News

POST TYPE

OPINION

အေျပာင္းအလဲအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား လိုပါသည္
01-Jul-2016

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္က ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔သာ ေျပာရတာပါ တကယ္ကို ပ်ိဳမ်စ္ ႏုနယ္ငယ္႐ြယ္တဲ့ အခ်ိန္အခါပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုနယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ သြက္လက္ၿပီး တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမယ့္ ဝန္ထမ္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနသည့္အတြက္ စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ခိုင္မာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားလည္း လိုအပ္ပါတယ္ဗ်ာ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အုပ္စိုးသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာဘုရင္ေတြ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းလို႔ ေျပာရမယ့္ မင္းမႈထမ္း အရာရွိေတြကို စာေတာ္ျပန္ပြဲလို႔ေခၚတဲ့ စာေမးပြဲေတြ ေျဖေစကာ ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ဥပေဒက်မ္းေတြ၊ ေလၽွာက္ထုံးေတြ၊ ျဖတ္ထုံးေတြ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ေဗဒင္ စတဲ့ ပညာေတြသာ မက ျမင္းစီးအတတ္၊ လက္ေဝွ႔အတတ္၊ သိုင္းအတတ္၊ ဓားခုတ္လွံထိုး စတဲ့ အတတ္ေတြပါ ထူးခၽြန္သူေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ကို ေရာက္တဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံျဖင့္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဗ်ဴ႐ိုကရက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံ သြတ္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရထူးခၽြန္သူေတြ ကို ICS (India Civil Service) အိႏၵိယ ပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္းလို႔ ေခၚရမယ့္ စာေမးပြဲေတြ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုေစၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အဂၤလန္ေအာက္စဖို႔စ္တကၠသိုလ္သို႔ ၂ႏွစ္တက္ေရာက္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာ့ နယ္ပယ္မွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာ သိပၸံေမာင္ဝတို႔၊ ICS ဦးတင္ထြဋ္တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္ဗ်ာ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ေလာက္အထိကို အဆိုပါဝန္ထမ္း ေတြနဲ႔ပဲ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မဆလလို႔ ေခၚတဲ့ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ က်ေတာ့ အဆိုပါဝန္ထမ္းေတြကို ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြ ဟုဆိုကာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမည္ခံ ပါတီေကာင္စီေတြနဲ႔ အစားထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ထိုျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမည္ခံ ျပည္သူ႔ေကာင္စီက ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိဘူး၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိခဲ့ဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါပဲဗ်ာ။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္မွ အာဏာ သိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တပ္က အရာရွိေတြ ဝင္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမွာ အဓိက ေနရာယူထားတဲ့ ေထြ/အုပ္လို႔ေခၚတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ အရာထမ္း အဆင့္ဆင့္က တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ႕ နယ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ မကၽြမ္းက်င္မႈ Rules and Regulations လို႔ေခၚရမယ့္ ဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ လုပ္ရမယ္ေနရာေတြမွာ Command ေတြ၊ Order ေတြ စတဲ့ အမိန္႔ေပးစနစ္ေတြေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႀကီးက ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာ နာမည္ပ်က္ နာမည္ဆိုးေတြနဲ႔ လက္ၫႈိးထိုးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမွာပါ။ အခုလို ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဆိုရင္ ပိုၿပီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ အစိုးရဆိုတာ အရင္လို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲေနမွာ ျဖစ္လို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္က ဝန္ထမ္းေတြ အေနနဲ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၿပီး မိမိတာဝန္ ေတြကို ေက်ပြန္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အေပၚလည္း အရင္ေခတ္ေတြကလို ဆက္ဆံလို႔ မရေတာ့ဘူးဆိုတာ နားလည္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

ေနာက္အေျခခံအက်ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြပါ။ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကို ျပည္သူေတြက ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ျပႆနာေတြရွိေနဆဲပါ။ ေနာက္ၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကို ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။ ရပ္႐ြာေနျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတယ္ ဆိုတာကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္ထိ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္သူနဲ႔ သဟဇာတမျဖစ္ေသးဘူး ဆိုတဲ့သတင္းေတြသာ ၾကားေနရပါတယ္ဗ်ာ။

တကယ္ေတာ့ အစိုးရဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း တကယ့္တာဝန္ယူ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနရတဲ့ ဝန္ထမ္းအဆင့္ဆင့္ ေတြက မိမိတို႔ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာဝန္ ဝတၱရားေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကို သိရွိလိုက္နာမွ အစိုးရရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမွာ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲ အခ်ိန္အခါလို႔ေျပာရမယ့္ အခုလို ျပည္သူက အမွန္တကယ္ေ႐ြး ခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရအတြက္ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအေပၚထားတဲ့ ေစတနာေတြသာ မွန္ကန္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္း ျပည္သူအားလုံး ေမၽွာ္လင့္ ေတာင္းတေနသလို တိုးတက္သာယာတဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

ထြဏ္းထြဏ္း (သဃၤန္းကၽြန္း)