News

POST TYPE

OPINION

မန္းသႀကၤန္ သင္ခန္းစာ
22-Apr-2017

မႏၱေလးသႀကၤန္သည္ သႀကၤန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပေနသည္။

Federalism ဟုေျပာေျပာ Decentralization ဟုပင္ဆိုဆို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က တိုက္႐ိုက္ဝင္မပါဘဲ လႊဲေပးထားလိုက္ေသာ သႀကၤန္လိုကိစၥမ်ိဳးတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္း အစိုးရမ်ားအၾကား အယူအဆ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းသည္ လယ္ျပင္ဆင္သြားသလို ထင္ရွားသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို အေျခခံထားသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔တြင္ ျမင္ရသည္။ 

ျမန္မာ့႐ိုးရာသႀကၤန္ကို ႐ိုးရာလည္းမပ်က္ ေခတ္ႏွင့္လည္း ညီေစဟု အစြန္းမလြတ္၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲမေရြး စုံစုံလင္လင္ေပ်ာ္ႏိုင္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားႏွင့္ စည္စည္ကားကား သိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ျဖစ္ေစၿပီး မႏၲေလး၏ဂုဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ့သႀကၤန္၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ျမင့္တက္ေအာင္ ေငြကုန္ေၾကးက်လည္း သိပ္မမ်ားေစဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေပးႏိုင္ေသာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။ အကယ္၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကသာ တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲလွ်င္ ယခုလိုမ်ိဳး လွလွပပ ထြက္ပါ့မည္လား ဆိုသည္ မေတြးခ်င္ဘဲ ေတြးရသည္။ 

႐ိုးရာသႀကၤန္ရသလည္း မေပ်ာက္၊ ၂၁ ရာစု ေခတ္သေဘာလည္းပါေစ ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရက ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းထက္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားကို ဖန္တီးခြင့္မ်ား ေပးလိုက္သည့္အခါ ပန္းေရာင္စုံ ပြင့္သလို အဖူးအပြင့္မ်ား ျမင္ရသည္။ မႏၱေလးသႀကၤန္တြင္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ က်င္းပ႐ုံသာမက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ မႏၲေလးမွသည္ ကမာၻပတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္  မႏၲေလးအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တို႔ကိုပါ စင္တင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အဖုအထစ္အခ်ဳိ႕ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ ျပင္လိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ မႏၲေလးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ခ်ီးက်ဴးမိသည္။ မႏၲေလးအစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေႏွာက္ေကာင္းျခင္းက တစ္ပိုင္း၊ ဦးေႏွာက္ေကာင္းသူမ်ားကို ရဲရဲေခၚသုံးဝ့ံ၊ ေခၚသုံးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္တစ္ဖုံ၊ ျပည္သူလူထု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အႀကံဉာဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားေထာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္နည္း ယခုရလဒ္မ်ိဳး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းဟု တြက္မိသည္။  

ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုသည္ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ‘တဟဲ့ဟဲ့’ ႏွင့္ ထိန္းၾကသိမ္းၾကဟု ေျပာေနရလွ်င္ မည္သို႔မွ် မရွင္သန္ႏိုင္။ တစ္ဖန္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုသည္ အေသမဟုတ္၊ ရွင္သန္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူေတြကိုယ္တိုင္ တကူးတက မဟုတ္ဘဲ အလိုလိုထိန္းသိမ္း ျဖစ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆုံး။ မႏၲေလးသႀကၤန္သည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို သြားေနသည္။ လူအမ်ား၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာ၊ ျမန္မာ့ဟန္ပန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ သိပ္မမ်ားဘဲ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး ေပ်ာ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း ေတြ႔ရသည္။ မႏၱေလးသာ ယခုအရွိန္အတိုင္း ဆက္သြားလွ်င္ သိပ္မၾကာေသာ ကာလအတြင္း မန္းသႀကၤန္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေက်ာ္ၾကားလာႏိုင္သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ အရင္းအျမစ္မ်ား လာစုေနသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း မႏၲေလးကဲ့သို႔ ‘ဟာခနဲ၊ ဟင္ခနဲ’ ျဖစ္ေအာင္ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့။ အရင္းအျမစ္ အဓိကလား၊ ရွိသမွ်ကို စုစည္းၿပီး လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးႏိုင္ျခင္းက အဓိကလား ဆိုသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးက သက္ေသျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သႀကၤန္ဆိုေသာ သုံးေလးရက္စာသာ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းသြားေစမယ့္ မူဝါဒမ်ားဆိုလွ်င္ မည္သို႔ရွိမလဲ။ ေမးစရာ။ သႀကၤန္လိုလည္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရန္ ခက္သည္။ 

မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ အခန္းက႑ကို ျမင္ရသည္။ ယင္းသို႔ ျမင္ရျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေၾကာင့္ သာမက မႏၲေလး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သိသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဆာင္ရြက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

မႏၲေလးသႀကၤန္ကိုၾကည့္ရင္း ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ႈေထာင့္မွ ေတြးမိျပန္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးသည္ ရန္ကုန္သား၊ မႏၲေလးသားမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သည္မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ထိုၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးပါမွ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တြန္းအားေပးႏိုင္မည္။ ေနာင္တက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားရာ ေတာ္လည္းေတာ္၊ ေကာင္းလည္းေကာင္းေသာ သူမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ေတာ္သူေကာင္းသူ ဆိုရာတြင္လည္း သာမန္အဆင့္ေတာ္သူ ေကာင္းသူ မဟုတ္ဘဲ ပညာရည္ျမင့္ ၂၁ ရာစုအျမင္ ရွိၿပီး အက်င့္သိကၡာထိပ္တန္း ဆိုေသာ သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ 

ေနာက္တစ္ခု ရွိေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕အတြက္ အေရးပါလွေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုသာ သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ျခင္းမ်ိဳးဆို ပိုေကာင္းမည္။ သို႔မွ တစ္ေယာက္မဟန္လွ်င္ တစ္ေယာက္က်န္မည္ဟု ထင္မိသည္။ ေနာင္အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ အက်ယ္ေရးပါဦးမည္။

“ဆိုင္ရာၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ား အက်ဳိးသာမက ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလုံး အက်ိဳးကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတို႔ ေဆာင္ႏိုင္ပါေစ” ဟု ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္တြင္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။ 

ေဇယ်သူ

ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)