတႀကီး လိုေနသည္မွာ အားလံုးက မၾကာခဏ ညႊန္းဆိုေနေသာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ အမြန္အျမတ္တရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း နာဂစ္ၿပီးစဥ္ကာလမွ စတင္ၿပီး သဘာဝ ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမ်ား၏ဒဏ္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားလာရသည္။ သဘာဝေဘး၏ ဆိုးဝါးမႈဒဏ္ကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ႏိုင္ငံတို႔က ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံတို႔ထက္ ပို၍ခံစားရေသာ သေဘာလည္း ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤမွ်ဆိုးဝါးေသာ အေနအထားသည္ ထြက္ေပါက္ ေပ်ာက္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။

သဘာဝေဘးက ေပးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားကို ရင္ဆိုင္အန္တုရင္း ျမန္မာတို႔တြင္ ပါဝါအေပ်ာ့ဟု ေခၚၾကသည့္ Soft Power ထြက္လာရမည္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကတၲီပါ ပါဝါအစြမ္းေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းကြာေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေက်ာခ်င္း ကပ္လာမည္။ ရင္ခ်င္း အပ္လာမည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးလာၾကမည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ၾကား အာဃာတမ်ား၊ အတိတ္မွ အမုန္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္လာၿပီး ရန္လိုမႈကင္းကာ ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ေသာအားျဖင့္ သဘာဝက ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားအား ရင္ဆိုင္အန္တုၾကရင္း လူက ဖန္တီးေသာ ကပ္ေဘးမ်ားကို အလိုလို ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

အဓိကအားျဖင့္ အားတက္စရာ အေကာင္းဆံုးမွာ သဘာဝေဘးမ်ားအား ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကရင္း ျမန္မာတို႔အတြက္ အသည္းအသန္ လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ပံုစံတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းလာမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။

နိဂံုး

ယခုေဆာင္းပါးကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားဆီက ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုပါသည္။ အက္ေဆးအမည္မွာ “တိမ္မည္းေတြမွာလည္း ေငြေရာင္အနားစႏွင့္”ဟူ၏။ အဆိုပါအက္ေဆး၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ အက္ေဆးေရးသူမွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲထားၾကသည့္ မိဘႏွစ္ပါး (သို႔မဟုတ္) Broken Family ျဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ လူအမ်ားက သူ႔ကို ဝိုင္းၿပီး သနားၾကသည္။

အစ ပထမကေတာ့ သူကို္ယ္တိုင္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ ျမင္သကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္မိမိ သနားစရာသတၲဝါ ကံဆိုးလွသည္ျမင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သူ႔အျမင္မ်ား မွားယြင္းလာသည္ကို ေတြ႔လာရသည္။ သူ႔မိဘမ်ား မကြာရွင္းမီ အတူေပါင္းသင္းၿပီးေနစဥ္က မိသားစုတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း တစ္ရက္မွ စိတ္ခ်မ္းသာရသည္ မရွိ။ မိဘႏွစ္ပါးမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ရန္ျဖစ္ၾကသည္။ ဒီထက္ဆိုးလွ်င္ ထသတ္ေနၾကသည္။ သူ႔ကို စို္းစဥ္းမွ်ပင္ ဂ႐ုမစိုက္ၾကေပ။

ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးေသာအခါ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးမွာ သူ႔အေပၚ ဆက္ဆံေရးပံုစံမွာ တစ္ဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားေတာ့သည္။ သူ႔ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံလာၿပီး ဂ႐ုလည္း စိုက္လာၾကသည္။ သူ႔အတြက္ မိသားစုၿပိဳကြဲျခင္း အဆိုးျဖစ္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း အေကာင္းတရားမ်ားက လက္ေတြ႔က်က် ခံစားလာရသည္။

ဒါသည္ပင္ အက္ေဆး၏ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာတြင္လည္း ပဋိပကၡကပ္ေဘး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးက ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်စြာ တည္ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပ်က္အားငယ္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါေခ်။

အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမန္မာတို႔အဖို႔ အဆိုးမ်ားၾကားက အေကာင္းကို ရွာတတ္ဖို႔ျဖစ္သည္။ အေမွာင္မ်ားၾကားက အလင္းေရာင္ျပျပကို ျမင္တတ္ဖို႔သာ ျဖစ္သည္။

အတိုခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အခက္အခဲမ်ားၾကားက အခြင့္အလမ္းကို ရွာေဖြတတ္သည့္ ပညာမ်က္စိရွိဖို႔သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္တြင္ အသီးသီးေသာ ေခါင္းေဆာင္တို႔ ကုထံုးသစ္ကို ရွာေတြ႔ႏိုင္ပါေစဟုသာ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေနရပါေတာ့သည္။

ႏိုင္စိုး
စာကိုး- ဆရာေမာင္စူးစမ္း (၂၁ ရာစု ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ား)

  • VIA